Software pro přenos dat
WTW software – snadno a komfortně
MultiLab® Importer
• Příjem dat přímo do Excelu
• Jednoduchý a komfortní
• Bezplatné stažení ze stránky:
www.wtw.com
MultiLab® User
• Ochrana heslem pro přístroj
a program
• Zpětná návaznost na obslužné úrovně
• Snadná obsluha
150
Bezplatný software k přenosu dat přímo do excelu pro
MultiLine®, ProfiLine® a inoLab® (viz Přehledová
tabulka Přístroje/Software/ Připojovací kabel)
MultiLab® Importer je bezplatný update k programu Excel
pro jednoduché převzetí měřených hodnot z MultiLine®,
ProfiLine® a nových inoLab® přístrojů. Po kliknutí na ikonu
„Import dat“ program automaticky rozezná připojený
přístroj. Přenos dat do PC se pak zahájí pokynem
na přístroji. Zformátované zobrazení všech naměřených
a doplňkových dat umožňuje jednoduše další zpracování.
Kalibrační protokoly se odesílají jako textová pole.
Komfortní, přes PC podporovaný software ke zřízení
správy uživatelů na přístrojích MultiLine® nebo inoLab®
Multi IDS.
MultiLab® User slouží k nastavení uživatelského přístupu
nebo seznamu měřicích míst v MultiLine® nebo inoLab®
Multi IDS. Lze založit až 50 jmen a v přístroji je popř. uložit
s heslem. Po připojení a startu program automaticky rozezná přístroj, administrátorské heslo chrání před nepovolaným přístupem. Seznam uživatelů se sestavuje, edituje
nebo maže v PC a výsledek se kopíruje do příslušného
přístroje. Automatické přiřazení jména ke generovaným
datům měření a kalibrace se stará o bezchybnou zpětnou
návaznost.
WTW, meracia a analytická technika, s. r. o. • ČSA 25 • 974 00 Banská Bystrica • tel.: (048) 414 1358 • fax: (048) 414 6458 • e-mail: [email protected]
Paramètres
Parameter
Parametry
Software
MultipH
parametry
ACHAT OC
• Import všech dat z kontrolérů
Redox
ORP
pH
• Export k dalšímu zpracování v Excelu
nebo CSV formát
• Možnost načtení starších *.oxt souborů
Redox
ISE
• Příslušenství: Interfejsový kabel AK
540 B
Sauerstoff
Dissolved
Oxygène
ISE
Oxygen
(D.O.)
Komunikační program pro příjem naměřených dat z OxiTop® kontrolérů
OC 100 nebo OC 110
b = obousměrné
Přístroj
Mp = MultiLab® pilot
AO = ACHAT OC
Software Připojovací kabel
MA = Multi/ACHAT II
f = vnější řízení
Přístroj
Typ
pDS = photoLab® Data spectral
Konduktivita
Multiparamètres
parameter
LS = LSdata
u = jednosměrné
Software Připojovací kabel
Typ
Cond 197i, 1970i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
MultiLine® 3410/3420/3430
MI
AK USB A-Mini
b
Cond 340i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
Oxi 197i, 1970i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
inoLab® 730
Mp
AK 340/B
b
Oxi 340i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
inoLab® 735
Mp
AK 340/B
b
OxiTop® OC 100/110
AO
AK 540 B
u
inoLab® 740
Mp
M-PC/5, AK T-PC,
AK T-P 9PIN/25PIN,
AK T-R 2ST
f
pH 197i, 1970i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
pH 340i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
pH/Cond 340i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
pH/ION 340i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
b
inoLab® 750
Mp
AK T-PC, AK T-P 9PIN/25PIN,
AK T-R 2ST
f
inoLab® Level 2
Mp
AK 340/B
b
pH/Oxi 340i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
inoLab® Level 3
Mp
M-PC/5, AK T-PC,
AK T-P 9PIN/25PIN,
AK T-R 2ST
f
pHotoFlex® řada
LS
AK 540 B, ADA USB
u
photoLab® S6, S12
MA
AK Labor
b
photoLab® 6000 řada
pDS
SK/TC
b
ProfiLine 3310
Mp,
MI
AK USB A-Mini
b
Turb® 430 řada
LS
AK 540 B, ADA USB/ser
u
Multi 197i, 1970i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
Multi 340i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
Multi 350i
Mp
AK 340/B, AK 325/S
b
Obj. informace
KOM Pilot
photoLab® Data spectral
LSData
Multi/ACHAT II
KOM Labor
ACHAT OC
ADA USB/ser
Komunikační souprava, sestávající z: 1 x CD-ROM s MultiLab® pilot a 1 připojovací kabel AK 340/B
PC software pro jednoduchou správu dat
PC software pro řadu photoFlex® / Turb® 430
Software pro PC pod Windows, menu německy a anglicky
Komunikační souprava, sestávající z: 1 x Multi/ACHAT II a 1 AK Labor
PC komunikační software pro kontrolér OxiTop® OC 100 nebo OC 110
Adaptér USB na sériové rozhraní RS 232 (9pinová zásuvka)
Obj. číslo
902 915
902 761
902 762
902 750
902 754
208 990
902 880
Připojovací kabely a další příslušenství viz ceník
WTW, měřicí a analytická technika, s. r. o. • Dopraváků 749/3 • 184 00 Praha 8 • tel.: 00420 286 850 331 • fax: 00420 286 850 330 • e-mail: [email protected]
Datalogery/
Dataloggers/
Data
Datalogger/
logger/
průtok+hladina/
Débit
Flow
flow ++niveau
Level
level/
é
multiparametrické
MI = MultiLab® Importer
BSB/Zehrung
DBO/
BOD/
BSK/
respirometrie
Respiration
Přehledová tabulka Přístroje/Software/Připojovací kabel
Photometers
Photométrie
Photometer
Fotometrie
Komfortní správa dat pro řadu photoFlex® / Turb® 430
viz str. 122.
Zákaloměry/
Turbidité
Turbidity
Trübung /
Refraktometry
y
Komfortní správa dat pro řadu photoLab® 6000
viz str. 115.
Keimzählung
Compteur
Počítač
Colony
deCounter
kolonií
colonies
PC-software LSData
Software/
Software/
Logiciel/
imprimantes
Drucker
Printers
tiskárny
PC-software photoLab® Data spectral
Conductivité
Conductivity
Leitfähigkeit
Rozpuštěný
kyslík
Nový Achat OC je s nejnovějším PC prostředím kompatibilní program pro načtení dat
z OxiTop® Control systému. V novém uspořádání obrazovky program data přehledně
zobrazuje a garantuje export v *.csv formátu.
151
Download

Strana 150-151 Software pro přenos dat