ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, ………………………………………………….., narozen(a) dne ……………………………. (rodné číslo:…………………………...), bytem…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
, studentem/kou……………………………………………………………………………………………………(doplňte prosím název vysoké školy) tímto čestně prohlašuji, že jsem se dne 11. října 2013 zúčastnil(a) mezinárodní konference Humanitární kongres v rámci klíčové aktivity KA 11 projektu Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027. Z tohoto důvodu nárokuji proplacení ubytování za noc z 11. na 12.října (popř. z 10. na 11.října). Zároveň čestně prohlašuji, že jsem proplacení ubytování na výše uvedené noci neuplatnil(a) u jiné instituce a nedošlo tak k duplicitní úhradě daných výdajů žádným dalším subjektem ani z jiných zdrojů. Zároveň čestně prohlašuji, že jsem vlastníkem bankovního účtu číslo ……………………………………………………......................., kam mi prosím zašlete finanční náhradu za ubytování. V Hradci Králové dne ………………………………………………… podpis účastníka kongresu Kontakt na účastníka konference Telefon: Email: Dokument č. 2 projekt Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 
Download

čestné prohlášení k proplacení ubytování