TARIF MHD
í
čn
Ro
m
10
í
oln
šk
120
A
í
íčn
ěs
A
í
etn
lol
Po
3m
240
í
íčn
ěs
l.)
(ka
12
15
3
6
7
9
Zlevněné pro druhou jízdu 1)
3
5
Jízdné na 2 zastávky 2)
Základní
520
Zlevněné
SMS jízdenka - obě pásma
80
A
690
420
A
210
A
A
2100
A
1050 14804) 1730
1120
560
200
320
560
1500 2820
100
160
280
750
Seniorské nad 70 let
S časovou platností 3)
24hod
18
Držitel zlaté Janského plakety
55
Přepravné pro psa
100
150
2) neplatí na linkách označených písmenem R
3460
A
A
200
300
5300
1410 1950 2650
A
A
500
500
A
500
A
A
A Jízdné lze zakoupit též v prodejních automatech
Doplatek "Pásmo" k čas.j.pro I.p.
Přepravné pro psa
Z el. peněženky Měst.karty
7
Z el. peněženky Měst.karty
55
U řidiče za hotové
12
U řidiče
20
Zlevněné jednotlivé jízdné: 6-15 let a občané nad 65 let, časové j. i studenti 15-26 let
Základní Zlevněné
20
Noční jízdné
160
Pro I. a II. pásmo
Základní
6
A
4) Platí pouze pro jedno pásmo (I. nebo II.)
1) do 35 minut, 50 minut od 19-04hod a v So/Ne Zlevněné
Obě pásma, s čas.platností 3)
24hod - obě pásma
A
Pro I. pásmo
Základní pro druhou jízdu 1)
Zlevněné pro jednu jízdu
Jízdné u řidiče
1m
Základní pro jednu jízdu
í
nn
de
14
o
sm
ma
ás
pá
Elektronická peněženka
ní
en
.
7d
os
řen
íp
íčn
ěs
ěp
Časové
jízdné (Kč)
1m
Ob
o
dn
Je
Jednotlivé
jízdné (Kč)
Platný od 1. 2. 2014
12
Jednp p. Obě p.
7
9
12
3) do 45 minut, 60 minut od 19-04hod a v So/Ne Zdarma : děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, PTP, KPV, ČSBS
Papírové jízdenky z předprodeje
I. pásmo: město Hradec Králové
Základní pro jednu jízdu
18
II. pásmo: obce Běleč n/O, Divec, Lochenice, Předměřice n/L, Stěžery, Stěžírky, Vysoká n/L
Zlevněné pro jednu jízdu
10
Informace: www.dpmhk.cz, e-mail: [email protected], tel. 495 089 111, infolinka: 495 532 353
Download

TARIF MHD