PROHLÁŠENÍ
o vyslovení souhlasu s umístěním sídla
Obchodní společnost
Unimoservis s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha 9 – Černý Most, IČO25605429, připojením
vlastnoručního podpisu svého oprávněného zástupce - jednatelky ... pod tuto listinu jako jediný a výlučný
vlastník jednotky č. 914 v nemovitosti č.p. 643, č.ev. 20, nacházející se na adrese Ocelkova 643/20, 198
00 - Praha 9, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5063, katastrální území Černý Most,
okres Hlavní město Praha, obec Praha
vyslovuje a uděluje,
tímto svůj souhlas s umístěním sídla
společnosti ... , IČO ...
ve výše uvedeném nebytovém prostoru - nemovitosti, na adrese
Ocelkova 643/20, 19800 – Praha 9
Dne:
Jednatel
Unimoservis s.r.o.
Zpět na: www.sidloprofirmupraha.cz
Zpětné odkazy:
Sídlo společnosti na Praze 9 na 1 rok,
Sídlo společnosti na Praze 9 na 2 roky za lepší cenu,
Sídlo společnosti na Praze 9 na 3 roky za nejlepší cenu,
Sídlo společnosti na Praze 9 navždy – bez limitu,
Sídlo společnosti na Praze 9 zdarma,
Ceník sídel Unimoservis s.r.o.
Download

Souhlas s umístěním sídla firmy VZOR