Download

3 fázové 1MJ7 220 - 313 asynchronní motory