Aktuálně
z radnice
Na radnici v těchto dnech
probíhá čtení a upřesňování návrhu rozpočtu města
na příští rok tak, aby mohl
být projednán v radě a na pracovní poradě se zastupiteli
a následně předložen ke schválení na prosincovém zasedání
zastupitelstva.
Starosta Bc. Petr Mottl diskutoval se zástupci Hasičského záchranného sboru
otázku legislativních změn
související s financováním
této organizace. Mimo peněz
od města budou dobrovolní
hasiči dostávat na pokrytí nákladů spojených se zásahy při
dopravních nehodách percentuální část z peněz, které pojišťovny vyberou na havarijním pojištění.
Úspěšný zásah proti drogovému gangu v Sušici byl obsahem pravidelné informativní schůzky Bc. Pavla Uxy,
vedoucího obvodního oddělení Policie, s vedením města.
Na jednání starostů měst
Místní akční skupiny (MAS)
Pošumaví 15. října ve Švihově bylo domluveno zajištění
provozu této skupiny v překlenovacím období ze zdrojů Plzeňského kraje a z členských příspěvků zúčastněných
obcí. Bc. Petr Mottl, Mgr. Rudolf Salvetr (starosta Klatov)
i Mgr. Karel Zrůbek (starosta
Horažďovic) dále projednávali možnost společně se zapojit do projektu Evropského
sociálního fondu, a to především v oblasti odpadového
hospodářství.
Starosta města Bc. Petr
Mottl zve občany k volbám
do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční 25. a 26. října
a také na oslavy vzniku samostatného státu 28. října.
25. října 2013
Cena 7,00 Kč
24. ročník
Jedinečné město přilákalo tvrdé sportovce
Pokořitelka Mt. Everestu,
absolvent nejtěžšího závodu na
světě a dalších 119 adrenalinových
nadšenců z celé republiky zaplnilo
druhý říjnový víkend Sušici. Akce
s názvem Extreme Challenge, dříve zvaná Bobikap, se letos konala
již poosmé a poprvé začínala už páteční besedou.
Na první pohled křehká žena
Klára Poláčková představila v sušickém kině svojí letošní cestu na
nejvyšší vrchol Severní Ameriky Mt. Mc Kinley (po indiánsku
Denali – 6 194 m n. m.) a přidala dokument o nejvyšší hoře svě-
ta, kterou zdolala jako první Češka
v roce 2007. Tím naprosto rozptýlila
veškeré první pohledy a svým komentářem ještě přiživila obdiv přítomných tvrdých chlapíků. Michal
Krysta, několikanásobný vítěz sušického závodu v kat. sólistů, ukázal úžasné záběry Alp (Dachstein,
Matterhorn, Mt Blanc), které při
závodě Red Bull X- Alps zdolával
pěšky s padákem na zádech, aby
se pak spouštěl letem do údolí
a ukusoval tak kilometry z cesty
mezi Salzburgem a Monakem. Dokončil na 19. místě nedaleko od cíle
po dvanácti dnech, 1469 km letu
a 639 km běhu a chůze. V tomto
srovnání musí být pro něj Extreme
Challenge roztomilou kratochvílí.
Sobotní počasí v Sušici však
přece jen slibovalo trochu extrémní podmínky. Lezavá podzimní
mlha se rozvalovala na okolních
kopcích a jen neochotně odkrývala jejich vrcholy. Santos ale po
dlouhých týdnech spánku přesto
ožil a před startem bylo okolí kiosku zcela zaplněno. Uprostřed
měly stánky místní firmy závodu
nejbližší – výrobce kajaků a pádel
Galasport (který připravil doprovodnou soutěž v pádlování na trenažéru), výrobce funkčního oblečení
High Point, prodejce kol Scott a také
Sportoviště města Sušice. Ve 14:00
nestor místních cyklistů, běžců i lyžařů Emil Kintzl závod odstartoval.
Mohutně povzbuzovaná skupina
třiatřiceti běžců (29 týmů a čtyři
solisté) sprintovala špalírem diváků
k úzké lávce přes Otavu a zmizela
v lesích Svatoboru. Z vrcholu zahaleného mlhou se vynořovali neohrožení letci, až jich v jednu chvíli bylo plné nebe. Přistáli na louku
nad Okrouhlou a svůj štafetový
pásek předali netrpělivě vyhlížejícím bikerům, kteří se znovu vydali
na Svatobor. Vrchol však jen přejeli a směřovali k obávanému brodu
u Dlouhé Vsi. Otava, posílena nedávnými dešti, se závodníky nemístně žertovala a několik jich skončilo
po krk ve vodě. Štafetu předávali na
Pátečku kajakářům. Ti se vrhli do
řeky jen s pádlem a brodili – plavali na druhý břeh ke své lodi na visuté rampě, která je katapultovala
na hladinu, kde začal boj s brankami a záludnou peřejí. Na Fufernách
s lodí vběhli do cíle.
Závod byl neustále napínavý
a o vítězství se bojovalo do poslední chvíle. Nakonec se radovali Severočeši (1:45:49), kteří předstihli Pošumavské extrémní sdružení
(1:48:53) i domácí tým High Point
(Gaisl, Hanniger, Janeček, Beneš
– 1:49:01). Kompletní výsledky
najdete na www.exchallenge.cz.
Moderátor Jan Smetana z České
televize vyhlásil nejlepší družstva
i sólisty. Tuto kategorii opět vyhrál
Michal Krysta, kterého v absolutním pořadí překonalo jen sedm
čtyřčlenných týmů. Na další program byli účastníci pozváni do Tradičního Kloubu, kde vystoupil Neruda (R. Holý, M. Ruppert a spol.)
V neděli pak akci zhodnotil Jan
Šmatera z pořadatelského Offparku: Poprvé jsme letos měli připravenou i variantu letu z Kalov, kdyby foukalo obráceně. Proto jsme
přesunuli start na Santos. Další
vylepšení doznala trať pro kajak,
kterou připravili místní vodáci,
především Jindra Beneš. Nemohu
nezmínit skvěle připravenou velmi náročnou trať od jezdců High
Point Bike týmu. Velmi nás potěšila rekordní účast závodníků. Závod
natáčely tři televizní štáby včetně
ČT a jedna soukromá produkce.
K celkové spokojenosti závod dokončili všichni bez vážných nehod
a zranění. Na další ročník se můžete
těšit na stejném místě opět za rok,
tedy o víkendu 10. – 12. 10. 2014.
Na závěr bych rád poděkoval za finanční podporu Městu Sušice, společnostem High Point, EGF Energy
s.r.o. a ZKD, hotelům Annín, Kašperk a Prášilský ráj a panu Bc. Petru Mottlovi za záštitu. Díky patří
i organizacím Sirkus, Sules a Sportoviště města Sušice za perfektní
spolupráci.
Duchovním otcem a zakladatelem Bobikapu – nyní Extreme
Challenge je Jiří Hlaváček, který zavzpomínal na úplné začátky:
Sledoval jsem Dolomitenmanna
a napadlo mě, že i Sušice má dobré
podmínky pro takový závod. Obavy
jsem měl z paraglidingu, ale když
mě místní letci podpořili, zašel jsem
za ostatními a plán závodu byl hotov. Po několika úspěšných ročnících jsem chtěl závod posunout dál,
ale nebylo to už v možnostech jednotlivce. Oslovil jsem tedy Offpark
a dnes s potěšením sleduji, jak jsou
mé představy realizovány. Závod
má profesionální časomíru (čipy),
je dobře pořadatelsky zajištěn a má
bohatý doprovodný program. Konečně jsem si mohl projít zajímavá
místa jako divák.
V roli závodníka na kajaku se
představil ředitel Sportovišť města
Sušice Ing. Lukáš Hamák: Závod
se mi moc líbil, je dobře vymyšlený
a má skvělou atmosféru. Pro mě to
byla velká výzva, trať byla dlouhá,
náročná, ale krásná. Cílem našeho
týmu Náplavy bylo v pořádku dojet
a to se povedlo.
Své dojmy ze závodu vyjádřil
také Emil Kintzl: Byl jsem potěšen velkou účastí borců i z daleka. Přihlížel jsem startu rogalistů
a litoval těch, co se jim nepodařil
start. Vodáci to mají vždy s koupelí těžší, ale vydrželi. Někteří si stěžovali na špatné značení tratí, což
by se nemělo za rok opakovat. Náš
tým KČT Kašperské Hory (dlouholetý účastník i vítěz závodu) se
před třemi roky rozpadl a nyní nejsou lidi.
Přejeme tedy, aby příští rok měl
každý tým dostatek připravených
borců a aby tento dobře vymyšlený
sportovní svátek šířil nadále dobrou
pověst Sušice do celé republiky.
text a foto Eduard Lískovec
Uvnitř čísla
najdete
Kdo je nejšikovnějším
voříškem – str. 2
Jazz zazněl ve Smetanově
sále – str. 4
Oslava padesátého výročí
SDS Klatovy v sušické
sokolovně – str. 4
Jak chutnala štrůdlpárty
– str. 4
Sušičtí fotbalisté zvítězili
v divizi a hokejisté
v krajském přeboru
– str. 8
Mistrovský závod
ve střelbě z praku proběhl
v sokolovně – str. 8
1. díl seriálu Sušicko
pohledem Marie Malé
– str. 11
Dokončení vzpomínky
na gymnásium
a Františka Procházku
– str. 11
Průběh návštěvy sester
ze Zimbabwe a její první
ovoce – str. 12
Na vernisáži výstavy
Chamerklin – Umění bez
hranic bylo veselo – str. 12
TELEFON
BEZ PAUŠÁLU
p r o éh o
azd
k
19/2013
od
O,60
Kč/min.
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Kaleidoskop
strana 2
Anglické výukové představení
na ZŠ T. G. Masaryka
Znáte už nejhezčího Voříška?
My ano
V sobotu 12. října se konal již třetí
ročník soutěže „O nejkrásnějšího
a nejšikovnějšího sušického voříška“.
Počasí bylo ryze podzimní, od rána
celou soutěž doprovázela mlha,
a možná i proto bylo účastníků
méně, než jsme očekávali. Ale o to
více zábavy si všichni užili. Na své
si přišli jak pejskové, tak i jejich majitelé a nakonec i děti. Pro každého
byla připravena odměna, diplom
a něco dobrého k zakousnutí. A jak
to všechno dopadlo?
Ve středu 9. 10. 2013 přijelo
do naší školy již na páté pozvání anglické výukové divadlo
„The Bear Educational Theatre“
s představením „Jackie and the
Giant“ pro žáky 4. - 6. ročníku a „The
Alien Grammar Show“ pro žáky
7. – 9. ročníku.
Tato interaktivní divadelní představení umožnila žákům
jak mladším tak starším setkat
se mimo vyučování s anglicky
hovořícími lidmi z různých zemí
včetně rodilých mluvčích ve velmi příjemné uvolněné atmosféře
divadla. V průběhu představení
měly děti možnost osvojit si nová
slovíčka, jednoduché fráze, anglické písničky s mladými herci
přímo na jevišti nebo z hlediště.
Zároveň si zopakovaly to, co se dosud v hodinách angličtiny naučily
a mohly si tak v praxi vyzkoušet
úroveň svých jazykových dovedností. Představení bylo pro výuku
anglického jazyka přínosem
– zvýšilo sebevědomí žáků
při praktické aplikaci jazyka a pozvedlo jejich motivaci k dalšímu studiu .
Tato dětskému divákovi,
přístupná dramatizace pohádkového motivu se setkala opět
s pozitivním ohlasem nejen u dětí,
ale i u vyučujících angličtiny, proto
Nejhezčím sušickým voříškem
připravujeme pravidelné zařazování
představení do výuky i v budoucnu. je pejsek Tulák paní Petry Zedlové,
JP a JK nejhezší voříškovské štěňátko je
fenka Asta paní Ivy Hotové.
A jak obstáli pejskové a fenky
v šikovnosti? V poslušnosti malých
plemenech se umístili v tomto
pořadí:
Seznamovací kurz v Mokrosukách
SUŠICE PLNÁ POKLADŮ
1. Vlachová Barbora s fenkou Ešli
2. Hotová Iva s fenkou Astou
3. Vrána Petr se psem Badym
V poslušnosti velkých plemen
1. Baborová Tereza se psem Urxem
2. Melkus Jakub se psem Atosem
3. Zedlová Petra se psem Tulákem
Děkujeme našemu hlavnímu sponzorovi Veterinární centrum s.r.o. Poděkování též patří
všem účastníkům, kteří se soutěže
zúčastnili. Blahopřejeme všem
vítězům a pevně doufáme, že se opět
Zatímco malé děti hledaly poklad v lese nad Sušicí, starší děti
z I. oddělení školní družiny Pampeliška se vydaly koncem září na
svou výpravu do jiné části města.
Nejprve musely řádně prozkoumat mapu, aby zjistily, kudy se
mají vlastně vydat a hned, jak si
zvolily svého kapitána, tak vyrazily. Vyznačená trasa na mapě
děti vedla kolem kina, přes Fuferna až na ostrov Santos. Bě-
hem cesty na děti čekalo mnoho
úkolů, různé kvízy i soutěže. Na
konci trasy – u zvoničky – na ně
ale čekal úkol nejočekávanější,
a to hledání pokladu. I ten úspěšně zvládly a za vítězného pokřiku
sladkou odměnu spravedlivě rozdělily. Cestou zpět k modré škole
děti zdobil úsměv na rtech, který
je nám vychovatelkám vždy největší odměnou.
VS
setkáme nejen při dalším ročníku
ale kdykoliv u nás na cvičišti,
protože pro ty, kteří nechtějí zahálet doma u televize, jsme u nás na
cvičišti pořád. Fotografie ze soutěže
a další informace najdete na www.
zkosusice.cz.
text a foto Aleš Jahoda
Postřehy z Podzimního
srazu v Novém Městečku
Na začátku září paní učitelky
připravily pro žáky 6. tříd ZŠ
T.G.Masaryka v Sušici seznamovací kurz v Mokrosukách .
Cílem bylo navzájem se lépe
poznat. Hráli jsme různé hry –
např. pavučinu přátelství, tichou
poštu, vybíjenou, fotbal, autíčka
aj.
Další naší zábavnou činností bylo
batikování triček dvojí technikou
– s použitím sava a sypanou me-
Návštěva Trojského
Zprávy od žáků ZŠ T. G.
Masaryka:
Tak na výletě se mi moc líbilo. Bylo docela ošklivé počasí, ale
mohlo být ještě hůř. Trojský zámek
byl moc hezký, krásné malby na
stěnách, krásné sochy a porcelán.
V ZOO jsme měli výborného
průvodce, byla s ním legrace.
Také jsme tam zabloudili a nemohli najít cestu zpět. V autobuse byla
obrovská zábava, celou cestu jsme
se moc dobře bavili.
Filip Pavlík 8. A
Na výlet se většina z třídy těšila.
Sraz jsme měli v 7 hodin na nábřeží.
todou. Pro naše budoucí prvňáčky
jsme malovali kamínky a skleněné
čočky barvami na sklo. Dostanou
je při zápisu do první třídy.
Co se týče jídla, největší úspěch
měly lívance. Po večeři následovala
procházka, při níž jsme hráli hru na
stopovanou. Kurz byl pro mě i pro
mé spolužáky určitě přínosem.
Protože uzávěrka Sušických
Za všechny žáky 6.tř.
novin
byla ještě před konáním akce,
Tereza Sýkorová
mohli jste se dočíst o připravovaném
záměru. Takže jako to vlastně bylo
doopravdy?
Více než 150 dětí a dospěláků si
užívalo příjemného dne. Dokonce
ani nepršelo. A protože sliby se
mají plnit, bylo tam, až na drobnou výjimku, všechno, co jsme naplánovali. My jsme se snažili. Co
na to říkali účastníci? „To bylo!
Malej bráška jel na lanovce jako
blesk.“ „No, a my jsme udělali
placku i pro mamku.“„Já jsem
nechtěla střílet, a když jsem se netrefila takovým válečkem do těch
dřevěných kuželek, tak mi řekli,
že to mám za chvíli přijít napravit,
zámku a ZOO Praha abych měla dost bodů.“ „A rytíři
nám dovolili prohlídnout si jejich
Jeli jsme Vichrbusem. Nejdříve meče a mohli jsme na ně i sahat.“
jsme se zastavili na prohlídce Trojského zámku. I přes dopravní zácpu jsme prohlídku stihli.
V zámku jsme viděli originální sochy a také kapli, na jejíchž stěnách
byly krásné fresky. Prohlídka trvala kolem hodiny. Potom jsme šli do
zoologické zahrady. Měli jsme vlastního průvodce. I přes nepříznivé
počasí jsme viděli ptáky, savce.
Ze všeho nejvíce se mi líbily žirafy.
Do Sušice jsme se vrátili v 7 hodin.
Výlet se mi, i když pršelo, líbil.
Veronika Knapová 8.A
Duhoví ježečci v ŠD
„Já mám od nich tu minci. Dělal
jsem si ji sám. A musel jsem do toho
pořádně praštit.“„Nebo ty hasiči
na konci! Jak nám ukazovali, jak
se zachraňujou třeba horolezci.“
To bylo jen několik drobných
postřehů. Prostě, kdo tam nebyl,
zaváhal.
Na závěr patří poděkování městu
Sušice, OÚ Dlouhá Ves, kolegům
z Nepomuku, z klubu Avalon, HZS
a všem našim i horažďovickým
dospělákům za pomoc při přípravě
a realizaci celé akce.
A CO DÁL? Co takhle vyjít
si s námi na výpravu ze Srní na
Modravu? Jsou připraveny trasy od
12 do 20 km. Na všechny se těšíme
v sobotu 19. října.
M. Tomanová
Pionýrská skupina Otava Sušice
Sychravé a deštivé počasí nijak nevadilo dětem a rodičům
z II. oddělení ŠD Pampeliška, kteří přijali mé pozvání do
„modré“ školy na tvořivé odpoledne a přišli v úterý 15. 10.
v 16 hodin i se svými sourozenci či kamarády vyrábět podzimní výzdobu. Zápichy v podobě
houbiček či ježečků jen hýřily
barvami, když je děti s pomocí maminek či babiček zdobily. Během práce si děti odběhly
zobnout pár sušenek či napít limonády a rodiče měli možnost
posedět nad kávou či čajem.
30 párů šikovných rukou si hravě poradilo s drátky i mrňavými
korálky, takže kolem 18. hodiny,
kdy už měli všichni hotovo, bylo
opravdu na co se dívat. Děkuji
všem za příjemně strávené odpoledne a těším se na příště…
Helena Pojarová Tesařová
(vych. ŠD)
Malá škola pro předškoláky
Kdo by si nepřál připravit dítě na školu tak, aby bez větších obtíží
zvládlo přechod mezi krásným časem her ve školce a začínajícími
povinnostmi?
Zveme proto budoucí žáčky 1. třídy do naší školy ZŠ T. G. Masaryka
v Komenského ulici 59 (objekt u kostela sv. Václava). S předškoláky
se bude pravidelně setkávat paní Mgr. Monika Čermáková, a to jednou
za čtrnáct dnů ve středu od 15.00 hod. do 15.45 hod. Děti si vyzkouší
ve třídě formou her, jaké to ve škole bude. Nenásilným způsobem
se na školu připraví, poznají školní prostředí a nové kamarády.
První schůzka bude 6. listopadu 2013 a další budou následovat vždy
ve čtrnáctidenním intervalu. Všichni se již těšíme na budoucí školáky
a jejich rodiče.
PaedDr. Richard Smola, ZŠ T. G. Masaryka
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Zasedání rady města
Usnesení z jednání rady města ze dne 7. října 2013
•
Rada města schválila pronájem části pozemkové parcely č. 1069/45
v k.ú. Sušice nad Otavou, o výměře cca 4 800 m2 Základní kynologické
organizaci Sušice, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce
za nájemné ve výši 1,- Kč/m2 ročního nájmu. Rada města pověřila starostu města podpisem nájemní smlouvy.
•
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu
II. kategorie na stavební práce na realizaci akce „Zimní stadion – stavební úpravy šaten“ dle Směrnice č. 01/2013 města Sušice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Miroslav Šperl, Divišov 26,
Sušice, IČ: 16721861 za cenu 2.334.483,- Kč bez DPH a pověřila starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
•
Rada města vzala na vědomí předložené řešení a nabídku zhotovitele stavby Bazén Sušice, firmy HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 16/3217,
150 00, Praha 5 na realizaci stavebního objektu 02 uvedené stavby.
•
Rada města schválila provedení elektronické aukce nákupu energií pro občany a firmy města prostřednictvím dodavatele služby elektronické aukce.
•
Rada města pověřila odbor majetku a rozvoje města oslovením
firem E-Centre a.s., Ostrava, A-Tender s.r.o., Horní Počernice a Aukční poradenské centrum s.r.o., Přísnotice k podání nabídky s požadavky
dle přílohy.
•
Rada města pověřila pracovní skupinu ve složení Bc. Petr Mottl,
Ing. Věra Marešová, Ing. Vladimír Marek k otevření a vyhodnocení došlých nabídek dodavatelů služby elektronické aukce a k předložení na
další jednání rady města.
•
Rada města rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis.
Kč Muzeu Šumavy Sušice, příspěvková organizace, náměstí Svobody 40,
342 01 Sušice na vydání Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy Sušice.
Příspěvek bude hrazen z org. 179 – Propagace.
•
Rada města schválila podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení výjimky od 1. 9. 2013 na školní rok 2013/2014
pro MŠ Sušice, Smetanova 1095, 342 01 Sušice (1. – 6. třída 28 dětí, 7. tř.
24 dětí) a MŠ Sušice, Tylova 920, 342 01 Sušice (1. třída 21 dětí – 3 integrované děti, 2. – 5. třída 28 dětí a 6. třída 27 dětí) z nejvyššího počtu
dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení stanovených
MŠMT prováděcími předpisy, a to až o 4 děti v případě mateřských škol
vzdělávajících děti dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací
činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu dětí ve škole
uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.
•
Rada města schválila podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolení výjimky od 1. 9. 2013 na školní rok
2013/2014 pro Základní školu T. G. Masaryka z nejvyššího počtu žáků
ve třídě (5. A a 5. E) stanovených MŠMT prováděcími předpisy, a to až
o 4 žáky v případě žáků vzdělávajících se podle vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví a nebude překročena cílová kapacita povoleného počtu
žáků ve škole uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.
•
Rada města vzala na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly v Mateřské škole Sušice, Tylova 920, kterou provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje dne 19. 6. 2013.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opatření
č. 43, kterým se povýší příjmy u organizace 213 – ZŠ TGM (org. odvede ze
svého investičního fondu částku 95 tis. Kč na účet města) a zároveň povýšení příspěvku na provoz u organizace 213 – ZŠ TGM o tutéž částku.
•
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání maturitních plesů se Sdružením rodičů a přátel školy
při Gymnáziu Sušice, Fr. Procházky 324, Sušice a se Sdružením rodičů
a přátel školy při SOŠ a SOU, U Kapličky 761, Sušice dle přílohy a pověřila starostu města podpisem. Finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč
budou použity z organizace 180 – fond starosty.
Kompletní zápis usnesení rady města najdete na www.mestosusice.cz
Slavnostní ocenění dárců krve
15. 10. 2013 proběhlo v obřadní síni MěÚ v Sušici slavnostní předávání Plaket prof. MUDr. Jana Janského a Čestných
uznání bezpříspěvkovým dárcům krve. Po slavnostním projevu
Ing. Jana Löffelmanna byla z rukou paní Janečkové (ředitelka
oblastního spolku ČČK), MUDr. Holubové (Nemocnice Klatovy)
a MUDr. Fedorové (Nemocnice Sušice p. o.) předáno ocenění 25
přítomným dárcům.
Zlatá plaketa za 40 odběrů:
Milan Freund, Bohumil Heřman, Petr Hlavsa, František
Holeček, Martin Jína, Vladimír Jiroušek, Jan Löffelmann, Zdeňka
Lukešová, Jiří Lupíšek,Daniel Matouš
Stříbrná plaketa za 20 odběrů:
Milan Dadák, Michal Hodan, Ivana Nováková, Lucie Hrabová
Bronzová plaketa za 10 odběrů:
Martina Hálová, Alena Hierschová, Tomáš Homolka, Adam Přerost,
Jiří Rajtmajer, Mirka Sacherová
Zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů:
Jan Kohout, Václav Pretl, Josef Želízko
Čestné uznání za 100 odběrů: Ondřej Netal
Čestné uznání za 110 odběrů: Andrej Fecko
Čestné uznání za 200 odběrů: František Dlesk
Aktuality
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Sušice podle ust. § 14c písm. a) zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny (dále jen „PS“) Parlamentu
ČR se uskuteční
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do PS v městě Sušici jsou okrsky uvedené
v oznámení o stanovení místa konání voleb do PS Parlamentu ČR.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství a další potřebné údaje k nerušenému průběhu
voleb.
4. Pokud volič neobdržel hlasovací lístky (do 24. 10. 2013), bude
mu sada hlasovacích lístků vydána ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
6. K zajištění pořádku ve volební místnosti a důstojného
průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
V Sušici dne 13. září 2013
Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
Studentská v novém kabátě
V září byla dokončena rekonstrukce části Studentské a Villaniho ulice. Nové povrchy silnice i chodníků jsou zřejmé na první pohled, nejdůležitější změna však proběhla pod zemí. Staré zanesené
betonové (kanalizace) a litinové (vodovod) potrubí bylo nahrazeno
novým plastovým. Proběhla také rekonstrukce veřejného osvětlení
a ještě se pracuje na obnově zeleně: Nové stromky budou vysázeny
v listopadu. Zhotovitelem díla byly Lesní stavby s.r.o. Nýrsko a subdodavateli VAK servis s.r.o. Klatovy a Silnice Klatovy a.s. Stavba
přišla na 5 344 173 Kč bez DPH, informuje Ing Kateřina Ronová,
investiční technik z Odboru majetku a rozvoje města.
strana 3
Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1
• Byt č. 29, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1161, Sušice.
Byt se nachází v sedmém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9.30 m2, 1. pokoj 20.46 m2,
2. pokoj 16.30 m2, 3. pokoj 12.12 m2, předsíň 8.41 m2, WC 1,04 m2, koupelna 2,88 m2, balkon 4,37 m2, sklep 2.53 m2.
Celková rozloha bytu: 77,41 m2.
Datum prohlídky bytu: 29.10. 2013 od 9.00 do 9.10 hod.
• Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1161, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10.48 m2, 1. pokoj 19.53 m2,
2. pokoj 12.00 m2, 3. pokoj 8.00 m2, předsíň 10.24 m2, komora 3.88 m2,
WC 1,03 m2, koupelna 2,86 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2.88 m2.
Celková rozloha bytu: 76,92 m2.
Datum prohlídky bytu: 29. 10. 2013 od 9.10 do 9.20 hod.
• Byt č. 6, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. ktg.), ul. 5. května, čp. 671, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. Do domu je zaveden plyn a v bytě jsou plastová okna.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 13.00 m2, 1. pokoj 25.00 m2,
2. pokoj 13.00 m2, 3. pokoj 13.00 m2, předsíň 13.00 m2, WC 1.00 m2, koupelna 3.44 m2, balkon 2.30 m2, spíž 0.70 m2, sklep 5.28 m2.
Celková rozloha bytu: 89,72 m2.
Datum prohlídky bytu: 29.10. 2013 od 9.50 do 10.00 hod.
• Byt č. 12, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. V Rybníčkách, čp. 716, Sušice.
Byt se nachází v pátém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9.30 m2, 1. pokoj 20.46 m2,
2. pokoj 16.30 m2, 3. pokoj 12.12 m2, předsíň 8.41 m2, WC 1.04 m2, koupelna 2.88 m2, balkon 4.37 m2, sklep 2.53 m2.
Celková rozloha bytu 77,41 m2.
Datum prohlídky bytu: 29. 10. 2013 od 10.10 do 10.20 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
nesmí být dlužníkem města
nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,
který mu byl městem nabídnut k nájmu
uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem
bytu vyřazena)
musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální
výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 31.10. 2013 v zalepené obálce
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky
na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to
i bez udání důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,
č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon“).
Město Sušice přijme úředníka na funkci referenta správního odboru
– agenda CD a OP. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Zájemce musí
splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: SŠ,
organizační schopnosti, spolehlivost, jednání s lidmi, aktivita, dokonalá práce na PC, řidičský průkaz. Plat. podmínky pro 8. platovou třídu
dle nař. vlády č. 564/2006 Sb. Nástup od 1. 3. 2014.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 11. 11. 2013 na adresu Město Sušice,
Nám. Svobody 138, Sušice 342 01.
Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Kulturní aktuality
strana 4
Jazzoví bardi ve Smetanově sále Oslava padesátky SDS Klatovy v Sušici
U příležitosti 50. výročí vzniku
Stálé divadelní scény Klatovy se
v pondělí 14. října konalo v sušické sokolovně slavnostní divadelní představení. V úvodu vystoupil ředitel Sušického kulturního
centra Karel Sedlecký, poblahopřál ředitelce SDS Mgr. Zdeňce
Koubové k dlouholeté úspěšné
činnosti této kulturní organizace.
Ta poděkovala za dobré zázemí
v Sušici, vyzdvihla dlouholetou
spolupráci se SKC, především pak
s manželi Krousovými.
Pak už se začala odvíjet divadelní hra v režii Roberta Bellana Zmýlená platí: Do chalupy na
samotě se vtírá úlisný starožitník
(Ivan Vyskočil), ale domácí (Milena Steinmasslová) ho zavře do
sklepa. Vzápětí se dočká ještě bizarnější návštěvy polofrancouzské
herečky s podpatky a v klobouku
Alfréd Strejček sám sebe uvedl slovy: „Nějaký neznámý starý muž
(Dana Homolová) a jejího gigola
přišel do šatny, že by si s muzikanty rád poprvé zahrál,“ pak znovu
s kufry (Otto Kallus). Vtipná zápřišel a zkušeně vystřihl improvizaci skladby Feeling od Václava
pletka z pera Zory Kostkové dozná
Kozla na zobcovou flétnu.
neočekávaného rozuzlení.
Sušické kulturní centrum etudu Johanna Baptisty Cramera
Na závěr večera ještě proběhuspořádalo ve Smetanově sále zvýraznila křídla Jaroslava Prulo pro zúčastněné předplatitele
gymnázia Jazzový koncert s kla- nera a Kláry Prunerové. Ta pak
divadelních představení losovásikou a poezií. Jazzman, skladatel zahrála ještě Jiskřičky Moritze
ní o hodnotné ceny a pro všecha učitel Jaroslav Pruner již mno- Moszkowského. Po krátké pauze
ny diváky bylo připraveno příjemho let přiváží do Sušice osobnosti se početné publikum seznámilo
né překvapení v podobě malého
moderního jazzu z celé republi- s další jazzovou nadějí sušické
občerstvení.
ky. Mnozí možná ještě vzpomíK tomuto výročí vydala SDS
nají na proslulé koncerty s RuKlatovy brožuru, ve které zájemdolfem Roklem i např. Emilem
ce seznamuje s historií a rozsahem
Viklickým. Tuto pěknou tradisvé působnosti. Hlavním principem
ci později rozšířil nepřehlédnuklatovské scény je uvádění divadeltelný moderátor, herec a recitáních souborů různých žánrů z celé
tor Alfréd Strejček. Jeho slovem
ČR. Tato divadla prezentuje také
zhruba jedenkrát do měsíce na scése diváci mohli potěšit i v pátek
ně KD Sokolovna v Sušici.
18. října. Jazzové skladby prokláHistorii spolupráce SDS Kladané recitací s jazzovými tématy
tovy a SKC Sušice může asi nejlévytvořily unikátní hřejivou atmope přiblížit dlouholetá spolupořasféru, ve které by si možná zajadatelka těchto programů v Sušici,
moval i Bedřich Smetana.
kulturní pracovnice SKC Hana
Hudební blok odstartovala žáKrousová.
kyně sušické Základní umělecNaše spolupráce začala v roce
ké školy Lucie Matoušová sklad- Mistrně sehrané jazzové trio – zleva: Jaroslav Pruner, Ivan Dominák
1970, kdy jsme s partou spolužabou Geoffry Bushe Toccata, dále a Vít Fiala
ZUŠ Barborou Onderovou, která vystřihla Braniborskou bránu
Dave Brubecka a přidala i skladbu J. Prunera Neposedné prsty.
Pak už se nástrojů chopili spolutvůrci české moderní jazzové
historie - kontrabasista, skladatel a dlouholetý kapelník skupiny Evy Pilarové Vít Fiala, ostřílený hráč na bicí, který působil
v orchestru Karla Kraugartnera
i Studiu 5 Karla Velebného Ivan
Dominák a samozřejmě klavírista
Jaroslav Pruner.
Jazzmani spustili klasiku
Duke Ellingtona (Satin Doll),
Richarda Rodgerse, J. Kerna
a skladby v jazzové úpravě J. Prunera na motivy lidových písní,
Oskara Petersona i Humoresky
Antonína Dvořáka. Mezi skladbami zazněly verše Jaromíra Hořce, Josefa Kainara (Stříhali dohola malého chlapečka), Jaroslava
Seiferta a povídání o jazzu Víta
Fialy.
Přestože je dnes jazz všeobecně menšinovým žánrem, potleskem kvitovaná sóla v průběhu
skladeb a velký aplaus v závěru potvrdily, že v Sušici má stále
vyspělé a vnímavé posluchače.
text a foto Eduard Lískovec
Douzelage bilancuje rok 2013
V pátek skončila putovní výstava sdružení Douzelage, kterou si
zájemci mohli prohlédnout téměř
celý měsíc. Jak jsme předpokládali,
navštívili ji hlavně žáci sušických
škol.
Někteří návštěvníci by si přáli,
aby bylo povídání o partnerských
městech přeloženo do češtiny.
Důvody, proč tomu tak nebylo, jsou
dva. Jednak technický (překlad by
si vyžádal čas a tím by se trvání
výstavy zkrátilo), druhý řekněme
výchovný. Žáci si prověřili, nakolik
textům rozumí a mohli se zúčastnit
i kvízu.
Také jsme chtěli aktivně
přispět k nápravě situace, která
v Česku stále trvá, a o které se již
píše a hovoří. Češi téměř čtvrtstoletí
po revoluci nerozumí cizím
jazykům. Vše se jim předkládá
česky včetně dabování filmů,
a proto motivace učit se cizí jazyk
nebo ho po škole zdokonalovat
není velká. Uvědomuji si, že ne
všichni se učili anglicky, někteří
dobře komunikují třeba německy,
ale v dnešním světě jsou základy
angličtiny opravdu nutné. Sdružení
evropských měst Douzelage bude
i nadále podporovat obohacující
mezinárodní spolupráci.
Blíží se konec roku 2013, proto bych chtěla shrnout důležitější
aktivity našeho sdružení v letošním
roce. Nejvíce jich proběhlo mezi
Gymnáziem v Sušici a Realschule Bad Kötzting. V únoru se
uskutečnil společný lyžařský kurz
studentů obou škol na Špičáku,
v březnu se studenti zúčastnili
workshopu ve Waldmünchenu na
téma Young Explorers a strávili společně 5 dní cyklistikou po
Šumavě. Navštívili také bývalý KT
ve Flossenburgu. V červnu se gymnázium zúčastnilo projektu Count
on Women, společné návštěvy
proběhly v Sušici a polské Chojně.
V srpni v rámci projektu Isolation
navštívili ostrov Menorku, čeká
je Kypr. V červenci jeli v rámci projektu Far in Age, Close in Heart do
Köszegu.
Aktivní je i Sušický dětský sbor
a ZUŠ. V březnu potěšil občany
Bad Kötztingu na Music Party,
v červnu měl sbor koncert v Köszegu
a v září měli naši hudebníci velký
ohlas na slavnostech v Judenburgu. Příští rok se mladí muzikanti
zúčastní projektu Young Musicians
v anglickém Sherbornu.
ZŠ T. G. Masaryka se účastní
projektu Metafora Game, SOŠ
projektu Scrapbook. Sušické školy
pracovaly také na projektu Historické mezníky ve městech Douzelage. Vypsali jsme soutěž o nejlepší
povídku z historie Sušice a následně
ilustraci k ní a ty nejlepší práce jsme
poslali organizátorům do holandského Meerssenu. Povídku jste
si mohli v SN přečíst i Vy.
Barvy sportovců úspěšně hájil
v září Jan Mareš ml., který se
zúčastil běhu na Kaitersberg or-
ček ze SEŠ Klatovy chodily na
představení pod otcovským dohledem pana profesora Hobzy jako
uvaděčky a šatnářky, a o 2 roky
později, po maturitě, jsem začala pracovat v „oddělení pro styk
s návštěvníky“. Jak se mi tehdy název pracoviště strašně nelíbil! Naopak samotná práce se mi dostala
„pod kůži“ natolik, že jsem u ní
vydržela dodnes.
Vzpomínám si, kolik štací skoro každý měsíc herecké soubory
objížděly s repertoárem pro široké
publikum – s inscenacemi nejen
pro dospělé diváky, ale i pro mateřské a základní školy. A já s nimi
coby pokladní – často jsme byli
v Sušici, Horažďovicích, Kašperských Horách, Velharticích, Nýrsku, Švihově, Lužanech, Železné
Rudě a když k tomu přidáme všechna představení na domovské scéně
v Klatovech, nemohlo to dopadnout
jinak, než že mojí největší láskou
a koníčkem se stala právě kultura
a cestování.
Po přestěhování do Sušice jsme
se opět dlouhá léta potkávali v Posádkovém domě armády, kde se konala divadelní představení v rámci
cyklů předplatného nejen pro diváky ze Sušice a okolí, ale pravidel-
ně i pro vojáky základní služby.
Rozmanitý repertoár SDS zahrnoval mnoho žánrů. Velice oblíbené bývaly koncerty populárních
zpěváků, zábavné pořady se známými herci, večery poezie ve vinárně hotelu Fialka (tady vystupovaly opravdu špičky naší kulturní
a umělecké scény – M. Horníček,
R. Lukavský, P. Haničinec, J. Hlaváčová a J. Jirásková) a celá řada
programů pro děti a mládež.
Po odchodu armády ze Sušice jsem měla veliké štěstí a přešla do městského kulturního střediska a vídáme se dále v krásném
sále sušické sokolovny. Po menší
pauze se před třemi roky obnovilo divadelní předplatné a těší mě
vzrůstající zájem návštěvníků,
kteří dovedou ocenit výkony jak
profesionálních, tak amatérských
herců.
Přeji této organizaci, aby do
dalších let měla stále co nabídnout všem generacím, aby Stálá
divadelní scéna byla opravdu stálá
a aby kromě bouřlivého aplausu pro
umělce na scénách co nejčastěji zaznívalo to, co mají divadelníci nejraději: „dnes máme vyprodáno“.
úvod a foto ED
Odpoledne pro seniory
ganizovaného městem Bad Kötzting. Příští rok by se volejbalisté
měli zúčastnit sportovního projektu
v řecké Preveze.
Město Sušice rozšířilo řadu měst,
se kterými má partnerské smlouvy
o polskou Chojnu. Na jejím podepsání se partneři dohodli na jarní
návštěvě starosty Chojny v Sušici.
Pro příští rok znovu žádáme
o grant, který jsme pro letošní rok
nedostali. Jeho název je Across Cultures a jedná se o týdenní pobyt
studentů z 8 zemí v Sušici naplněný
rozmanitými činnostmi.
Doufáme, že i další rok bude
pro nás úspěšný a že uvítáme další
zájemce o rozvíjení vztahů mezi
partnerskými městy.
V. Svobodová
V minulém čísle jsme otiskli tyto čtyři detaily sušických staveb, aby i čtenáři mohli zapátrat ve své paměti, popř. rozhlédnout
se po městě a zkusit si část kvízu, který připravila architektka Šárka Sodomková účastníkům netradiční exkurze po Sušici u příležitosti
Světového dne architektury. Dnes obrázky uvádíme se správným řešením.
(foto Marek Sodomka)
Klika na dveřích hlavního vcho- Pohled zespodu na fasádu Rozací- Jedna ze dvou věžiček na střeše Pohled na zadní část domu
du ZŠ T. G. Masaryka (postave- novského domu – býv. lékárny (re- sokolovny (postaveno 1914 stavi- č. p. 158 na břehu Otavy
nesanční přestavba kolem r. 1700). tel Nekvasil).
no 1927 arch. Skřivánek).
(u křižovatky se semafory).
S u š ick á Č S SD p o ř á d á
každoročně v podzimním čase
v Domě s pečovatelskou službou
akci pro seniory. Říkáme jí
„Štůdlpárty”. Na stolech nejsou
však jen štrudle, ale i různé jiné
sladké a slané pečivo, připravené
našimi členkami. Letos jsme
mezi sebou přivítali i hejtmana
Plzeňského kraje pana Milana Chovance a několik dalších hostů.
Naši zastupitelé Zdeňka
Řezníčková, Milena Stárková
a Miroslav Vrhel pohovořili o tom,
co se v uplynulém roce ve městě
změnilo, vybudovalo či řešilo:
přístavba, nástavba a stavební úpravy muzea, nejistá budoucnost staré
lékárny, areál bývalých kasáren,
areál Sola, situace v sušické nemocnici, proměna ostrova Santos,
stavba krytého bazénu. Povídání
provázela prezentace fotografií,
připravená Vladanem Strejcem
a Štefanem Vilcsekem. Přítomní
diskutovali o ceně vstupného do
bazénu, o zachování lékařské péče
v naší nemocnici a o budoucnosti
areálu bývalého Sola. Připomněli
jsme si slávu světově známé sušické
výrobny sirek a dalších produktů.
V době rozkvětu podniku zde pracovalo více než dva tisíce lidí.
Žádná z místních firem dnes není
schopna v nabídce pracovních míst
Solo nahradit.
K příjemné atmosféře přispěly
staré písničky v podání pana Lomena, někteří si i zatancovali. Ani
tombola nechyběla, výhry byly
pro všechny a malý dárek si tedy
odnesl úplně každý.
Odpoledne se vydařilo, měli
jsme radost z hojné účasti seniorů,
v jídelně penzionu nezůstala žádná
židle prázdná. Tradiční posezení
pořádáme pro dříve narozené již
podvanácté a jsme rádi, že se těší
trvalému zájmu.
Tak zase za rok!
Miroslav Vrhel
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Sušice
25. října v 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
O čem král doma nevěděl
loutkové představení
26. října od 17 hod. - zimní stadion Sušice
HC Horažďovice - juniorky ČR
hokejové utkání – podrobnosti str. 8
Přehled akcí
8. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Šípková růženka
loutkové představení
GALERIE BRANKA
úterý, středa, pátek
14.15–16.45 hod
sobota
9–12 hod.
Střípky – fotky Lenky Ročkové z cest po Asii
strana 5
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7–16.30 hod.
pátek
7–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu
GALERIE SIRKUS
pondělí – pátek
8–16 hod. KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
26. října ve 20 hod. – Tradiční KlOUb!
13–20 hod.
sobota, neděle
na vyžádání klíč v kavárně. pondělí – neděle
SUNSHINE – Back to the Roots
CHAMERKLIN Umění bez hranic
Dokument BACK TO THE ROOTS bude exkluzivKD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
ně promítán v rámci deseti vybraných podzimních PŘIPRAVUJEME:
správa budov
376 521 682
koncertů
kulturní
akce,
kurzy,
výlety,
13. listopadu 17–18 hod. – Kafe SIRKUS
předprodej vstupenek
376 528 686
beseda a diskuze o pěstounské péči
26. a 27. října v 19 hod. – Kino Sušice
redakce SN
376 555 070
pořádá DIAKONIE ČCE
premiéra divadelního spolku SUŠDIVOCH
otevřeno: pondělí, středa
7–15.30 hod.
´
úterý
7–16.30
hod.
14. listopadu – KD Sokolovna
čtvrtek, pátek
7–13.00 hod.
Aktualizace kontaktů - na www.kulturasusice.cz
KINO OTAVA tel. 376 512 237
25. – 26. října – oba dny ve 20 hod.
Futurologický kongres – Izrael – Vizuálně omračující zpracování povídky autora sci-fi St. Lema.
1. – 2. listopadu – oba dny ve 20 hod.
Lidský rozměr – Dánsko – Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou ale opravdu dobrými místy
k životu? Dokumentární sci-fi.
Katovice
Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provozní doba:
oddělení pro dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
rezervace a předprodej v KD Sokolovna
16. listopadu – KD Sokolovna
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
otevřeno: út–so: 9–12 hod. a 12.45–17 hod.,
neděle: 9–12 hod., listopad zavřeno
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
Otevřeno: pondělí až pátek: 9–12.30 a 13–16 hod.
Region
28. října – Památník padlých
Oslavy vzniku ČR
lampiónový průvod, vzpomínkový akt, ohňostroj
podrobnosti str. 1
Kašperské Hory
Městské kulturní a informační středisko
www.sumavanet.cz/khory, tel. 376 503 412 (411)
Muzeum Šumavy – galerie
úterý–sobota
10–12, 13–16 hod.
Muzeum historických motocyklů
tel. 376 582 255, denně 9 –12 a 12.30–17.30 hod.
31. října od 19 hod. – nový sál v Muzeu Šumavy
Hledání harmonie krizi navzdory
(podle J. A. Komenského )
přednáška PhDr. Bc. Zuzany Svobodové, PhD.
(Teologická fakulta JU a JABOK)
všechny zve Česká křesťanská akademie
KAŠPERK
tel. 376 582 324
e-mail: [email protected], www.kasperk.cz
otevřeno do 28. října 10–16.30 hod.
RABÍ
tel. 376 596 235
[email protected], www.hradrabi.cz
otevřeno od 26. října do 28. října 10–16 hod.
VELHARTICE
tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
otevřeno do 28. října 10–16 hod.
27. října od 14 hod.
Zamykání hradu
Žihobce
1. listopadu od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Zakletá princezna
loutkové představení
2. listopadu, 9 – 12 hod. – Středisko volného času
Tvořivá sobota „Svíčkování“
Co nás čeká – výroba svíček z gelu, vosku i včelího
plástu a výroba balicího papíru, s sebou – skleničky
nebo mističky na gelové svíčky, přezůvky, svačinu,
pitíčko, poplatek 30,- Kč. Přihlášení nutné do 31. 10.
na tel. č. 721 253 560 p. Ptáčková
HRADy
Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012,
[email protected]
18. listopadu v 19.30 hod. – kino Sušice
Monsieur Amédée
představení hartmanického divadla Tyl
19. listopadu v 19 hod. – Kafe SIRKUS
ŠKRTNĚTE SI PROSÍM
Běh pro hradní klíč – XV. ročník
a doprovodný program: prohlídky hradem, výroba
vlastních lampiónů, lampiónový průvod, ohňostroj
odpalovaný přímo z hradního mostu a nakonec
závěrečný průvod plný hudby a kostýmovaných
postav až na velhartické náměstí, kde bude sezona
symbolicky uzavřena.
26. listopadu – KD Sokolovna
5. listopadu od 20 hod. – Tradiční KlOUb!
TOMÁŠ KLUS
koncert
6. listopadu v 19.30 hod. – KD Sokolovna
ŠVIHOV
tel. 376 393 378
[email protected], www. hradsvihov.cz
otevřeno do 28. října 10–15 hod.
Důležitá telefonní čísla
Galerie Netopýr
Plastiky, reliéfy a obrazy Zdeňka Tománka
Horažďovice
.21&(57+5$',ãŗ$18
VSROX~ÿLQNXMH69$72%25DGĚWVNëVERU
26. 11.
Y.'6RNRORYQDRG19:30
4. prosince, kino Sušice
RADŮZA
koncert známé písničkářky
Úřad práce, pracoviště Sušice
950 128 201
Městský úřad Sušice
e-mail: podatelnamususice.cz
376 540 111
Sušické lesy a služby s. r. o.
376 520 362
Městská policie
376 523 250/724 182 147
recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.
376 530 111
informace o víkendové zubní pohotovosti
Spoje
KULTURNÍ DŮM tel. 376 512 436
ČSAD Sušice (7–15 hod.)
376 524 703/376
27. října v 15 hod.
524 541
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
České dráhy Sušice
972 523 584/840 112 113
K tanci a poslechu hraje ROŠTOVANKA. RezervaSběrný dvůr Sušice
376 520 519
ce vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890.
areál ČOV, Pražská ul. – susicerumpold.cz
provoz. doba: út, čt 13–18 hod.,
2. listopadu ve 21.15 hod.
so 8–12 a 13–15 hod.
PARKÁN – rocková zábava, vstupenky na místě
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Čas plyne dál, nevrací
to druhé, co nám osud vzal.
Dne 27. října uplyne 13 let od úmrtí naší
maminky a babičky, paní
Amálie Matoušové
a dne 30. listopadu by se dožil 95 let náš
tatínek a dědeček pan
Jan Matouš
Děkujeme všem, kteří je znali za tichou
vzpomínku. Rodina Půrokova a Glombova
Dotlouklo srdce, umlkl hlas,
tak rád měl práci, život a nás.
Jen dobro a lásku rozdával,
proto v našich srdcích žije dál.
Dne 7. listopadu vzpomeneme prvního výročí
úmrtí pana
Jiřího Válka
ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, syn s rodinou, vnoučata,
pravnoučata a ostatní příbuzní.
Dne 27. září uplynulo deset let od úmrtí
pana
Jaroslava Kožnara
ze Sušice. Stále s láskou vzpomínají manželka,
dcery Jana, Eva a Jarka s rodinami, syn Radek
a vnoučata Martinka, Petruška a Alešek.
Pojeďte s námi...
LETEM TANEČNÍM SVĚTEM
…na výlet
Nově taneční kroužek pro školkové děti
(4-6 let)
Kdy?
V kolik?
Kde?
7. prosince
SRN – Adventní Mnichov
Objednaná místa nutno uhradit do 11. 11. v kanceláři v Sokolovně.
Zájezd je už plně obsazen.
Každou středu
Od 15.00 hod. do 16.00 hod.
Husův sál (loutkové v Sokolovně)
Přidejte se k nám během října, děti si tu rozhodně zatančí!
Těším se na Vás!
Za TK Fialka-SKC Sušice
Gabriela Hájková
Tel. 776 744 933
IVADLO SCHODY ZVE DO SVÝCH ŘAD NOVÉ ČLENY
Jsme všichni ochotníci, hrajeme ve volném
čase. To co nás spojuje, je láska k divadlu.
Pokud máte čas a chuť,
přijďte mezi nás. Věk není
důležitý.
Zuzana Navrátilová,
tel. 607 839 779,
[email protected]
Vítáme nové občánky
Jakub Jarab, Daniel Psohlavec, Tobias Jílek, Tomáš Pokorný,
Ege Eldemir, Ela Řehořková, Světlana Zubajová, Jaroslav Goby,
Jan Míček, Monika Fellnerová, Elen Hlaváčová, Štěpán Svoboda
Vzácný člověk
František Buchta
Jsou témata, která provázejí člověka po dlouhá léta. Vtahují ho do
rozmanitých situací, díky nimž poznává pestrost života, a protože se
jim věnuje vážně a upřímně, stanou
Měl jsem vás rád a chtěl tu s vámi žít,
se mu osudné i pro jeho profesní
nebylo mi určeno déle tady být.
dráhu. Tak jako Františku BuchOdešel jsem daleko až tam, kde jen hvězdy planou,
tovi učitelské povolání, respektivzpomínejte na mě a někdy...
ve poslání.
V letech 1945–60 byl učitelem
S bolestí, kterou čas nikdy nezahojí, vzpomínáme
a později ředitelem školy a nakonec
30. října desátého smutného výročí úmrtí
školním inspektorem v Sokolově.
milovaného syna, brášky a kamaráda
Poté, v letech 1960–71, se stal ředitelem základních škol v Horažďovicích a v Sušici. V jeho „spisku“, jak
ze Sušice. Vzpomínají rodiče a sestra Kristýna.
tomu sám říkal, s názvem Hlavní zásady mého působení ve školách, jsem
našel citát římského filozofa Quintiliana, který asi nejlépe vystihuje přístup Františka Buchty k žákům. „Nejvíc
Dne 25. října uplyne 5 let od úmrtí paní
je třeba věnovat se tomu, aby se učitel stal důvěrným přítelem svých žáků
a aby ho při vyučování nevedla jen povinnost, ale i láska.“ Ta ostatně jeho
veškeré konání provázela vždy a všude. Se svými žáky dokázal hovořit
otevřeně o všem, byl hluboce lidský, všestranně vzdělaný, s neobyčejným
ze Sušice. Vzpomíná rodina.
zájmem o veškeré dění ve škole i mimo ni. Měl vzácný dar slova a svým
žákům a přátelům dokázal říkat cenné rady, aniž by je při tom poučoval.
Uvedl bych zde alespoň jednu z nich: „Učiňte něco pro sebe na své cestě
Jen láska zůstala, ta smrti nezná...
životem. Zpomalte a udělejte si čas, abyste opravdu viděli.“
V jeho osobnosti bylo ještě něco buditelského. Láska k národu, úcta
Dne 30. října uplyne 10 let plných bolesti
k českému jazyku, ale i k věcem nadčasovým – k historii, filozofii a umění.
a smutku, kdy po tragické nehodě ve věku 17 let
Obdivoval jsem vždy jeho krásný až mladický zápal pro práci, ale i příjemzemřela naše milovaná dcera, sestra a vnučka
ný a milý přístup k lidem. Je pochopitelné, že jeho přímá a poctivá povaha
mu umožnila, aby byl svými žáky i kolegy milován.
Pozoruhodná byla i jeho rozsáhlá kulturně – osvětová činnost, historické
a literární přednášky, publikování v regionálním tisku. Mnozí z vás si jistě
Kdo jste ji znal a měl rád, věnujte tichou
vzpomenou například na jeho zajímavé a čtivé články Vlastivědy Klatovvzpomínku. Děkují rodiče, bratr a prarodiče.
ska. Obdivuhodná a svým způsobem jedinečná byla jeho kartotéka osobností, osobní kronika, kterou si vedl od maturity, stejně jako jeho rozsáhlá
korespondence, která by sama vydala na obsáhlou knihu.
Smutné jsou dny a život bez Tebe,
my ale vzpomínáme stále na Tebe.
Zdaleka ne každý, koho v životě potkáme, může být pro nás zdrojem
poučení, obdivu a lásky do té míry, jako byl nejen pro mne ředitel, učitel,
Dne 18. října jsme vzpomněli 11. výročí,
knihovník, regionální historik, vlastivědný pracovník a publicista pan
kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek,
František Buchta, rodák z Nalžovských Hor. Osobně na něj vzpomínám
dědeček a pradědeček, pan
s úctou a s láskou jako na moudrého člověka, který měl velké pochopení
k lidské nedokonalosti a slabosti, dokázal svoje představy proměňovat
v realitu a měl příkladný přístup ke svým žákům i kolegům.
Vím, že napsané řádky ani zdaleka nemohou v úplnosti postihnout
z Dlouhé Vsi. Vzpomínají synové s rodinami.
jeho vzácný a nelehký život, který by vydal na obsáhlý román. Nicméně
jsou psány také srdcem, které, jak František říkával, je vždycky zapotřebí.
Proto vy, kterým na rok či na pár školních let vešel do života a měli jste ho
rádi, vzpomeňte s námi 26. října jeho stého výročí narození.
Petra Krále
Marie Švelchové
Simonka Zdeňková
Josef Vichr
Opustili nás...
Josef Hlaváč 1935, Vladimír Touš 1933, Věra Neradová 1920, Zdeněk
Charvát 1965, Ladislav Duda 1925
Bohoslužby Církve bratrské v Sušici – Studentská 506
každou neděli bohoslužba 9–11 hod.
každé úterý Biblická hodina 17–18 hod.
každý pátek Dětský klub YMCA „Stonožka“ 18–20 hod.
IVAN NIKL
Kurz taneční a společenské výchovy
6. září – 29. listopadu 2013
7. lekce
25. října
8. lekce
1. listopadu
2. PRODLOUŽENÁ
8. listopadu
Začátky v KD Sokolovna vždy v pátek od 19 hodin.
ALEXANDROVCI VÁNOČNÍ TURNÉ 2013
Jako hosté vystoupí Eva Urbanová a Petr Kolář.
Koncert se koná v neděli 8. prosince 2013
v Budvar Aréně v Českých Budějovicích od 19.00 hod.,
odjezd autobusu ze Sušice v 16.30 hod.
Objednané vstupenky si vyzvědněte nejpozději
do 8. listopadu v kanceláři v Sokolovně.
R EDA KCE SUŠICK ÝCH NOV I N A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY JSOU PŘESTĚHOVÁNY.
Sídlíme opět v Sokolovně, T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty můžete opět nosit hlavním vstupem do Sokolovny,
po schodišti na pravé straně do kanceláře v 1. patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Upravené termíny vydání Sušických novin do konce roku 2013
uzávěrka
datum vydání
č. 20
31. října
8. listopadu
č. 21
14. listopadu
22. listopadu
č. 22
28. listopadu
6. prosince
č. 23
12. prosince
20. prosince
Vážená sušická společnosti!
Naše nově vzniklé Sušické Divadlo Ochotníků SušDivOch si Vás
dovoluje pozvat na svou první premiéru divadelního kusu od Karla
Sabiny „Maloměstské klepny“.
Pod taktovkou Věry Holé Tůmové se Vám představí:
Martina Hamáková, Anna Chocová, Jaromíra Krátošková, Miroslava
Nováková, Kristina Popelová, Stanislava Strejcová, Milena Vrhelová,
Radka Zelená, Gabriela Zoubková, Václav Diviš, Jiří Choc, Václav
Požárek, Zdeněk Smetana, Jan Šmatera, Jiří Burák Šperl a Tomáš
Zelený ml.
Těšíme se na Vás!
SIRKUS – Kino
Neděle 27. října v 15.00 hodin
Neděle 10. listopadu ve 14.00 hodin
Neděle 10. listopadu v 19.00 hodin
Předprodej vstupenek SIRKUS – Kino
od 14. 10. 2013
Poděkování
Děkujeme p. V. Kämpfovi a všem, kteří se 11. 10. přišli naposledy rozloučit s panem Vlastimilem Půrokem. Dále děkujeme Mudr.
Kožnarové, Mudr. Kulvejtové, Mudr. Nikodémové, dopravě pana
Tocháčka a všem lékařům, sestřičkám, laborantkám, kteří se během
jeho dlouhodobého léčení o něj starali.
Jana, Petra a Aleš Půrokovi
Děkujeme sušickým prodejnám chovatelských potřeb, a to ZOOveterina Americká ul., AKVA - TERA Havlíčkova ul. a KRMIVA –
E. Černý Nádražní ul. za umožnění akce nákupu dárků ke Dni zvířat
pro útulková zvířata. Rovněž veliké díky vám všem, kteří jste do
některé krabice v obchodě svůj dárek vložili, vážíme si vaší štědrosti.
Kočičí dárky byly předány útulku v Žíkově, psí dárky útulku v Klatovech a část byla vyčleněna pro jagouška v kotci v Kašperských
Horách, který si rovněž již užívá přilepšení ke svému jídelníčku.
Dárkové krabice se objeví ve výše jmenovaných prodejnách zase před
Vánocemi. Velké díky posílají žíkovské kočičky také paní Janouškové
za všechno, co jim darovala. Fotodokumentaci z předávání najdete na
webu: www.nalezenci-sumavaci.estranky.cz. Dále připojujeme výzvu,
že je možno darovat staré koberce, které nutně potřebuje klatovský
psí útulek na zimu. Kočičí útulek Žíkov zase bude vděčný za staré
povlečení, ručníky, deky – můžeme k vám přijet tyto věci vyzvednout
– volejte na telefon 604 555 924.
NŠ
Prosba ze stacionáře Klíček
Letos již popáté v našem stacionáři budeme natáčet film na mezinárodní filmový festival Mental Power film festival Prague, kde ve
filmech hrají mentálně postižení lidé. Pro natočení filmu potřebujeme
jakékoliv kožichy či kožešiny. Obracíme se proto na sušickou veřejnost
s prosbou o poskytnutí daru v podobě pro vás již nepotřebných starých
kožichů a kožešin.
Případné dary můžete přinést v pracovních dnech v době do 17 hod.
do stacionáře Klíček, Pod Nemocnicí 116 (v zahradě nemocnice),
případně ponechat u vchodu.
Za vaši pomoc děkují klienti stacionáře Klíček.
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Kultura
strana 7
FILMAŘI VE ZBRANI
je název filmové přehlídky, kterou přináší do českých kin Asociace českých filmových klubů (AČFK). Ta si klade za cíl seznámit
diváky s tvorbou známých českých režisérů z doby, kdy působili
v Československém armádním filmu.
Jako první uvede sušické kino v rámci programové sekce s názvem
Seniorská projekce ranou tvorbu Františka Vláčila. Výběr toho nejlepšího,
co Vláčil během svého sedmiletého působení v Československém
armádním filmu natočil – Vzpomínka (1953), Posádka na štítě (1956),
Lesy našich vojenských prostorů (1956), Vojenská maturita (1957), Sebeobrana (1958) a poetický snímek Skleněná oblaka (1957) – budete moci zhlédnout 6. listopadu od 14 hodin (doba projekce 95 min.),
a to zcela ZDARMA. Dalšími českými filmaři, jejichž ranou tvorbu
v našem sušickém kině představíme, budou Václav Hapl, Pavel Háša, Ivan
Balaďa a Vladimír Sís.
Máme se na co těšit.
SARAH S. HUIKARI
Křest pohlazením smrkovou větvičkou
V kino kavárně Kafe SIRKUS proběhl v podvečer 17. října křest
knihy Jana Lhotáka a Jiřího Nováka Zmizelé Pošumaví. Akt byl proveden po Šumavsku historičkou Mgr. Veronikou Kucrovou za pomoci smrkové větve na závěr celého pořadu. Málem ale byl křest ohrožen – téměř
všechny knihy byly rozprodány už před začátkem akce. Publikum si ve
zcela zaplněné kavárně vyslechlo poutavé vyprávění obou autorů doplněné
na plátně promítanými fotografiemi. PhDr Jan Lhoták vymezil zkoumanou oblast (zhruba obdélník mezi Strakonicemi, Vimperkem, Velharticemi
a Nalžovskými Horami), přiblížil dějiny tohoto kraje, dříve zvaného Podlesí, a Jan Novák popisoval zobrazované fotky.
Velice zajímavou kapitolou bylo porovnání dobových a současných obrázků a vyprávění o téměř detektivní práci při hledání staveb na dobových
fotkách v současné vsích. A jednalo se výhradně o venkov, neboť města
jsou předmětem dřívějších i budoucích publikací v edici Zmizelé Čechy
nakladatelství Paseka. Kniha sice obsahuje 192 fotek, ale zdaleka se tam
nevešly všechny, které se autorům za dva roky mravenčí práce podařilo
shromáždit, a tak další část pořadu patřila nepublikovaným obrázkům. Pošumaví je pro turisty spíše jen průjezdnou lokalitou, ale tato kniha ukazuje
v historickém kontextu mnoho jedinečných míst, navíc v našem blízkém
okolí, která stojí za to navštívit.
text a foto ED
2. 11.–15. 11.
sobota
k
2
neděle
3
20.00
Machete zabíjí
17.00
jOBS
USA, 122 min., 90 Kč,
titulky
USA/RUS, 120 min.,
100 Kč, titulky
14.00
Ptačí úlet
17.00
Zataženo, občas trakaře 2
3D
USA, 85 min., 100 Kč,
dab.
20.00
Don Jon
USA, 90 min., 100 Kč, titulky
20.00
Příběh kmotra
pondělí
4
ČR, 98 min. 110 Kč
20.00
U konce světa
úterý
USA, 109 min., 100 Kč,
titulky
5
středa
6
14.00
Filmaři ve zbrani
– František Vláčil
8
sobota
9
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – 4. ÚKOL
To nám ten čas letí, děti. Mám tu pro vás čtvrtý úkol. V soutěži si vedete bravurně, jen tak vás na něco nenachytám. Opět upozorňuji, že je
velmi důležité si řádně přečíst zadání úkolu!!! Hurá do dalšího hledání,
tápání a odpovídání.
Představuji vám čtvrtý úkol.
Budete hledat pověst, bude se týkat blízkého okolí. Schovaná bude
v dětském oddělení, ale nejdříve si budete muset najít indicie (nápovědy),
kde přesně hledat. A pak..., to už bude na vás, jak se vypořádáte s otázkami. Protože vám soutěžení jde velmi dobře, bude to teď stráááášně těžké.
U pultu se podíváte pomocí obrázků do staré Sušice, musím si nachystat
něco opravdu mimořádného.
Těším se na vás!
Váš Kidd
neděle
10
17.00
Lásky čas
20.00
Machete zabíjí
GBR, 123 min., 120 Kč,
titulky
USA/RUS, 120 min.,
100 Kč, titulky
17.00
Battle of the Year:
The Dream Team 3D
20.00
Enderova hra
USA, 109 min.,
130/155 Kč, titulky
19.00
SušDivOch
Maloměstské klepny
vstupné: 110 Kč
vstupné: 110 Kč
20.00
Plán útěku
USA, 115 min., 100 Kč,
titulky
20.00
Kameňák 4
úterý
12
ČR, 88 min., 100 Kč
20.00
Revival
středa
13
ČR, 116 min., 90 Kč
14
KNIHOVNA OŽILA MALÝMI ČTENÁŘI
Na začátku října přišly do knihovny děti z MŠ Smetanova Sušice.
Nebylo to setkání ledajaké. Školkáčky ze 7. třídy zajímalo téma KRTEK.
A protože Krtek toho spoustu zažil, činili jsme se i my. Skákali jsme
na trampolíně, hledali lodičky pro Krtečka, malovali kapra, prodávali
jsme omalovánky jako opravdoví prodavači. Děti se seznámily s knihou
Krtek a paraplíčko i s dalšími tituly.
3. třída MŠ Smetanova přišla do knihovny poznat Karkulku. Pokusili
jsme se tradičně - i netradičně pomocí úkolů projít celou pohádkou. Nakonec chtěl vlk spolknout všechny děti, ale byly velmi statečné a vlkovi
se ubránily. Veršovaná pohádka o Karkulce a ostatní knihy plné pohádek
i příběhů děti rovněž zaujaly.
Další milou návštěvou byly děti z 2. třídy. Ty se s knihovnou přišly
seznámit a prohlédnout si, jak to v knihovně vypadá. Věřili byste, že
v knihovně jezdí vlak s 21 vagónky? Projel celou knihovnou a zastavil
se na nádraží modrém, růžovém, žlutém i zeleném. Čtením pohádky
o Kateřince a červeném svetru nebo o Zoubcích, které si hrály na schovávanou, jsme završili velmi příjemné setkání u nás v knihovně. -mk-
ČR, 73 min., 100/80 Kč pro
členy FK
17.00
Battle of the Year:
The Dream Team
20.00
Apokalypsa v Hollywoodu
USA, 107 min., 100 Kč, titulky
USA, 109 min.,
100/120 Kč, titulky
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Do 15 let nepřístupné
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 12 let nevhodné
Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně
kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7:30–11:30 12:30–15:30
Út 7:30–11:30 12:30–16:30
St 7:30–11:30 12:30–15:30
Čt 7:30–11:30 12:30–16:30
Pá 7:30–11:30 12:30–13:30
Machete zabíjí ²U5REHUW5RGULJXH]
Machete je zpátky a pouští se do mise, kterou by nezvládl žádný jiný
smrtelník. Bývalý elitní agent je najatý americkou vládou, aby zlikvidoval šíleného obchodníka se zbraněmi (Mel Gibson), který plánuje vypustit smrtící
raketu a zabránil tak celosvětové anarchii.
Ptačí úlet ²U-LPP\+D\ZDUG
Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní
plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého
konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého
století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy!
Don Jon ²U-RVHSK*RUGRQ/HYLWW
Don Jon je film o mladém muži (Joseph Gordon-Levitt) z New Jersey, jemuž
závislost na internetovém pornu brání v navazování skutečných vztahů. Kamarádi mu říkají Don Jon, protože mu neodolá žádná žena, ale jemu přináší
daleko více uspokojení sledování porna. Nespokojený Jon se snaží nalézt
lepší sexuální život a nakonec prostřednictvím vztahů se dvěma velmi odlišnými ženami pochopí, jak má skutečná láska vypadat.
Příběh kmotra ²U3HWU1LNRODHY
Pokud Vám reformy za posledních dvacet let připadaly pomalé, pak vězte,
že tu byla skupina lidí, která považovala tempo těchto let za překotné.
Jediné, čeho tito lidé v začátku opravdu litovali, bylo, že nejvyšší nominální
hodnota bankovek byla 500 korun a že tedy balíky, se kterými zacházeli,
byly velmi neskladné.
Filmaři ve zbrani – František Vláčil ²U)UDQWLäHN9OiÿLO
Za spolupráce s vynikajícími kolegy, kteří v té době byli rovněž v „zeleném“,
si Vláčil vyzkoušel pestrou práci na výcvikových, dokumentárních i hraných
filmech. Ze všech jeho filmů natočených v armádě je patrný důraz na
literární kvalitu scénáře, bohatou obrazovou imaginaci i zájem na náročném
režijním řešení zadaných úkolů, a to i v případě filmů určených pouze k účelovému využití uvnitř armády.
Colette ²U0LODQ&LHVODU
Milostný příběh z prostředí osvětimského koncentračního tábora je příběhem o dvou odlišných podobách lásky i o tenké hranici mezi dobrem a zlem,
pravdou a lží, láskou a nenávistí.
Hoteliér ²U-RVHI$EUKiP
Po více než čtyřiceti letech se režisér Jan Kačer rozhodne natočit divadelní
hru Hoteliér s Pavlem Landovským a Janem Pucholtem. Film Hoteliér není
pouhým záznamem zkoušení divadelní hry ani plnohodnotným dokumentem. Film reflektuje nejen stárnutí vynikajících herců, ale i jejich vztah
k dnešnímu světu.
Lásky čas ²U5LFKDUG&XUWLV
Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete jí říct větu, po
které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivé většině případů to poděláte.
Hrdina romantické komedie Lásky čas má to štěstí, že tyhle zásadní životní
momenty může opakovat.
Battle of the Year: The Dream Team ²U%UHQVRQ/HH
Battle ofthe Year je pro tanečníky breakdance něco jako olympiáda. Na
tomto turnaji se každý rok potkají ti nejlepší z nejlepších, ovšem žádná americká skupina nevyhrála už patnáct let. Proto se losangeleský hiphopový
magnát a bývalý b-boy rozhodne, že je na čase vrátit USA na vrchol a najme
kdysi schopného trenéra, aby sestavil hvězdný tým.
Enderova hra ²U*DYLQ+RRG
Sci-fi podle slavné stejnojmenné knihy. Ender je jako nadané dítě cvičen
s ostatními podobně zázračnými dětmi na takzvané vojevůdce. Ve speciální
akademii se mají stát nečekaným trumfem v děsivé válce. Země se totiž
připravují na mimozemskou invazi. Už třetí v pořadí a zcela jistě poslední,
která skončí buď vyhlazením lidstva nebo útočníků.
SušDivOch – Maloměstské klepny ²U9ĚUD+ROi7ŢPRYi
Divadelní fraška Karla Sabiny o hašteřivosti, přetvářce a morálce v podání
ochotnického divadla SušDivOch.
20.00
DK
čtvrtek
15
USA, 115 min., 100 Kč,
titulky
14.00
SušDivOch
Maloměstské klepny
11
jOBS ²U-RVKXD0LFKDHO6WHUQ
Filmové ztvárnění jednoho z nejznámějších vizionářů digitálního věku. Vždyť kdo
by neznal jeho slavnou větu: „Pracujte jen s génii, idioty vyhoďte.“
U konce světa ²U(GJDU:ULJKW
Hospoda U konce světa, pivní maraton – 12 hospod – 12 piv za jednu noc,
pětice kamarádů, která chce dokázat, že ještě nepatří do starého železa
a jen tak mimochodem záchrana celého lidstva – velmi zajímavý koktejl
zábavy, akce a neskutečna.
ČR, 75 min., 110/90 Kč pro
členy FK
pondělí
pátek
ČR, 126 min., 100 Kč
20.00
Hoteliér
7
pátek
20.00
Colette
ČR, 95 min., ZDARMA
čtvrtek
Knihovna
USA, 96 min., 130 Kč, dab.
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Plán útěku ²U0LNDHO+ IVWU|P
Hlavním hrdinou je vězeňský architekt Ray Breslin (Sylvester Stallone), který
se do jednoho ze svých výtvorů neprávem dostane. Pokud chce vypátrat,
kdo ho černě obvinil, musí z vězení nějakým způsobem uniknout.
Kameňák 4 ²U-iQ1RYiN
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě. Pepanovi (V. Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie za
jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti,
kde není navařeno a vyžehleno a kde vybuchují vajíčka v mikrovlnné troubě.
Revival ²U$OLFH1HOOLV
Ještě jednou si pořádně…“ Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných
okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů
se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za
sebou svůj život a svůj vlastní příběh.
DK ²U%iUD.RSHFNi
Stavitel, který nejraději bourá. Plachý excentrik, chladnokrevný panikář,
asketický hedonik, velkorysý uzurpátor. Vynálezce života. Koláž jako
metoda, fragmenty vzpomínek, hledání identity, ich-forma. Celovečerní
dokument o životě a smrti radikálního architekta Davida Kopeckého.
Apokalypsa v Hollywoodu ²U6HWK5RJHQ(YDQ*ROGEHUJ
Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj
o život. Za podivných okolností je Los Angeles devastováno apokalypsou,
před kterou se skupinka snaží ukrýt v domě jednoho z nich. Zásoby jídla
a pití ubývají, dostavuje se ponorková nemoc a pánové jsou nuceni své
útočiště opustit. Přežije v ničivé atmosféře jejich přátelství a hlavně přežijí
oni sami? V bláznivé komedii hrají všichni herci sami sebe.
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Sport
strana 8
SVĚTOVÉ XC Z POHLEDU JUNIORA JANA VASTLA
foto: Michal Červený MTBS.cz
Ze Sušice se v posledních letech vydalo do světa několik mladých sportovců, kteří dnes slaví
úspěchy i v mezinárodní konkurenci. Vzpomeňme např. Tomáše
Pekharta a Karolínu Galuškovou.
Stále častěji začínáme v hlavních
zprávách slýchat i o dvou sušických
cyklistech Michalu Kohoutovi
a Janu Vastlovi. Oba spolu začínali trénovat v týmu Up and Down,
po skončení základní školy si však
každý zvolil jinou stáj i disciplínu.
Michal Kohout odešel do Dukly
Praha a prosazuje se na dráze a na
silnici, Jan Vastl studuje sportovní
gymnázium ve Vimperku a závodí za Česká Spořitelnu Specialized
Junior MTB Team na horském kole.
Letos má za sebou více než úspěšnou sezónu, kterou mj. přibližuje
v následujícím rozhovoru.
Honzo, letos jsi vyhrál ve své kategorii mistrovství ČR v XC, zvítězil jsi v závodě Světového poháru,
na mistrovství světa jsi byl pátý
s třetí místo jste obsadili jako štafeta na ME. Který výsledek hodnotíš nejvýše?
Největší radost mám z vítězství na Světovým poháru v Andoře, moc jsem to neočekával, ale měl
jsem dobrý nohy a i když se to jelo
ve výšce 2000 m.n.m. dokázal jsem
si správně rozvrhnout síly a udělat
jeden důležitý nástup.
Absolvoval jsi závody po celém světě, vyzkoušel jsi různé tratě, mohl bys je srovnat s těmi našimi známými šumavskými a jaká je
tam atmosféra?
Světové tratě jsou svojí technickou a fyzickou náročností hrozně
těžké, moc se to srovnávat nedá.
Teploty na Šumavě jsou příjemné,
než třeba v Africe, kde bylo kolem 35° a sucho. Diváci ve světě
mi přijde, že více fandí a povzbuzují všechny.
Která trať se ti nejvíce líbila?
Nejvíce se mi líbila trať v norském Haffjelu (deštěm rozbahněný
okruh při zářijovém mistrovství
světa), přírodní trať v krásné přírodě. Nejnáročnější byla v Africe,
byly tam těžké technické pasáže
a to všechno ještě doplňovaly vysoké teploty a sucho.
Jak jsi se cítil při MS, když tě
spíkr povzbuzoval přezdívkou Minikulhavý, je to tvůj vzor? Nebo kdo
je tvůj vzor?
To jsem si přečetl až na webu,
že mě takhle povzbuzoval, vůbec
jsem to nevnímal. Nemám nějaký vzor, ale nejvíce uznávám lidi,
kteří měli tu cestu dostat se k závodní cyklistice těžší než my tady,
např. Chris Froome, který pochází z Namibie a letos vyhrál Tour
de France.
V kolika letech jsi začal jezdit
na kole? A kdo tě k němu přivedl?
Na kole jezdím už od mala, na
kole mě naučila jezdit mamka, takže ta mě k němu přivedla. Když
jsem byl starší, tak se mnou trénoval taťka, který se mnou také
ve 14 letech začal objíždět první
závody.
Máš v Sušici nějakou oblíbenou trať?
V Sušici se mi nejvíce líbila trať
na Svatoboru a silniční časovka na
Modravu.
Na čem jezdíš – máš na kolo nějaké speciální požadavky?
Již třetím rokem jezdím na kolech Specialized a jsem s nimi moc
spokojený. Speciální požadavky
nemám, ale vyžaduji, aby kolo
100% při závodě fungovalo a tento rok jsem nasadil jeden převodník
a moc se mi to líbí.
Jednopřevodník? Na to musí být
tedy hodně silné nohy, a neláká tě
celoodpružené kolo?
Neřekl bych, že to je jenom nohama, je to hlavně i hlavou. Celopero mě láká, v sezóně jsem ho
zkoušel a příští rok bych na něm
měl jezdit.
Nyní přecházíš do kategorie
dospělých, (U 23) jaké máš plány
a cíle na příští sezonu?
Vím, že to bude hodně těžké,
v zimě musím něco přidat na objemech, protože závody budou delší
a budu závodit s kluky, kteří jsou
o 4 roky starší. Na škole mám perfektní podmínky pro trénink a závody.Těším se a věřím, že se tady
dokážu taky prosadit!
Máš nějaký celkový cíl v MTB?
Můj cíl je dostat se do světového týmu a nominovat se na
olympiádu.
Tak ti přeji za všechny sušické
bikery, aby se ti to vyplnilo. ED
Po přídělu důležitá výhra
Sušice potěšila výhrou vlastní fanoušky
Jako na houpačce. Sušičtí fotbalisté během posledních čtrnácti dní uhráli v divizi dva naprosto
odlišné výsledky. V zápase na hřišti silného Hořovicka utrpěli vysokou prohru 0:5 (druhý pětigólový
příděl v sezoně). Dojem napravili o týden později, když v souboji
týmů ze spodku tabulky porazili
doma Jindřichův Hradec 4:1.
Na hřišti Hořovicka, momentálně desátého celku tabulky, prožil sušický tým velmi smutné odpoledne. Proti silnějšímu soupeři
hráči nevyužili dvě tutovky a pak
bylo zle. Po dvou polovlastních gólech Matějky domácí dvakrát udeřili a poté už zápas kontrolovali.
Zkušený gólman František Jarolím, který se po uzdravení vrátil do sušické sestavy, lovil míč
ze sítě celkem pětkrát. Podobně
jako doma s Tachovem odcházel
tým vedený Janem Staňkem zklamaný a s vysokým přídělem v zádech. Prohra 0:5 bohužel odpovídala dění na trávníku.
O týden později měla Sušice
před sebou velmi náročný úkol.
Na domácí hřiště přijel Jindřichův
Hradec, další tým bojující ve spodních patrech tabulky. Před zápasem v Sušici měly oba týmy stejný
počet bodů – 5, šlo o extra důležitý duel.
Tentokrát ale Sušice nezaváhala. Do vedení šli domácí po gólu
Vrhela. Utkání se zlomilo v druhém poločase. Sušice byla silnější
a produktivnější v ofenzivě a dokázala navyšovat skóre. V 50. minutě
po faulu na Kočího proměnil penaltu nejlepší střelec týmu Vrhel,
poté se trefili ještě Jech a Budil.
Vítězství 4:1 znamená důležité
body do tabulky a určitě pomůže
zvednout sebevědomí do dalších
zápasů. V sobotu 26. října hraje
Sušice v Praze se Zličínem, o týden později (neděle 3. 11., 14:00)
Sušičtí hokejisté si poradili na svém ledě
s týmem Sokol Radomyšl!
V minulém čísle SN vyšel
článek o suché hokejové přípravě
sušických Mužů. Na výsledek
tvrdého tréninku jsme nemuseli dlouho čekat. 13. 10. 2013 se
sušický oddíl utkal s týmem Sokol
Radomyšl. Soupeř, netající se ambicemi na postup do Krajského
přeboru, vedl v osmé minutě zápasu už 0:2. Sušičtí si ale aktivní
hrou vynutili několik přesilovek
a do konce první třetiny otočili
skóre ve svůj prospěch. Do kabin se šlo za stavu 3:2 pro domácí.
Začátek druhé třetiny byl ze strany
hráčů TJ Sušice velice chaotický,
a tak vyrovnání stavu na 3:3 na sebe
nenechalo dlouho čekat. Naštěstí se
zásluhou výborně kombinačně za-
hrané akce v podání Broža – Holý
podařil domácím hráčům opět stav
naklonit na svou stranu. V druhé
třetině se hra obou mužstev vyrovnala. Soupeř z Radomyšle vždy
dokázal odpovědět na vstřelenou
branku, a tak druhé dějství nenašlo
vítěze. Druhá třetina skončila
smírně 3:3.
Do třetí třetiny vlétli sušičtí
s mírně pozměněnou sestavou
a dvěma góly soupeři odskočili
a výsledek 8:5 si již zkušeně pohlídali. „Tento výsledek je pro nás
velice motivující. Pochvalu si za
obrovské nasazení a disciplinovanou hru zaslouží všichni hráči.“
Tak zhodnotil hru svých svěřenců
trenér Bohumil Korál
TJ Sušice: Sokol Radomyšl 8:5 (3:2,3:3,2:0)
Branky (Asistence): 11´Pokorný, 14´Vávrů (Broža), 16´Rendl, 26´Holý (Broža), 38´Broža, 39´Petera (Horák), 41´Vávrů (Machovec), 46´Lejsek.
Sestava: Šlais, (Potužák) – Lemberger M., Rendl, Lejsek, Šmrha – Ryšavý, Vávrů, Broža, Holý, Korál, Pokorný, Petera, Horák, Machovec, Vachoušek, Kutil.
Další domácí mistrovské utkání, TJ Sušice : Katovice, se hraje 3. 11. od 16 hod.
na zimním stadionu v Sušici. Hokejový oddíl zve všechny fanouška ledního
hokeje! Aktuální dění lze sledovat na www.susice.borec.cz
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
Pátek 25. 10.
Pondělí 28. 10.
Úterý 29. 10.
Středa 30. 10.
Pátek 1. 11.
Úterý 5. 11.
Středa 6. 11.
15 až 16 hod.
16 až 18 hod.
10 až 11.30 hod.
10 až 11 hod.
15 až 16 hod.
10 až 11.30 hod.
17 až 18 hod.
15 až 16 hod.
16.30 až 18 hod.
15 až 16.30 hod.
17 až 18 hod.
– bruslení pro rodiny s dětmi
– veřejné bruslení
– veřejné bruslení
– bruslení pro rodiny s dětmi
– veřejné bruslení
– veřejné bruslení
– bruslení pro rodiny s dětmi
– bruslení pro rodiny s dětmi
– veřejné bruslení
– veřejné bruslení
– bruslení pro rodiny s dětmi
Těšte se na SHB 2014
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Tým
Benešov
FC Písek
Nová Ves
Rokycany
Tachov
Český Krumlov
Táborsko B
Čížová
Doubravka
Hořovicko
Hvězda Cheb
FC Zličín
TJ Sušice
Milevsko
Jindřich. Hradec
ZČE Plzeň
Záp
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
+
9
7
7
6
6
6
6
5
5
5
3
3
2
2
1
0
doma s Čížovou. Do konce podzimu ještě Sušice změří síly s Rokycany a 17. listopadu zakončí první
část sezony doma s Novou Vsí.
Přijďte podpořit sušické
fotbalisty!
Hořovicko – Sušice 5:0 (2:0)
Sestava Sušice: Jarolím – Kys i l k a , Ko d ýd e k , Mat ě jk a ,
Fuchs – Hrach, Králík, Skuhra - Szedmák, Kočí, Skála
0
2
3
2
2
1
1
1
3
2
1
2
2
2
2
2
2
0
1
2
3
4
4
4
3
4
5
6
6
7
7
8
9
Skóre Body (Prav)
20: 7
29 ( 11)
32: 13 24
( 9)
31: 11
23 ( 5)
18: 11
20
( 2)
29: 16
19
( 4)
21: 18
19
( 1)
14: 14
19
( 1)
20: 12
18
( 0)
23: 25
17
( 2)
18: 11
16
( 1)
12: 18
11 ( -7)
12: 26
11 ( -4)
17: 29
8 ( -7)
12: 25
8 (-10)
8: 28
5 (-10)
11: 34
2 (-13)
Střídali : Gill , Halas, Farták, Budil, Jech, Melka.
Sušice – Jindřichův Hradec 4:1 (1:0) Branky: Vrhel 2
(druhá z penalty), Budil, Jech
Sestava Sušice: Jarolím – Kysilka,
Jech, Kodýdek, Melka- Hrach, Matějka, Králík – Kočí , Vrhel, Szedmák. Střídali: Gill, Skála, Skuhra,
Skrbek, Budil.
(jon)
V Sušici se odehrálo Mistrovství ČR
ve sportovní střelbě z praku
Celkem nenápadná akce
proběhla v sobotu 12. října
v sušické sokolovně. Přitom jste
na chodbách mohli potkat nejlepší
střelce z celé republiky a uvnitř
sálu shlédnout velice zajímavou disciplínu. Právě zde se totiž
konal devátý závod seriálu Mistrovství ČR ve sportovní střelbě
z praku. Místo jeviště sálu vévodila ochranná opona, před kterou
byly umístěny tři malé terčíky.
Z druhé strany na ně mířili tři
soustředění střelci. Za zády pak
měl každý svého rozhodčího
a u stolů seděli další střelci, diváci
i činovníci.
Pravidla soutěže nám přibližuje
jediná sušická zástupkyně Monika
Dachová: Každý střelec absolvovuje v závodě 3 kola, a to libovolným prakem bez vodící rampy
a vodítka, s volným jazykem praku.
V každém kole má střelec k dispozici 10 ran na sklopný terč
o průměru 10 cm ze vzdálenosti
10 m. V prvním kole má střelec
k dispozici 3 rány nástřelné.
Maximálně lze v závodě dosáhnout počtu 30 bodů. V případě
shodného počtu bodů se rozhoduje
v rozstřelu.
S historií tohoto sportu
v Čechách nás seznamuje
předseda Unie střelců z praku
Josef Brtník: Střílet se začínalo
nedlouho po revoluci a jedním
z prvních míst organizované
střelby byla právě Sušice. Tehdy
se střílelo ve čtyřech disciplínách
i na nadhozené terče v pohybu.
Postupně se jednotlivá místa spojovala a přidávala se další města,
v roce 2003 proběhla první Valná
hromada střelců z praku a začalo
se konat mistrovství republiky.
Po roce 2006 došlo k domluvě
i s organizacemi v zahraničí
a od té doby se jezdí i na společné
závody do Belgie, Itálie, Rakouska i Španělska a pořádá se mistrovství Evropy. Sušický závod
je spíše výjimka, většina z deseti
závodu mistrovství republiky se
odehrává venku. Základna má cca
150 lidí sdružených ve třiatřiceti
klubech (viz. www.prakiáda.cz).
Zatímco poslouchám vyprávění
o historii, prohlížím si detailně
propracované praky různých tvarů,
velikostí i materiálů. Každý kus je
zde originál, i když se praky také
vyrábějí sériově. Sušický závod
nakonec vyhrál Pavel Rozmuš
z Kynšperka nad Ohří a 15. místo obsadil sušický závodník Jiří
Dach. Mezi ženami zvítězila
Monika Dachová ze Sušice, která
ještě za organizátory připojila
poděkování Janu Patlejchovi
ze Sokolovny, který se celý den
staral o pohoštění, a pracovníkům
Sušického kulturního centra,
kteří poskytli technické zázemí
a dodala: Celým dnem nás mluveným slovem a hudbou provázel
DJ Kuna a všichni, kdo ho znají, jistě tuší, že nebyla o legraci
nouze. Závodníci se dobře bavili, nedošlo k žádnému zranění
a závod proběhl dle pravidel.
text a foto Eduard Lískovec
Pořadatelé třetího ročníku Sušického horského běhu Rostislav Švelch
a HIGH POINT Bike Team Sušice (s podporou města Sušice) oznamují sportovní veřejnosti, že na sobotu 19. dubna 2014 plánují velkou
běžeckou akci. V tento den se v okolí města uskuteční několik závodů.
Kromě dětských běžeckých závodů v Luhu to bude crossový běh,
crossový běh s desetikilovou zátěží a štafetový běh dvojic, to vše na
horském okruhu směrem na Sedlo o délce 22 km. Podrobnější informace
můžete získat už nyní na e-mailu [email protected], nebo na V sokolovně se střílelo po trojicích. Sušičtí zástupci mistrovství Monika
Dachová a Jiří Dach střílí společně s Josefem Brtníkem z Klatov.
tel. +420 777 344 636.
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Inzerce
strana 9
=DŐL]XMHWHE\WQHERGŢPSURYiGtWH
HN
Xä
UHNRQVWUXNFLNRXSHOQ\QHERY\WiSĚQt"
R
DQ
1
9HONRREFKRG XO
YRGD
Qt
WRSHQt GUDæ
SO\Q 1i
3000
-
Gt
D
iŐ
)RUG
5XPSROG
1RYi6XäLFH
Veškerý materiál pro vodoinstalace,
topení, plyn a vybavení koupelen.
Široký sortiment, kvalitní materiály
WHO
HPDLO
VXVLFH#PDZLF]
ZHE
ZZZPDZLF]
9HONëYëEĚUSŐHYiæQĚÿHVNpKRDVORYHQVNpKR QiE\WNX =DMtPDYp FHQ\
]DMLVWtPH YiP GRSUDYX D PRQWiæ
WHO
HPDLO QRYDQDE\WHN#VH]QDPF]
ZHE
ZZZQRYDQDE\WHNF]
www.kinosusice.cz
INTERIERY
PARTNER CK EXIM TOURS
dále zastupujeme např. CK:
ALEXANDRIA • AMERICA TOURS • FISCHER
BLUE STYLE • CANARIA TRAVEL • ČEDOK
FIRO TOUR • NECKERMANN • ESO TRAVEL
RUEFA • SIAM TRAVEL • THOMAS COOK
Návrhy a realizace všech druhů interiérů
Malé prostory, domácí kanceláře, mansardy, solitery
Všechny návrhy se zárukou užitné funkčnosti
[email protected]
+420 602 477 219
a dalších více než 50 kanceláří nejen z ČR, ale i SRN – odlety PRAHA, MNICHOV atd.
ZA STEJNÉ CENY a podmínky jako v uvedených CK,
poradíme Vám – máme 23 let ZKUŠENOSTÍ!!!
DÁRKOVÉ POUKAZY – vhodný dárek nejen k vánocům!
Za kulturou 2014: 16.1. ABBA, 17.1. ZORRO, 1.2. MAUGLÍ,
21.2. LUCIE, 28.2. DĚTI RÁJE, 11.4. ANTOINETTA
LETENKY a JÍZDENKY do celého světa!
NÁKUP A PRODEJ EUR ZA VÝHODNÝ KURZ BEZ POPLATKU!!!
SOŠ a SOU SUŠICE
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, www.sossusice.cz
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi
příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava,
ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet.
Jídelní lístek na www.sossusice.cz
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
• prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
• vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů (zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
• celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
• máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
tel. 376 528 015
SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
M.C.TRITON – TRITON Hunters realizuje projekt „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanosti v oblasti péče
o ohrožené děti“ pro Fond ohrožených dětí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
Výzva č. 74. Projekt umožňuje čerpat podporu na 25 pracovních míst, přičemž postupně vznikají nová
plánovaná pracovní místa.
Popis projektu
Projekt nabízí komplex aktivit vedoucích k podpoře a uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání (jedná se
o aktivity podporující výběr relevantních uchazečů o zaměstnání včetně pracovně-profesní diagnostiky
a psychodiagnostiky). Podpora je určena zejména fyzickým osobám starším 50 let, fyzickým osobám
starším 20 let, resp. do 25 let a uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než
5 měsíců.
Uchazeči z cílových skupin absolvují kurz "Pracovník v sociálních službách" (náklady spojené
s ubytováním, stravným a cestovným jsou hrazeny z rozpočtu projektu), zvýší si profesní kvalifikaci
a zlepší svoji uplatnitelnost na trhu práce. Získaný certifikát z výše uvedeného kurzu umožní držitelům
z cílové skupiny získat zaměstnání v sociálních sektorech.
Doba realizace projektu: duben 2012 - březen 2014
Kontakt na koordinátora projektu: Eliška Valovičová, [email protected]
Partner: Fond ohrožených dětí, www.fod.cz
Jan Lomen, Pod Nebozízkem 376
Sušice (u nemocnice)
www.kinosusice.cz
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Inzerce
strana 10
Hotel Kašperk, Kašperské Hory
Řádková inzerce
přijmeme:
Obsluha restaurace - hlavní pracovní poměr
Požadujeme: příjemné vystupování, pracovitost, spolehlivost,
komunikativnost, min. 1 světový jazyk (další výhodou).
Nabízíme: stabilní práci v mladém kolektivu, dobré platové
podmínky, atraktivní prostředí renovovaného hotelu
Kašperské Hory, Sušice a okolí.
Životopisy zasílejte na: [email protected]
PRODEJ
ZAHRADNICTVÍ DANA
nabízí
Ovocné stromky - jabloně, hrušky, švestky, třešně, rybízy,
angrešty, meruňky, ořešáky, broskvoně, blumy.
Dále nabízí stáleplodící maliny, kanadské borůvky a brusinky.
Najdete nás 500 m nad hlavní branou Papu.
Tel. 603 479 435
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
31. října 2013 ve 12.00 hod.




 





Burza zimních potřeb a oblečení
PODLAHOVÉ KRYTINY
NÁBYTEK
Základní škola v Sušici, Lerchova ulice
13. listopadu 2013
Prodejní výstava knih nakladatelství FRAUS
(slovníky, encyklopedie)
SUŠ ICE, Nádražní 565
(u Penny marketu)
vyvážení: jímek
septiků, lapolů
608 754 003
s. r. o.
VODOINSTALACE Kutil
čištění odpadů
•sedací soupravy, obývací
stěny, postele, stoly, židle
Tel. 722 615 900
školní knihovna
18. – 22. listopadu 2013
12 – 15 hod.
Hrádek u Sušice
•koberce, lina, plovoucí
podlahy, kusové koberce,
garnyže, rohožky
•pokládku podlah. krytin
Základní škola v Sušici, Lerchova ulice
!
""#$ #$ #
%&
)
)*+
($
) , +../012031
444 Otevírací doba:
po-pá 9.00-12.00, 12.30-17
so
8.00-12.00
prodej, koupě, auto-moto,
nemovitosti, práce, služby,
zaměstnání…
Využijte
200 Kč; 4. Samovar výš. 35 cm = 690 Kč.
Tel. 605 507 801.
Prodám velké pokojové květiny. Nabízím Juka - palma agáve, tchýnin jazyk,
pryšec, kovbojský kaktus, bambus, ibišek.
Výška květin 75-135 cm. Vše levně. Tel.
605 507 801.
Prodám klec „MARGOT“ pro malé
papoušky. Jako nová + doplňky; D–Š–V:
45–28–52 cm; Cena 200 Kč. Tel.
736 727 419.
Prodám TARZANA 6 dílů, vydání
v r. 1920-1922. Tel. 728 262 748.
Prodám mrazničku 60l za 500 Kč, konferenční stolek 110x60 za 200 Kč, dva pětiramenné lustry 100 Kč za kus, kosiště nové
za 100 Kč, dvoudílný rošt do kotle Etka
U12 nový za 250 Kč, demižon skleněný
20l za 50 Kč. Tel. 736 127 000.
Prodám 190 ks cihelných bloků THERMOPOR KLIMATHERM šíře 36,5 cm.
Spotřeba 16 ks/m2. Tel. 737 760 283.
Prodám cementové tašky, použité, ale ve
výborném stavu, vhodné např. na stodolu. Počet: 200 ks, cena 2 Kč/1 ks. Odběr
v Rabí. Tel. 605 565 411.
Prodám starší HI-FI věž zn. PHILIPS, 2x
repro 600W, CD, tuner; nefunkční MC.
Cena dohodou. Tel. 721 105 413.
Prodám pneu s disky 185/70/14 na PEUGEOT 405, 4 letní a 4 zimní, vzorek
5 mm. Cena 1000 Kč za všechny. Sušicko.
Tel. 603 193 606.
Prodám KRBOVÁ KAMNA s výměníkem, které vytopí celý dům o max. výkon
23 KW (6 vzduch, 17 voda), cena 14.387,Kč – bližší info www.kamnalevne.cz nebo
737560720. Máme přes 100 druhů s výměníkem i bez, sporáky, lázeňská kamna
a další krbová kamna za nejlepší internetové ceny skladem v Sušici.
Prodám 2 letošní jehňata (berany) na porážku, Zwartbles. Tel. 777 592 948.
Prodám 4 ks zimní pneu s diskem BARUM POLARIS 2 165/80 R13 (Škoda 120
a jiné). Najeto 6000 km, cena dohodou.
Tel. 728 218 688.
Prodám okružní pilu (cirkulárku) na palivové dřevo. Stůl i kolébka. Levně. Tel.
777 155 459.
KOUPĚ
' "(
INZERUJTE
ZDARMA
příjem 7 – 14 hod.
prodej 15 – 17 hod.
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje cena
8700 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou
vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov.
pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz
Sušice a okolí zajištěn. Původní cena
9240 Kč, nyní 6400 Kč. Tel. 605 337 650.
Prodám vykrmená kuřata (brojlerů), cena
80 Kč/ 1 kg z travnatého výběhu. Domluva na tel. 702 518 201.
Prodám střešní krytinu Bramac EN 490
alpská šedá s granulkovou úpravou, nová,
nepoužitá. Tašky k odvozu v obci Rabí.
Tel.: 605 565 411.
Prodám za 1. Bitumenové střešní desky
5 ks – červené, roz. 2,0 × 1,6 m. Jsou
nové, nepoužité = 900 Kč; za 2. Pneu BARUM Brillantis 165/70 R13 letní vzorek
3-4 mm. CENA za 3 ks = 200 Kč. Tel.
371 651 522.
Prodám za 1. Sklenice na zavař., obsah
720 ml, 30 ks = 3,-/ks; za 2. Sklenice od
rozpustné kávy obsah 200 ml = 2,-/ks;
za 3. Sazenice rozmarýny – bylinka =
40,-/ks. Tel. 605 507 801.
Prodám za 1. Otočnou židli, nosnost
90 Kg = 250 Kč; za 2. Lustr 3 ramenný,
mléčná stínítka = 300 Kč; za 3. Ledničku CALEX – stará, funkční = 200 Kč.
Tel. 605 507 801.
Prodám RETRO zařízení domácnosti: 1.
Lustr 3 ramenný žlutý kov + sklo = 300
Kč; 2. Lampa stojací výš. 115 cm = 250
Kč; 3. Lednička CALEX obsah 100 l =
KUPÓN
na bezplatnou
soukromou inzerci
v Sušických novinách.
Koupím staré vojenské helmy, bajonety, vyznamenání, uniformy (i části),
boty, opasky, torny, telata, šavle, pouzdra
na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré
maskáče atd. Tel. 775 628 987.
Koupím škodovku nebo jiné staré auto,
i nepojízdné, na stavu nezáleží, případnou
ekologickou likvidaci zajistím. Nabídněte
na tel.: 774 674 588.
Koupím les i s pozemkem pro vlastní hospodaření. Platba hotově.
Tel. 607 594 506.
Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek,
porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel.
606 811 650.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti –
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím prázdné telefonní karty ČR
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291,
607 112 112.
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule.
Kontakt: 606 494 996.
Koupím staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové
a smaltové cedule, mosazné stáčečky na
pivo, staré pivní láhve s litými nápisy. Tel.
606 494 996.
Koupím sekačku MF 70 s lištou 120
či 140 cm i s vybavením, i v horším
stavu a ještě míchačku na 1–3 kolečka
do 1000 Kč, hoblovku s protahem nejlépe
30 cm či 40 cm. Tel. 607 847 126.
Koupím Mobilheim nebo maringotku
starší. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Koupím vaše staré auto, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci zajistím. Nabídněte na
tel. 774 674 588.
Koupím HAKI lešení 1 kostku, dále koupím míchačku na 1-3 kolce a hoblovku
s protahem 30 cm. Tel. 723 231 730.
BYTY – NEMOVITOSTI
Pronajmu byt 3+1 (69 m2) v cihlovém
domě, veliký balkon, zahrádka, vlastní
garáž, sklepní kóje, společná velká půda.
Topení vlastním plynovým kotlem. Dům
je v klidné části Sušice v uzavřeném prostoru. Cena 5 500 Kč + 500 Kč za garáž
+ energie. Je volný - ihned k dispozici.
Tel. 606 521 615 (volat večer).
Pronajmu byt s garáží v bytovce, 3+1,
68 m2, Na Štěbetce 1142 v Sušici. 3. patro
s 2 balkony. K bytu patří sklep, prádelna,
kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská linka
+ el. sporák. Nájemné 6 000 Kč/měsíc +
energie + kauce. Tel. 723 984 900.
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. – kvalitně a rychle.
I. Herzová, Sušice. Tel. 608 117 789.
Prodám zděnou garáž v Sušici pro osobní auto. Vjezd do garáže má dvoukřídlová
dřevěná vrata. Výměra pozemku je 17 m2.
Cena dohodou. Tel. 732 205 102.
Koupě, prodej nemovitostí – vše zařídíme
rychle a spolehlivě, Vaše Q reality Sušice,
Nuželická 60, (bývalá knihovna). Tel.
728 788 489.
Hledám dlouhodobě pronájem 1 až 2 místností na bydlení v rod. domku. Důchodce nekuřák. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Pronajmu garáž velmi blízko náměstí Na
Burince. Tel. 606 330 209.
RŮZNÉ
Nabí zím př ipuštění vašich koz
vyzkoušeným, velmi plodným 2,5 letým
kozlem. Sušice, tel. 602 621 435.
Zdravé hubnutí, zdravý pohyb,
zdravý životní styl. Veškeré info
na tel. 606 811 650.
Zahradnické práce – celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Hledám brigádu přes zimu. Zdravý důchodce - Sušicko. Tel. 606 406 010.
Darujeme koťátka! Tříbarevná, krásná,
roztomilá, dobře živená, od vzorné kočičí mámy. Jen hodným lidem k domu i do
bytu. Volejte: 731 107 640.
Hledám chlapce ve věku 11-14 let. Jako
partnera pro společenský tanec. Tel.
728 893 253.
Doučování matematiky a českého jazyka.
Příprava na přijímací a opravné zkoušky.
Individuální přístup pro děti s poruchami
učení. Tel. 604 430 156.
��������������������
��������������������
�������� �!"�#�!$��%&'�!%()�*��+�,-��'�*.�/0�
1�1�1�)�������� ���-���2���)$���(
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
datum
podpis
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
Příspěvky dopisovatelů
Sušicko pohledem Marie Malé - I. část
Vážení čtenáři Sušických novin
– vím, že jste zvyklí ode mne číst
články se šumavskou tématikou. Tentokráte udělám výjimku.
Dojíždění do práce ze samoty na Jelenově mě donutilo najít si nějaké místo s ubytováním,
a to se mi naskytlo v Sušici.
Takže jsem se v roce 1958 stala takříkajíc „náplavou“ v našem
krásném městě, kde už se vlastně
pokládám za starousedlíka. Za tu
dobu jsem nejen prozkoumala historii Sušice, ale prošla jsem celé
okolí, kde jsem objevila mnoho zajímavostí a nádherných vyhlídek,
o kterých mnohý sušický rodák ani
neví. Proto se s vámi, milí čtenáři,
ráda o takové zajímavosti podělím.
Přiznávám, že se mi občas zasteskne po mém rodišti na Paštích
a také na léta svého mládí na
Jelenově. To vyběhnu nad Sušici
směrem ke Svatobor u, tam
u přístřešku postojím a vidím celou
krajinu od Zhůří až po Křemelnou.
Celé toto panoráma vždy v duchu
objímám a tiše závidím, že je
mým oblíbeným místům stále
nablízku! Proto věnuji veškerý
svůj volný čas k návštěvám míst,
kde mám své „kořeny“. Mnozí
z vás jste tato místa se mnou
prošli, tak znáte tu nádheru.
Tentokrát se mnou budete
procházet naším městem, začneme
na náměstí, pak se vydáme do
mnohých uliček, to se zvládne
za odpoledne. Trasy se budou
postupně prodlužovat, nemějte
však obavy, že to nezvládnete.
Navštívíme také paprskovitě místa
vzdálená do 10 km kolem Sušice.
Budete okouzleni krásou
krajiny, která se vám nabízí
a nic to nestojí. Stačí vzít malou
svačinu do batůžku a pak vyrazit.
Vážení čtenáři, putování po
Sušicku a jejím okolí začíná.
Přeji vám hezké počtení, krásné zážitky a v neposlední řadě
šťastný návrat do svých domovů.
Vzpomínky na gymnásium a profesora
Františka Procházku (dokončení z minulého čísla)
den na nádvoří hradu Rabí u Sušice.
Stejně pěkné zážitky mám s koncerty, které pořádala manželka profesora Procházky paní Marta Cittová na vesnicích kolem Sušice.
Vymyslel si to prof. Procházka
a zorganizoval tyto pozoruhodné
zájezdy. Paní Cittová, houslová virtuoska měla připravenou Kreuzerovu sonátu Ludvíka van Beethovena za doprovodu klavíristy
Na tento památný koncert mám
jednu příhodu a jednu vzpomínku.
K té příhodě. Jednou v zimě byl
koncert ve Smetanově síni a na pódiu se střídala paní Marie Podvalová a Eduard Haken, já jsem čekal
v ladírně s kyticí. Paní Podvalová
v dlouhých bílých šatech přecházela
sem a tam a náhle se mě zeptala,
kde je záchod. Řekl jsem jí, aby šla
po schodech do přízemí. Odešla, ale
hned se vrátila a říkala, že schody
jsou plné roztátého špinavého
sněhu a že si nechce ucourat šaty.
U stěny stál stolek s velkým kameninovým umyvadlem, v kterém
byl postaven mohutný džbán. Když
tady hrával pianista prof. Alfréd
Holeček, chtěl vždy, abych do umyvadla přinesl teplou vodu se solí,
aby si mohl namočit ruce. Paní
Podvalová přistoupila k umyvadlu,
uchopila veliký džbán, řekla pardon, zašla za paraván a vyhověla
malé potřebě. Pak otevřela okno
a obsah džbánu vylila ven. Džbán
zase postavila do umyvadla.
Několik měsíců na to chodila parta studentů do ladírny opisovat
František Procházka v karikatuře
od svých tehdejších studentů.
noty k přípravě koncertu na počest
sedmdesátin Mistra Jaroslava
Křičky pro amatérský orchestr ze
Sušice a Klatov. Najednou jsem
viděl, jak jeden student přináší ten
kameninový džbán plný piva. Pro
pivo ho pravděpodobně poslal profesor Procházka, který tu byl s námi.
A již koloval džbán od úst k ústům,
já jsem se tehdy na něco vymlu-
vil, že pivo nepiji. Raději jsem tu
příhodu klukům ani profesorovi
nevykládal. Samozřejmě, že tato
příhoda neubírá nic z důstojnosti
a velikosti paní Podvalové.
A nyní ta vzpomínka. V předvečer koncertu byla generální
zkouška amatérského orchestru, ke
které byli pozváni spoluúčinkující
Pražské dechové kvinteto a violoncellista Miloš Sádlo pod vedením
orchestru Jaroslavem Křičkou.
Smetáčkovci dechového kvinteta
převzali odpoledne námi opisované
noty a pan Václav Smetáček pravil,
že jsou to noty na nic. Požádal mně,
ať mu přinesu notový papír, pro
který jsem běžel do knihkupectví
na náměstí k panu Pospíchalovi.
Pan Václav Smetáček se posadil
a zpaměti rozepsal nástupy pro celé
dechové kvinteto. To mě ohromilo.
Pan Miloš Sádlo měl přijet vlakem
do Sušice těsně před generální
zkouškou. Profesor Procházka mě
pověřil, abych na nádraží dojel pro
Mistra taxíkem. Upozornil, ať mu
pomůžu se zavazadlem, ale probůh,
ať mu nesahám na futrál s violoncellem. V taxíku se mě Mistr Sádlo
zeptal, co se bude hrát. Dal jsem
mu program, on pokýval hlavou
a říkal, že právě dorazil z Londýna,
kde měl koncert. To mě ohromilo již dneska podruhé. Amatérský orchestr nacvičoval skladby
po celý rok a tito profesionálové
se jen podívají a mohou sednout
a hrát. Pan Sádlo dorazil na generální zkoušku, vybalil svůj nástroj
a začal smyčcem odklepávat své
nástupy s orchestrem. Mistr Jaroslav Křička to chvíli pozoroval,
viděl jsem, že mu není něco vhod.
Najednou se sebral, na černý oblek
natáhl svůj ruksak a řekl, že půjde
domů, ať si to oddiriguje pan Sádlo,
on že je tu zbytečný.
Profesorovi Procházkovi,
Dr. Smetáčkovi a panu Sádlovi dalo
hodně práce tvrdohlavého Jaroslava Křičku ukonejšit. Vždyť koncert
se konal na jeho počest. Ten večer
v sušické sokolovně byl pěkným
zážitkem a ještě hezčí to bylo další
SUŠICE – BRÁNA ŠUMAVY
Bývalé královské město leží ve
výšce 465 m nad mořem. Město
rozděluje na dvě části řeka Otava,
je taky označována jako „zlatonosná“. Na jejím levém břehu stojí vnitřní část včetně radnice, na
pravém břehu jedna z nejstarších
částí kdysi zvaná Nuželice. Nad
městem se vypíná několik vrcholů,
z nichž je nejvyšší Svatoborská vrchovina – 845 m n.m. Naproti pak
vrch Kalovy – 727 m n.m., dále je
to vrch Stráž 551 m n.m., s kaplí
Andělů strážných a také Žižkův
vrch (Kalich) s 619 m n.m., který
má dlouholetou historii, s kterou
vás seznámím při výletě do okolí.
Město má s přilehlými osadami
cca 11 500 obyvatel. SUŠICE –
původně rýžovnická osada, patřila
do roku 1242 bavorským pánům
z Luku. V letech 1242 – 1273
patřilo pánům z Bogenu. Za vlády
Jana Lucemburského získalo
město právo k rýžování a těžbě
zlata. V roce 1322 na příkaz Jana
Lucemburského bylo město obehnáno hradbami. Svědkem tohoto
je kamenná deska, nejstarší historická památka je zazděná ve
zdi v přízemí radnice vpravo
Bohdana Gselhofera. Bylo objednáno nákladní auto speditéra
pana Kořenského ze Sušice, na
auto se naložilo pianino, paní Cittová, pan Bohdan Gselhofer, profesor Procházka, žehlicí prkno
a já. Produkce se měly konat v místních restauracích, vše se nachystalo a čekalo, až lidé dokončí svoje
každodenní povinnosti. Zatím nám
vykládal pan Bohdan Gselhofer
své životní osudy, býval osobním
strana 11
od hlavního vstupu. Deska má
latinský text, v překladu zní
takto: „Roku 1322, Jan První,
český a polský král a kníže lucemburský, syn Jindřicha, císaře
římského, vzorného křesťana –
tuto obec dal obehnati hradbami,
kteréhožto vznešeného krále
a jeho potomků věčná památka budiž na nebesích. Amen.“
V roce 1273 získal toto území
Přemysl Otakar II. Ten povýšil
Sušici na město. V roce 1324 se
výsadou Přemysla II. stala Sušice
městem královským. Město má
také svůj znak, který prošel mnohými změnami. Dnešní znak tvoří
modrý štít, v němž je znázorněna
městská hradba s cimbuřím, je
lomená do oblouku, ve kterém je
otevřená brána s vytaženou zlatou
mříží. V této bráně leží stříbrný
dvojocasý lev se zlatou korunou na hlavě. Z hradby vystupují
tři stříbrné věže, nahoře jsou
zakončeny cimbuřím. Na každé
střeše jsou dvě zlaté korouhvičky,
které vlají ke krajům štítu. Dominantou našeho náměstí obdélníkového půdorysu je sušická radnice s 31 m vysokou věží. Tato
věž je přístupná i návštěvníkům.
Konají se tu výstavy obrazů
místních i cizích malířů a také
výstavy fotografií, povětšinou se
šumavskými motivy. V nejvyšší
části jsou zabudované věžní
hodiny. V těchto místech je ochoz,
z kterého si můžete prohlédnout
náměstí z výšky včetně blízkého okolí. Všechny domy na
náměstí se mohou pochlubit
novými fasádami, před radnicí
stojí památná lípa, uprostřed je
kamenná kašna s vodotryskem,
okolo ní jsou rozestavěné lavičky
a květinovou výzdobu by nám
mohlo závidět mnoho měst! Na
ochozu radnice mě napadá takové
něžné přirovnání. Celá vysoká věž
mi připomíná štíhlou šíji vznešené
dámy, ozdobenou náhrdelníkem,
na němž jsou navlečeny korálky různých barev a tvarů
a moc jí ten náhrdelník sluší! Ty
korálky jsou právě ty staré historické domy okolo náměstí a ta
dáma je naše městská radnice!
Radnice, původní stavba ze
16. století, si zachovala jen
část v portálu v přízemí. Svou
nynější podobu získala až
v letech 1850 – 1854. Těší nás, že
se z památkového hlediska řadí
k nejvýznamnějším radničním
stavbám v České republice. Kašna
před radnicí byla několikrát rekonstruována, v dnešní době už
plní svou funkci. Je to příjemné
osvěžení v letních dnech, když
zavane větřík a kapičky vody se
rozstříknou mezi návštěvníky.
Na radnici, mimo Správy
města, je v přízemí oddací síň,
tato je využívána nejen ke svatebním obřadům, probíhá tu vítání
malých občánků a různé, také
slavnostní, záležitosti, také tu
probíhaly křty dvou mých knih
o Šumavě. V budově radnice sídlí
též Městská policie a Informační
středisko, které nabízí stoprocentní servis návštěvníkům.
Už několik let, vždy v pondělí, se
pořádá komentovaná prohlídka
města s průvodcem. Tyto prohlídky získaly velikou oblibu nejen
mezi návštěvníky, čekají na ně
i místní. Sraz bývá vždy u lípy před
radnicí. Lípa byla zasazena roku
1919 Tělocvičnou jednotou Sokol
a je nazývána Lípou Svobody.
V blízkosti kašny probíhají
různé kulturní akce – Dny
Sušice, Dny seniorů, pořádají se
zde vánoční trhy, také farmářské
trhy a mnoho jiných. Vrcholem
všeho je v prosinci, v době Adventu, rozsvícení vánočního
stromu, včetně ohňostroje. Na
společné zpívání koled se těší celá
Sušice. Odpolední zpívání dětiček
z mateřských škol, dokáže zaplnit
celé náměstí. Odtud také vychází
průvod na Svatohubertskou mši
ke kostelu sv. Václava. Na svátek
Tří králů se stromek zhasíná a na
náměstí přijíždí králové na koních
a přivezou dary Ježíškovi – ten leží
v jesličkách před vchodem do radnice. Nelze vše vyjmenovat, proto přijďte, přijeďte, uvidíte sami!
Tímto jsem vám v krátkosti představila střed města
okolo radnice. Příště se vydáme na prohlídku několika
měšťanských domů a jiných
významných staveb našeho města.
(foto Vladimír Vlk)
doprovazečem geniálního houslisty
Jana Kociána, s kterým procestoval
svět, několik let pak byl ředitelem
konzervatoře v ruském Baku.
Když se lidé sešli, vystoupil
pan profesor Procházka a velice
pěkně a srozumitelně promluvil o
klasické hudbě, o díle Beethovena
a lidé poslouchali a já jsem se divil, že to funguje, a fungovalo to
i v jiných vesnicích včetně Velhartic. Procházka měl vzácný dar
promluvit, jak se říká, do duše. To
všechno, co tu vykládám, mně
představilo hudbu, kterou jsem si
zvykl poslouchat, pochopit a radovat se z krásy, která je v hudbě
skrytá. A za to jsem vděčen profesorovi Procházkovi, který mně
dokázal otevřít prostor, který mnohým lidem zůstává zakrytý. Později
po mnoho let jsem cítil, že bych
měl vděčnost panu profesorovi
nějak sdělit, čas utíkal a můj dluh
narůstal. Nechtělo se mně psát, byl
velmi přísným češtinářem a stylistou, nenáviděl fráze a germanismy.
Ale podařilo se mně s ním setkat
na jednom pomaturitním srazu
v Sušici, seděli jsme spolu několik
hodin a já mu tu vděčnost a díky
vypověděl a zahlédl jsem vlhkost
v jeho tvrdých očích. Těší mě, že
jsem mu to dokázal říci. Žádný
z ostatních profesorů nevryl tak
hluboké stopy do mé paměti jako
pan profesor Procházka.
Dodatek.
Ten poslední rozhovor s panem
profesorem Procházkou se odehrál
v restauraci hotelu Fialka, bylo to
v době, kdy již neučil na gymnasiu
v Sušici, vykládal, že dojíždí do
Kašperských Hor a učí na učňovské škole. Dále si postěžoval, že
mu bylo znemožněno vydat román, který napsal o Kněžně Káče
z místa jeho rodiště. Žádal oddělení kultury na okresním a dále pak
ústředním výboru KSČ. Jako důvod zákazu vydat jeho román byla
prý oslava šlechtictví, která nebyla
tehdy ideologicky vhodná.
V roce 1967 jsem pracoval na
interním oddělení v Chebu a setkal se tam s paní Marií Cittovou
Procházkovou, kterou tam jako pa-
cientku přivezli z Františkových
Lázní, kde byla na léčení. Její zdravotní stav byl vážný, chodil jsem
ji navštěvovat. Pokud byla schopna, vzpomínali jsme na Sušici.
V tomto roce 1967 zemřela. O patro
níže na chirurgickém oddělení byl
v této době hospitalizován Mistr
Jaroslav Křička se zlomeninou dolní končetiny. Též jsem za ním chodil a znovu si oživil vzpomínky na
nejpěknější dobu mého studentského mládí a na možnost poznat
lidi, kteří se zapsali do naší kulturní historie.
MUDr. Tomislav Novák
LISTOPADOVÝ
Stromy se svlékají nerady
a neochotně. Pomalu, list po listu
pouštějí a přemlouvají je: „Aspoň
chvilku ještě vydrž!“ Ale listy
jsou stejně bezmocné. Červenají
se hanbou, že opouštějí kmen,
se kterým byly spojeny. Některé
žloutnou a hnědnou, jiné modrají
v představě toho, jaký závratný let
do neznáma je očekává.
Nepadají však stejně. Některé
se snaží alespoň naoko přidržet
mohutnější větve, vyvolat zdání, že
strom neopustily. Stačí však poryv
větru a celý houf listů se zvedne.
Pak jsou tu listy kamikadze, vrhající
se střemhlav dolů. Listy cestovatelé,
které jako by si chtěly vychutnat
ještě naposled svůj poslední let.
A pak jsou tu listy hravé, bezstarostné, spouštějící se houpavým letem nebo v piruetách či vývrtkách.
Vychutnávají si onen houpavý pohyb, neboť podvědomě tuší, že
tenhle let je zcela ojedinělý v jejich
životě, že si jej musí užít, neboť je
konečný.
Stromy stojí po „leteckých
dnech listů“ zčernalé a odevzdané,
zbavené ozdob. Při vší nostalgii však
vědí, že na jaře jim vyraší listy nové.
IVAN NIKL
BALONy NAD SUŠICÍ
Již hezkých pár let patří ke koloritu sušické pouti balonová fiesta,
kterou každoročně organizuje sušický patriot pan Karel Rendl. I já
s manželkou jsme měli letos možnost plavbu vzduchem absolvovat.
Bylo to něco překrásného. Počasí
přálo a to ticho vysoko nad zemí, to
se ani nedá popsat. Let od Vehartic s nádhernými výhledy skončil
hladkým přistáním pod kostelíkem
ve Zdouni. I ze země to jistě byla
hezká podívaná na desítky balonů
hlavně pro děti.
Balony budily senzaci i v dobách dávných, což stálo za uveřejnění v tehdejších Sušických listech.
To jsem se zrovna narodil. Čtěte
o té nevšední podívané:
Balon se snesl u Chmelné.
Ve středu o 10. hodině dopolední
snesl se ve Velké Chmelné vojenský
balon z Milovic. Čtyři muži posádky vystoupili z něho a sdělili, že
snesli se k zemi proto, že měli obavu, aby je stávající vítr nezanesl přes
hranice do Bavor. Balon patří dělostřeleckému pluku v Milovicích.
Ze Sušice veliký počet žactva a občanstvo putovalo k místu, kde balon
přistál, aby si jej prohlédli.”
Tak se těšme na příští pouť
a přijďte se i Vy podívat, jak se balon
nafukuje a co se všechno musí udělat po přistání. Je to velmi zajímavé.
EK 1934
Sušické noviny 19/2013
25. října 2013
strana 12
… ještě jednou o Zimbabwe a Adopci na dálku
Sestry si prohlédly skleněný oltář v kostele Sv. Vintíře na Dobré Vodě.
Vážení čtenáři, připomeňme si
dnes podrobněji milou návštěvu řádových sester Congreatio Jesu ze
Zimbabwe u nás v Sušici a nahlédněme společně do světa, který je
mnohým z vás důvěrně známý, a ve
kterém se, i napříč kontinenty, dokážeme vzájemně obdarovávat.
Řádové sestry Toma, Mercy
a Mary přijely do Čech a navštívily v rámci své pracovní návštěvy
kromě Českých Budějovic, Týna
nad Vltavou, Prachatic a Horažďovic také Sušici. V kině Sirkus nám
první den v říjnu představily život
75 opuštěných dětí, které nyní žijí
v dětském domově Mary Ward
Children´s Home v africkém městě
Kwekwe, a které jsou lidmi z české
republiky v rámci projektu „Adopce
na dálku“ ve svém životě podporovány. Projekt mezinárodní pomoci realizuje Diecézní charita České Budějovice a každý, kdo se do
něj zapojí, má možnost „vybrat“ si
jedno z dětí, kterému bude pomáhat. Svým darem mu zajistí zdravotní péči, nákladné africké školné
a školní pomůcky a také jídlo, kterého díky chudobě není v Zimbabwe
nikdy dost.
V kině Sirkus byly na toto téma
uspořádány dvě přednášky s diskusí – dopolední se studenty gymnázia a sušické odborné školy sociální,
a odpolední přednáška pro veřejnost. Dotazy, především studentů,
nebraly konce, a kromě jiného jsme
se mohli také dozvědět, že do Afriky
je možné se dostat na studentskou
Sestry a páter Tomas van Zavrel v kostele Sv. Václava v Sušici.
stáž právě s humanitárními projekty. Sestry nám postupně představovaly děti z dětského domova
s jejich dramatickými příběhy, které
mají naštěstí mnohdy šťastný konec.
V tamních podmínkách jsou africké
děti a jejich rodiny velmi často zkoušeny těžkými životními událostmi úmrtí HIV pozitivních rodičů nebo
úplná chudoba rodiny – to jsou ty
hlavní příčiny, proč děti v dětských
domovech končí. Ty, které mají štěstí, dostanou se třeba zrovna do Mary
Ward Children´s Home v Kwekwe,
který se velmi rychle stává jejich
domovem. Jak nám sestry sdělily,
a na fotografiích jsme to mohli vidět také my, děti jsou zde šťastné –
mají láskyplnou péči a zázemí, které
jim jinak chybí. Kromě každodenní
obětavosti řádových sester a „mothers“ – tedy matek, které se o děti
starají, může dětský domov fungovat především díky finančním darům a jiným formám podpory lidí
z celého světa.
I přesto, že někteří lidé u nás mají
také obtíže se zajištěním svých potřeb, je celková úroveň kvality našeho života daleko za standardem lidí
v Africe. Například nárok na vzdělání, minimálně na úrovni základního a středního stupně, považujeme
všichni za jedno z našich základních
práv, kterého bychom se myslím,
jen tak nevzdali. V Zimbabwe však
na vybranou nemají a na rozdíl od
nás musí lidé platit školné už od mateřské školy. Bez podpory zvenčí se
tedy osamělé děti nemají jak ke vzdělávání samy dostat. To samozřejmě
není jediný problém, který Afriku
sužuje. Chudoba a s ní spojený věčný hlad, nedostatek zdravotní péče
a ostatních základních potřeb dohání africké obyvatele k zoufalým
činům, které jsou jen těžce v naší
společnosti představitelné.
Setkala jsem se také s názorem,
že „není třeba pomáhat někde v Africe, když u nás je chudých také dost“.
Chápu tuto námitku – i u nás jsou
lidé, kteří se blíží k hranici chudoby,
a s mnohými z nich se osobně setkávám. Svádí svůj dlouhý boj o přežití ve společnosti, ale za tuto hranici
– za hranici chudoby se, díky podpoře druhých a vlastnímu snažení,
neměly naštěstí možnost ještě dostat. Důležitou úlohu v této podpoře
hrají, kromě základního sociálního
systému, především neziskové organizace. Ty dokážou díky darům ze
strany veřejnosti organizovat rychlou a účelnou pomoci těm, kteří se
akutně ocitli v nouzi. U nás v Sušici a okolních obcích k této podpoře
využíváme například také Tříkrálovou sbírku, které se většina obyvatel Šumavy už několik let účastní
a která je vyjádřením solidarity mezi
lidmi z jedné oblasti. Podobné aktivity však přímo v Zimbabwe realizovat nelze. Proto vznikají projekty mezinárodní pomoci, které jsou
potřebné nejen pro tamní obyvatele,
ale také pro nás ostatní. My všichni si
díky nim uvědomujeme, že jsme stále schopni se podělit i o to málo, co
sami máme a to přináší radost nejen
všem obdarovaným, ale především
nám, dárcům, kteří jsme obdarováni
radostí druhých. Myslím, že právě to
nás skutečně činí lidmi.
Ale zpátky k návštěvě sester, ta
byla pro mnohé z nás skutečným obdarováním. Sestrám jsme zde chtěli
jejich návštěvu co nejvíce zpříjemnit a myslím si, že se nám to společně s vámi opravdu podařilo. Po
dopolední přednášce jsme odjeli
do mateřské a základní školy v Dlouhé Vsi, kde děti sestrám zazpívaly
písničku a nakreslily pro ně téměř
přesné podobizny Mercy, Mary
a Tomy. Se staršími dětmi si sestry
popovídaly anglicky a také je zaujalo,
jak pomáhají zvelebovat okolí před
svou školou. Děti se uložily k odpolednímu spánku a my jsme vyjeli do
krásné Šumavy nad Hartmanicemi.
Po obědě v bývalém historickém zájezdním hostinci (nyní chata Rovina a předtím Seník) jsme navštívili
poutní místo na Dobré Vodě. Ve studánce s léčivou vodou, ze které se
Na vernisáži se zpívalo a hrálo divadlo
Cestou na vernisáž do galerie
SIRKUS v sušickém kině jsem si
kladl otázku, zda je možné, aby
děti s velkými handicapy mohly
namalovat skutečně pěkný obraz.
V předsálí galerie vládla přátelská
atmosféra plná očekávání. Již z dálky mě upoutala výrazná plátna na
vysoké estetické úrovni. Čekalo se
na hosty z partnerské školy v Chamu, a tak jsem si zatím některé obrazy prohlédl. Na své pochybnosti
jsem vzápětí dostal jednoznačnou
odpověď, z které ale ihned vyplynula další otázka: Jak je to možné,
že tyto děti vytvářejí taková díla?
Snad se to dozvím v úvodním proslovu, který právě začal.
Vedoucí sušického odloučeného
pracoviště Základní školy speciální Diakonie českobratrské církve
evangelické v Merklíně Mgr. Iva Fišerová poděkovala lidem, kteří se na
přípravě této výstavy podíleli, především výtvarnici Mirele Tůmové,
která výstavu v galerii domluvila
a podílela se na její přípravě, dále
Sušickému kulturnímu centru
a Sáře Huikari za spolupráci,
a zejména žákům školy, kteří obrazy
vytvořili. Zdůraznila, že i pro učitelky
a asistentky byla jejich tvorba obohacujícím a pěkným zážitkem. Dále
ředitelka školy Mgr. Ivana Kováčová vysvětlila zúčastněným, jak
tyto obrazy vznikaly. Dva roky
si na základě nápadu chamského
výtvarníka Alexeje Costy vyměňovali rozkreslené obrazy se Speciální
školou St. Gunthera v Chamu. Děti
z obou škol tak postupně dotvářely jednotlivá společná díla a na tři-
ceti vystavených plátnech mohou
nyní návštěvníci posoudit výsledek.
To jsou zajímavé okolnosti, říkal jsem si, ale nedávají odpověď
na moji otázku.
Mezi posluchači byli samozřejmě i děti – autoři obrazů ze sušického pracoviště školy a jejich učitelky
oznámily, že všichni zahrají připravené divadlo. Trochu nevěřícně
a spíše ze zvědavosti jsem přihlížel,
jak Iva Fišerová bere kytaru a zpívá příběh zvaný Kramářská píseň.
Za pomoci vychovatelek se všechny
děti postupně zapojovaly do zpívaného děje a já jsem začínal chápat
odpověď na svoji otázku. S velkým
porozuměním se pedagogům podařilo každému dítěti přiřadit odpovídající roli. Jeden se opravdově
radoval z úspěchu, druhý vtipně
Na úvod přednášky sester ze Zimbabwe vystoupily Marie Hrečínová Prodanová, ředitelka Oblastní charity Sušice a Mgr. Michaela Čermáková,
ředitelka Diecézní charity České Budějivice.
prostě musíte vždycky napít, jsme
si pro „uzdravení zraku“ omyli oči
a pak navštívili kostel Svatého Vintíře s ojedinělým skleněným oltářem,
křížovou cestou, betlémem a veškerou další výzdobou od paní Tesařové. Je to opravdový unikát a nikdy mě
nepřestane udivovat, jak lze takovou
masu skla proměnit v onu chrámovou nádheru. Cestou z Dobré Vody
jsme se krátce zastavili na zámku
ve Volšovech. Tady se sestry nejvíc
zajímaly o bylinkovou zahrádku
a vzájemně jsme si vyměňovali své
bylinkářské zkušenosti. Mary, která trpí diabetem, velmi zaujala Stévie sladká. Tu zatím neznaly, a tak si
nakonec odvážely s sebou sazenici
této bylinky, kterou lze úspěšně používat jako náhradu za cukr. Pokud
ji v pořádku Mary dovezla do Zimbabwe, měla by být nyní zasazená
někde v zahradě u Mary Ward Children´s Home v Kwekwe.
V Sušici, po druhé přednášce,
kterou stejně jako tu první po tech-
nické stránce perfektně zajistil personál kina, jsme se nakonec sešli
v kostele Svatého Václava při česko-anglicko-africké Mši svaté. Byl
to opravdu skvělý zážitek, sestry byly
ihned do svátečního ceremoniálu
zapojeny rytmickými africkými duchovními zpěvy a atmosféra děkanského kostela s příhodnou promluvou našich milých duchovních, byla
opravdu krásným zakončením celodenního setkání.
Děkuji všem, kteří jste pomáhali
toto společné setkání organizovat,
kteří jste se ho účastnili a i vám, kteří jste jakkoliv podpořili dětský domov v Kwekwe. Přeji vám, abyste
každý den prožívali v radosti a nebojte se stát se obdarovaným anebo
dárcem – často totiž není poznat,
kdo je vlastně kdo.
Marie Hrečínová Prodanová,
ředitelka Oblastní charity Sušice
foto z akce David Jedlička
Ohlas ze školy v Dlouhé Vsi
Naše škola měla to štěstí, že nás
navštívily řádové sestry ze Zimbabwe. Pracovnice dětských domovů
vyprávěly našim dětem, jak žijí děti
v Africe, jak je jim možné pomoci
a co obnáší adopce na dálku. Děti
se o všechno zajímaly, vyptávaly
se a samy projevily snahu pomoci.
Rozhodli jsme se spolu s ostatními
zaměstnanci uspořádat mezi rodiči
sbírku. Vše proběhlo velmi rychle a během pár dnů byla potřebná
částka pohromadě. Úžasné je, že
mnoho dětí bez váhání sáhlo do
svých kasiček. A tak si naše škola
adoptovala na dálku osmnáctiletého
Roberta Mutambi ze Zimbabwe,
který byl jako malý kluk nalezen
na ulici a předán do dětského domova. Zde mu řádové sestry poskytly základní zázemí a vzdělání
a díky naší pomoci bude nyní studovat na vysoké škole. Ještě jednou
děkujeme všem rodičům a dětem,
kteří přispěli na jistě dobrou věc.
K. Popelová, ředitelka školy
foto: Michal Fišer
ukazoval, třetí jen ve správnou chvíli zvedl kulisu a celkový výsledek
byl nakonec jako ten krásný namalovaný obraz. Smysluplné dílo, při
kterém děti i s velkými handicapy
dokazují, že pod laskavým a odborným vedením jsou schopny vytvářet hodnotné věci, které mohou
obohatit ostatní lidi.
Aktéři sklidili v zaplněné galerii bouřlivý aplaus. Výstava trvá do
17. listopadu.
text a foto Eduard Lískovec
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512.
Tel. 376 555 070, 724 981 554, [email protected],
www.kulturasusice.cz. Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký.
Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky
pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j.
72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 31. října 2013
ve 12.00 hod.
Download

Jedinečné město přilákalo tvrdé sportovce - sušické noviny