Firma NOMIA Bohemia Vás zve na jednodenní kurz
PRO ČELISTNÍ ORTOPEDY A LOGOPEDY
Přijedeme k Vám :
PRAHA
BRNO
19.října 2012 místo konání bude upřesněno
20.října 2012 Hotel Avanti
KOMPLETNÍ SYSTÉM
POZICIONÉRŮ, MYOFUNKČNÍCH STIMULÁTORŮ
a NÁKUSNÝCH DLAH
PRAHA: 19.říjen 2012
BRNO : 24.březen 2012 HOTEL AVANTI
Avanti Hotel naleznete v klidném prostředí blízko centra města u parku Lužánky
a je zaměřen na kongresovou turistiku.
http://www.brno-hotel.hotelavanti.cz
CENA :
2.500,- Kč, vč. DPH
2.200,- Kč, vč. DPH – pokud se přihlásíte do 15.9.2012
V ceně jednodenního školení je zahrnuto:
Kurzovné
1x občerstvení (káva, čaj, minerálka, sladké,slané pečivo, ovoce)
Oběd
Instruktážní CD
Tlumočení :
MUDr. Juraj Lysý, Bratislava
Přihlášky :
TELEFONICKY
545 213 058
603 787 939
739 203 533
pchalupska@nomia.cz
E-MAILEM
POŠTOU
Kapacita kurzu :
NOMIA Bohemia, spol. s r.o.
Tkalcovská 2, 602 00 Brno
30 účastníků
INFORMUJTE PROSÍM I VAŠE LOGOPEDY
Přihlášky posílejte nejpozději do 1. října 2012.
Kdo je Niels Hulsink :
Niels začal pracovat na ortodontickém trhu v roce 1999. První
čtyři roky se věnoval inovacím nových (indirect bonding syste
m)
nepřímým
spolupracoval
bonding
systémům.
s množstvým
V této
fázi
zubních
přímo
lékařů
a ortodontistů. Pracoval v několika zubních ambulancích a
laboratořích
na
aplikaci
tohoto
systému
ortodontickým
pacientům. Po dobu dvou let pracoval na plný úvazek jako
ortodontický asistent v praxi.
(bonding braces dir and in-dir)
Od této doby již pátý rok pracuje pre firmu Myofunctional Research Company. Tato
společnost zdokonaluje a produkuje aparáty pro (prvotní) léčení a korekci
nesprávných myofunkčních návyků, které způsobují malokluzi a mnoho jiných
problémů týkajících se funkčnosti, tvaru, polohy a TMJ (Temporomandubular Joint).
V jeho prezentaci se naučíte rozpoznat a diagnostikovat tyto návyky (funkce)
a vztah mezi malokluzí (tvar), polohou a vývinem tváře v mléčném, smíšeném, ale
i trvalém chrupu.
Na vysvětlení této léčby a rozpoznávání problémů Niels Hulsink přednáší po
celé Evropě a Blízkém Východě. Doposud přednášel v 26 zemích od Estónska po
Arabské Emiráty přes Portugalsko po Finsko.
Intraorální aparáty
-
odstraňují myofunkční zlozvyky a zabraňují rozvoji funčních anomálií
napomáhají správnému dentofaciálnímu vývoji
zvyšují účinnost fixních aparátů
napomáhají při korekci anomálií II. a III. třídy
používají se jako nákusné dlahy, sportovní chrániče, dlahy proti skřípání zubů a
chrápání
Kurz je zaměřený na etiologii (nauka o původu a příčinách) chybné okluze
a možnostech, jak korigovat jejich příčiny. Je určen řečovým terapeutům
(logopedům), ortodontistům a všeobecným zubním lékařům, kteří se zajímají
o ortodontickou (včasnou) léčbu a TMK (Temporomandibular Joint Disorder –
temporomandibulární kloub) poruchy.
Před zahájením léčby malokluze nebo TMK poruch potřebujeme nahlédnout
do etiologie poruch a odstranit příčinu i důsledek problému.
Poloha zubů; tvar a velikost čelisti; vztah čelistí a výraz tváře souvisí s činností svalů
a myofunkčními zlozvyky.
Pro posouzení etiologie malokluze se musíme zaměřit na :
Tvar:
Funkce:
Poloha:
Tvar dolní i horní čelisti, palatinálních kostí a oblouku
Účinky dýchání, polykání, žvýkání ve vztahu k chrupu (dentition)
Rovnováha skeletálního systému
Při přednáškách budou použity názorné videoukázky práce systému, o kterém
hovoříme a který prodáváme.
Podíváme se podrobně na strukturu měkkých tkání tváře a ukážeme si jak souvisí
svalová struktura s příslušnou malokluzí a poruchami TMK.
Prostudujeme, jak korigovat měkké tkáně rostoucích dětí
používáním
myofunkčních aparátků.
Ukážeme si, že je možné spolehlivě a důsledně měnit svalové a dýchací návyky dětí
ve vývoji.
Pokud změníme svalové návyky rostoucích dětí, můžeme zaznamenat změny ve
tvaru a velikosti oblouku, ve vzájemné souvislosti mezi čelistmi a výrazem obličeje.
U stálého chrupu můžeme též zaznamenat korekci funkčních zlozvyků.
Pouze samotné odstranění funkčních zlozvyků často nestačí k úplnému vyrovnání
zubů. Ukážeme si, jak používat myofunkční aparátky u trvalého chrupu současně s
fixním aparátem.
Podrobně a detailně TMK – temporomandibulární kĺoub a okamžitá diagnóza jeho
disfunkce. Včetně Bruxismu (skřípání) a Snoringu (chrápání) a jejich odstranění
pomocí dýchacích aparátků.
Co se naučíte:
Jak diagnostikovat a léčit myofunkční poruchy Vašich pacientů.
Jak léčit myofunkční zlozvyky
a TMK poruchy u trvalého i smíšeného chrupu
používáním prefabrikovaných výměnných aparátků.
Jak diagnostikovat a rychle ulevit od bolesti pacientům s TMK disfunkcí.
Jak začlenit myofunkční léčbu do Vašich existujících logopedických, ortodontických
a všeobecných praxí.
Download

zde - Nomia