®
List č.1/1
PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ
Název a místo stavby:
……………..……………………………………..
Předmět plnění: …………………………………………………………….
Objednatel: SW-TECH s.r.o.
Podpěrova 2, 621 00 Brno
Korespondenční adresa: Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno
IČO: 253 19 990, DIČ: CZ 25319990
Zapsaná v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 25414
Evidenční číslo zakázky: …………
SOD/OBJ*
…………………….
ze dne:
…………………….
Tel: 549 213 527
Fax: 549 213 528
Email: [email protected]
www.swtech.cz
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008
Zhotovitel:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….. IČ: …………………. DIČ:………………………..
Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………………………
Tel: ………………………………………..
Email: ………………………………………………
Datum zahájení prací:
…………………………..
Datum ukončení prací:
…………………………..
Datum odstranění vad a nedodělků:
…………………………..
Dnešního dne zhotovitel předává a objednatel přejímá odstraněné nedodělky dle PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU
ZE DNE ………………….
Brno, dne: ………………..
…………………………………………..
jméno, příjmení zástupce zhotovitele
…………………………………………..
jméno, příjmení zástupce objednatele
…………………………………………..
podpis, razítko
………………………………………………
podpis, razítko
Download

PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ