Měření BSK / Spotřeby substrátu
Biochemická spotřeba kyslíku
Měření BSK podle EN 1899-1 a 1899-2 a pro vlastní
kontrolu
Biochemická spotřeba kyslíku BSK je důležitý parametr ve
vodním hospodářství. Představuje měrnou veličinu pro kvalitu vody a čisticí výkon biologických stupňů čistíren
odpadních vod. Z toho vyplývá, že je nezbytným parametrem při plánování a dimenzování čistíren odpadních vod.
V běžné praxi se stanovení BSK na čistírnách provádí při
kontrole odpadních vod na přítoku a odtoku. V závislosti na
měřeném místě a druhu odpadní vody se hodnoty BSK
pohybují mezi několika mg/l až po několik desítek tisíc mg/l
spotřeby kyslíku. Pro měření BSK je k dispozici více
postupů.
WTW nabízí pro tyto postupy různé systémy měření
Při „Zřeďovací BSK“ se určuje hodnota BSK5 z diference
mezi 2 měřeními rozpuštěného kyslíku pomocí kyslíkové
sondy před a po inkubační době 5 dnů. Tento postup je
úředně uznávaný.
Při „Vlastním kontrolním měření BSK“ s respirometrem
vede úbytek kyslíku k definovaným změnám tlaku, které
se měří tlakovým čidlem. Tato metoda stanovení je velmi
jednoduše proveditelná a uplatňuje se jako postup pro
vlastní kontrolu.
Protože oba způsoby měření jsou zásadně odlišné, korelují
spolu pouze při některých, v praxi ale důležitých vzorcích,
např. na výtoku z komunálních čistíren odpadních vod.
Vzorky musí být v každém případě udržovány po dobu
5 dnů při teplotě 20 °C. WTW nabízí velkou paletu termostatovaných skříní.
Respirace / Spotřeba substrátu
Se zvyšujícím se ekologickým uvědoměním se stále více dostávají do popředí biologické testy mikrobiální rozložitelnosti
látek. Může to být při průzkumech znečištění půdy ze skládek odpadů nebo např. při výzkumech možného dopadu nových
chemických látek na životní prostředí. K tomu nezbytná respirační měření anaerobních nebo aerobních rozkladů lze
snadno provádět, a elegantně vyhodnocovat, s použitím OxiTop®-C systému. WTW nabízí pro tato měření širokou škálu
kompletovaných souprav, které jsou podle zamýšlené aplikace vybaveny příslušnými vzorkovými nádobami.
90
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parameter
Parametry
BSK/Respirace/Spotřeba substrátu
„Zřeďovací BSK“
S ProfiLine Oxi 1970i
Doporučená elektroda – samomíchací kyslíková
sonda StirrOx® G
93
Oxi 1970i
94/96
OxiTop® Control
Rutinní, standardní a speciální měření,
s automatickou správou vzorků
94/97
Měření respirace a spotřeby substrátu
Speciální měření
s OxiTop® Control OC 110
viz strana
Respirace
98/102
Datalogery/
průtok+hladina/
multiparametrické
Konduktivita
Jednoduché rutinní měření, bezrtuťové měření
tlaku
BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie
OxiTop® IS 12
OxiTop®
Sauerstoff
ISE
viz strana
Rozpuštěný
ý
kyslík
„Vlastní kontrolní měření BSK“
Provozní postup podle předpisu pro vlastní kontrolu
MultipH
parametry
92
93
Redox
pH
… s jistotou stanovit
… spolehlivě dokumentovat
Redox
ISE
S inoLab® Multi 9310 IDS
S inoLab® Oxi 7310
Stanovení množství bioplynu
OxiTop® Control
Photometer
Fotometrie
Půdní respirace
Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y
Biologická rozložitelnost
Příslušenství / Inkubátory
Stanovení množství bioplynu
viz strana
Rozšiřování systému a všeobecné příslušenství
100
Inkubátory / Termostatované skříně
106
Keimzählung
Počítač
kolonií
i L b® M
inoLab
Multi
lti 9310 IDS
inoLab® Oxi 7310
viz strana
Software/
Software
Drucker
podle EN 1899-1 a 1899-2
Půdní respirace
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
91
Zřeďovací BSK
podle DIN EN 1899-1 a DIN EN 1899-2
inoLab® Multi 9310 IDS
BSK s jistotou stanovit…
• Měřicí jistota bez kompromisů
… s inovovaným inoLab® Multi 9310 IDS
• Digitální rozeznání senzoru
Nový inoLab® Multi 9310 IDS se výborně hodí pro digitální
optické měření rozpuštěného kyslíku v laboratoři. IDS technologie umožňuje optimální měření a efektivní dokumentaci.
Optický kyslíkový senzor FDO® 925 dovoluje velmi precizní
měření BSK.
• Inteligentní hodnocení senzoru
FDO® 925
Flexibilní a výkonný
•
•
•
•
Optický kyslíkový senzor
s rychlou odezvou
Bez vlastní spotřeby kyslíku
Snadná montáž míchacího nástavce
Univerzální použitelnost
StirrOx® G
Samomíchací kyslíková sonda – současně míchání
i měření
•
•
•
•
•
•
92
Ovládání jednou rukou pro rychlá sériová
měření
Konstantní proudění kapaliny pro vysokou
reprodukovatelnost
Okamžitá připravenost k měření – nevyžaduje polarizaci
Extrémně nízká vlastní spotřeba kyslíku –
pouze 0,008 μg h-1 (mg/l)-1
•
•
•
Nevykazuje nulový proud – není nutná
kalibrace na nulový bod
Standardně s kalibrační a přechovávací
nádobkou OxiCal®-ST
Dlouhá životnost náplně – 6 měsíců pro
jednu náplň elektrolytu
IMT-kompenzace pomocí dvou vestavěných teplotních čidel
Kontrola netěsnosti membrány – indikace
poškození membrány
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Nový inoLab® Oxi 7310 je perfektní laboratorní přístroj pro
měření BSK s osvědčenými galvanickými kyslíkovými senzory. S automatickou dokumentací podle GLP/AQA podporuje zpětnou návaznost nejen v laboratořích životního prostředí. Na přání také s volitelně vestavěnou tiskárnou.
inoLab® Oxi 7310
• USB rozhraní pro rychlý přenos dat
• Výstup dat v *.csv formátu nebo na
volitelně vestavěnou tiskárnu
MultipH
parametry
… s inoLab® Oxi 7310
Redox
pH
BSK spolehlivě dokumentovat…
Parameter
Parametry
Zřeďovací BSK
Laboratorní měřič kyslíku ProfiLine Oxi 1970i s přípojem
pro samomíchací kyslíkový senzor StirrOx® G.
Konduktivita
ProfiLine Oxi 1970i
• Robustní
Datalogery/
průtok+hladina/
multiparametrické
• Precizní
BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie
• Akumulátorový a síťový provoz
Objednávkové informace
Jako předchozí, avšak s vestavěnou termotiskárnou.
Digitální víceparametrový laboratorní měřicí přístroj v soupravě včetně IDS senzoru pro měření/
dokumentaci podle GLP/AQA. S jedním univerzálním měřicím kanálem pro pH/mV, rozpuštěný kyslík
a konduktivitu. Přístroj s univerzálním síťovým napáječem, stativem a návodem pro obsluhu, s IDS
optickým senzorem rozpuštěného kyslíku FDO® 925, CD-ROM se softwarem a USB kabelem.
ProfiLine Oxi 1970i
ProfiLine měřič kyslíku, extrémně robustní, vodotěsný (IP 66), digitální rozhraní RS 232, pro síťový
a akumulátorový provoz, včetně síťového napáječe s možností připojení samomíchací kyslíkové
sondy StirrOx® G a sondy CellOx® 325.
StirrOx® G
Samomíchací kyslíková sonda pro stanovení obsahu kyslíku v Karlsruher lahvích včetně OxiCal®-ST
kalibrační a přechovávací nádobky a soupravy příslušenství pro údržbu.
inoLab® Multi 9310 IDS a Oxi 7310:
roky
cETLus
IP 43
záruka
3 3 roky
záruka
1BA304P
1FD354
3B30-010
201 425
Technická data k inoLab® Multi 9310 IDS a Oxi 7310 viz strany 57 a 59
Technická data k ProfiLine Oxi 1970i viz strana 65
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y
inoLab® Oxi 7310P SET 4
inoLab® Multi 9310 SET 4
1BA304
Keimzählung
Počítač
kolonií
Profesionální, podle menu řízený laboratorní měřicí přístroj pro měření/dokumentaci podle GLP/AQA.
V soupravě s galvanickým kyslíkovým senzorem. Pro síťový a bateriový provoz. Přístroj s univerzálním
síťovým napáječem, stativ a návod pro obsluhu, samomíchací kyslíkový senzor StirrOx® G, čisticí
roztok, elektrolyt, brusná fólie, náhradní membránové hlavice, CD-ROM se softwarem a USB kabel.
Photometer
Fotometrie
Obj. číslo
inoLab® Oxi 7310 SET 4
Software/
Software
Drucker
Měření BSK
ProfiLine Oxi 1970i:
IP 66
cETLus
IP 67
Rozpuštěný
ý
kyslík
Sauerstoff
ISE
Redox
ISE
• Přípoj pro samomíchací kyslíkový
senzor StirrOx® G
93
„Vlastní kontrolní měření BSK“
Respirace/ Stanovení bioplynu s OxiTop® a OxiTop® Control
OxiTop® a OxiTop® Control
• Neředěné vzorky
• Funkce AutoTemp – zpožděný start
příliš chladných vzorků
• Paměť dat pro „volný víkend“
Bezrtuťové měření
Stanovení biochemické spotřeby kyslíku BSK je stále jednou z nejdůležitějších měřených veličin ve vodním hospodářství. Vypovídá, jaké je zatížení povrchových a odpadních vod biologicky rozložitelnými látkami.
WTW nabízí prostřednictvím OxiTop® jedinečný, modulární
a bezrtuťový přístrojový systém. Je vhodný nejen ke stanovení BSK, ale také k měření biologické rozložitelnosti látek
a spotřeby substrátu.
Přednosti OxiTop® a OxiTop® Control – jednoduchá
obsluha, lépe kontrolovatelné a netoxické provedení,
k tomu měřicí rozsahy až do 400 000 mg/l BSK (s OxiTop®
Control OC 110). Hodnoty jsou odečítány přímo jako mg/l
BSK, přepočet naměřeného podtlaku na hodnotu BSK probíhá automaticky.
Význam respirometrického stanovení BSK se ukazuje také
přijetím směrnice „Stanovení biochemické spotřeby kyslíku
po n dnech BSKn v respirometru - rozšíření postupu podle
DIN EN 1899-2 (H55)“ jako návrhu pro Německé jednotné
postupy ve 46. věstníku 2000 DEV.
Oblasti použití
94
OxiTop®
OxiTop® Control OC 100
OxiTop® Control OC 110
Aplikace
BSK rutinní
BSK rutinní,
BSK standardní
BSK rutinní, standardní a BSK
speciální, respirace/spotřeba,
půdní respirace, biologická rozložitelnost, stanovení bioplynu
Měř. rozsah BSK
0 -4000 mg/l
0 – 4000 mg/l
0 – 400000 mg/l
Pamět měř. dat
5 dnů
0,5 h – 99 dnů
0,5 h – 99 dnů
Tlakový mód
–
–
Tlak p: 500 – 1350 hPa
Objem vzorku
Pevný přednastavený objem
Pevný přednastavený objem
Volně nastavitelný objem
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Kompletní soupravy OxiTop® pro 6 nebo 12
měřicích míst
Redox
pH
Redox
ISE
Aby byla dodržena konstantní teplota a garantován
optimální přestup kyslíku do vzorku, byla vyvinuta speciální
míchací plata. Na nich se nachází 6 nebo 12 míst pro standardní lahve popř. 6 míst pro velké lahve při speciálních
aplikacích.
Sauerstoff
ISE
Kompletní soupravy jsou sestaveny tak, že obsahují
všechno, co je nutné pro měření. Sestava soupravy se řídí
podle aplikace a liší se především míchacím platem, vzorkovými lahvemi, kontrolérem a utilitou pro přípravu vzorku,
např. přelivné odměrné baňky pro aplikaci BSK.
MultipH
parametry
Dodávané systémy
• BSK
OxiTop® IS 6 / IS 12
OxiTop® Control 6/12
• Půdní respirace
OxiTop® Control B6M / B6
• OECD / aerobní aplikace
OxiTop® Control A6 / A12
OxiTop® Control S6 / S12
• Stanovení množství bioplynu
OxiTop® Control AN 6 / AN 12
• Mikrobiologické aplikace
• OxiTop® Control AN 6 / AN 12
OxiTop® Control A6 / A12
Parameter
Parametry
Vlastní kontrolní měření BSK
B6 / B6M / B6M 2.5
A6 /A12
S6 / S12
AN6 / AN12
Nádoba se šroubením
pro měřicí hlavici
Hnědá láhev
510 ml
s gumovou
zátkovou
vložkou
Hnědá láhev
510 ml
s gumovou
zátkovou
vložkou
Duranová láhev
500 ml / Nádoba 1 litr /
Nádoba 2,5 l
s adaptérem
Láhev
1000 ml /
Láhev
250 ml
s adaptérem
Hnědá láhev
510 ml
s gumovou
zátkovou
vložkou
1000 ml nádoba / 250 ml
nádoba
s adaptérem
Počet
6 / 12
6 / 12
6/6/6
6 / 12
6 / 12
6 / 12
Měřicí hlavice
OxiTop®
OxiTop®-C
OxiTop®-C
OxiTop®-C
OxiTop®-C
OxiTop®-C
Míchací plato
IS 6/IS 12
IS 6/IS 12
—
IS 6-Var/IS 12
IS 6/IS 12
IS 6-Var/IS 12
Kontrolér
—
OC 100
OC 110
OC 110
OC 110
OC 110
Software + kabel
—
—
G
G
G
G
CO2 absorbér
G
G
G
G
G
G
Nitrifikační inhibitor
G
G
—
G
G
G
164/432 ml
164/432 ml
—
—
—
—
6/12
6/12
—
6/12
6/12
6/12
G
G
—
G
G
G
Přelivné odměrné
baňky
Míchací tyčinky
Vytahovač tyčinek
Diagramové bloky
viz strana
G
G
—
—
—
—
96
97
103
104
104
105
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie
6 / 12
Photometer
Fotometrie
IS 6 / IS 12
Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y
Příslušenství
Keimzählung
Počítač
kolonií
OxiTop® Control
Software/
Software
Drucker
OxiTop®
Datalogery/
průtok+hladina/
multiparametrické
Konduktivita
Rozpuštěný
ý
kyslík
Sestava kompletovaných souprav
95
Vlastní kontrolní měření BSK – pro praxi
Provozní postup podle předpisu pro vlastní kontrolu - Návrh pro Německé jednotné postupy
– DEV 46. věstník 2000 – H55
OxiTop® IS 6, IS 12
• Vysoká přesnost
• Automatické uložení naměřených
hodnot pro 5 dnů
• Mobilní
• Systém se dá rozšířit
OxiTop® IS 12
Kompletní soupravy pro 6 nebo 12 měřicích míst
Měření s OxiTop® je založeno na měření podtlaku v uzavřeném systému: Mikroorganismy, které se nacházejí ve
vzorku, spotřebovávají kyslík a produkují přitom CO2. Ten je
absorbován NaOH. Vzniká tak podtlak, podle kterého se
může odečítat přímo naměřená hodnota v mg/l BSK.
Násadou objemu vzorku se reguluje množství disponibilního
kyslíku, aby mohl proběhnout úplný proces stanovení BSK5.
S rozdílnými násadami objemu vzorku se může měřit v rozsazích až do 4000 mg/l.
OxiTop® hlavice (zelená a žlutá pro rozlišení přítoku/odtoku)
disponují AutoTemp funkcí: Pokud jsou vzorky příliš chladné,
start měření se automaticky zpozdí do dosažení konstantní
teploty, minimálně o jednu hodinu. Vedle automatického
uložení 5 naměřených hodnot (1 hodnota denně), mohou být
další měřené hodnoty odečteny ručně. Buď kdykoliv
v průběhu, nebo také po uplynutí 5 dnů, takže lze kontrolní
hodnoty nebo měření sledovat i po delší časové období.
Technická data OxiTop® měřicí hlavice
Měřicí princip
Manometrický s tlakovým čidlem
Měřená veličina
BSKn
Měřicí rozsah
0 ... 40 digit (jednotek ukazatele)
odpovídá
0 ... 40 / 80 / 200 / 400 / 800 / 2000 / 4000 mg/l BSK
Přesnost ukazatele
±1 digit (^= ±3,55 hPa)
Pracovní rozsah tlaku
500 - 1100 hPa
Datová paměť
Pro BSK5: 1 x za den
Okolní teplota
Skladování: -25 °C ... +65 °C
Provoz: +5 °C ... +50 °C
Rozměry
Výška: 69 mm
Průměr: 70 mm
Informace pro objednávky
OxiTop® kompletní soupravy
Kompletní souprava, připravená pro 6 měřicích míst, s IS 6 induktivním míchacím platem,
s univerzálním síťovým napáječem 100-240V/50/60Hz, se 6 OxiTop® měřicími hlavicemi,
včetně příslušenství.
208 210
OxiTop® IS 12-6
Kompletní souprava, připravená pro 6 měřicích míst a k rozšíření na 12 měřicích míst, s IS 12
induktivním míchacím platem, s univerzálním síťovým napáječem 100-240V/50/60Hz,
se 6 OxiTop® měřicími hlavicemi, včetně příslušenství.
208 212
OxiTop® IS 12
Kompletní souprava, připravená pro 12 měřicích míst, s IS 12 induktivním míchacím platem,
s univerzálním síťovým napáječem 100-240V/50/60Hz, se 12 OxiTop® měřicími hlavicemi,
včetně příslušenství.
208 211
UL
CUL
96
Obj. číslo
OxiTop® IS 6
1
rok
záruka
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parameter
Parametry
Vlastní kontrolní měření BSK
MultipH
parametry
Vlastní kontrolní měření BSK
– pro velký počet vzorků
S komfortní správou vzorků
Redox
pH
Provozní postup podle předpisu pro vlastní kontrolu - Návrh pro Německé jednotné postupy
– DEV 46. věstník 2000 – H55
Redox
ISE
OxiTop® Control 6, Control 12
• Řízení kontrolérem
Sauerstoff
ISE
• Až 100 paralelních vzorků
• Statistické vyhodnocení
Data mohou být kdykoliv k určité době vyvolána, a vzorky
tak průběžně kontrolovány na případné narušení procesu
měření. Po grafickém zobrazení křivky na displeji se
ihned odhalí odchylky od
regulérního průběhu,
způsobené např. příliš
vysokou hodnotou BSK pro
nasazený objem vzorku
nebo nežádoucí nitrifikací.
To přináší výhodu, že je
možné včas reagovat.
Datalogery/
průtok+hladina/
multiparametrické
BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie
Průběžná kontrola vzorku!
Software/
Software
Drucker
Keimzählung
Počítač
kolonií
Pro uživatele, kteří vedle BSK mají požadavky také na jiné
aplikace, je správnou volbou OxiTop® Control S6/S12
s kontrolérem OC 110 (viz strana 102/104).
OxiTop® Control 12
Photometer
Fotometrie
Výsledkem cílevědomého pokračování vývoje úspěšné koncepce OxiTop® je ruční kontrolér OC 100 se softwarovým
řízením funkcí a infračerveným rozhraním pro vnitřní komunikaci v systému. V tomto
systému se může z kontroléru současně zahájit
měření až se 100 měřicími
hlavicemi, také sdruženými
do skupin, spravovat
a ukládat jejich data a na
velkém displeji sledovat
graficky průběh měření.
S kabelem AK-540/B
(obj. číslo 902 842) a komunikačním programem Achat OC (obj. číslo 208 990) lze
data přenést na PC k dalšímu zpracování a dokumentaci.
Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y
Kompletní soupravy pro 6 popř. 12 měřicích míst
Konduktivita
Rozpuštěný
ý
kyslík
• Automaticky ID vzorku
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
97
Kontrolér OC 100 / OC 110
Společné znaky
•
Současná správa vzorků s možným sdružováním do
skupin až pro 100 měřících hlavic OxiTop®-C.
•
Vyvolání dat paralelních vzorků se statistickým vyhodnocením nebo jako jednotlivá data.
•
Automatické výpočty a grafické zobrazení hodnot BSK.
•
Přenos dat také přes skleněné dveře termostatovaných
skříní.
•
Protokolování a dokumentace dat v PC pomocí komunikačního programu Achat OC.
•
GLP a AQA se zkušebními intervaly pro kalibraci
s kalibračními tabletami OxiTop®-PM
(viz příslušenství na str. 100).
OxiTop® OC 100
M ě ř i c í h l a v i c e O x i T o p ®- C
98
•
Měřicí hlavice OxiTop®-C obsahuje, místo ukazatele
a tlačítek, infračervené rozhraní, přes které komunikuje
s kontrolérem OC 100 nebo OC 110. „Pohledem“ kontroléru na hlavici OxiTop®-C může být hlavice identifikována a odstartována, vnitřní data mohou být vyvolána
ke čtení, nebo smazána, anebo zobrazen jejich průběh.
•
Označování vzorků probíhá automatickým očíslováním,
platí také pro paralelní vzorky. Tím odpadá popisování
a etiketování. Kromě toho se mohou jednoduchým
způsobem provést statistická vyhodnocení paralelních
vzorků.
•
Měřicí hlavice OxiTop®-C je vybavena funkcí
AutoTemp, aby start příliš chladných vzorků mohl být
do vytemperování odložen až o 4 hodiny. Funkci lze
u standardního měření BSK také vypnout.
•
Měřicí hlavice uloží do své paměti až 360 datových vět.
Podle nastavené doby měření (0,5 až 99 dnů) se data
automaticky v odpovídajícím časovém odstupu ukládají.
•
Zabudované tlakové čidlo zaznamenává rozdíly tlaku
uvnitř pracovního rozsahu 500 až 1350 hPa.
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Redox
pH
MultipH
parametry
Parameter
Parametry
Vlastní kontrolní měření BSK
O b l a s t i p o u ž i t í / T e c h n i c k á d a t a O x i T o p ®- C k o n t r o l é r u
OxiTop® Control OC 110
Jednotlivé vzorky do 4000 mg/l
Jednotlivé vzorky do 4000 mg/l
BSK standardní
Paralelní vzorky se statistickým vyhodnocením
do 4000 mg/l
Paralelní vzorky se statistickým vyhodnocením
do 4000 mg
BSK speciální
–
Volně definovaný objem, 0,5 h - 99 dnů,
do 400000 mg/l BSK
Půdní respirace
–
Volně stanovený objem
OECD / aerobní aplikace
–
Volně stanovený objem
Stanovení množství bioplynu
–
Tlakový mód "p": 500 – 1350 hPa,10 mezihodnot
Datové věty na 1 měření
180 ... 360 (podle doby měření)
Doba měření
0,5 ... 99 dnů
Napájení
3 Mignon (typ AA), alkalické 1,5 V
Rozhraní
IR (infračervené), RS 232 pro komunikaci s PC
Okolní teplota
Skladování: -25 °C ... +65 °C
Provoz: +5 °C ... +40 °C
Rozměry
45 x 100 x 200 mm (v x š x hl.)
Hmotnost
cca 390 g
Redox
ISE
BSK běžná
Konduktivita
Rozpuštěný
ý
kyslík
Sauerstoff
ISE
OxiTop® Control OC 100
Manometrický s tlakovým čidlem
Měřená veličina
BSKn
Nasazení – rozsah tlaku
500 - 1350 hPa
Přesnost
±1 % z měřené hodnoty ±1 hPa
1 hPa (odpovídá 0,7 % z BSKn rozsahu měření)
Napájení
Lithiové baterie (280 mAh)
2 x CR2430
Okolní teplota
Skladování: -25 °C ... +65 °C
Provoz: +5 °C ... +50 °C
Rozměry
Výška: 70 mm
Průměr: 70 mm
Obj. číslo
Kompletní souprava, připravená pro 6 měřicích míst, kontrolér OC 100, s IS 6 induktivním míchacím
platem, s univerzálním síťovým napáječem 100-240V/50/60Hz, 6 OxiTop®-C měřicích hlavic,
6 vzorkových lahví, 6 gumových zátkových vložek a 6 míchacích tyčinek a další příslušenství.
208 201
OxiTop® Control 12
Kompletní souprava, připravená pro 12 měřicích míst, kontrolér OC 100, s IS 12 induktivním
míchacím platem, s univerzálním síťovým napáječem 100-240V/50/60Hz, 12 OxiTop®-C měřicích
hlavic, 12 vzorkových lahví, 12 gumových zátkových vložek a 12 míchacích tyčinek
a další příslušenství.
208 204
OxiTop® Control S6/S12
Kompletní soupravy s kontrolérem OC 110 a softwarem ACHAT OC.
OxiTop® :
UL
CUL
1
rok
záruka
Kontrolér OC 100 a OC 110, měřicí hlavice OxiTop®-C:
UL
rok
IP 54
CUL
záruka
viz str. 104
Další možnosti nasazení, viz také str. 102 – 105 Měření respirace /
Spotřeby substrátu
1
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Keimzählung
Počítač
kolonií
OxiTop® Control
OxiTop® Control 6
Software/
Software
Drucker
Informace pro objednávky
Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y
Photometer
Fotometrie
Rozlišení
BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie
Měřicí princip
Datalogery/
průtok+hladina/
multiparametrické
T e c h n i c k á d a t a O x i T o p ®- C m ě ř i c í h l a v i c e
99
Rozšíření systému a všeobecné
příslušenství
OxiTop® měřicí hlavice a SETy
… pro dodatečné vybavení
Pro potřebu vzrůstajícího požadavku na počet měření
a také pro rozšiření aplikačních možností nasazení existují
komponenty systému OxiTop® a OxiTop®-C také jako
samostatné položky v různých ucelených soupravách,
např.:
•
Jednotlivé hlavice OxiTop® / OxiTop®-C
•
Sada 2 OxiTop® hlavic (1 x žlutá, 1 x zelená)
•
Kompletní sada pro dalších 6 měřicích míst, která
obsahuje 6 hlavic a 6 lahví, zátkové vložky, míchací
tyčinky a induktivní míchací plato
Míchací plata
… pro měření BSK
Míchací plata
IS 6 a IS 12
Míchací plata IS 6 a IS 12 jsou speciálně vyvinuta pro
měření BSK systémem OxiTop®. S programově řízenými
otáčkami se nemůže stát, aby magnetická míchací tyčinka
zůstala viset, nebo se jen kývala.
Počet otáček je zvolen tak, že probíhá optimální výměna
plynů v měřicí láhvi. Míchací plata jsou bezúdržbová a bez
opotřebitelných dílů, protože neobsahují žádné pohyblivé
části.
Model IS 6-Var byl vyvinut pro osazení velkými měřicími
nádobami a nabízí 6 měřicích míst. Vnější rozměry odpovídají platu IS 12.
IS 6-Var
Zkušební prostředky pro OxiTop® systémy
ke kontrole kvality
Pro ověření měřicí funkce a potvrzení těsnosti systému jsou k dispozici dva druhy zkušebních prostředků. Aktivovaná AQA
funkce v kontroléru může tyto zkoušky požadovat ve vámi nastaveném časovém intervalu.
OxiTop® PM
Kalibračními tabletami se simuluje kompletní stanovení
BSK. Přitom se přezkouší měřicí funkce nejen kvantitativně
(cca 308 mg/l, podle šarže), ale zároveň také těsnost systému po celou dobu inkubace vzorku.
100
OxiTop® PT
S tímto kontrolním přípravkem se provádí „rychlá“ kontrola
těsnosti a podtlaková zkouška OxiTop® / OxiTop®-C hlavice. Pro OxiTop® je přiložena korekční tabulka podle tlaku
vzduchu v místě nasazení. U OxiTop®-C se aktuální tlak
zohledňuje automaticky.
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parameter
Parametry
Příslušenství
MultipH
parametry
Další příslušenství
Skladovací stojan
Redox
pH
Pro zabezpečené odkládání OxiTop® a OxiTop®-C měřicích
hlavic, sběrnice pro 6 měřicích hlavic.
Redox
ISE
Označovací kroužky
Rozpuštěný
ý
kyslík
Sauerstoff
ISE
K označení a identifikaci BSK lahví s nasazeným vzorkem
pro OxiTop® měřicí přístroje.
Přelivné odměrné baňky
Konduktivita
… v různých standardních velikostech
Modely
IS 6
IS 12
IS 6-Var
Počet míchaných míst
6
12
6
Počet otáček míchadla
Programově řízené 180 ... 450 min-1
Okolní teplota
Skladování: -25 °C ... +65 °C
Provoz: +5 °C ... +40 °C
Rozměry (v x š x hl. v mm)
67 x 265 x 181
67 x 266 x 350
70 x 350 x 266
Napájení
Univerzální síťový napáječ 100-240V/50/60Hz
Podrobný přehled všech dostupných komponent lze nalézt v ceníku
Objednávkové informace pro příslušenství a spotřební materiál viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software/
Software
Drucker
Technická data míchacích plat
Keimzählung
Počítač
kolonií
Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y
Photometer
Fotometrie
BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie
Datalogery/
průtok+hladina/
multiparametrické
Vedle standardních v dodávce obsažených přelivných
odměrných baněk s objemem 164 ml a 432 ml jsou k dispozici také další přelivné odměrné baňky s objemy: 22,7 ml,
43,5 ml, 97 ml, 250 ml a 365 ml.
101
Respirace / Spotřeba substrátu
s OxiTop® Control OC 110
Z hlediska technických úkolů ochrany životního prostředí, jako jsou čištění odpadních vod, sanace půdy a nakládání
s odpady, nabývá na významu výzkum a sledování biologických čisticích procesů.
Vedle obvyklých fyzikálně-chemických metod měření se přitom dostávají často do popředí biologické testy. Aby se stanovila biologická rozložitelnost živinových, znečišťujících, škodlivých nebo odpadních látek pomocí mikrobiální aktivity, provádějí se často tzv. respirační měření (= měření spotřeby
substrátu). Při nich se za definovaných podmínek zjistí
dýchání (respirace) organismů, měřeno jako příjem kyslíku,
nebo jako výdej kysličníku uhličitého.
Měření probíhají v uzavřeném systému s OxiTop®-C a kontrolérem OC 110. Podle typu aplikace se nasazují příslušně
optimalizované měřicí nádobky, z nichž všechny disponují
nutným závitem pro našroubování měřicích hlavic a které
jsou po částech sterilizovatelné v autoklávu. K dodání jsou
různé kompletované soupravy se vším potřebným.
Pro inkubaci ve větších měřicích nádobách nabízí
WTW termostatovanou skříň TS 1006Cz-Var a speciální, pro velké objemy nádob určené, míchací
plato IS 6-VAR.
Měření spotřeby substrátu
Půdní respirace
102
Oblasti aplikací a postupy
Měření
Půdní analytika / biologická
rozložitelnost starých zátěží,
laboratorní postup podle DIN 19 737, AT4
Aerobní pod absorpcí CO2,
kvantitativní stanovení CO2 možné
Biologická rozložitelnost Stanovení podle OECD 301 F/
DIN EN 29 408 / ISO 9408
Aerobní pod absorpcí CO2
Stanovení množství
bioplynu
Stanovení anaerobních procesů rozkladu
Anaerobní, stanovení objemového množství
CO2 + metanu
Mikrobiologie
Výzkumy růstu a inhibice růstu –
stanovení respirační rychlosti
Aerobní, varovné hlášení limitního
tlaku možné
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parameter
Parametry
Měření spotřeby substrátu
Stanovení půdní respirace
MultipH
parametry
Laboratorní postup pro stanovení mikrobiální půdní respirace podle DIN 19 737
Redox
pH
OxiTop® Control B6/B6M
• Jednoduše a precizně
• S efektivními náklady
Sauerstoff
ISE
Redox
ISE
• Optimalizované měřicí nádoby
k následnému kvantitativnímu
stanovení CO2
Konduktivita
Příklad aplikace s měřicími nádobami typu PF/45...
Datalogery/
průtok+hladina/
multiparametrické
Personální a přístrojové náklady jsou v porovnání s běžnými
systémy významně zredukovány.
BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie
Pro respiračně aktivní půdy se silným vývojem CO2 se
doporučuje měřicí nádobka MG 1,0, jejímž širokým hrdlem
(průměr cca 100 mm) se může snadno vložit CO2 absorbční
nádobka s velkým objemem pro následné kvantitativní stanovení CO2.
Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y
Photometer
Fotometrie
Pro měření půdní respirace podle směrnice AT4 je k dispozici speciálně této směrnici přizpůsobená sestava, která
obsahuje měřicí nádoby 2,5 l a speciální CO2 absorbér
s indikátorem vyčerpání.
Příklad aplikace s měřicími nádobami typu MG/...
OxiTop® Control
Kompletní soupravy pro půdní respiraci
OxiTop® Control B6M
Souprava pro půdní respiraci (aerobní), se 6 měřicími nádobkami MG 1,0, 1000 ml, včetně víkového
adaptéru pro OxiTop®-C.
208 232
OxiTop® Control B6
Souprava pro půdní respiraci (aerobní), se 6 vzorkovými lahvemi PF 45/500, 500 ml, Duran
a 6 adaptérů OxiTop® AD/SK, sterilizovatelných v autoklávu.
208 230
OxiTop® Control B6M-2,5
Měřicí systém pro stanovení půdní respirace (aerobní) podle směrnice AT4, s kontrolérem OC 110
a 6 měřicími nádobami MG 2,5, 2500 ml, včetně víkového adaptéru pro OxiTop®-C.
208 231
Software/
Software
Drucker
Obj. informace
Keimzählung
Počítač
kolonií
Toto stanovení je se systémem OxiTop® Control a se speciálními, v praxi odzkoušenými, měřicími nádobkami velmi
přesné, jednoduché a cenově příznivé.
Rozpuštěný
ý
kyslík
Měření půdní respirace slouží k prognóze, k inventarizaci
a kontrole sanačních prací, k měření biochemické rozložitelnosti látek (pesticidů, fungicidů, hnojiv…), stejně jako k provádění testů toxicity.
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
103
Obj. číslo
Stanovení biologické rozložitelnosti
Laboratorní postup ke stanovení biologické rozložitelnosti podle DIN EN 29 408 / ISO 9408 / OECD 301 F
OxiTop® Control A6/A12
OxiTop® Control S6/S12
Biologická rozložitelnost se musí zjistit před prvotním nasazením „nové“ chemikálie. Nejen z důvodů ochrany životního
prostředí, nýbrž také proto, aby se minimalizovaly náklady
na její likvidaci.
Připravené vzorky a slepý vzorek se po dobu 28 dnů míchají
za konstantní teploty v uzavřené lahvi.
Vznikající CO2 se pomocí absorbéru odstraňuje z plynné
fáze. Tak vznikající podtlak představuje míru biologické rozložitelnosti.
Kontinuálním záznamem měřených hodnot v hlavici
OxiTop®-C je optimálně zaručena požadovaná dokumentace.
Měřicí láhve a adaptér jsou sterilizovatelné v autoklávu při
teplotě 121 °C.
Objednávkové informace
104
Model
Kompletní souprava OECD
OxiTop® Control A6
Souprava pro aerobní aplikaci se 6 měřicími místy á 1000 ml
Obj. číslo
208 220
OxiTop® Control A12
Souprava pro aerobní aplikaci se 12 měřicími místy á 250 ml
208 222
OxiTop® Control S6
Souprava pro aerobní aplikaci se 6 měřicími místy á 510 ml
208 196
OxiTop® Control S12
Souprava pro aerobní aplikaci se 12 měřicími místy á 510 ml
208 198
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parameter
Parametry
Měření spotřeby substrátu
Stanovení množství bioplynu
MultipH
parametry
Stanovení anaerobních procesů rozkladu – množství bioplynu
Redox
pH
OxiTop® Control AN6/AN12
Sauerstoff
ISE
Redox
ISE
Anaerobní procesy rozkladu se provádějí s vyloučením
přístupu kyslíku. Měřicí láhev má boční uzavírací nátrubky,
kterými se může plynná fáze nad vzorkem vyplnit inertním
plynem. Tyto nátrubky jsou uzavřeny septy, takže se může
po proběhlém anaerobním rozkladu rozpuštěný CO2 vypudit
a následně pomocí absorbéru CO2 z plynné fáze odstranit.
Vznikající tlaková diference je proporcionální koncentraci
CO2, zbývající přetlak je proporcionální koncentraci metanu.
Stanovení respirační rychlosti
Mikrobiologické výzkumy růstu a inhibice růstu – stanovení respirační rychlosti (aerobní/anaerobní podmínky měření)
Datalogery/
průtok+hladina/
multiparametrické
OxiTop® Control AN6/AN12
Objednávkové informace
Model
Stanovení množství bioplynu / Kompletní soupravy mikrobiologie
OxiTop® Control AN6
Souprava pro aerobní nebo anaerobní aplikace se 6 měřicími místy á 1000 ml
Obj. číslo
OxiTop® Control AN12
Souprava pro aerobní nebo anaerobní aplikace se 12 měřicími místy á 250 ml
Model
Kompletní souprava pro aerobní měření
OxiTop® Control A6
Souprava pro aerobní aplikace se 6 měřicími místy á 1000 ml
208 220
OxiTop® Control A12
Souprava pro aerobní aplikace se 12 měřicími místy á 250 ml
208 222
208 225
208 227
Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y
Momentální tlak se přitom dá uložit do paměti, aby byla
manipulace zdokumentována. Zaznamenání měřených
hodnot tlaku do paměti (max. 10 mezihodnot) tak umožňuje
realizovat dlouhodobá měření.
Keimzählung
Počítač
kolonií
Nasazení speciálních měřicích lahví s bočními nátrubky,
uzavřenými septy, dovoluje přidávání substrátů a roztoků
bez narušení procesu.
Photometer
Fotometrie
BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie
OxiTop® Control A6/A12
Obj. číslo
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Software/
Software
Drucker
Tlakové změny mohou ukazovat např. na nedostatek kyslíku, což potom vyžaduje přísun kyslíku nebo vzduchu
(popř. jiných plynů). Pro tyto případy si lze předem zadat
hlášení „varovný tlak“ pro mezní hodnoty tlaku, a uživatel
tak může provést včas odpovídající manipulaci se systémem.
Konduktivita
Rozpuštěný
ý
kyslík
Proces rozkladu se může s obslužným módem „tlak“ komfortně sledovat v čase.
105
Inkubátory
OxiTop® Box
• Kompaktní
• Precizní
• Stejnoměrné rozložení teploty
Termostatovaný box s cirkulací vzduchu pro 20 ±0,5 °C
OxiTop® Box je stolní termostat s odklopným průhledným
víkem pro maximálně 12 měřicích míst OxiTop®, nebo
maximálně 20 kyslíkových lahví (např. Karlsruher lahve
KF 12).
Ve vnitřním prostoru se nachází síťový přípoj pro míchací
plato IS 6 nebo IS 12.
Pro termostatizaci 6 vzorků s methylenovou modří je
určena zvláštní přihrádka.
Box je vyroben z nekorozivního materiálu. Chladicí agregát
je bezfreonový.
Příkl d aplikace:
Příklad
lik
OxiTop® Box s OxiTop® Control 12
Příčné proudění vzduchu obstarává stejnoměrné rozložení
teploty.
Box má automatickou funkci rozmrazování a odpařování
tající vody.
Technická data
Model
OxiTop® Box
Regulace teploty
20 °C ±0,5 K (ve vzorku)
Okolní teplota
Skladování: -25 °C ... +50 °C
Provoz: +10 °C ... +32 °C
Příkon
200 W
Rozměry (v x š x hl.)
375 x 425 x 600 mm
Hmotnost
cca 30 kg
Informace pro objednávky
Termostatovaný box pro BSK
OxiTop® Box
18
106
Obj. číslo
BSK OxiTop® termostatovaný box s teplotně regulovanou cirkulací vzduchu,
pro síťový provoz 230 V/50Hz
měsíců
záruka
208 432
Poznámka: Přístrojové varianty pro 115 VAC/60 Hz viz ceník
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Parameter
Parametry
Inkubátory
MultipH
parametry
Termostatované skříně
• Mnohostranné
• Výkonné
Redox
pH
• Cenově příznivé
Redox
ISE
Aby se vzorky během reakční doby inkubovaly při konstantní
teplotě, jsou nutné termostatované skříně. WTW nabízí termostatované skříně v různých velikostech s variabilně nastavitelnou teplotou +10 °C až +40 °C, napájení 230 V/50 Hz.
Přesnost nastavené teploty vnitřního prostoru činí ±1 °C.
Sauerstoff
ISE
Protože se vzorky k dosažení konstantní teploty musí
míchat, jsou termostatované skříně vybaveny vnitřními
síťovými zásuvkami pro napájení míchacích plat.
Technická data
Model
TS 606Cz/2-Var
TS 606Cz-G/2-Var
TS 606Cz/3-Var
TS 606Cz-G/3-Var
TS 606Cz/4-Var
TS 606Cz-G/4-Var
TS 1006Cz-Var
TS 1006Cz-G-Var
2
3
4
4 s širokým odstupem
2 x 12 BSK standard
3 x 12 BSK standard
4 x 12 BSK standard
4 x 12 BSK standard
4 x 6 Speciální nádoby
Skleněné dveře
Varianta G
Varianta G
Varianta G
Varianta G
Regulace teploty
Standardně od +10 °C do +40 °C ±1 K
Okolní teplota
Provoz: +10 °C ... +32 °C (klimatická skupina SN), Skladování: -25 °C ... +65 °C
Brutto objem
180 l
Rozměry
(v x š x hl. v mm)
Vnější: 850 (885) x 602 x 600
Vnitřní: 734 x 513 x 433
Hmotnost
37 kg
49 kg
260 l
360 l
500 l
1215 x 602 x 600
1047 x 513 x 433
1589 x 602 x 600
1418 x 513 x 433
1515 x 755 x 715
1338 x 646 x 516
46 kg
64 kg
62 kg
79 kg
76 kg
95 kg
Photometer
Fotometrie
Počet roštů
Počet vzorků
Objednávkové informace
Obj. číslo
Termostatovaná skříň pro 2 OxiTop® měřicí systémy BSK, plné dveře
Termostatovaná skříň pro 2 OxiTop® měřicí systémy BSK, skleněné dveře
902 001
902 002
TS 606Cz/3-Var
TS 606Cz-G/3-Var
Termostatovaná skříň pro 3 OxiTop® měřicí systémy BSK, plné dveře
Termostatovaná skříň pro 3 OxiTop® měřicí systémy BSK, skleněné dveře
903 001
903 002
TS 606Cz/4-Var
TS 606Cz-G/4-Var
Termostatovaná skříň pro 4 OxiTop® měřicí systémy BSK, plné dveře
Termostatovaná skříň pro 4 OxiTop® měřicí systémy BSK, skleněné dveře
904 001
904 002
TS 1006Cz-Var
TS 1006Cz-G-Var
Termostatovaná skříň pro 4 OxiTop® měřicí systémy BSK, plné dveře
Termostatovaná skříň pro 4 OxiTop® měřicí systémy BSK, skleněné dveře
905 001
905 002
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
107
2
roky
záruka
Keimzählung
Počítač
kolonií
TS 606Cz/2-Var
TS 606Cz-G/2-Var
Software/
Software
Drucker
Termostatované skříně – model
Datalogery/
průtok+hladina/
multiparametrické
systémem, protože odečet dat v průběhu měření lze provádět přímo přes skleněné dveře. To přináší výhodu, že
nedochází k výkyvům teploty při jejich otevření.
Zákaloměry/
Trübung /
Refraktometry
y
Všechny termostatované skříně lze alternativně obdržet
s průhlednými izolačními skleněnými dveřmi. Toto provedení je vhodné zejména pro práci s OxiTop® Control
BSB/Zehrung
BSK/
respirometrie
Pro speciální aplikace s velkými nádobami je zejména
vhodný největší model TS 1006Cz/Var, ve kterém je mezi
4 zásuvnými rošty dostatečná výška pro 1,5 l nádoby
nebo lahve s bočními nátrubky.
Konduktivita
Rozpuštěný
ý
kyslík
Podle velikosti termostatované skříně jsou k dispozici
2 až 4 rošty, na které je možné postavit až 4 míchací
plata IS 6/12 nebo IS 6-Var.
Download

Strana 90-107 BSK, respirace