ÚPRAVA TEXTU: Základní tvorba tabulky
Opište tento text:
Matematická soutěž
Počtář školy
V rámci studijního programu pořádá naše škola každým rokem soutěžní klání POČTÁŘ
ŠKOLY. Jak již z názvu plyne, jedná se o matematickou soutěž, která má za cíl každý rok
vybrat nejlepšího počtáře naší školy.
Tabulka čtyř nejlepších soutěžících:
Text upravte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nadpis „Matematická soutěž“- písmo Arial, velikost 19, tučné, zarovnat na střed
Podnadpis „Počtář školy“ - písmo Arial, velikost 30, tučné, zarovnat na střed
Zbývající text (včetně tabulky) - písmo Times New Roman, velikost 12
Vytvořte tabulku dle předlohy. Šířku sloupců upravte zhruba podle předlohy
V tabulce vystínujte 50%-ní šedou barvou první řádek a levý sloupec
Text v prvním řádku a levém sloupci – tučně, barva bílá
Obrys a první řádek tabulky orámujte tučnou čarou
Text v levém a pravém sloupci zarovnejte na střed buněk
Uložit, název souboru = své příjmení a jméno-tabulka, odeslat
VZOR:
Matematická soutěž
Počtář školy
V rámci studijního programu pořádá naše škola každým rokem soutěžní klání POČTÁŘ
ŠKOLY. Jak již z názvu plyne, jedná se o matematickou soutěž, která má za cíl každý rok
vybrat nejlepšího počtáře naší školy.
Tabulka čtyř nejlepších soutěžících:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
Jméno a příjmení
Karel Pohorský
Petra Vícová
Martin Heřmánek
Lída Blahoslavová
Počet bodů
358
341
306
297
Download

ZÁKLADNÍ TVORBA TABULEK