Nastavení IP adresy ve Windows XP
1. Na úvodní obrazovce otevřete kliknutím myši na ikonu START
menu, z něhož si vyberete kliknutím položku „Ovládací panely”.
2. Po otevření okna
„Ovládací panely” vyhledejte
ikonu „Síťová připojení”
(zeměkoule se zástrčkou).
Pokud máte ikony seskupeny
do kategorií, po levé straně
okna zvolte možnost
„Přepnout do klasického
zobrazení” a poté již bude
seskupení ikon podobné
obrázku. Dvoj-klikem levého
tlačítka zvolte možnost
„Síťová připojení”.
1
3. Zde v okně
by měl být
seznam všech
dostupných
síťových
adaptérů
včetně
bezdrátových.
Pokud zde
nevidíte nic
nebo jen „1394
Připojení”
3
zřejmě nemáte
nainstalovány
příslušné ovladače síťové karty - doinstalujte ovladače z
instalačního média dodaného výrobcem zařízení nebo požádejte
někoho o pomoc (prodejce PC, kamaráda, servis).
Klikněte myší (pravým tlačítkem) na síťový adaptér který chcete
nastavit, v našem případě na „Připojení k místní síti”, po kliknutí
se rozbalí další menu. Zvolte volbu „Vlastnosti” a potvrďte ji
stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím levého tlačítka myši.
4. Otevře se Vám další
nové okno. V tomto
okně zvolte „Protokol
sítě Internet (TCP/IP)” a
klikněte na tlačítko
„Vlastnosti” - otevře se
další konfigurační menu.
2
4
Toto menu je velmi
důležité a proto prosím
věnujte vyplňování
větší pozornost.
6
Překlepnutím nebo
zadáním špatných údajů
můžete způsobit konflikt IP adres v síti a samozřejmě Vám
nebude fungovat vlastní připojení k síti.
www.nsys.cz
5. Klikněte na položku „Použít následující adresu IP:” a dojde k
aktivaci políček pro zadávání adresy.
a) Do políčka „Adresa IP”
opište čísla z
předávacího protokolu,
který je součástí Vaší
smlouvy. Čísla jsou
oddělena tečkami.
b) Masku podsítě vyplňte
dle předávacího
protokolu - např.
255.255.255.0
c) Doplňte „výchozí
bránu”, opět z
předávacího protokolu.
d) Upřednostňovaný
server DNS a Náhradní
DNS nastavte dle předávacího protokolu nebo dle
následujících parametrů: 89.190.64.20 a 89.190.65.200
e) Po zadání všech parametrů vše ještě jednou důkladně
zkontrolujte a potvrďte stisknutím tlačítka „OK”
5
6. Po návratu do
předchozího okna, opět
potvrďte tlačítkem „OK”.
Poté pozavírejte zbývající
okna. Nyní je provedeno
nastavení IP adresy !!!
Pokud vše proběhlo v
pořádku, bez chybových
hlášení a nejsou zde jiné
problémy, tak po spuštění
prohlížeče (Internet
Explorer, Mozilla Firefox,
atd..) by měl Internet
fungovat. Pokud si
myslíte, že jste vše
provedli správně, ale přesto není připojení funkční, kontaktujte
prosím dohledovou linky poskytovatele.
N_SYS s.r.o. | Žižkova 89, 542 32 Úpice | Nádražní 472, 543 01 Vrchlabí | 28. října 168, 549 01 Nové Město nad Metují
Download

Jak nastavím IP adresu ve Windows XP? - N