Návod na EH1000H
Pro verze EH1004H-4 a EH1008H-4
Výrobní nastavení:
Přihlašovací jméno:
admin
IP adresa: 192.168.0.1
Heslo:
admin
video port: 5550
Port pro přehrání firmwaru: 5005
Obsah:
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
2. - Obsah balení
3. - Přední Panel
4. - Zadní panel 1004-4 Nano
5 - Zadní panel 1008-4 Nano
6 - První spuštění
7. - Dálkový ovladač
8. - Rozmístění ovládání – Hlavní nabídka
10. - Emap – Nastavení a použití
11. - PTZ tablo
12. - Nabídka Přehrávače
14. - Setup
16. - Nastavení Kamer
20. - Nastavení Nahrávání
22. - Nastavení sítě
24. - Systémový plánovač
25. - Zálohování
26. - Přehrávání a práce se Zálohovaným videem
27. - Nastavení IO vstupů / výstupů
28. - Nastavení alarmových událostí
30. - Nastavení práv Uživatelů – User
31. - DVR lze i přes prohlížeč Internet Explorer
Obsah balení:
1)
2)
3)
4)
5)
DVRko EH1000H
Dálkový ovladač
Návod ENG
Zdroj 12V DC, 3.42A
Napájecí kabel ke zdroji
6) Sada 12 šroubků k přimontování HDD ( 1x HDD na spodní straně krytu)
7) Originál CD
8)
u typu EH1008H je v balení i redukce video vstupů
Přední panel:
1)
2)
3)
4)
Indikátor systému – svítí-li zařízení je v běhu
Indikátor nahrávání – bliká pokud zařízení nahrává
Přijímač dálkového ovladače
Vstup externího IR přijímač (není součástí balení - dá se dokoupit)
2x USB 2.0 port
5) pro USB myš (není součástí balení - dá se dokoupit)
6) pro záložní Flash disc (FAT32)
Pro přehrání Firmwaru: do vypnutého zařízení vložit Flash disc s adresářem
X8Series a v něm rozbalený .bin soubor. Po zapnutí a potvrzení se
přehraje.(cca 5min trvá operace)
Zadní panel EH 1004-4 Nano:
1) 4x vstup pro Analogové kamery
2) 1x SPOT monitor pro Alarmové funkce přepínání Analogových kamer
1x MONITOR výstup zobrazuje jen Analogové kamery (kvadrátor)
3) VGA výstup pro připojení Primárního LCD monitoru
4) eSATA pro připojení externího HDD
5) konektor Sítě (RJ45) případně switch s IP kamerami
6) konektory 4x AUDIO vstupů a 1x AUDIO výstupu (out)
7) konektory pro 4x vstupních (Sensor) IO zařízení
8) kon. pro 2x výstupní (Relay) IO zařízení (zatížitelné do 1A @ 125V AC/30V DC)
9) RS485 pro připojení ovládání PTZ kamer
10) tlačítko zapnutí DVRka
11) Napájecí vstup pro zdroj 12V DC
12) RS232 pro připojení POS zařízení
13) zdířka / Slot pro zámek Kensington
umístění HDD pod víkem DVRka
Zadní panel EH 1008-4 Nano:
1) 2x SPOT monitor pro Alarmové funkce přepínání Analogových kamer
2) VGA výstup pro připojení Primárního LCD monitoru
3) eSATA pro připojení externího HDD
4) konektor Sítě (RJ45) případně switch s IP kamerami
5) konektory 4x AUDIO vstupů a 1x AUDIO výstupu (out)
6) konektory pro 4x vstupních (Sensor) IO zařízení
7) kon. pro 2x výstupní (Relay) IO zařízení (zatížitelné do 1A @ 125V AC/30V DC)
8) RS485 pro připojení ovládání PTZ kamer
9) tlačítko zapnutí DVRka
10) Napájecí vstup pro zdroj 12V DC
11) DVI konektor pro připojení kabelové redukce z balení pro vstup kamer
12) RS232 pro připojení POS zařízení
13) zdířka / Slot pro zámek Kensington
První spuštění:
1) Dálkovým ovladačem – případně připojte myš, případně klávesnici přes USB porty
2) Zapněte zařízení
3) Tlačítko vpravo dole SETUP jmeno: admin
heslo: admin
(tlačítko pro virtuální klávesnici-ESC zmizí), tlačítko vlevo nahoře SYSTEM a zde:
a)Vlevo uprostřed Language (Jazyk) vybrat Česky (hned se přepne)
b) Vlevo nahoře kliknout na disk a dát Přidat (Add) objeví se tabulka s HDD,
kliknout na Disk a dát buď OK pokud odpovídá formátování, nebo FORMAT
(500G bude trvat cca 10min)
opakovat tolikrát kolik je HDD
c) vpravo nahoře zaškrtněte vše co má automaticky startovat po výpadku
d) Vpravo uprostřed Nastavení Času, případně nastavit posouvání Letního času
(Day light saving)
4) Zařízení korektně vypněte
5) Připojte Síť, analogové kamery, RS485, senzory, výstupy, atd …
6) Zapněte zařízení
Popis dálkového ovladače
1) Přepnutí mezi Live a Playback
2) Start / stop nahrávání
3) vstup do Menu
4) přetáčení videa Zpět
5) spuštění přehrávání / zapauzování
6) přetáčení videa Dopředu (1x - 32x)
7) vybrat datum a čas z kalendáře pro přehrání
záznamů
8) nastavení přehrání záznamu v segmentu od
bodu A – do bodu B a opakování
9) na zálohování záznamu na USB Flash
10) Resetování Alarmů
11) přepnutí od E-Mapy
12) přepnutí na ovládání PTZ kamer + číslo kanálu
PTZ kamery,
13) zapnutí / vypnutí Funkce (modře označené
tlačítka) pro přepínání zobrazení (1,2,3,5), 7 pro
auto přepínání kamer, 8 pro přepnutí na Celou
obrazovku
14) pro povolení Auto Paterny
15) u PTZ jít na Prepozici číslo (1-16)
16) pro pohyb v Menu a pohyb PTZ
17) pro rychlost pohybu PTZ
18) čísla , písmena v Názvech, modré ikony mají
význam s FN tlačítkem
19) pro ZOOMování v PTZ
20) ostření v PTZ modu
21) ostření v PTZ modu
Info: tlačítka ID a EN jsou v těchto modelech bez
funkce
Rozmístění Ovládání:
Hlavní nabídka
U každé kamery vlevo nahoře název a trojúhelník zelený – detekce pohybu, červený - nahrávání
Tlačítka aktivní / zapnutá / povolená jsou fialová
1) Vypnutí systému (Restart / Vypnutí / Přehlášení uživatele / Zpět)
2) Přepnutí Zobrazení
Pokud jste přepnutí v zobrazení jedné kamery, podržením na obraze pravého
tlačítka myši a roztažením – Zvětšíte ( ZOOM ) výřez. Toto nefunguje při
přepnutí na celoobrazovkový režim
3) Record - Nahrávání – začne se nahrávat vše bez ohledu na jiné nastavení
4) Zobrazí se okno E-Mapy s rozmístěnými kamerami a senzory
5) Network – síť lze ručně Povolit / Zakázat síťový přístup
6) Setup – Nastavení – systému, kamer, nahrávání, senzorů
7) Otevře tablo pro ovládání PTZ
8) Přepnout na Živé video - Preview
9) Přepnout na Přehrávání záznamů – Playback
10) Informační panel – datum, čas, volné místo na HDD, teplota
11) Přepínání kamer
12) Snapshot – ukládá fotky v .jpg
13) Event log – zobrazí zprávy o systému
14) AutoScan – přepínání náhledů na kamery
15) Full sreen – Přepnutí zobrazení na celou obrazovku (vpravo dole ikona zpět)
16) Alarm – bliká pokud je nezobrazený poplach (detekce pohybu, senzor)
17) Virtuální klávesnice
Emap – Nastavení a použití
Lze nahrát až 8 map ve formátu .jpg - do mapy můžete lokalizovat kamery, senzory,
výstupy IO
Nastavení: klikněte na Emap tlačítko v Hlavní nabídce
1) Zobrazení již nahrané mapy
2) Ikony kamer (aktivní zelená) lze přesunout do mapy
3) Ikony vstupů IO / senzorů lze přesunout do mapy
4) Ikony výstupů IO (relay) lze přesunout do mapy
5) Náhled aktivní (zelené) kamery
6) Číslo mapy / Přepnutí mapy
8) Náhled .jpg před nahráním
7) Editace / Nahrání mapy – klikněte na číslo mapy, zmačkněte Load Map – zvolte
soubor, kde jsou uloženy mapy (např na USB)- open
Dejte Edit – nyní můžete umisťovat (podržet myší a přesunout) ikony kamer, senzorů
a výstupů na mapu
Reset – uklidí všechny ikony zpět, Pokud již máte vše umístěno – Save (uložit)
Konec zobrazení Emapy Close
PTZ tablo:
1) Zavřít tablo
2) Nastavení PTZ kamer
3) Auto Pan – Automatické ovládání PTZ kamer na základě vybrané skupiny prepozic
u
kamery
4) Manuální ostření
5) Zoom
6) Řízení pohybu
7) ID ovládané kamery
8) Uložení aktuální polohy na prepozici
9) Rychlost pohybu kamery
10) Prepozice
11) Skupina AutoPan
Rozmístění Ovládání:
Nabídka Přehrávače Playback
Tlačítka aktivní / zapnutá / povolená jsou fialová
1) Přepnutí Zobrazení -Pokud jste přepnutí v zobrazení jedné kamery, podržením na
obraze pravého tlačítka myši a roztažením – Zvětšíte ( ZOOM ) výřez. Toto nefunguje
při přepnutí na celoobrazovkový režim
2) Časová osa – lze posunovat lokální místo přehrání
3) Tlačítka hodinových bloků – modrá – v této hodině jsou nahrávky, červená – právě
tuto přehráváte
4)
na začátek nahrávky,
dozadu,
snímek dopředu,
pauza,
o snímek dozadu,
dopředu,
zrychleně dozadu (až 1/4x),
zrychleně dopředu (až 64x),
o
nakonec
5) Vybrat jiný den nahrávky k přehrání, den z kalendáře (dny kdy jsou nahrávky jsou
ztučněné), pak 0-23 jsou hodiny, 1-16 jsou čísla kamer
6) Přepnout na Živé video - Preview
7) Přepnout na Přehrávání záznamů – Playback
8) Informační panel – datum, čas, rychlost přehrávání
9) Přepínání kamer
10) Exportování vybraného viz 11) snímků (.jpg), tisk, videa (.mpg, .avi, .dvr) do
adresáře / nebo na USB – tam se přenese i přehrávač
11) Segment – v časové ose stiskem určíte - začátek a konec vybraného úseku
12) Full sreen – Přepnutí zobrazení na celou obrazovku (vpravo dole ikona zpět)
13) Event log – zobrazí zpráv o systému
14) Bookmark – sem lze vkládat (add) seznam zájmových okamžiků i
s pojmenováním, lze je upravit (edit), vymazat (Delete), vymazat všechny (Delete
all), ukončit (Exit)
15) Visual Search – Vyhledávání záznamů, nejdříve zvolte číslo kamery a poté den
v kalendáři, po potvrzení se zobrazí rastr s rozdělením tohoto dne do políček
popsaných časovým úsekem, zvolte dvojklikem časový úsek
, nebo zvolte jiný den
výběru časovými úseky
, nebo přejděte na jinou stránku
, nebo ukončete vyhledávání
16) Find Next – Nalezni další – přeskočíte na záznam se stejnou událostí viz 17)
(detekce pohybu, senzor,..)
17) Event Search – Vyhledání události
vyberte hledanou událost
Senzor / Motion (pohyb) / Video Loss
(ztráta videa)
Počáteční datum / čas hledání
P.M. – 12-24h (P.M. 03:46 = 15:46)
A.M. – 0-12h
Konečný datum / čas hledání
Interval
Virtuální klávesnice
OK – potvrdit
Cancel – Zrušit
18) Kvalita přehrávání off - vypnuto, 1 – pro statické (nepohyblivé) , 2 – pro
dynamické (pohyblivé) záznamy
Nastavení zařízení – Setup
V Hlavní nabídce tlačítko
zobrazí se výběr co nastavit
Systém - Systémové nastavení
1) Úložné místo – namapovány všechny HDD k ukládání záznamů
Název / Zbytek volného míst / Celková kapacita / Stav (pokud není Normal je
třeba na něj kliknout a zformátovat přes volbu Add-Přidat / Format / Start)
2) Zatrženo – je povoleno omezení nahrávek na HDD na počet dní, starší než x
smaže
3) Zatrženo – je povoleno omezení logů a zpráv na HDD na počet dní, starší než x
smaže
4) Zatrženo – je povoleno přepisování záznamů od nejstarších
5) Výběr jazyka – Čeština podporována
6) Pokud se vám kamery zobrazují ČB a trhaně - Přepnout na PAL
7) Lze do souboru vyexportovat současné nastavení všeho nebo ho importovat
doporučujeme Export poté co si vše nastavíte a odzkoušíte
8) Zde lze nastavit (Adjust) a zkalibrovat (přes trefování křížku) připojený Dotykový
display (VGA pro video a USB pro dotyk), nebo ho odpojit (Disconnect)
9)
a) Co dělat při spuštění Přehrávání (Playback) Vybrat datum čas / pustit od
poslední celé hodiny / pustit rovnou to co se nahrává
b) Formát datu a času m-měsíc, d-den, y-rok
c) doba nastavení přepínání kamer ( 3-10s)
10) Volba co dělat automaticky po nastartování zařízení
a) Zatrženo – je povoleno přihlášení uživatele (kterého uživatele viz spodní
výběr)
b) Zatrženo – je povoleno nahrávání
c) Zatrženo – je povoleno přihlášení do sítě
11) Nastavení datumu a času (Setting), Zatrženo – je povoleno posunutí Letního
času (Daylight saving) od – do a o kolik
12) Přehrání Firmwaru a IP cam Patce
a) Pro přehrání Firmwaru: do vypnutého zařízení vložit Flash disc
s adresářem H8Series a v něm rozbalený .bin soubor. Po zapnutí a potvrzení
se přehraje.(cca 5min trvá operace)
b) Přehrání podporovaných IP kamer, do zapnutého zařízení vložit Flash disc a
v něm rozbalený .bin soubor, dát volbu Update – napíše verzi stávající a novou
na Flash, potvrdit přehrání (cca 1min trvá operace)
Camera – Nastavení Kamer
Tlačítka aktivní / zapnutá / povolená jsou fialová
1) Zatrženo – je povoleno Nastavení pro všechny kamery najednou
2) Zatrženo – je povolena kamera do systému
3) Co vybrat jako vstup IP Kamera / Analogová kamera / Vzdálené DVR Aver
U modelu EH1008 lze přepnout jen první 4 vstupy
4) Display - Zatrženo – je povoleno zobrazení kamery (prázdné např. u tajné
kamery)
Enable audio Zatrženo – je povolen audio vstup pro tento kanál
Name – název kamery (zobrazuje se v levém horním rohu náhledu)
Description – napsat komentář ke kameře (nezobrazuje se v náhledu)
5) Pokud dáte volbu v 3) na:
a) Analogová kamera pak zde máte volby obrazové Jas / Kontrast /
Barevná hloubka / Nasycení a Kvalita nahrávání neodškrtnuto off - vypnuto,
Zatrženo – je povoleno 1 – pro statické (nepohyblivé) , 2 – pro dynamické
(pohyblivé) záznamy
b) IP kamera – v tomto okně informace o namapované kameře, nastavení pak
v
zde
1) dle výrobku
Protocol je výrobce
Model je typ
Video Format je volba
Auto/H.264/MPEG4/
JPPEG
Kanál
IP adresa a port
2) Zde pokud znáte
jen IP adresu a port
3) Pokud je na
kameře nastaveno
jméno a heslo zde
zaškrtnout a vyplnit
av
zde je Pokročilé nastavení IP kamery
volba vpravo dole Defaul vrátí tuto tabulku do Továrních hodnot
Zde se dá nastavit Velikost Videa / Počet snímků / Datová rychlost / Kvalita / Jas /
Kontrast / Barevná hloubka / Nasycení
Pokud má kamera IO Vstup (Sensor) nebo Výstup (Relay) lze zde nastavit
v Test můžete simulovat stav IO červený – High – sepnuto, zelený
zelený – Low – nesepnutý
c) Vzdálené DVR Aver
Zde se nastavují přístupové údaje k DVR IP adresa DVRka / Port / Uživatel / Heslo
Tlačítkem Connect se toto uloží a vyzkouší konektivita
Recording – Nastavení Nahrávání
1) Pokud mají kamery společné parametry Nahrávání pak toto zaškrtnout nastavit a
pak odškrtnout a nastavit zvlášť u kamer rozdíly
2) Schedule – týdenní kalendář – svisle Pondělí až Neděle, vodorovně 00h až 24h
Lze nastavit každé políčko zvlášť
Typ políček Modrá - Always Recording – Trvalé nahrávání na max snímků viz 5)
Zelená – Motion Recording – Nahrávání na Detekci Pohybu
Růžová – Smart Recording – Chytré - Pokud Detekce Pohybu nahrává na
max snímků viz 5) a pokud není pohyb nahrává na min počet viz 5)
Bílá – bez nahrávání
Start prior – před nahrávání Stop after – po nahrávání ještě x Sec.
3) Citlivost při Detekci Pohybu (0-100) čím vyšší tím jemnější detekce – citlivější
4) Quality – Kvalita komprese záznamu – čím vyšší tím kvalitnější, ale tím víc zabere
na HDD
5) Kolik maximálně a minimálně snímků za vteřinu nahrávat
6) Velikost snímku, čím vyšší tím kvalitnější, ale tím víc zabere na HDD
7) Idividual Adjustment – individuální nastavení ke každé kameře: Velikost snímku,
počet
snímků – umí spočítat kolik ještě zbývá do vytížení systému a případně
nahrávat u
vybrané kamery až 30 snímků, ale na úkor jiné. Průměrně 12,5 snímku na
kameru
8) první – Enable Mask – povolit masku na Detekci pohybu – přetáhnout myší oblast
– bílý
poloprůhledná oblast – zakázána detekce (nedetekovat)
Clear – vyčistit oblasti Invert – otočit oblasti detekovat / nedetekovat
Network – Nastavení sítě
1) Tento popis se zobrazí jako název zařízení přes síť
2) Zaškrtat které kamery zobrazovat přes síť - Povoleno do sítě
3) Zobrazuje IP adresu zařízení – Nastavení přes tlačítko
Vlevo nahoře – použít – Statickou / DHCP / PPOE IP adresu
Vlevo dole vyplnit IP adresa / Maska sítě / Brána / DNS
Nastavit
3) Port na Video data
4) Port na vzdálené přehrávání Konfigurace / Firmwaru
5) Zde lze Povolit – zatrženo anonymní přístup bez hesla na náhled kamer
Port pro tento přístup
6) Pro časovou synchronizaci – centrální čas – z jakého serveru – nastavit kdy
provádět
7) Zaškrtnout White List – pokud je seznam z jakých IP adres je povolen přístup
k tomuto DVRku a ty vyplnit
Zaškrtnout Network Limit – pokud budete omezovat datový tok z DVRka
Schedule – Systémový plánovač
V této tabulce můžete zadávat Systémové operace
Vpravo nahoře zvolte typ úlohy
Rekord-Nahrávat / Enable Network-Povolit síť / Reboot-Restartovat / Disble AlarmZakázat Alarmy
Typ opakování Týdně / Jednou / Odstranit
v kalendáři vyberte den, uprostřed v tabulce zadejte hodinu 0-23h, kdy se tak má
stát a tyto volby potvrďte vlevo dole Uložit
Volba nahrávat se zde používá pro nepravidelné Nahrávání, pravidelné v záložce
Recording
Backup – Zálohování
1) Zde vyberte rok / měsíc / den (zvýrazněný je den kdy jsou pořízeny záznamy)
2) Zde vyberte Vodorovně hodiny / svisle kamery, vybrané zčervenají
3) Po výběru se zde zobrazí velikost vybraných souborů
4) Pokud se mají záznamy po Zazálohování vymazat – zaškrtněte
5) Zde započne Zálohování
Přehrávání a práce se Zálohovaným videem
Při exportu souboru se vyexportuje i instalační soubor QPlayer – přehrávače
Rozhraní je stejné jako na str. 9
Přibývá funkce Inteligent search
1)
2)
3)
4)
Klikem určete kameru
Klik na Inteligent search
Určete oblast- výřez v náhledu
Určete citlivost (Sensitivity), počáteční (Begin) čas a konečný (End) čas
Najde první událost pohybu ve výřezu, tlačítko Find Next najde další
Pokud zaškrtnete List – vytvoří seznam událostí
Nastavení IO vstupů / výstupů
Zapojení zadního panelu
Nastavení
1) Vyberte vstup / výstup
2) Pojmenujte
3) Automaticky si načte připojené rozhraní
4) Zde otestujete funkčnost sepnutí / rozepnutí
Nastavení alarmových událostí
1) Editujte Název alarmu a popis, můžete Přidat (Add) další nebo Odstranit (Delete)
2) Zde vybíráte čas po který je Alarm aktivní
3) Zde vybíráte kdy je alarm aktivní - pokud je splněno cokoli nebo vše (all)
4) Pro kterou kameru Detekce pohybu / Ztráta videa / Detekce zvuku
5) Zde vyberte číslo Senzoru pro který má být kontakt Vysoký nebo Nízký
Neobvyklá událost – v Detail možno zaškrtnout: restart, neobvyklý reboot,
vypnuté nahrávání, vypnutá síť, chyba HDD, teplota (vyšší než)
POS heslo – pro které kamery
Alarm Button – na hlavní obrazovce se zobrazí tlačítko, kterým se zpustí tento
Alarm. V Detailu lze nastavit pořadí a název tlačítka
6) Vypnutí Alarmu – pří nízké / vysoké úrovni
7) Akce – zde na stavíte co má Alarm udělat
Spustit E-Mapu – Na hlavní obrazovce se zobrazí mini Emap
TV výstup – vyšle obraz na tento výstup v Detail kterou kameru a na kolik vteřin
Zvětšit obraz kamery – v Detail kterou kameru a na kolik vteřin přepne na hlavní
obrazovce
Releový výstup - v Detail které relé a na kolik vteřin
IP kamera Relay – nastavení pro integrovaná relátka kamery
Přehrát varovný zvuk – vyberte cestu ke zvukovému souboru
Vytočit číslo – zadat tel. Číslo, komentář, a možno Otestovat
Poslat E-mail – definovat kam poslat, od koho, text zprávy, rozlišení obrázku a počet
snímků
Poslat záznam pomocí FTP – definovat na jaký server, počet snímků
Spustit nahrávání – definovat kterou kameru, kolik vteřin před a po
SMS/MMS – definovat nastavení modemu, telefonní číslo, text, MMS – obrázky
PTZ bod presetu – otočit PTZ kameru na prepozici číslo
Alarm SOP – na hlavní obrazovce vyskočí textové okno s kroky co se má provést
Poslat do CMS – zvolte přenášené kamery
Snapshot – definujte kameru, rozlišení, počet snímků, cestu kam ukládat, max.
velikost po které smazat (MB)
8) Seznam Alarmů kliknutím na alarm se komplet přepne tabulka na nastavené údaje
Nastavení práv Uživatelů – User
Maximální počet uživatelů je 32
V tabulce se zobrazí aktivní uživatelé, dole funkční tlačítka:
Vložit (Add) – přidat nového
Odebrat (Delete) – vymazat označeného
Upravit (Edit) – přenastavit uživatele
Ok – uložit změny, Cancel – zrušit /odejít
1) Typ uživatele
2) Povolit přístup – zaškrtnout – přímo na zařízení
3) Povolit přístup – zaškrtnout – vzdálená správa přes síť
Infinite neomezený časově nebo vyplnit čas na který je přístup povolen¨
Pak nutno znovu přihlásit
4) Povolit přístup – zaškrtnout – k jednotlivým kamerám
5) Datum od / do povolení aktivity uživatele
6) Přihlašovací jméno / popis uživatele / Heslo / Opis hesla pro kontrolu
DVR lze i přes prohlížeč Internet Explorer 7.0 a vyšší
Zajistěte a překontrolujte síťové spojení mezi AVer DVR a místní sítí či Internetem
Do prohlížeče zadejte IP adresu DVR (pro místní síť) např.:
http://192.168.1.205:8888 nebo ,
http://pevná IP adresa :(dvojtečka) port
např.: http://88.123.0.226:8888 pro přístup z internetu
Popis základní obrazovky v Internet Explorer
Funkce a vyvolání pro ovládání podporovaných otočných PTZ
kamer
Záruční podmínky
Záruka se nevztahuje na:
- opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání
- úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou
- poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické ( úder blesku, přepětí, podpětí, statická
a naindukovaná elektřina )
- poškození živelnou pohromou
- závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací
- poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace
- poškození způsobené nedodržením instalačního návodu
- poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno
- zboží, které má porušenou záruční plombu
Download

Návod na EH1000H