Praktické řešení
případových
aplikací nátěru
VYTVÁŘENÍ STRUKTURY ŠTUKU
A) SJEDNOCENÍ VZHLEDU SÁDROKARTONU A ŠTUKOVANÉ MINERÁLNÍ OMÍTKY
B) NAPODOBENÍ DOBOVÉHO VZHLEDU ŠTUKOVANÝCH INTERIÉRŮ
Co chceme dosáhnout?
Na hladkých typech povrchů, zejména sádrokarton, dřevotřískové a
cementotřískové desky, sádrové a stěrkované povrchy, vytvořit
stejnorodou texturu štuku jako u klasicky štukované minerální omítky.
sádrokarton
štukovaná minerální omítka
Jak na to?
Připravte co nejlépe podklad:
Nezapomeňte nejprve podklady očistit od prachu a případných nečistot
– čistotu zkuste tahem ruky po stěně, popř. odtržením nalepené zakrývací pásky
•
Dbejte vždy na správný výběr a postup při penetraci podkladů
– doporučujeme používat Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE
(ředění a aplikaci provádějte dle návodu k použití na výrobku)
A
HLOUBKOVÁ
penetrace
VNITŘNÍ a FASÁDNÍ
FP 03P 02 12
•
PRONIKÁ
DO HLOUBKY
PODKLADU
3L
Penetraci nanášejte rovnoměrně - dobře připravený poklad
je předpokladem pro dosažení optimálního finálního výsledku
VAROVÁNÍ: V případě nedostatečného penetrování nebo přepenetrování se podklady stávají různě nasákavé,
což může způsobovat při finální aplikaci Primalex TEXTURA nerovnoměrné rozložení jemnozrnných částic nátěru
na natíraném povrchu, a tím vznik nejednotné textury povrchu
•
Penetraci nechte vždy dobře proschnout - cca 2-4 hodiny dle podmínek v interiéru
Vyberte si barevné řešení:
•
B
V základní verzi je výrobek připraven jako bílý
– bělost je vhodně zacílena mezi bělosti nejprodávanějších interiérových nátěrů Primalex PLUS a POLAR
Dáváte přednost barevné úpravě nebo chcete navázat na stávající barevné řešení interiéru:
- Díky „bázovému“ provedení výrobku využijte možnost přesného a profesionálního obarvení
na světlé až střední odstíny v kolorovacích automatech Primalex (až 10 000 odstínů)
- Míchejte s Primalexem Tekutá tónovací barva jako nejjednodušší způsob
obarvení (dosáhnete základní škály barevného spektra)
Praktické řešení
případových
aplikací nátěru
VYTVÁŘENÍ STRUKTURY ŠTUKU
Nyní jednoduše proveďte aplikaci nátěru:
•
TEXTURA je pro vás připravena k okamžitému použití
– před aplikací ji každopádně důkladně promíchejte
V případě obtížnější aplikace (např. díky „zbytkové „ nasákavosti podkladu nebo
při požadavku méně zrnitého finálního povrchu můžete nátěr naředit max. do 5%)
•
Pro aplikaci používejte doporučené druhy nářadí
(nejlépe se hodí váleček s nižším plyšem – délka 9-12mm;
typ: polyamid nebo mikrovlákno)
•
Dodržujte běžně praktikované postupy při malování
(nejprve stropy, stěny následně až po jeho zaschnutí, teplota by neměla klesnout pod 10°C)
Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme rychlé nanesení nátěru na co největší
ucelenou plochu a poté jeho důkladné rozválcování do rovnoměrné vrstvy a textury
C
VAROVÁNÍ: Pokud budete obřezávat, používejte úzký štětec; následně válečkem pracujte co nejblíže k okraji –
finální vzhled nátěru aplikovaný štětcem může být odlišný od aplikace válečkem
•
Pro „plnější“ vzhled a stejnorodou strukturu
je ideální nanášet nátěr ve dvou vrstvách
(druhou vrstvu malujte až po dokonalém zaschnutí předchozí
– cca po 4 hodinách v závislosti na podmínkách v interiéru)
•
Finální úpravu je možné ještě dokončit vhodně
vybraným nátěrem Primalex – Kdy takto postupovat?
o Požadujete-li odstíny, které nelze
do Primalexu TEXTURA namíchat (tj. střední a syté)
o Chcete-li dosáhnout vzhledu již vymalované stěny
o V případě potřeby barevného sjednocení štukovaných
povrchů a povrchů, na které byla aplikována Primalex TEXTURA
•
Nezapomeňte, že znečištěná místa a malířské potřeby je třeba umýt před zaschnutím nátěru
Praktické řešení
případových
aplikací nátěru
VYTVÁŘENÍ STRUKTURY ŠTUKU
Kopletní cyklus
Sjednocení vzhledu sádrokartonu a štukované minerální omítky
nebo napodobení dobového vzhledu štukovaných interiérů
Neupravený
sádrokarton
1
Zaspárovaný
sádrokarton
2
Penetrovaný
sádrokarton
(Primalex
HLOUBKOVÁ
PENETRACE)
3
1. vrstva
4
Balení
Vydatnost v jedné vrstvě
1 litr, 5 litrů
1 litr: 4,5 – 6 m2
5 litrů: 22,5 – 30 m2
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách
Aplikace
Primalex
TEXTURA
(bílá/obarvená,
popř. + vybraný
ready mix PX)
1,59 kg/l
90,3
Objemová hmotnost
2. vrstva
5
Bělost (% BaSO4)
Tónovatelná do více
než 10 000 odstínů
V případě, že řešíte obdobný problém při:
- opravách instalací
- škrábání starších nátěrů z omítek
doporučujeme vám na www.primalex.cz v sekci k výrobku
Primalex TEXTURA najít a prostudovat postup, jak řešit tyto problémy
PPG Deco Czech a.s.
Břasy č.p. 223,
338 24 Břasy
Česká republika
Zelená linka: 800 100 752 (6 - 15 hod.)
Tel.: +420 371 791 081-4
Fax: +420 371 791 266
Internet: www.primalex.cz
Download

Detailní aplikační postupy a praktická řešení případových