UMČ 413/10 nezletilý Mirek Jadlovský - časová osa
únosová řízení:
18. 5. 2011 - Soud 1. stupně č. 93 v Madridu - rozhodnutí o navrácení
25. 4 2012 - Provinční/Krajský soud v Madridu, oddělení 24 - rozhodnutí o zrušení repatriace
21. 5. 2012 - Provinční/Krajský soud v Madridu, oddělení 24 - oprava rozhodnutí o zrušení
repatriace
řízení o úpravu poměrů k nezletilému:
Česká republika: Obvodní soud pro Prahu 5
24. 8. 2010 - zahájení řízení na návrh otce
17. 5. 2012 - předběžné opatření - styk nezletilého s otcem
Španělské království: Juzgado de 1a Instancia no 93, Madrid (Soud 1. stupně č. 93 v Madridu)
1)
23. 7. 2010 - zahájení řízení na návrh matky
10. 7. 2012 - odvolací soud Audiencia provincial de Madrid seccion 22 - vyslovení místní
nepříslušnosti španělských soudů, soud vzal v potaz i zrušení repatriace, místem
obvyklého bydliště je Česká republika
2)
31. 7. 2012 - zahájení řízení na návrh matky
27. 9. 2012 - rozhodnutí o přijetí návrhu matky na rozhodnutí ve věci péče o nezletilého
Mirka
27. 11. 2012 - nařízeno jednání - zrušeno
25. 1. 2013 - prohlášení o místní příslušnosti na základě čl. 8 a 9 BIIbis
11. 2. 2013 - podáno odvolání ze strany otce
1/1
Download

null