v rámci projektu
Moje univerzita, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0007
Projekt Moje univerzita je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
www.mojeuni.cz
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání
kurz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum konání kurzu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
místo konání kurzu: Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, Přerov
Příjmení (titul): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum a místo narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa trvalého bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čestně prohlašuji, že jsem občanem s trvalým pobytem v ČR a budu se účastnit výše uvedeného kurzu po
dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu na trh práce. Jsem seznámen s tím, že náklady
na dopravu a případné ubytování půjdou na vrub účastníka kurzu. Souhlasím s využitím poskytnutých
osobních dat a fotodokumentace výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace. Souhlasím
se zasíláním dodatečných informací týkajících se výhradně aktivit projektu.
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................
Podpis zájemce
Vyplněnou přihlášku odevzdejte na adrese: Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, Přerov 750 02.
nebo zasílejte naskenované na emailovou adresu [email protected]
Download

Vzor – Závazná přihláška zájemce o kurz