DP CITY s.r.o.
Ceník jízdného linky 520510 - platný od 1. 2. 2014
Tarifní
vzdálenost
Obyč. jízdné
čip. karta
Obyč. jízdné
hotovost
Pol. jízdné
čip. karta
Pol. jízdné
hotovost
ZTP, ZTP/P
Žákovské (do
15 let)
Studentské
(nad 15 let)
km
1-2
3-4
5-7
8 - 10
11 - 13
14 - 17
18 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
Kč
5,70
8,60
13,30
17,10
19,00
20,90
24,70
30,40
36,10
41,80
45,60
51,30
57,00
Kč
6,00
9,00
14,00
18,00
20,00
22,00
26,00
32,00
38,00
44,00
48,00
54,00
60,00
Kč
2,90
4,80
6,70
8,60
9,50
10,50
12,40
15,20
18,10
20,90
22,80
25,70
28,50
Kč
3,00
5,00
7,00
9,00
10,00
11,00
13,00
16,00
19,00
22,00
24,00
27,00
30,00
Kč
2,00
2,00
4,00
5,00
5,00
6,00
7,00
8,00
10,00
11,00
12,00
14,00
15,00
Kč
2,00
3,00
5,00
7,00
8,00
8,00
10,00
12,00
14,00
17,00
18,00
20,00
23,00
Kč
5,00
7,00
11,00
14,00
15,00
17,00
20,00
24,00
29,00
33,00
36,00
41,00
45,00
Dovozné za zavazadla
Zavazadlo - 1 kus - zásilka
Tarifní
vzdálenost
zavazadlo převyšující rozměr
20 x 30 x 50 cm
1 - 25
26 -999
4,00 Kč
8,00 Kč
Kočárek
zásilka bez
doprovodu
5,00 Kč 15,00 Kč
10,00 Kč 20,00 Kč
Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a
dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.
Download

DP CITY s.r.o. Ceník jízdného linky 520510