PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
ve škole angličtiny HELEN DORON EARLY ENGLISH
PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení dítěte: ________________________________________________________________
Datum narození: _______________________________________________________________________
Adresa: ______________________________________________________________________________
Termín: _______________________
Pouze dopolední angličtina:
ano
ne
Alergie, zdravotní omezení: ______________________________________________________________
Mobilní telefon: _______________________________________________________________________
Datum, jméno a podpis rodiče: ___________________________________________________________
Úhradu proveďte prosím na účet číslo: 248218062/0300 u GE Money Bank, do zprávy pro
příjemce uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte. Jako VS uveďte číslo mobilního telefonu.
Termíny:
23. 7 - 27. 7. 2012
30. 7. - 3. 8 2012
6. 8. - 10. 8. 2012
13. 8. - 17. 8. 2012
Cena:
3.290,-/týden/pro děti ve věku od 7 let
2.990,-/týden/pro děti ve věku 4 - 6 let
1.590,-/týden/pro děti ve věku 2-3 roky jen dopolední angličtina
Přihlášky odevzdejte, nebo zašlete mailem do 31.5. 2012
Helen Doron Early English Liberec
Liliová 473/5, 460 01 Liberec I
Tel: 603 184 988
E-mail: [email protected]
Download

PŘIHLÁŠKA - Helen Doron