Manuál použití softwaru pro emulátor FDD mechaniky
1.) Vytvořte na pevném disku C:\ složku Temp (pokud tam není)
(otevřete průzkumníka, zvolte pevný disk C:\ a zmačkněte pravé tlačítko myši – otevře se
Vám nabídka, najeďte ukazatelem myši na nabídku „NOVÝ“. Po rozbalen nabídky v dalším
okně se přemístěte ukazatelem myši na položku „SLOŽKA“ a levým tlačítkem jí potvrďte.
Po vytvoření nové složky jí přejmenujte na „Temp“
2.) Na našich internetových stránkách na adrese:
http://www.interspark.cz/emulator-fdd-mechaniky.html
si stáhněte a nainstalujte přiložený software Floppy Emulator_1.31T.exe
(není nutné nic nastavovat, stačí proklikat - DALŠÍ)
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz
3.) Otevřete program Batch Manager Tool V1.31T
V1.31
(umístění: START – PROGRAMY – IPCAS GmbH – FLOPPY EMULATOR)
EMULATOR
řete SET (nastavení) a nastavte cestu k adresáři
adresá C:\Temp a
4.) Kombinací CTRL+Q otevřete
potvrďte tlačítkem OK
5.) Nyní zasuňte
te USB Flash disk do portu USB počítače
po
a pustíte USB Flash Drive – Format.
V dalším kroku nastavte typ formátu (720kb, 1.2Mb, 1.44Mb) a kolik virtuálních disket se
má na USB Flash disk připravit
řipravit (max. 100). Kliknutím
liknutím na BEGIN TO FORMAT, zahájíte
formátování a přípravu
ípravu USB Flash disku.
(před formátováním se ujistěte,
ujistě že
e na USB Flash disku nemáte nějaká
ně
důležitá data).
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz
O úspěchu či neúspěchu
ěchu
chu formátování, budete informováni hláškou. Tu potvrďte
potvr
OK a okno
formátování ukončete (křížek
řížek v pravém horním rohu)
6.) Nyní proveďte přenesení
enesení obsahu disket na USB Flash disk. K tomu je možno použít dvou
variant přenosu.
a. Pomocí vytvoření
ení image diskety za pomoci přiloženého
p
softwaru Floppy Image (shareware
14 denní zkušební verze !) a následného exportování do vybrané virtuální
virt
mechaniky
pomocí programu Batch Manager Tool viz. obr. níže
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz
b. Pomocí programu Batch Manager Tool.
Tool V pravé části
ásti tabulky jsou viditelné jednotlivé
virtuální diskety.
Přii dvojkliku na vybranou virtuální disketu se Vám otevře
otev okno průzkumníka
ůzkumníka v následujícím
tvaru POČÍTAČ – (C:) – G –FLOPPY012 nebo C:\Temp\G\FLOPPY012
FLOPPY012 (v závislosti na
použitém systému Windows)
Pokud došlo v postupu k nějaké
ně
chybě, otevře se Vám průzkumník
zkumník do složky
„DOKUMENTY“. V tomto případě
př
se vraťte k bodu 4. a zkontrolujte, zda jste
j
nastavili
správně cestu tj.C:\Temp.
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz
7.) V následujícím kroku přeneste do otevřeného průzkumníka požadované soubory a poté
průzkumníka uzavřete (křížek v pravém horním rohu)
8.) Aby přenesení souboru na požadované virtuální diskety byla dokončeno, je nutné proces
ukončit uložením viz. obr.
9.) Nyní je USB Flash disk připraven k použití v USB emulátoru floppy mechaniky
www.interspark.cz
interspark @ interspark.cz
Download

Manuál pro emulator mechaniky FDD