DP CITY s.r.o.
Ceník jízdného linky 580530 - platný od 1. 2. 2014
Tarifní
vzdálenost
Obyč. jízdné
čip. karta
Obyč. jízdné
hotovost
Pol. jízdné
čip. karta
Pol. jízdné
hotovost
ZTP, ZTP/P
Žákovské (do
15 let)
Studentské
(nad 15 let)
km
1-2
3-4
5-7
8 - 10
11 - 13
14 - 17
Kč
6,70
10,50
14,30
19,00
21,90
25,70
Kč
7,00
11,00
15,00
20,00
23,00
27,00
Kč
3,80
5,70
7,60
9,50
11,40
13,30
Kč
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
Kč
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Kč
3,00
4,00
6,00
8,00
9,00
10,00
Kč
5,00
8,00
11,00
15,00
17,00
20,00
Dovozné za zavazadla
Zavazadlo - 1 kus - zásilka
Tarifní
vzdálenost
zavazadlo převyšující rozměr 2O
x 3O x 5Ocm
1 - 25
26 -999
4,00 Kč
8,00 Kč
Kočárek
zásilka bez
doprovodu
5,00 Kč 15,00 Kč
10,00 Kč 20,00 Kč
Dovozné za přepravu jízdního kola cyklobusem:
jednotná cena 15,- Kč
Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a
dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.
Download

DP CITY s.r.o. Ceník jízdného linky 580530