Návod na DDNS pro AVER
1) Zaregistrujte zařízení na adrese
http://www.ddns.avers.com.tw/
budete k tomu potřebovat MAC adresu síťové karty DVR (zezadu na DVR na štítku)
Při registraci zadáte MAC a Model
Zmačkněte OK –
Zeptá se na heslo , které budete používat - pro příklad: abcd123456
Zmačkněte OK
Uživatelské informace vyplňte
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Zvolte si Host Name – max. 15 znaků bez mezer bez diakritiky
Vepište heslo
Opište znovu heslo
Zadejte platný email
Company – není důležité, ale něco vložte
Country - Czech Republic
Zmačkněte OK – ukáže se potvrzení údajů
Tímto je registrace hotová
V DVRku SETUP – NETWORK
Předpoklad: DVR je zapojeno a funguje v místní síti. Máte zvolen port a ten je protunelován na Routeru
Jděte do Setting - Nastavení
Obrázek níže
1) Zaškrtněte použití DDNS
2) Vyplňte Domain Name – je to vámi zvolené Host Name dohromady s Domain Name oddělené tečkou
V příkladu: nanoviakom.avers.com.tw
3) Vyplňte vámi zvolené heslo V příkladu: abcd123456
4) Zvolte DDNS server tj. ddns.avers.com.tw
Potvrďte dole OK a pak OK
Zrestartujte DVR
Na PC do Exploreru zadejte
http:// Domain Name : port
V příkladu: http://nanoviakom.avers.com.tw:8169
Download

Návod na DDNS pro AVER