Primalex SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BÁZE F M 8 je speciální
fasádní nátěrová hmota připravená k obarvování
do pastelových a středních odstínů (báze L, D)
v kolorovacích automatech Primalex. Pro bílé nátěry je
určena Primalex FASÁDA, tj. báze F M 8-L. Všechny tyto
produkty je možné používat pro nátěry fasád, kterým
poskytují matné, povětrnosti odolné, nešpinivé povrchy
s výbornou kryvostí, dlouhou životností a zvýšenou
odolností proti prorůstání řasami. Je odolná proti
pronikání vody, neuzavírá průchod vodním parám
a oxidu uhličitému. Po zaschnutí je mrazuvzdorná.
Technické parametry:
Bílá i obarvená nátěrová hmota je
vhodná k venkovním nátěrům všech
typů vyzrálých minerálních povrchů
rodiných a bytových domů, výrobních
i komerčních objektů s mimořádnými
požadavky na užitné vlastnosti
nátěru. Není vhodná na staré,
nedostatečně izolované objekty,
kde zdí vzlíná voda ze základů
hladké povrchy
7-9
hrubé povrchy
6-7
Vydatnost v jedné vrstvě (m2/l)
Objemová hmotnost (kg/l)
Obsah těkavých látek (%)
Přídržnost k betonu (MPa)
Propustnost pro vodní páru (m)
Mrazuvzdornost (cykly)
Přídržnost k betonu po cyklech mrazu (MPa)
Odolnost proti teplotním šokům (cykly)
Přídržnost po teplotních šocích (MPa)
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi W (kg. m–2. h-0,5)
Ředění
HYDROFOBNÍ
1,45 - 1,48
max. 42
2,66 - 2,9
mimořádně
paropropustná
0,05 - 0,12
min. 25
0,89 - 0,96
25
1,85
vysoká
životnost
nátěrů
0,05 - 0,02
Připravena k okamžitému použití (v případě potřeby ředit max. 5% vody)
Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 40).
Balení (objem):
VYSOCE
SAMOČISTITELNÁ
Barevné odstíny: Vzorník PPG COLOUR SYSTEM F Fasádní barvy a omítky (dle NCS škály)
(případně odstíny tónované z dalších vzorkovnic dostupných na trhu)
10 l
Aplikace:
prostor pro nápad
33
SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BÁZE F M 6 & SILIKA
SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BÁZE F M 8 & FASÁDA
SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BÁZE F M 8
& BÍLÁ FASÁDA
Download

SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BÁZE F M 8 & BÍLÁ FASÁDA