Měření kyslíku
Rozpuštěný kyslík
Prakticky v každé kapalině je rozpuštěno více nebo méně kyslíku. Například voda v nasyceném stavu při teplotě 20 °C
a tlaku vzduchu 1013 mbar obsahuje přibližně 9 mg/l rozpuštěného kyslíku. V etanolu to může být 40 mg/l nebo v glycerinu také pouze 2 mg/l.
Každá kapalina pojme tolik kyslíku, až nastane rovnováha mezi parciálním tlakem kyslíku v kapalině a ve vzduchu, popř.
v plynné fázi, která je s kapalinou v kontaktu. Aktuální koncentraci kyslíku ovlivňuje kromě toho více faktorů. Těmi jsou
teplota, tlak vzduchu, spotřeba kyslíku, způsobená mikrobiologickými rozkladnými procesy, nebo naopak produkce kyslíku, např. řasami.
Koncentrace kyslíku ovlivňuje mimo jiné:
• Životní podmínky pro ryby a nejmenší živočichy v povrchových vodách v povrchových vodách
• Rozkladné procesy při čištění odpadních vod
• Korozní procesy v potrubích
• Trvanlivost nápojů
Stanovení koncentrace kyslíku se provádělo dříve titrací podle WINKLERA. Dnes je elektrochemické měření postupem,
který je uznáván řadou různých norem. Nyní v posledních letech nabývá na významu optické měření rozpuštěného kyslíku.
Kyslíková sonda obsahuje v nejjednodušším případě pracovní elektrodu (katodu) a anodu. Obě elektrody se nacházejí
v prostředí elektrolytu, který je pomocí membrány, propustné pro plyny, oddělen od vzorku. Pracovní elektroda redukuje
molekuly kyslíku na hydroxidové anionty. Při této elektrochemické reakci protéká čidlem proud od anody ke katodě. Čím
více je kyslíku v měřeném vzorku, tím větší je proudový signál. Měřič rozpuštěného kyslíku přepočte tento signál, s pomocí
funkce rozpustnosti, na koncentraci kyslíku v měřeném roztoku. Při optickém měření neprobíhají žádné chemické reakce.
Místo toho se vyvolá fluorescence dopadem světla na speciální barevnou látku v měřicí membráně. V přítomnosti kyslíku
se tato fluorescence charakteristicky mění („zhášení“) a tento efekt se bere v úvahu ke kvantitativnímu stanovení.
54
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parametry
Měřiče rozpuštěného kyslíku
Oblasti použití měřičů rozpuštěného kyslíku
od WTW doporučeno lze využít
AQA s dokumentací
–
–
Výzkum a vývoj, vysoká
přesnost
–
Kontrolní měření
LIMS návaznost
–
–
Zajišťění kvality
–
Výuka
Služby, servis
–
–
Laboratorní měření
–
–
Terénní měření
–
–
–
–
–
–
–
Hloubková měření
–
–
Vnější ovládání/
PC přípoj/
PC ovládání
–
–
–
–
–
–
–
–
Měření BSK se samomíchací
sondou
–
–
–
–
–
–
Měření BSK s výpočtovým
programem
–
–
–
–
–
–
–
–
58
65
60
64
63
62
61
viz strana
56
Měření kyslíku s víceparametrovými měřicími přístroji viz strana 14 a strana 18
Oblasti použití senzorů
FDO® 925
ConOx
DurOx®
CellOx® 325
StirrOx® G
TA 197 Oxi
Měření BSK
–
–
–
Oblasti použití
Chov ryb
–
–
Povrchové vody
–
–
Podzemní vody
–
–
Kontrolní měření
–
Hloubková měření
(25 m)
–
–
–
–
Laboratorní měření
–
–
Farmacie
–
–
Biotechnologie (ne do
autoklávu)
–
–
ČOV – aktivační nádrže
–
–
Oxi 3315,
MultiLine® 3410,
3420, 3430,
inoLab Multi® IDS
Multi 350i
ProfiLine Oxi,
Multi 350i
všechny
kromě
MultiLine®
a Oxi 3315
inoLab®
Oxi 7310,
Oxi 1970i
Oxi 1970i
Použitelné přístroje
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
pH
Redox
ISE
–
–
Rozpuštěný
ý
kyslík
–
Konduktivita
a
Oxi 3315
Datalogery/
průtok+hladina//
ké
é
multiparametrické
Oxi 3310
BSK/
respirometrie
e
Oxi 3210
–
Fotometrie
Oxi 3205
–
Zákaloměry//
Refraktometry
y
MultiLine® IDS
Rutinní měření s dokumentací
Počítač
kolonií
ProfiLine
Oxi 1970i
Rutinní měření
Oxi 7310
Oblasti použití
Multi IDS
ProfiLine kapesní přístroje
Software
inoLab®
Multiparametry
– nedoporučeno
55
NOVÉ
Laboratorní měřiče kyslíku
Rozpuštěný kyslík je parametrem, který se v laboratořích
velmi často měří. Hraje velkou roli při rozkladu látek nebo
při růstu mikroorganismů nejen v technologiích pro ochranu
životního prostředí, ale také v biotechnologiích.
inoLab®
Měření rozpuštěného kyslíku
s novými digitálními
víceparametrovými měřicími
přístroji inoLab® IDS
viz strana 14
INTELIGENTNÍ
DIGITÁLNÍ
SENZORY
Rozpuštěný kyslík s jistotou stanovit…
… s inovovaným inoLab® Multi 9310 IDS
Nový inoLab® Multi 9310 IDS se výborně hodí pro digitální optické měření rozpuštěného kyslíku v laboratoři. IDS technologie umožňuje nejjednodušší cestou optimální měření a efektivní dokumentaci. Bez vlastní spotřeby a necitlivý vůči vzduchovým bublinám, kysličníku uhličitému a etanolu je optický senzor FDO® 925 velmi vhodný nejen pro měření BSK, ale
také pro další laboratorní aplikace.
inoLab® Multi 9310 IDS
• Měřicí jistota bez kompromisů
• Digitální rozeznání senzoru
• Inteligentní hodnocení senzoru
Jistota měření
•
•
•
•
56
S digitálním přenosem signálu se do přístroje přenášejí
také senzorová data.
Ukazatel servisních informací pro podporu optimální
funkce.
Bezúdržbový měřicí systém bez používání
chemikálií se senzorovou továrně zkalibrovanou krytkou.
Automatická kompenzace na tlak vzduchu
pro exaktní výsledky měření.
Oxi
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parametry
Digitální přístroje
Dokumentace podle GLP/AQA
•
Multiparametry
•
•
Automatická digitální evidence všech senzorových dat pro jednoznačnou zpětnou návaznost měřených
hodnot.
Možnost aktivace uživatelské správy pro bezpečné přiřazení uživatele k měřeným výsledkům.
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do PC, na přání formátované převzetí do Excelu
(MultiLab® Importer je součástí dodávky nebo ke stažení).
Možnost přímého výstupu na tiskárnu, volitelně vestavěnou v přístroji.
pH
•
Flexibilní a vysoce výkonný
Redox
Nastavitelný čas t90 pro různé aplikace.
Měří parciální tlak, koncentraci a nasycení.
Korekce na salinitu.
Paměť pro velké řady měření.
BSK/
respirometrie
e
Datalogery/
průtok+hladina//
ké
é
multiparametrické
Konduktivita
a
Rozpuštěný
ý
kyslík
ISE
•
•
•
•
1 (univerzální)
Displej
LCD grafický, podsvícený
CMC/QSC
ano/ano
Datová paměť
ruční 500/5000 automaticky
Zápisník
ručně/intervalově řízený
Rozhraní
Mini USB-B
Tiskárna (volitelně)
Termotiskárna, šířka 58 mm
Napájení
Univerzální napáječ 100 až 240 V,
50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA nebo 4 x 1,2 V
NiMH akubaterie
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Měřicí kanál
Informace pro objednávky
Digitální inoLab® víceparametrové soupravy
inoLab® Multi 9310 IDS SET 4
IP 43
cETLus
3
Obj. číslo
Digitální víceparametrový laboratorní měřicí přístroj v soupravě včetně IDS senzoru pro měření/
dokumentaci podle GLP/AQA. S jedním univerzálním měřicím kanálem pro pH/mV, rozpuštěný kyslík
a konduktivitu. Přístroj s univerzálním síťovým napáječem, stativem a návodem pro obsluhu, s digitálním
IDS optickým senzorem rozpuštěného kyslíku FDO® 925, CD-ROM se softwarem a USB kabelem.
roky
záruka
Počítač
kolonií
inoLab® Multi 9310 IDS
1FD354
Další soupravy a senzory v soupravách viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Model
Fotometrie
Technická data
57
Rozpuštěný kyslík spolehlivě dokumentovat…
… s inoLab® Oxi 7310
Nový inoLab® Oxi 7310 je perfektní přístroj pro měření
rozpuštěného kyslíku s osvědčenými galvanickými
kyslíkovými senzory. S automatickou dokumentací podle
GLP/AQA podporuje zpětnou návaznost nejen v laboratořích životního prostředí. Na přání také s volitelně
vestavěnou tiskárnou.
inoLab® Oxi 7310
• USB rozhraní pro rychlý přenos dat
• Výstup dat v *.csv formátu nebo na
volitelně vestavěnou tiskárnu
• Přípoj pro samomíchací kyslíkovou
sondu StirrOx® G
Jistota měření
•
•
•
Reprodukovatelné výsledky
měření s aktivovanou automatickou AutoRead funkcí se
samočinným rozeznáním stabilní měřené hodnoty.
Automatická kompenzace na
tlak vzduchu.
Grafický displej se srozumitelným menu pro pohodlnou
a bezchybnou obsluhu.
•
möglich.
Dokumentace podle GLP/AQA
•
•
•
58
Alfanumerické zadání výrobního
čísla elektrody.
Přenos všech dat v *.csv
formátu přes USB rozhraní do
PC, na přání formátované převzetí do Excelu (MultiLab®
Importer je součástí dodávky
nebo ke stažení).
Možnost přímého výstupu přes
v přístroji volitelně vestavěnou
tiskárnu.
Flexibilní a výkonný
•
•
•
Měří parciální tlak, koncentraci a nasycení.
Korekce na salinitu.
Paměť pro velké řady měření.
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Datalogery/
průtok+hladina//
ké
é
multiparametrické
Konduktivita
a
Rozpuštěný
ý
kyslík
ISE
Redox
pH
Multiparametry
Parametry
Laboratorní přístroje
Technická data
inoLab® Oxi 7310
všechny hodnoty ±1 digit
Koncentrace
0,00 ... 20,00 mg/l ±0,5 % z měřené hodnoty
0,0 ... 90,0 mg/l ±0,5 % z měřené hodnoty
Nasycení
0,0 ... 200,0% ±0,5 % z měřené hodnoty
0 ... 600% ±0,5 % z měřené hodnoty
Parciální tlak
0 … 200,0 hPa, 0 až 1250 hPa
Teplota
-5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C
Kalibrace
1bodová vzduchová kalibrace
nebo proti externímu standardu
Kalibrační paměť
až 10 posledních kalibrací
Displej
LCD grafický, podsvícený
Dataloger
ruční 500/5000 automaticky
Rozhraní
Mini USB-B
Tiskárna (volitelně)
Termotiskárna, šířka 58 mm
Napájení
Univerzální napáječ 100 až 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 AA nebo 4 x 1,2 V NiMH akubaterie
Objednávkové informace
Obj. číslo
Profesionální, podle menu řízený, laboratorní měřicí přístroj pro měření/dokumentaci podle GLP/AQA.
Přístroj s univerzálním síťovým napáječem, stativem a návodem pro obsluhu, s galvanickým kyslíkovým
senzorem CellOx® 325. Čisticí roztok, elektrolyt, brusná fólie, náhradní membránové hlavice, CD-ROM se
softwarem a USB kabel.
inoLab® Oxi 7310P SET 4
Profesionální, podle menu řízený, laboratorní měřicí přístroj pro měření/dokumentaci podle GLP/AQA.
Přístroj s vestavěnou termotiskárnou, s univerzálním síťovým napáječem, stativem a návodem pro
obsluhu, se samomíchacím kyslíkovým senzorem StirrOx® 325. Čisticí roztok, elektrolyt, brusná fólie,
náhradní membránové hlavice, CD-ROM se softwarem a USB kabel.
IP 43
cETLus
3
roky
záruka
1BA301
Počítač
kolonií
inoLab® Oxi 7310 SET 1
1BA304P
Další soupravy a senzory v soupravách viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Soupravy inoLab® laboratorních měřičů rozpuštěného kyslíku
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Fotometrie
BSK/
respirometrie
e
Model
59
NOVÉ
Přenosné měřiče
rozpuštěného kyslíku
Rozpuštěný kyslík je jeden z nejdůležitějších parametrů
v analytice životního prostředí. Proto se také často nasazuje jeho měření v terénu. Od stanovení rozpuštěného
kyslíku v chovech ryb až pro kontrolu stacionární měřicí
techniky na čistírnách odpadních vod.
INTELIGENTNÍ
DIGITÁLNÍ
Měření rozpuštěného kyslíku
s novými digitálními MultiLine®
víceparametrovými měřicími
přístroji viz strana 18
Nejen rozpuštěný kyslík
stanovovat s jistotou…
SENZORY
… s Mult
Multi 3410
Multi 3410 je přenosný jednokanálový víceparametrový měřicí přístroj pro digitální optické měření rozpuštěného kyslíku. IDS
technologie umožňuje nejjednodušší cestou optimální měření a efektivní dokumentaci. Bez vlastní spotřeby a necitlivý vůči
vzduchovým bublinám, kysličníku uhličitému a etanolu je optický senzor FDO® 925 velmi vhodný pro všechny aplikace
v terénu a provozech. Multi 3410 umožňuje připojení dalšího senzoru a parametru.
Multi 3410
• Měřicí jistota bez kompromisů
• Digitální optické měření kyslíku
Oxi
• Víceparametrový měřicí přístroj
Jistota měření
•
•
•
Digitálním přenosem signálu se data senzoru snadno
předávají.
Bezúdržbový měřicí systém bez používání chemikálií se
senzorovou továrně zkalibrovanou krytkou.
Automatická kompenzace na tlak vzduchu pro exaktní
výsledky měření.
Dokumentace podle GLP/AQA
•
•
Automatická digitální evidence všech senzorových dat
pro jednoznačnou zpětnou návaznost měřených hodnot.
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do
PC, na přání formátované převzetí do Excelu (MultiLab®
Importer je součástí dodávky nebo ke stažení).
Obecné znaky
Model
Multi 3410
Datová paměť
Ručně: 500 datových vět/Automaticky:
10000 datových vět
Zápisník
Ručně/Intervalově
Rozhraní
USB-A a Mini USB
Napájení
Univerzální napáječ s dobíjecí funkcí
nebo 4 x 1,2 V NiMH akubaterie
Informace pro objednávky
MultiLine®
Profesionální digitální víceparametrový měřicí
přístroj pro mobilní měření, s jedním univerzálním
měřicím kanálem, barevným grafickým
displejem, s datalogerem a USB rozhraním.
Kyslíková souprava v přenosném kufříku s
optickým IDS kyslíkovým senzorem FDO® 925,
se zkráceným návodem pro obsluhu, stativem,
kádinkou, CD-ROM se softwarem ovladače pro
USB, s akubateriemi a USB kabelem.
2FD454
Multi 3410
SET 5
Jako SET 4, ale s IDS kyslíkovým senzorem
FDO® 925-3 s kabelem 3 m.
2FD455
Flexibilní a vysoce výkonný
60
•
Nastavitelný čas t90 pro různé aplikace.
•
Měří parciální tlak, koncentraci a nasycení.
•
Víceparametrový měřicí přístroj.
•
Barevný grafický displej.
•
USB-A zásuvka.
Obj. číslo
Multi 3410
SET 4
IP 67
cETLus
3
roky
záruka
Další senzory
v soupravě viz ceník
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
ProfiLine kapesní měřiče rozpuštěného kyslíku
… s moderním ProfiLine Oxi 3315 a s optickým IDS kyslíkovým senzorem FDO® 925
Nový Oxi 3315 je přenosný přístroj pro digitální optické měření rozpuštěného kyslíku. IDS technologie umožňuje nejjednodušší cestou optimální měření a efektivní dokumentaci. Bez vlastní spotřeby a necitlivý vůči vzduchovým bublinám,
kysličníku uhličitému a etanolu se optický senzor FDO® 925 výtečně hodí pro všechny aplikace v terénu a provozech.
pH
Multiparametry
Rozpuštěný kyslík stanovovat s jistotou …
Parametry
Kapesní přístroje
NOVÉ
Automatická digitální evidence všech senzorových dat
pro jednoznačnou návaznost měřených hodnot.
• Digitální optické měření kyslíku
•
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do
PC, na přání formátované převzetí do Excelu (MultiLab®
Importer je součástí dodávky
dávky
nebo ke stažení).
• Měřicí jistota bez kompromisů
ISE
•
Redox
Dokumentace podle GLP/AQA
ProfiLine Oxi 3315
Rozpuštěný
ý
kyslík
• Kompletní dokumentace
•
Bezúdržbový měřicí systém se senzorovou továrně zkalibrovanou krytkou.
•
Automatická kompenzace na tlak vzduchu
•
Nastavitelný čas
t90 pro různé
aplikace.
•
Měří parciální tlak,
koncentraci
a nasycení.
•
Korekce na
salinitu.
•
Paměť pro velké
řady měření.
Datalogery/
průtok+hladina//
ké
é
multiparametrické
S digitálním přenosem signálu se do přístroje přenášejí
také data senzoru.
BSK/
respirometrie
e
•
Konduktivita
a
Flexibilní a vysoce výkonný
ný
Jistota měření
Vodními parami nasycený vzduch, variantně proti externímu standardu
Datová paměť
Ručně 500 datových vět/Automaticky 5000 datových vět
Výstup dat
*csv nebo ASCII
Měřicí kanály
1
Zápisník
Ručně/Intervalově
Rozhraní
Mini USB
Napájení
4 x 1,5 AA nebo 4 x 1,2 V NiMH akubaterie, popř. přes USB
Zákaloměry//
Refraktometry
y
LCD grafický, podsvícený
Kalibrace
Informace pro objednávky
ProfiLine kapesní měřiče kyslíku v soupravě
Obj. číslo
Oxi 3315 SET 1
V terénu ověřený měřič rozpuštěného kyslíku pro digitální IDS kyslíkový senzor s podsvíceným grafickým
displejem, k nasazení pro mobilní měření, s datalogerem a USB rozhraním. Měřicí přístroj v přenosném
kufříku s optickým IDS kyslíkovým senzorem FDO® 925, stativem, kádinkou, včetně zkráceného návodu
pro obsluhu a CD-ROM se softwarem ovladače pro USB, s bateriemi a USB kabelem.
2BD351
Oxi 3315 SET 5
Jako SET 1, s IDS kyslíkovým senzorem FDO® 925, ale s Bev Kit soupravou pro průtočné měření (panel s
držákem přístroje, průtočná nádobka, závěsný řetěz, hadice, hadicový adaptér, armování přístroje SM
Pro), bez kufříku
2BD355
IP 67
cETLus
3
roky
záruka
Další senzory v soupravě viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Počítač
kolonií
Oxi 3315
Displej
Software
Model
Fotometrie
Obecné znaky
61
Rozpuštěný kyslík spolehlivě dokumentovat…
… s ProfiLine Oxi 3310
Oxi 3310 je kombinací robustního kapesního přístroje
a datalogeru pro všechny, kteří chtějí měřená data automaticky ukládat a dále zpracovávat na PC.
ProfiLine Oxi 3310
ProfiLine Oxi 3310
• Vodotěsné USB rozhraní pro rychlý
datový přenos
• Výstup dat v *.csv formátu
• Možná kalibrace proti externímu
standardu (Winklerova titrace)
dostupné jako SET komplety
Jistota měření
•
•
•
Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou
automatickou AutoRead funkcí se samočinným rozeznáním stabilní měřené hodnoty.
Automatická kompenzace na tlak vzduchu.
Silikonová klávesnice s patrným klikem, volitelné
armování pro nasazení v terénu.
Dokumentace podle GLP/AQA
•
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní
do PC, na přání formátované převzetí do Excelu
(MultiLab® Importer je součástí dodávky nebo ke
stažení).
Flexibilní a vysoce výkonný
•
•
•
62
Měří parciální tlak, koncentraci a nasycení.
Korekce na salinitu.
Paměť pro velké řady měření.
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Rozpuštěný kyslík měřit precizně…
Parametry
Kapesní přístroje
Multiparametry
… s ProfiLine Oxi 3210
pH
ProfiLine Oxi 3210 je přenosný měřič rozpuštěného kyslíku špičkové třídy, s moderní, uživatelsky příjemnou
obslužnou plochou.
Redox
ProfiLine Oxi 3210
• Komfortní vedení obsluhy
ISE
• Ruční paměťová funkce
Dokumentace podle GLP/AQA
•
Paměť s výstupem na displej pro příležitostnou dokumentaci.
Flexibilní a vysoce výkonný
Měří parciální tlak, koncentraci a nasycení.
Korekce na salinitu.
Paměť pro velké řady měření.
Datalogery/
průtok+hladina//
ké
é
multiparametrické
Software
•
•
•
BSK/
respirometrie
e
•
•
Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou automatickou AutoRead funkcí se samočinným rozeznáním
stabilní měřené hodnoty.
Automatická kompenzace na tlak vzduchu.
Silikonová klávesnice s patrným klikem, volitelné armování pro nasazení v terénu.
Fotometrie
•
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Jistota měření
Počítač
kolonií
ProfiLine Oxi 3210
Konduktivita
a
Rozpuštěný
ý
kyslík
• Pro galvanické kyslíkové senzory
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
63
Rozpuštěný kyslík měřit snadno…
… s ProfiLine Oxi 3205
ProfiLine Oxi 3205 je jednoduchý, spolehlivý měřicí
přístroj pro rutinní měření.
ProfiLine Oxi 3205
• Vhodný pro CellOx® 325 nebo
DurOx® 325
• Podsvícený grafický displej
• Automatická kompenzace na tlak
vzduchu
Jistota měření
Dokumentace podle GLP/AQA
•
•
•
•
•
Reprodukovatelné výsledky měření s aktivovanou automatickou AutoRead funkcí se samočinným rozeznáním
stabilní měřené hodnoty.
Bezproblémová obsluha: Automatizované funkce redukují počet tlačítek (6).
OxiCal® vzduchová kalibrace.
Vodotěsná 8pólová zásuvka pro měření ve venkovních
podmínkách.
Přenos všech dat v *.csv formátu přes USB rozhraní do
PC, na přání formátované převzetí do Excelu (MultiLab®
Importer je součástí dodávky nebo ke stažení).
Flexibilní a výkonný
•
•
Silikonová klávesnice s patrným tlačítkovým klikem, lze
obsluhovat i v rukavicích.
Pro nasazení v terénu v kufříkové soupravě
s osvědčenými elektrodami.
Technická data
Modely
Oxi 3205
O2 konc.
O2 nasycení
O2 parc.tlak
Teplota
Měřicí rozsahy/
rozlišení
Oxi 3210
Oxi 3310
0,00 … 20,00 mg/l (20,0 mg/l*) ±0,5% z měřené hodnoty, 0 … 90 mg/l ±0,5% z měřené hodnoty
0,0 … 200,0% (200%*) ±0,5% z měřené hodnoty, 0 ... 600% ±0,5% z měřené hodnoty
0,0 … 200,0 mbar (200 mbar*) ±0,5% z měřené hodnoty, 0 ... 1250 mbar ±0,5% z měřené hodnoty
-5,0 … +105,0 °C ± 0,1 °C
Kompenzace teploty
Lepší než 2% při 0 ... +40 °C
Kompenzace tlaku vzduchu
Automaticky pomocí vestavěného tlakového čidla (500 … 1100 mbar)
Korekce na salinitu
0 nebo pevně 35
Kalibrace
OxiCal® rychlá kalibrace v OxiCal®-SL nebo v OxiCal®-D*
Datová paměť/Záznamník
–
Displej
LCD grafický, podsvícený
Doba provozu
cca 800 hodin bez/100 hodin s osvětlením displeje
Automaticky v rozsahu 0,0 … 70,0, nastavení na displeji
Ruční 200
Ruční 200/5000 automatická
Informace pro objednávky
ProfiLine kapesní měřiče rozpuštěného kyslíku – kufříkové SETy
Robustní a vodotěsný kapesní měřič rozpuštěného kyslíku Oxi 3205 pro bateriový provoz, v kufříkové
soupravě s DurOx® 325-3 a příslušenstvím.
2BA103
Oxi 3210 SET 1
Robustní a vodotěsný kapesní měřič rozpuštěného kyslíku Oxi 3210 s pamětí dat, pro bateriový
provoz, v kufříkové soupravě s CellOx® 325 a příslušenstvím.
2BA201
Oxi 3310 SET 1
Robustní a vodotěsný kapesní měřič rozpuštěného kyslíku Oxi 3310, s pamětí dat a USB Mini-B
rozhraním, pro bateriový provoz, v kufříkové soupravě s CellOx® 325 a příslušenstvím.
2BA301
IP 66
IP 67
64
Obj. číslo
Oxi 3205 SET 3
cETLus
3
roky
záruka
Další kyslíkové senzory v kufříkovém SETu viz ceník
* při použití kyslíkové sondy DurOx® 325
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
• Vysoce přesný, nezničitelný,
vodotěsný
Lze ovládat z PC pomocí MultiLab® pilot. Standardní vybavení opěrkovým držadlem a závěsným řemínkem na krk.
V kombinaci s hloubkovou armaturou TA 197 Oxi se hodí
pro hloubková měření až do 100 m.
Redox
ProfiLine Oxi 1970i
Multiparametry
WTW měřič rozpuštěného kyslíku ProfiLine Oxi 1970i se zabudovaným výkonným NiMH akumulátorem je vodotěsný jak
proti stříkající vodě (IP 66), tak také při ponoření (IP 67). Přesvědčuje svým vysokým obslužným komfortem a GLP konformní pamětí s hodinami reálného času (800 datových vět), stejně jako podle displeje přesným výstupem na zapisovač.
pH
ProfiLine terénní měřiče rozpuštěného kyslíku
Parametry
Terénní a kapesní přístroje
ISE
• Podle displeje přesný výstup na
zapisovač
Rozpuštěný
ý
kyslík
• Hloubkové měření do 100 m
Konduktivita
a
TA 197 Oxi
BSK/
respirometrie
e
Datalogery/
průtok+hladina//
ké
é
multiparametrické
Kyslíková měřicí hloubková armatura s integrovaným
teplotním čidlem, kabelem až do 100 m s vodotěsnou zástrčkou (IP 67), tlaku odolný ocelový plášť
a odnímatelná armatura, vhodná do úzkých vrtů
(průměr 2”).
BR 325
Fotometrie
Bateriové míchadlo BR 325 pro profilová a hloubková
měření.
Technická data
O2 konc. 0,00 … 19,99 mg/l (19,9 mg/l*), 0,0 … 90,0 mg/l (90 mg/l*)
O2 nasycení 0,0 … 199,9 % (199 %*), 0 … 600 %
Přesnost
(±1 digit)
O2 konc. ±0,5 % z měřené hodnoty
O2 nasycení ±0,5 % z měřené hodnoty
Teplota ±0,1 K
Zákaloměry//
Refraktometry
y
ProfiLine Oxi 1970i
Měřicí rozsahy/
rozlišení
Kompenzace tlaku vzduchu
Automaticky pomocí integrovaného tlakového čidla (500 … 1100 mbar)
Kompenzace teploty
< 2 % při 0 … +40,0 °C
Korekce na salinitu
Automaticky v rozsahu 0,0 … 70,0, nastavitelná hodnota na displeji
Kalibrace
OxiCal® rychlá kalibrace v OxiCal®-SL nebo v OxiCal®-D*
Počítač
kolonií
Model
Přenosný měřič rozpuštěného kyslíku
ProfiLine Oxi 1970i
IP 66
IP 67
cETLus
Robustní, vodotěsný i při ponoření, měřič rozpuštěného kyslíku
3
roky
záruka
Obj. č.
3B30-010
* při použití kyslíkového senzoru DurOx®
Hloubkové armatury do 100 m viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Obj. informace
65
Galvanické kyslíkové senzory
WTW nabízí pro měření rozpuštěného kyslíku tři různé
modely galvanických kyslíkových senzorů.
Proti polarografickým senzorům nevyžadují čas
k polarizaci. Jsou nenáročné na údržbu, příjemné
na obsluhu, s dlouhou životností a pokrývají všechny
aplikace laboratorních a terénních měření.
FDO® 925
IDS kyslíkové senzory
viz strana 12
Galv an ické kys líko vé s enzory
• Okamžitá připravenost k měření
• Jednoduchá kalibrace ve vzduchu
v kalibrační nádobce
DurOx® 325
pouze pro ProfiLine kapesní a přenosné
přístroje a Multi 350i
Membránou krytý galvanický
kyslíkový senzor
•
•
•
•
•
•
66
Teplotní kompenzace
Provozní doba cca 6 měsíců
na jednu náplň elektrolytu
Nízké nároky na proudění kapaliny
Vodotěsný senzor (IP 68 – 2 bary)
Včetně kalibrační nádobky OxiCal®-D
Standardně s ochranným košem SK-D
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
StirrOx® G
Membránou krytý galvanický
kyslíkový senzor
Samomíchací kyslíková sonda
– současné míchání a měření
•
•
•
pH
Příslušenství
Pro kyslíkové senzory jsou k dispozici různé kalibrační
a přechovávací nádobky.
Kyslíková sonda (v ceně kyslíkové sondy je vždy zahrnuta příslušná souprava pro regeneraci a údržbu sondy)
Obj. číslo
StirrOx® G
Samomíchací kyslíková sonda pro stanovení obsahu kyslíku v Karlsruher lahvích (KF 12) a ve
Winklerových lahvích (NS 19), včetně OxiCal®-ST kalibrační a přechovávací nádobky
201 425
CellOx® 325
Galvanická kyslíková sonda s kalibrační a přechovávací nádobkou OxiCal®-SL, vodotěsným
konektorem, kabelem 1,5 m
201 533
DurOx® 325-3
Galvanická kyslíková sonda s OxiCal®-D kalibrační nádobkou, vodotěsným konektorem, kabelem 3 m
201 570
Kalibrační a přechovávací nádobky, další kyslíkové sondy a jejich
příslušenství viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software
Obj. informace
Počítač
kolonií
Zákaloměry//
Refraktometry
y
Fotometrie
viz ceník
BSK/
respirometrie
e
Datalogery/
průtok+hladina//
ké
é
multiparametrické
Konduktivita
a
Rozpuštěný
ý
kyslík
•
•
Redox
•
•
•
•
•
•
Teplotní kompenzace
Dlouhá provozní doba – až 6 měsíců na
jednu náplň elektrolytu
Vysoké rozlišení signálu
Rychlá odezva
Vodotěsný senzor (IP 68 – 2 bary)
Včetně kalibrační nádobky OxiCal®-SL
Kontrola netěsnosti membrány
ISE
•
Obsluha jednou rukou pro rychlá
sériová měření
Konstantní proudění kapaliny pro
vysokou reprodukovatelnost
Extrémně nízká vlastní spotřeba kyslíku – pouze 0,008 μg h-1 (mg/l)-1
Včetně kalibrační nádobky
OxiCal®-ST
Teplotní kompenzace
Kontrola netěsnosti membrány
Multiparametry
CellOx® 325
pro všechny inoLab® Oxi
a ProfiLine Oxi 1970i
•
Parametry
Senzory
67
Download

Strana 54-67 Rozpuštěný kyslík