ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, ………………………………………………….., narozen(a) dne ……………………………. (rodné číslo:…………………………...), bytem…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
, studentem/kou ………………………………………………………………………………………………………(doplňte prosím název vysoké školy) tímto čestně prohlašuji, že jsem se dne 11. října 2013, za které nárokuji proplacení jízdného, zúčastnil(a) mezinárodní konference Humanitární kongres v rámci klíčové aktivity KA 11 projektu Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027. Zároveň čestně prohlašuji, že jsem jízdné na výše uvedený kongres neuplatnil(a) u jiné instituce a nedošlo tak k duplicitní úhradě daných výdajů žádným dalším subjektem ani z jiných zdrojů. Zároveň čestně prohlašuji, že jsem vlastníkem bankovního účtu číslo ……………………………………………………......................., kam mi prosím zašlete náhradu jízdného za cestu na seminář. V Hradci Králové dne ………………………………………………… podpis účastníka kongresu Kontakt na účastníka/ci konference Telefon: Email: Dokument č. 2 projekt Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 
Download

čestné prohlášení k proplacení jízdného