Nastavení Java pro aplikaci G-Client
Str. 1/8
Obsah
1.
Instalace/aktualizace Javy .................................................................................................................................... 2
2.
Vytvoření výjimky pro aplikaci G-Client ................................................................................................................ 2
3.
2.1.
Vytvoření výjimky přes skript ....................................................................................................................... 2
2.2.
Ruční vytvoření výjimky ................................................................................................................................ 3
Instalace certifikátu pro applet............................................................................................................................. 6
Verze dokumentu:
1.2
(27. 2. 2015)
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Nastavení Java pro aplikaci G-Client
Str. 2/8
1. Instalace/aktualizace Javy
Na následujícím odkazu můžete provést stažení instalačního balíčku aktuální verze Javy.
http://java.com/en/download/index.jsp
Proveďte instalaci dle pokynů.
2. Vytvoření výjimky pro aplikaci G-Client
2.1. Vytvoření výjimky přes skript
Na stránkách technické podpory Geis je možné stáhnout skript Geis_JavaSettings.exe, který po spuštění přidá
veškeré potřebné výjimky do Javy. Po úspěšném přidání výjimek se zobrazí hláška:
Pokud by se z nějakého důvodu nepodařilo přidat výjimky, je možné je přidat ručně, viz níže.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Nastavení Java pro aplikaci G-Client
Str. 3/8
2.2. Ruční vytvoření výjimky
Pomocí ovládacích panelů (nabídka Start > Ovládací panely) přejděte do dialogu nastavení Javy.
Zobrazí se Vám okno s volbami. Klikem přejděte na záložku Security.
Stiskněte tlačítko Edit Site List… Zobrazí se dialog pro přidání URL s výjimkou.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Nastavení Java pro aplikaci G-Client
Str. 4/8
Zvolte tlačítko Add a vyplňte URL: http://gclient.geis.cz.
Po stisknutí tlačítka OK bude vyvolán dialog s upozorněním. Tento dialog můžete bez obav potvrdit tlačítkem
Continue.
Tím přejdete o úroveň výše, kde uvidíte přidanou výjimku.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Nastavení Java pro aplikaci G-Client
Str. 5/8
Opakujte kroky znovu (Edit Site List…) a zadejte druhou URL: http://applet.geis.cz
Dále je třeba přejít na záložku Advanced.
Na této záložce je nutné nastavit volby :
Mixed code (sandboxed vs. trusted) security verification
-
na hodnotu – Enable – hide warning and run with protections
Perform signed code certificate revocation checks on
-
na hodnotu – All certificates in chain of trust
viz. obrázek níže
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Nastavení Java pro aplikaci G-Client
Str. 6/8
Nakonec dialog ukončete tlačítkem OK. Po tomto nastavení bude tisk pomocí Java appletu v aplikaci G-Client
bezproblémový.
3. Instalace certifikátu pro applet
Ve starších verzích Java (před verzí 7, update 51) může být pro správnou funkci tisku štítků a předávacího
protokolu vyžadována instalace certifikátu, aby bylo možné applet pro tisk spustit.
Pomocí ovládacích panelů (nabídka Start > Ovládací panely) přejděte do dialogu nastavení Javy.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Nastavení Java pro aplikaci G-Client
Str. 7/8
Zobrazí se Vám okno s volbami. Klikem přejděte na záložku Security.
Nyní klikněte na tlačítko Manage Certificates. Přepněte volbu Certificate Type na „Signer CA“ a záložku na „User“.
Nyní proveďte import certifikátu, který jste si stáhli z webu podpory Geis (www.baliky.cz/support), tlačítkem
Import. Nejprve změňte dole typ souboru (Files of Type) na „ALL Files“, pak vyberte adresář, kde je soubor CA.crt
uložen.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Nastavení Java pro aplikaci G-Client
Str. 8/8
Po importu certifikátu vypadá obrazovka takto:
Nyní je možné dialog zavřít tlačítkem Close a OK.
Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejpovice
Czech Republic
E-mail: [email protected]
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359
Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZK IBAN:
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP
Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.
Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.
Download

Nastavení Java pro aplikaci G