PRŮVODCE
aplikací eDotace pro žadatele
tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o
dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit
vyúčtování
Vážení uživatelé,
Plzeňský kraj vyvinul zcela nový dotační portál pro potřeby podání
žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl
sloužit k seznámení s webovými stránkami a postupem, jak vyplnit
žádost o dotaci, což je základní podmínka k získání dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje.
Webová adresa dotačního portálu eDotace je přístupná všem
uživatelům na internetových stránkách:
http://dotace.plzensky-kraj.cz
Úvodní strana aplikace eDotace
2
Na úvodní straně aplikace najdete:
 přihlášení do aplikace:
Detaily vypsaných dotačních titulů je možné prohlížet i bez
přihlášení do aplikace.
Do aplikace se tedy přihlašujte až pro skutečné vyplnění žádosti
o dotaci.
 přehled dotačních titulů, možnost vybrat dotační tituly podle
odboru, který dotační titul vyhlásil, dále dle názvu či stavu
dotačního titulu
 u vybraného dotačního titulu je pomocí tlačítka detail
možné zobrazení konkrétních informací k titulu:
o popis dotačního titulu
o popis potencionálního žadatele
o termíny dotačního titulu
o kontakty na správce (administrátory) titulu na Krajském
úřadu Plzeňského kraje
o informace k titulu v přílohách, které je možné si stáhnout
o po zasedání RPK/ZPK zde najdete seznam schválených
žádostí
3
 Návody a manuály
Krok 1 – založení účtu
Pro vstup do eDotací je nutné založit si svůj účet v aplikaci eDotace.
Pro založení svého účtu v eDotacích použijte návod se spodní části
obrazovky:
Subjekty evidované v ePusa použijí návod „ePusa“, ostatní použijí
návod „Veřejnost“.
Po přihlášení na Váš účet (subjekty již evidované v ePusa) či
po založení vašeho nového účtu (ostatní subjekty), nezapomeňte
zkontrolovat správnost vašich identifikačních údajů!
Krok 2 – přihlášení žadatele
Pro přihlášení do eDotace vždy používejte Váš Login a Heslo z Vašich
registračních údajů, tj. údajů vašeho účtu. Například :
4
nebo další možnosti podle Typu žadatele:
Krok 3 - Vstoupili jste do systému eDotace
Pokud jste žadatel přihlášený jako veřejnost, musíte nejprve vyplnit
informace o žadateli v záložce Můj účet. Pro úpravu údajů musíte
nejprve kliknout na ikonu Upravit. Poté vyberte Typ žadatele,
5
právnickou nebo fyzickou osobu. Dle výběru se Vám změní pole
formuláře, která musíte vyplnit. Právnická osoba po vyplnění IČ ověří
své údaje v ARES. Ikonu Ověřit v Ares naleznete v horní liště. Pokud
ověření v Ares bylo úspěšné, zaškrtne se ve formuláři možnost
Ověřen v Ares a doplní se údaje z Ares.
Pokud jste žadatel přihlášený přes ePusu, zkontrolujte dotažené
údaje z ePusy. Zjistíte-li, že některé informace o žadateli jsou
nesprávné, je nutné je opravit přímo v ePuse. Do aplikace eDotace se
údaje z ePusy pouze dotahují.
Fyzická osoba
6
Právnická osoba
7
Povinné údaje pro fyzickou osobu:
 Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Strukturovaná adresa,
Bankovní účet
Povinné údaje pro právnickou osobu:
 Název žadatele, IČ, Strukturovaná adresa, Bankovní účet,
Statutární zástupce, Kontaktní osoba
Kontaktní osoba se vyplňuje přes tlačítko tužky vpravo od popisu
pole.
NOVINKA – Povinné ověření adresy v Územně identifikačním
registru adres (UIR-ADR).
Adresa se ověřuje v registru UIR-ADR. Zadejte údaje do pole obec a
do pole č. popisné nebo orientační a klikněte na možnost ověřit
v registru UIR-ADR v horní liště.
8
Pokud systém ohlásí, že se adresu nepovedlo najít, vyzve k doplnění
dalších polí adresy pro upřesnění zadání.
Znovu klikněte na možnost Ověřit v UIR-ADR. Pokud registr adresu
najde, objeví se buď jedna adresa se všemi náležitostmi, nebo
seznam adres splňující Vámi zvolená kritéria.
Zkontrolujte adresu a klikněte na OK.
9
Vyberte zaškrtnutím ze seznamu adres tu správnou, poté klikněte na
možnost Přidat adresu a poté na tlačítko OK.
Všechny údaje adresy se doplní do polí strukturované adresy v Můj
účet, automaticky se zaškrtne Ověřen v UIRADR a doplní se ID adresy
z Registru budov.
V záložce Statutární zástupci klikněte na tlačítko Nový. Zde můžete
přidat jednoho či více statutárních zástupců.
Objeví se následující tabulka, kde vyplňte informace o statutárním
zástupci.
10
Pro uložení klikněte na OK.
Do záložky Bankovní účty zadejte přes tlačítko Nový číslo či čísla
bankovních účtů.
Objeví se následující tabulka. Vyplňte jednotlivá pole bankovního
účtu a pro uložení klikněte na OK.
Pro uložení celého formuláře Můj účet klikněte na Uložit v pravém
horním rohu.
Pokud jste žadatel zaregistrovaný přes ePusu, statutární zástupce
a bankovní účet se Vám přetáhne z ePusy. Není možno v eDotacích
editovat. Je zde ale možnost přidat dalšího statutárního zástupce či
další bankovní účet.
Provedené změny uložte (tlačítko Uložit v záložce Můj účet).
Výběr dotačního titulu, do kterého chcete podat žádost.
Klikněte na záložku Dotační titul v horní liště.
Zde jsou zobrazeny vypsané dotační tituly PK, do kterých můžete
podávat žádosti. Kliknutím na název dotačního titulu zobrazíte
podrobnosti.
11
Krok 4 – Vytvoření nové žádosti
Žádost lze vytvořit dvěma způsoby:
 kliknutím na ikonu
(Založit žádost k vybranému dotačnímu
titulu) u příslušného dotačního titulu na stránce Dotační titul
nebo
 kliknutím na tlačítko Založit žádost na stránce konkrétního
dotačního titulu (na stránku konkrétního dotačního titulu se
dostanete po kliknutí na název dotačního titulu, kde naleznete
podrobnější informace k danému dotačnímu titulu).
Pokud se Vám po kliknutí na záložku „Založit žádost“ neotevřel
formulář žádosti, ale načítání na obrazovce proběhlo, může to být
způsobeno nastavením Vašeho internetového prohlížeče.
12
Váš internetový prohlížeč má zablokovaná „automaticky otevíraná
okna“. Pokud dáte vytvořit žádost, dle typu internetového prohlížeče
se Vám zobrazí buď v horním či spodním okraji prohlížeče dotaz, že
máte zablokována automaticky otevíraná okna a zda je chcete
povolit. Pokud zadáte možnost povolit, již Vás nebude pro tuto
aplikaci obtěžovat a formulář žádosti se Vám zobrazí.
13
Krok 5 – Samotné vyplnění žádosti
Informace o žadateli se přetáhnou ze záložky Informace o žadateli.
Bankovní účet žadatele: rolovací menu, vyberte číslo účtu, na který
chcete poslat dotaci.
Pole Předchozí žádost vyplňte pouze v případě víceletých projektů,
kdy žádáte na tu samou akci do stejného dotačního titulu již
poněkolikáté. Pokud ano, z rolovacího menu vyberte název předchozí
žádosti.
Název akce – zde uveďte název akce – je závazný. Název akce by měl
korespondovat s charakterem dotace.
Dále vyplňte všechna pole v části Specifikace žádosti a všechna
volitelná pole. Rozsah polí se může lišit dle dotačního titulu.
Celková požadovaná částka - doplňte částku v Kč
Celkové náklady akce - doplňte částku v Kč
Plánovaný začátek realizace – výběr z kalendáře
Plánovaný konec realizace – výběr z kalendáře
14
Do záložky Přílohy přidejte všechny přílohy požadované pro daný
dotační titul.
Přes tlačítko Nový postupně vložte všechny přílohy.
Zde zadejte typ přílohy žádosti, Název přílohy (musí být vyplněno).
V poli Příloha klikněte na tlačítko Browse - najděte a vložte
požadovaný soubor. Podrobný popis přílohy můžete vložit do pole
Popis (nemusí být vyplněno). Přílohu uložte kliknutím na tlačítko OK.
Maximální velikost jednotlivé přílohy je 10 MB.
Pokud potřebujete přílohu odstranit (např. jste vložili nesprávnou
přílohu), zaškrtněte v záložce Přílohy přílohu, kterou chcete
odstranit. V horní liště tabulky se Vám nabídne možnost Odstranit,
na kterou když kliknete, příloha se smaže. Uložte tlačítkem Uložit.
Záložka Komunikace slouží k psaní zpráv mezi administrátorem
dotačního titulu a žadatelem. Novou komunikaci vytvoříte přes
tlačítko Nový. O přijetí nové komunikace od administrátora budete
upozorněni e-mailem, který je vyplněn jako e-mail žadatele a e-mail
uživatele.
15
V záložce Termíny má žadatel možnost přes tlačítko Nový doplnit
další termíny vztahující se k jeho žádosti.
V záložce Souhrn najdete informace v návaznosti na Vaše ostatní
žádosti (různé sumy Vašich ostatních žádostí) či zda informace
o žadateli byly ověřené v UIR-ADR či ARES.
Na Blacklistu se žadatel objeví v případě, že nemá vypořádané
všechny závazky vůči státnímu rozpočtu či Plzeňskému kraji.
V záložce Rozšířené najdete další informace k žádosti. Např. historie
stavů zaznamenává data jednotlivých změn stavů Vaší žádosti.
V záložce Usnesení najdete číslo usnesení, kterým byla např.
schválena Vaše žádost a podobně.
16
Krok 6 – Odeslání žádosti
Pokud nejsou vyplněná všechna povinná pole, systém Vás upozorní.
(Systém neověřuje částky, výši podílu, přítomnost povinných příloh).
Po doplnění chybějících údajů žádost uložte (tlačítko Uložit) a poté
odešlete (tlačítko Podat žádost).
V záložce Žádosti si můžete zkontrolovat, že žádost změnila stav
na Podáno.
Vaše žádosti najdete v záložce Žádosti – v horní liště.
Zde můžete sledovat, v jakém stavu se Vaše žádost zrovna nachází.
17
Při změně stavu žádosti Vám přijde informační e-mail.
Informační e-mail o změně stavu přijde na e-mailovou adresu
uvedenou v Můj účet u uživatele a žadatele (organizace, fyzické
osoby, apod.).
Žádost je možné si ze systému uložit na disk nebo vytisknout.
V záložce Žádosti vyberte zaškrtnutím žádost, kterou chcete
vytisknout.
V horní liště tabulky se Vám zaktivní možnost Ukázat v sestavě a
vyberte možnost Tisk žádosti.
Po kliknutí se objeví následující tabulka.
V pravém rohu lze vybrat, zda žádost chcete uložit v pdf, xls a jiné.
18
Poté klikněte na jednu z možností
s žádostí udělat.
podle toho, co chcete
znamená exportovat sestavu a uložit ji na disk.
znamená exportovat sestavu a ukázat ji v novém okně.
Žádost můžete také vytisknout kliknutím na ikonu tiskárny.
Žádost můžete odstranit pouze ve stavu Založeno. V záložce Žádosti
zaškrtněte žádost, kterou chcete smazat. V horní liště se zaktivní
možnost Odstranit, na kterou když kliknete, žádost se smaže. Poté
stránku uložte (tlačítko Uložit).
Žádost lze také zkopírovat do jiného dotačního titulu. Označte
žádost, kterou chcete zkopírovat, tím se v horní liště zaktivní možnost
Kopie žádosti.
19
Objeví se následující obrazovka, kde vyberte dotační titul, do kterého
chcete žádost zkopírovat.
V okně se objeví povinná pole žádosti k novému dotačnímu titulu.
Předvyplní se pole z původní žádosti, která zkontrolujte a případně
doplňte o další povinná pole pro nový dotační titul. Zkopírují se také
přílohy z původní žádosti. Pro jiný dotační titul ale mohou být
potřeba odlišné povinné přílohy, a proto přílohy projděte, popř.
přiložte další požadované povinné přílohy.
20
Poté žádost podejte kliknutím na Podat žádost v horní liště. V záložce
Žádosti zkontrolujte, že žádost změnila stav na Podáno.
Krok 7 - Jak vložit vyúčtování
Pro daný dotační titul může administrátor požadovat vyúčtování
na speciálním formuláři (to zjistíte z Pravidel dotačního titulu nebo
Vás administrátor dotačního titulu upozorní jinak). Pokud ano,
můžete tento formulář stáhnout po přihlášení do eDotací v záložce
Žádosti, v seznamu Vámi podaných žádosti, na řádku žádosti, kam
potřebujete vložit vyúčtování, klikem ve sloupci Dotační titul na
název dotačního titulu. Otevře se okno s informacemi o dotačním
titulu a v záložce Přílohy lze formulář stáhnout. Formulář vyúčtování
lze také stáhnout na veřejné části eDotací klikem na detail dotačního
titulu.
21
V záložce žádosti vyberte žádost, u které chcete vložit vyúčtování a
klikněte na ikonu editace žádosti. Vyúčtování se vkládá do záložky
Přílohy. Je-li žádost ve stavu Smlouva uzavřena, automaticky se
předvyplní typ přílohy Vyúčtování. Vyplňte název přílohy a přes
tlačítko Browse vložte vyúčtování. Popis není povinné pole. Poté
klikněte na OK.
V záložce přílohy se objeví nový řádek s přílohou vyúčtování.
Vyúčtování odešlete kliknutím na Vyúčtování vloženo.
Objeví se následující potvrzovací tabulka.
22
Vyplňte pole Komentář (informace k vyúčtování) a poté klikněte
na OK. Vyúčtování se odešle.
Pro odhlášení z aplikace eDotace zavřete internetový prohlížeč.
23
Download

Jak zadat žádost do aplikace v PDF - Dotace