Helppes – škola pro věrné
psí pomocníky
Helppes – od štěňátka po
zkušeného pomocníka
Občanské sdružení Helppes - Centrum výcviku psů
Náš tým Helppes se stará o speciální a individuální
po postižené, pomáhá od roku 2001 lidem s handi-
výcvik každého psa i školení člověka, se kterým
capem začlenit se do běžné společnosti, získat
bude pes žít od předvýchovy štěněte, výcvik, přes
Podpořte výcvik asistenčních psů
pro děti s postižením
více soběstačnosti, svobody a bezpečí. S výcho-
předání psa člověku s postižením, až po podporu,
vou
9/2012
HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
Mikovcova 9/531
120 00 Praha 2
Telefon: 420-2-26258101
Email: [email protected]
www.helppes.cz
IČ 26550105
zkušenosti.
která trvá po celou dobu služby psa. Naše práce
nejrůznějším
začíná výběrem vhodného štěněte, které má správné
druhem postižení. Jsou mezi nimi děti i dospělí.
povahové a zdravotní předpoklady. V našem areálu
Někteří z nich by si nikdy nemohli psího pomoc-
se pak pes učí pomáhat, otevírat dveře, podávat
Vážení přátelé,
níka dovolit. Kromě
předměty, provést nevidomého zvolenou trasou
výchovy
výcviku
nebo přivolat pomoc druhého. Když pes zvlád-
organizujeme
možná jste před chvílí seběhli dolu po schodech, otevřeli schránku na dopisy, stiskli kliku dveří
a teď čtete…
I tyto zdánlivě obyčejné věci někteří z nás nezvládnou.
Ještě docela nedávno to nedokázala ani desetiletá Barborka z Mnichova Hradiště. Přišla na svět
asistenčních
Našimi
klienty
a
psů
jsou
máme
lidé
letité
trpící
rekon-
ne náročný výcvik na jedničku, předáme ho člověku
diční pobyty a ukáz-
s postižením. Tím, ale naše práce nekončí. I nadále
ky výcviku psů nebo
zůstáváme lidem s postižením s jejich novým ka-
besedy pro školy.
marádem nablízku, abychom jim mohli pomoci,
když to potřebují.
s dětskou mozkovou obrnou a dodnes trpí epileptickými záchvaty. Tedy trpěla! Od té doby co má Elišku,
záchvaty úplně zmizely.
Ptáte se, kdo je ta zázračná kamarádka? Odpověď je jednoduchá – psí fenka. Ano, její
přátelství dokázalo to, s čím si medicína neví rady. Díky fence Elišce objevuje Barborka sílu nacházet nové
možnosti. Možnosti, jak krok za krokem překonávat další překážky. Tvoří dohromady sehraný tým, který
zvládne každou situaci.
Jsou tak šikovné, že dokonce uspěly na Mistrovství České republiky asistenčních psů, kde dosáhly
obrovského úspěchu a obsadily spolu první místo a staly se mistryněmi České republiky pro rok 2011 GRATULUJEME!
Pomozte nám vycvičit asistenční psy i pro další děti se zdravotním postižením.
Tým lidí ve sdružení Helppes se výcviku psů věnuje léta a vychoval i fenku Elišku. Bohužel výcvik
zdatného asistenčního psa obnáší nejen spoustu práce obětavých lidí, odborníků i dobrovolníků, ale stojí
také mnoho peněz. Celková částka za výcvik jednoho asistenčního psa činí 200 000 korun. Peníze jsou
zapotřebí na výchovu a výcvik psů, školení osoby s postižením a jeho rodiny, předání psa a secvičení psa
s osobou s postižením, provoz výcvikového areálu, ale i na krmivo pro psy nebo na pravidelnou veterinární
péči.
Ne všechny děti, které to potřebují, ale mají takového zdatného psího pomocníka. Žít se svým
postižením s dobře vycvičeným psem, nebo bez něj, je velký rozdíl. Sílu jim ubírá i pocit, že bez cizí
pomoci sami nic nedokážou a pro sebeobyčejnější úkon potřebují pomoc druhého. Nikdo s nimi nemůže
být stále – kromě asistenčního psa.
S ASISTENČÍM PSEM ZÍSKAJÍ POMOCNÍKA I VĚRNÉHO PŘÍTELE!
Abychom u nás mohli vychovat takového psa, který dokáže pomoci dalšímu postiženému dítěti,
potřebujeme Vaši podporu. Pokud byste chtěli podpořit Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s. stačí přispět
jakýmkoliv finančním darem na číslo účtu 245457738/0300.
DĚKUJEME
Helppes – psi pro pocit
bezpečí
Dokážeme
S pozdravem
Zuzana Daušová
předsedkyně občanského sdružení a vedoucí výcviku
vychovat
a
vycvičit
psy
Helppes – po stopách našich
úspěchů
pro
lidi
s různým postižením. Umíme připravit věrného
Za dobu naší činnosti jsme vycvičili a předali desítky asistenčních a vodicích psů.
průvodce tmou pro nevidomé, asistenčního psa
pro lidi s tělesným postižením nebo signálního psa,
Pro veřejnost i naše budoucí klienty jsme zorga-
pro lidi se sluchovým postižením nebo pro ty, kteří
nizovali nespočet besed, přednášek i rekondičních
například kvůli epileptickým záchvatům nemohou
pobytů.
zůstat sami.
Váš případný dar občanskému sdružení Helppes je daňově odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 2012 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2013. Při platbě převodním příkazem, prosím, nezapomeňte uvést variabilní
symbol ze složenky. Pomůžete nám tak identifikovat Váš dar a poskytnout Vám potvrzení o jeho přijetí.
Upozornění: V případě, že zjistíte, že Helppes o.s. nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, č.p. 802, PSČ 110 00, která zpracovává osobní údaje pro naši společnost, provádí zpracování Vašich údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich
zpracování, kterým je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedenou adresu nebo telefon a požádat o vysvětlení či odstranění závadného stavu (blokací, provedením opravy, doplněním či likvidací Vašich osobních údajů). V případě, kdy nebude Vašim požadavkům z naší strany neprodleně vyhověno, je Vaším právem se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Místo vydání: Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.s., Mikovcova 531/9, 120 00 Praha 2; četnost vydávání: číslo 9/2012; registrace: MK ČR E 20295; vychází: listopad 2012; vydavatel: Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.s., Mikovcova 531/9, 120 00 Praha 2, IČO: 26550105
Download

Podpořte výcvik asistenčních psů pro děti s postižením - fr