franšízing
Partner přílohy
franšízing
II/III
Franšízing pomůže zvýšit hodn otu firmy
V současné době si podnikatelé
Mezinárodní
zkušenosti
již uvědomují, že není levné pro-
ČAF byla partnerem mezinárodního franšízového veletrhu
Franchise Meeting Point 2013
v Brně, který nabídl více než
sto přednášek ve dvou dnech jeho
konání pro zhruba 1500 návštěvníků
– zájemců o franšízing. Doprovodný
program veletrhu připravil mezinárodní franšízový poradce a člen
ČAF Aleš Tulpa ze společnosti Avex
systems. Březnový veletrh, který
se konala na brněnském výstavišti, patří mezi nejvýznamnější akce
v oblasti franšízového podnikání
v České republice a na Slovensku.
Letošní ročník navázal na loňskou
velmi kvalitní premiéru. Veletrhu se
zúčastnilo 47 vystavujících firem
z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa, Španělska, Maďarska a Kanady. Celkem bylo během veletrhu
prezentováno v jeho doprovodném
programu zhruba 60 franšízových
systémů ze sedmi zemí světa, které
představily své koncepty zájemcům
o tento moderní a velmi dynamicky
se rozvíjející způsob samostatného
podnikání. Návštěvníci veletrhu měli
možnost vyslechnout přednášky
špičkových odborníků, navázat užitečné kontakty, zúčastnit se diskuzí
a osobně poznat zástupce úspěšných franšízových systémů, jakož
i odborníky a poradce z různých
oblastí podnikání. S velmi kladným
ohlasem se setkalo například vystoupení paní Waltraud Martius
z Rakouska, autorky v Evropě velmi
známé a populární knihy o franšízovém podnikání Fairplay Franchising.
vozovat více vlastních poboček
s mnoha zaměstnanci a s vysokými provozními náklady. Proto
se stále více přiklánějí k tomu,
že se s někým „domluví“ a tato
osoba bude provozovat pobočky
Foto včetně titulní strany profimedia.cz
jako samostatný podnikatelský
subjekt a bude odpovídat i za jejich provozní náklady (za nájem,
zařízení, zaměstnance a tak
dále). To vše nabízí franšízing.
P
Férová spolupráce. Ujednání mezi franšízorem a franšízantem
musí být v souladu se soutěžněprávními předpisy
poradenskou kanceláří, která má
za sebou řadu realizací a kladné
reference. Spojení s ní vám usnadní
práci, čas a především peníze vynaložené na získání všech potřebných
dokumentů (směrnice, postupy, právní dokumenty, vzory, formuláře a tak
dále). „Nejdůležitější je však vlastní
počáteční rozhodnutí – expandovat
formou franšízingu, tedy budovat
vlastní odbytovou síť,“ říká franšízový poradce a člen správní rady České
asociace franchisingu Jiří Lošťák. Nové trendy a expanze za hranice
Také ve franšízovém podnikání se objevují nové trendy, které reagují na vývoj
poptávky zákazníků. „Začaly se tak rozvíjet koncepty orientované na zvýšenou poptávku po zdraví a kráse, jako jsou speciální ženská fitness, dietologické poradny
a podobně. Objevily se také první franšízy, které lidi odnaučí kouřit," říká Martin Jonáš z poradenské firmy Ad-vise. Nejen na franšízové podnikání bude mít vliv také
stárnutí populace. „V zahraničí již běžně fungují jako franšízové koncepty například
služby s péčí o seniory či domy s pečovatelskou službou," uvádí Martin Jonáš.
Stejně tak, jako se do Česka snaží dostat desítky zahraničních systémů, pokoušejí se o zahraniční expanzi i české franšízy. „Nejjednodušší možností je expanze
na Slovensko, které preferuje většina domácích sítí. Většinou pak následují další
východoevropské trhy. Mezi řetězce, kterým již byl český trh malý, patří například
Bushman, Ráj sýrů nebo Oxalis," doplňuje Jonáš.
V Česku a celém regionu střední a východní Evropy se daří i největším světovým
značkám, jako je McDonald’s, Starbucks či Subway. „Loni jsme otevřeli v Česku
čtyři nové restaurace, v Rumunsku 13 a v Rusku dokonce přes 100. Vstoupili
jsme také do Slovinska a Gruzie," vypočítává Martin Princ, manažer rozvoje značky
Subway pro střední a východní Evropu.
Trpělivost
a odhodlanost
Podnikatelé se snadněji rozhodují při
pořizování nových reprezentativních
vozů či při nákupu nové IT techniky,
ale investovat do vzdálené budoucnosti, do vytvoření systému to už
tak rychlé není, a přitom je prokázáno, že zavedením franšízové sítě
vzroste hodnota firmy o 100 procent
(Lucie Koleňáková, Podnikatelská
fakulta VUT Brno, 2010). Všichni
máme v dnešním globálním světě
pouze dvě možnosti, pokud chceme
prosperovat s vlastní firmou: buď
síť tvořit (je-li na to vůle a finance),
nebo do sítě vstoupit – jinak je to
budoucnost značně nejistá. Jak
uvádí J. Norberg: „Kdo v dnešním nerovném světě nejvíc ztrácí, nejsou ti,
kdo jsou vystaveni globalizaci. Jsou
jimi ti, kdo z ní byli vynecháni.“
Vývoj franšízového konceptu
vyžaduje trpělivost a odhodlanost
majitelů i managementu firmy.
Zpravidla trvá dva až tři roky, ale
v budoucnosti se vyplatí. Zkušenost
říká, že již po realizaci přibližně
15 poboček dochází k vyrovnání
vstupních investic a odstranění základních nedostatků konceptu, tam
Pevně stanovená
pravidla
Franšízor a franšízant by v žádném
případě neměli podcenit přípravu
franšízové smlouvy. Důležité je to
o to víc, že tato smlouva není jako
samostatný smluvní typ v českém
právním řádu výslovně upravena.
Ze smlouvy by mělo být jednoznačné, jaká práva a služby franšízor
poskytuje a kolik za to franšízant
zaplatí. Zejména je třeba jednoznačně vymezit práva týkající se duševního vlastnictví, jako jsou ochranné
známky, a u výrobních franšízových
konceptů pak například patenty.
Dvacet let podpory franšízingu
Česká asociace franchisingu je neziskovou profesní organizací sdružující franšízové koncepty, poradce a advokátní kanceláře poskytující služby v oblasti franšízingu. Popularizuje franšízing prostřednictvím pravidelných odborných seminářů
a konferencí díky úzké spolupráci s jejími mediálními partnery. Je partnerem projektu Školy franchisingu určeného pro
podnikatele, kteří zvažují vybudovat svůj vlastní franšízový koncept, nebo se do nějakého již zavedeného zapojit.
ČAF v letošním roce slaví 20 let svého působení v oblasti podpory a osvěty franšízingu u nás. Právě český trh si za
cíl své expanze letos vybralo hned několik zahraničních franšízových konceptů. Řada z nich má silnou obchodní značku,
úspěchy v mnoha zemích a oblíbené produkty nebo služby. Na český trh však přicházejí také společnosti, které by chtěly
expanzi formou franšízingu vyzkoušet nebo dokonce se pod franšízový systém schovávají, ačkoli podnikají na bázi multilevel marketingu nebo jiných forem podnikání. „Pro odborníky není složité rozpoznat vyspělý franšízový koncept od
začínajícího,“ upozorňuje člen správní rady ČAF Lubomír Milek. Pro začínající podnikatele ve franšízingu to však může být
složité nebo zdlouhavé. Proto Česká asociace franchisingu k oslavě svého výročí připravila pro začínající podnikatele,
zájemce o franšízing a širokou veřejnost dny otevřených dveří franšízových konceptů, kde se všichni zájemci o franšízing
mohou seznámit nejen s provozovnami, produkty či službami, které franšízové koncepty nabízejí, ale také se zázemím
a podporou, kterou svým franšízantům poskytují, či dokonce s podmínkami franšízových smluv. Dny otevřených dveří
proběhnou v posledním květnovém týdnu v řetězcích Naturhouse, Business for Breakfast, Náš grunt a Marvel mobilní
domy. Svou účast lze potvrdit na stránkách czech-franchise.cz (v sekci Akademie ČAF).
Franšízor i franšízant by si rovněž
měli dát pozor, aby jejich ujednání
byla v souladu se soutěžněprávními
předpisy, jde zejména o ujednání při
určování cen, omezování prodejů
na určitém území či ujednání o povinném odběru zboží. „Porušování
soutěžněprávních pravidel je ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže přísně trestáno,“ upozorňu-
je Halka Pavlíková, advokátka v AK
Noerr a členka správní rady ČAF.
Rovněž je vhodné ve smlouvě
stanovit sankce při neplnění povinností franšízorem či franšízantem. >>>
Jak efektivně podnikat na trhu hypoték?
Společnost Gepard Finance, největší tuzemský
hypoteční makléř, přinesla na český trh zajímavý model spolupráce. Nabízí podnikatelům
své znalosti, zázemí stabilní společnosti a podporu jednoho z nejvýznamnějších hráčů na
trhu formou franšízingu. Franšízování hypoték
může znít poněkud nezvykle, nicméně praxe
potvrzuje úspěšnost tohoto podnikatelského
modelu. Více prozrazuje generální ředitel
Gepard Finance Jan Kruntorád.
V čem jste jiní a co nabízíte potenciálním partnerům?
Gepard Finance přinesla na český trh jako první
hypotečně-makléřská firma franšízový model
spolupráce. Jsme takovými průkopníky v našem
oboru. Díky franšízingu mají naši partneři větší
šance na úspěch, neboť podnikají s již rozšířenou
značkou a zavedeným know-how.
Foto V. Holič, ČAF
ředtím než se rozhodnete
vydat cestou poskytovatele franšízingové licence, je
nezbytné mít sepsané know-how
v provozní příručce, ověřené postupy a za sebou fungující pilotní
provozy, které jsou ziskové. Prostě
mít ověřeno, že váš podnikatelský záměr funguje, vysvětluje Jan
Gonda, prezident České asociace
franchisingu (ČAF) a držitel masterfranchise licence sítě výživových
poraden Naturhouse pro Českou
republiku a Slovensko.
Sepsání know-how není jednoduchou a rychlou záležitostí – doporučujeme spolupracovat s odbornou
teprve začíná zajímavý byznys pro
franšízora (poskytovatele). Máte-li
myšlenku nebo provozujete-li síť prodejen, je nejvyšší čas popřemýšlet
o vytvoření konceptu, který nebudete vlastnit, ale který budete řídit.
Jak vypadá spolupráce s franšízanty?
Zájemci o licenci dostanou příležitost vést vlastní
pobočku pod hlavičkou Gepard Finance, získávají
možnost spolupracovat se všemi bankami na trhu
za mimořádných podmínek, kompletní paletu
hypotečních produktů pro jejich klienty i přístup ke vzdělávacímu systému naší společnosti.
V neposlední řadě zajišťujeme našim franšízovým
partnerům spolupráci s centrálními doporučiteli
klientů, většinou z řad celorepublikových realit-
ních sítí a dále zajišťujeme celé naší franšízové
síti předávání kontaktů na klienty z prostředí
internetu. Za realizované obchody pak nabízíme
nadstandardní provize.
Můžete uvést, kolik máte poboček a jaké jsou
vaše výsledky?
Ke konci roku 2012 činil objem zpracovaných
hypotečních úvěrů přes sedm miliard korun
a celková produkce firmy byla 36 miliard korun.
Nutno dodat, že produkce rok od roku roste. Roste i naše obchodní síť samostatně vlastněných
franšíz. V současné době máme 70 obchodních
míst po celé ČR. Dá se říci, že stále upevňujeme prvenství mezi hypotečními makléři na trhu
v České republice.
Jakým způsobem podporuje Gepard Finance
své partnery?
Kromě metodické podpory, systému a pravidelného vzdělávání je důležitá také marketingová podpora. O budování renomé a povědomí o značce se
staráme my. Investice do marketingu jdou z naší
kapsy, ať už jde o billboardovou kampaň, sponzoring či internetový marketing. Naši partneři pak
z toho mohou jenom těžit a získat nové obchodní
příležitosti. Již nyní si zájemci o franšízu mohou
zdarma stáhnout návod Jak budovat úspěšný
hypoteční byznys na našich stránkách www.gpf.cz/
fransizing.
>fgp
franšízing
IV/V
České a zahraniční franšízové systémy na českém trhu
Martin Pivoda: Partners markety
jsme zaplnili místo na trhu
Vývoj počtu franšízových poboček a franšízových partnerů
Využití franšíz pro vlastní
podnikání je v Česku běžným
modelem, a to zejména v gastro
Pramen Profit system franchise services
zahraničí
Ve smlouvě by mělo být také pamatováno na možnost předčasného
ukončení v předem stanovených
případech a respektovat způsob
uspořádání vzájemných poměrů
po ukončení spolupráce, například
sjednání konkurenční doložky.
Od roku 2014 vejde v platnost
velká novela soukromého práva,
která bude mít nemalý dopad
i na franšízovou smlouvu. Stávajícím
zaběhnutým franšízových konceptům

A130004491

lze proto vřele doporučit probrat
chystané změny se svým právníkem
a smlouvy včas adekvátně upravit.
Hybná síla ekonomiky
V roce 2012 působilo na tuzemském
trhu 4138 subjektů podnikajících
na bázi franšízové licence. Tito podnikatelé provozovali bezmála 5300 poboček. Vyplývá to z Franchising
Reportu Česká republika 2012,
který sestavila poradenská spo-
2011
2010
či maloobchodním segmentu.
počet franšízantů
Pramen Profit system franchise services
2012
lečnost Profit system franchise
services. V porovnání s rokem 2011
se počet franšízových poboček zvýšil
o 21 procent. Na tuzemském trhu
tak momentálně působí 200 značek rozvíjejících se prostřednictvím
franšízových licencí. Většina z franšízových konceptů působících na trhu
má původ v České republice. V roce
2012 jich bylo 119, což představuje
meziroční nárůst o 30 procent. České
systémy tak opět zvýšily svůj podíl,
který dosáhl 60 procent. „Zvyšující
se podíl tuzemských konceptů je pozitivní zprávou. Znamená to, že v České republice vzniká řada zajímavých
systémů, které mají ambici se rozšiřovat za pomoci malých a středních
podnikatelů. A právě oni jsou hybnou
silou každé ekonomiky,“ hodnotí
situaci na trhu ředitel poradenské
společnosti Profit system franchise
services Marek Halfar.
Petra Ritschelová, ČAF
i n ze rce
A130004910
Méně už v oblasti financí. Ve finančněporadenském oboru je
to ale opravdová rarita. Přesto
Partners v loňském roce spustili
projekt franšíz Partners market,
čímž rozšířili nabídku obchodních
míst společnosti a nabídli nový
podnikatelský model. Jak se projekt za rok posunul, jsme se zeptali Martina Pivody, manažera
projektu Partners market.
PODNIKEJTE S NÁMI!
+
www.fruitisimo.cz
=
Jsme s vámi již
OVÝ
A ZISK
ČENÝ
D
Ě
V
S
O
KČ
INVESTICE DO 1 MIL
EPT
KONC
RYCHLÁ NÁVRATNOST
10
let
[email protected]
Foto partners 2x
franšízové provozovny
Česká republika
E15: Franšízy ve finančněporadenském segmentu jsou opravdu ojedinělým úkazem. Je pro
takovýto koncept vůbec na českém trhu prostor?
Určitě ano, využili jsme místo
na trhu. Hned na začátku bylo jasné,
že franšízy Partners najdou své
uplatnění převážně v menších městech od sedmi do 40 tisíc obyvatel.
I když se nebráníme ani Partners
Franšíza v Uhříněvsi
marketům ve velkých městech.
Velké finanční instituce, které mají
jen jeden typ produktů – bankovní,
pojistné nebo investiční – cílí hlavně
na velká města, kde je dostatečná
klientská základna. Obyvatelé malých
měst se ale většinou musí spokojit s jednou bankou, pojišťovnou,
anebo se smířit s dojížděním mnohdy
desítek kilometrů za větším výběrem.
A tady jsme viděli příležitost. My jako
finančněporadenská společnost spolupracujeme s desítkami obchodních
partnerů a nabízíme stovky produktů
včetně základních bankovních služeb,
což je pro malá města ideální.
E15: Tedy v Partners marketu
lze sjednat vše od pojištění přes
účet až po hypotéku?
V lednu 2013 byla otevřena franšíza Partners market v Uhříněvsi, jejím franšízantem je David Rojko, někdejší regionální ředitel agentury Reuters.
Vaše franšíza je prvním Partners marketem na území hlavního města.
Proč jste se rozhodl otevřít ji právě v Uhříněvsi?
„V Uhříněvsi žiji čtrnáct let a s místními obyvateli se dost dobře znám.
Současně jsem měl štěstí, že se přímo na náměstí uvolnilo místo, kam se pobočka vyloženě hodí. A protože Uhříněves je centrem pro Prahu 22, kde je patnáct tisíc lidí odkázáno na jednu jedinou
pobočku, rozhodl jsem se celkem rychle.
Když jsem zjistil, že v nejbližším okolí je
k dispozici pouze jediná bankovní pobočka, kde jakékoli vyřizování přináší s sebou
nutnost trávit dlouhé chvíle ve frontě ať
už kvůli čekání na výplatu dividendy nebo
kvůli obyčejnému výběru z bankomatu,
nebylo moc co řešit.“
Netajíme se tím, že Partners
markety chceme konkurovat bankám
a pojišťovnám a tomu odpovídá
i naše nabídka. Máme přes padesát
obchodních partnerů ze všech oblastí osobních financí. Navíc nabízíme
i nízkonákladové produkty vytvořené
přímo pro Partners na základě požadavků našich klientů. Ve spolupráci
s UniCredit Bank poskytují Partners
markety i bankovní služby a najdete
zde bankomat, v některých lokalitách
dokonce vkladomat. Konkurenční
výhodou je prodloužená a víkendová
otevírací doba. Jednoduše: franšízy
Partners market jsou místem, kde
lze komplexně vyřešit a spravovat
veškeré osobní a rodinné finance.
E15: Jaké šance mají vaše franšízy v konkurenci s bankovními
pobočkami v malých městech?
Přece jenom jsou to často velice
tradiční a silné značky.
Brand Partners je dnes již >>>
i n ze rce
A130004466
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
U FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
Nahlédněte do kuchyně franchisových systémů
Business for Breakfast
– síť privátních
podnikatelských klubů
pro malé a střední
podnikatele. Budete mít příležitost
zúčastnit se setkání podnikatelského
klubu a vyzkoušet si „naživo“, jak v praxi
kluby BforB fungují (www.bforb.cz).
Kdy: 29. května 2013 od 8 do 10 hod.
Kde: hotel DAP, Vítězné nám. 684/4,
Praha 6
Společnost Náš GRUNT
j provozovatelem
je
sítě kamenných
prodejen farmářských potravin. Celá síť
má aktuálně 25 prodejen po celé ČR.
Dodavateli jsou především malí a střední
farmáři a výrobci z regionu blízkého
prodejně (www.nasgrunt.cz).
Kdy: 29. května 2013 od 10 do 18 hod.
Kde: Prodejna Náš GRUNT, Radhošťská 2,
130 00 Praha 3
Marvel je
jedničkou na trhu
s mobilními domy,
kdy za pět let
působení na trhu dosáhl více jak 1000
realizací (www.marvel-mobilnidomy.cz).
Kdy: 29. května 2013 od 10 do 15 hod.
Kde: MARVEL-INTERNATIONAL spol.s r.o.,
Areál TJ Rožnov (u fotbalového
stadionu), Pod Strání 2268,
Rožnov pod Radhoštěm
NATURHOUSE je
světovým lídrem
v oblasti služeb
a produktů pro zdravou
výživu, dietu a zdravý
životní styl (www.naturhouse-cz.cz).
Kdy: 30. května 2013 od 14 do 18 hod.
Kde: REDUCCIA s.r.o., centrála
NATURHOUSE, Hybernská 1009/24,
Praha 1, (budova A, 2. patro
přes terasu)
Více info na www.czech-franchise.cz
Partneři asociace:
franšízing
VI/VII
E15: Kdo je dnes typickým franšízantem Partners marketu?
Ze začátku se o vedení franšíz
zajímali někteří poradci v současnosti
působící pod hlavičkou Partners,
kterým by tento model vyhovoval
více než ten v klasické distribuční síti.
Především však jde o nový distribuční
model, který oslovuje zcela nové typy
podnikatelů a osobností. Mnohdy
104x136.ai 1 16.5.2013 20:06:47
franšízy s obrovskou nabídkou
finančních produktů, služeb a všech
možných akcí, které právě v různých finančních institucích probíhají.
Typický franšízant je tak osobnost
s mnoha dobrými kontakty v daném
regionu a zkušenostmi s podnikáním,
která chápe potenciál finančního
sektoru a dokáže maximálně využít
ozkoušené know-how a kvalitní produktové portfolio Partners.
Partners bankovní služby
Ve franšízách Partners market jsou
k dispozici speciální koutky s bankovními
službami označené jako Partners bankovní
služby – značka UniCredit Bank. Ve skutečnosti jde o plnohodnotné bankovní pobočky UniCredit Bank se specifickou nabídkou,
obsluhované finančními poradci Partners.
„V bankovním koutku mohou občané
i podnikatelé očekávat kvalifikované rady
v tom, zda bankovní služby, účty či úvěry, které právě využívají, jsou opravdu pro
ně ty nejvýhodnější. To všechno rychle
a pohodlně stejně jako v bance. V Partners marketu je široká nabídka produktů
finančního trhu různých institucí, takže
klient diverzifikuje riziko a současně získá
bankovní služby největší evropské banky
UniCredit Bank,“ konstatuje Dagmar Prajzlerová, manažerka Partners bankovních
služeb.
jsou to lidé mimo obor, například
advokáti nebo podnikatelé, kteří buď
chtějí rozšířit portfolio svých aktivit
a na chodu pobočky se aktivně podílet, nebo jsou to investoři, kteří pobočku zaštítí a najdou si schopné lidi,
Foto partners
kteří ji povedou. Výhodou franšízového obchodního modelu je, že franšízant bude moci využít zázemí
silné společnosti, její know-how, ale
zároveň bude dostatečně autonomní
a zodpovědný za obchodní úspěch
nys rozvinout například v horizontu
dvou let. Finální odsouhlasení nové
pobočky probíhá na úrovni nejvyššího vedení společnosti. Pokud tedy
franšízant získá zelenou, spustí
se nastavený proces – školení a zároveň se začne pracovat na realizaci samotné pobočky, kterou hradí
franšízant. Vzdělávací cyklus pro
franšízanty a jejich zaměstnance
obsahuje jak trénink obchodního
know-how Partners, tak i ovládání
korporátních systémů.
E15: Procházejí zájemci o franšízu výběrovým řízením, je třeba
nějaká certifikace?
Zájem je poměrně velký, ale ne
každý se nakonec stane franšízantem. Proces od udělení partnerské
licence až po otevření kanceláře
trvá několik měsíců. Podmínkou je
sestavení obchodního plánu, ze kterého je zjevné, jak přesně si vývoj
svého podnikání zájemce představuje, v čem vidí potenciál pobočky
v dané lokalitě a jaké lidi chce
v pobočce zaměstnávat. Nastíní
svoje představy, kam chce svůj byz-
E15: V současné době je otevřených devět franšíz Partners
market, kolik jich plánujete
do konce roku?
Do konce letošního roku bychom
jich v tuzemsku chtěli otevřít minimálně 40. Do pěti let by jich pak mělo
být až 150. V tuto chvíli jsme prošli
všemi porodními bolestmi spojenými
se spuštěním nového konceptu a nic
nám nebrání v rychlém růstu a expanzi do všech regionů České republiky.
Petr Dašek
Značka pomůže, ale práci za vás neudělá
E15: Proč jste se rozhodl pro
franšízing a čím a proč vás oslovila značka Subway?
Protože jsme se společníkem oba neměli
zkušenosti s gastronomií, podnikání prostřednictvím franšízingu pro nás řešilo
nedostatek know-how. A značka Subway nám splnila vše ostatní – služba,
která na jiných trzích funguje, ale v ČR
dosud není tolik rozvinuta a je zde tedy
značný potenciál pro růst. A jako bonus
je to gastronomie, kterou máme rádi.
E15: Jak těžké bylo začít podnikat
pod hlavičkou největšího fastfoodového řetězce světa?
V každém začátku děláte krok do neznáma. Franšíza a manuály z vás
inzerce
A130004438
A131006569
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Pro aktivní a dynamické lidi,
kteří chtějí podnikat pro sebe,
nikoliv sami!
• NATURHOUSE je celosvětová síť
dietetických center s vedoucím
postavením v České republice, na
Slovensku i v zahraničí.
• Přidaná hodnota konceptu
spočívá v dietetickém poradenství
zdarma, dlouhodobé práci s
klientem a širokému sortimentu
exkluzivních výrobků.
Během 20 let působení jsme
expandovali do 40 zemí světa,
kde jsme otevřeli na 2.000 poboček,
v nichž působí přes 5.000 profesionálů,
kteří pomohli více než 4.000.000 klientů
zhubnout a váhu si udržet.
• Partnerům poskytujeme zázemí
silné společnosti, vstupní a
průběžné školení a kompletní
podporu ze strany centrály.
Podnikejte s
NATURHOUSE!
• Vstupní investice pro otevření
pobočky začíná na 420.000 Kč a
obvykle se navrací za 2 až 3 roky,
výjimkou není ani návratnost za
méně než 1 rok.
• Bez royalties, vstupní
poplatek činí 300 euro/rok.
Více informací získáte na:
www.naturhouse–cz.cz
Jan Gonda
master franchisant
pro Českou republiku a Slovensko
e-mail: [email protected]
tel: +420 723 580 946
Řada lidí přemýšlí, zda se pustit
do vlastního podnikání. Začátky obvykle provázejí obavy z nejistoty, neznalosti prostředí či z malé poptávky.
Řešením se pro mnoho lidí může stát
podnikání formou franšízingu. Na našem trhu existují již desítky franšízových konceptů jak zahraničního, tak
i domácího původu. Mezi ty České
patří společnost Náš grunt, která
provozuje síť kamenných prodejen
s farmářskými produkty.
Vznik této společnosti odstartovaly dvě myšlenky. Tou první bylo dostat tradiční poctivé potraviny na náš
stůl a druhou podpořit malé a střední farmáře a výrobce. Obě myšlenky
se spojily spolu s franšízovými principy
právě v konceptu Náš grunt. Společnost vznikla v roce 2010 a zaměřuje
se na prodej tradičních českých potravin od malých a středních producentů.
S tímto konceptem začala společnost
jako první na domácím trhu a v současné době je největším provozovatelem sítě farmářských prodejen. „Při
startu našeho podnikání jsme zva-
žovali několik směrů. Ve finále jsme
si uvědomili, že na českém trhu není
žádný obchod zaměřený právě na české produkty. Naší jednoznačnou prioritou byla kvalita. Velmi nás proto těšilo, když jsme našli podobně smýšlející
dodavatele,“ říká jeden ze zakladatelů
společnosti Jiří Málek.
A právě síť prodejen Náš grunt je
ukázkou, jak může franšízing fungovat.
Síť vzniká kombinací vlastních obchodů a franšíz. První prodejna byla otevřena v Praze 3 na Vinohradech a nyní
je po celé České republice zastoupena na 25 místech. „Vybudování sítě
25 prodejen během necelých tří let považujeme za velký úspěch a potvrzení
dobrého prvotního záměru, který oceňují naši zákazníci, franšízoví partneři
i samotní farmáři. Možnost rychlého
rozšíření prodejen je dána mimo jiné
servisem, který franšízantům poskytujeme. V rámci vstupní investice získávají kompletní poradenství s realizací
prodejny, výběrem dodavatelů, zaškolení personálu, obchodní dovednosti
a připravené marketingové nástroje,“
Foto náš grunt
Náš grunt ukazuje, jak m ůže franšízing fungovat
ZDRAVÁ
A RENTABILNÍ
FRANŠÍZA
samozřejmě sejmou spoustu rozhodování a situaci to značně ulehčuje.
Poplatek za licenci můžete chápat
jako platbu za snížení nejistoty a starostí, které vás čekají. Důležitá pro
nás byla podpora z centrály.
Oldřich Peprla se pod křídly největšího fastfoodového řetězce na světě,
americké značky Subway, jež hodlá
letos v ČR otevřít již 15. restauraci,
ocitl spíše náhodou. Dnes má dvě
vlastní restaurace, kde prodává proslulé sendviče. Navíc vyhledává pro
Subway vhodné franšízanty na Moravě a ve východních Čechách.
Foto subway
také velmi silný, nejznámější mezi
finančněporadenskými firmami, ale
o to nejde. Rozhoduje naše nezávislost, šíře portfolia a proaktivní
a osobní přístup ke klientovi. Máme
otevřeno večer, o víkendu, jsme
vstřícní a ochotní domluvit se na individuálním čase schůzky. Pracovníci
Partners marketu nečekají s rukama
v klíně, až klient náhodou zabloudí
do jejich dveří. Jsou motivováni aktivně přicházet se zlepšením finančního
portfolia klienta, s aktuálními nabídkami na refinancování, konsolidaci
úvěrů nebo úsporu na bankovních
produktech či pojištění aut.
uvádí Jiří Málek. Celková vstupní investice pro franšízanta Náš grunt se pohybuje okolo jednoho milionu korun,
s plánovanou návratností do tří let.
Společnost stále pracuje na budování
značky a rozšiřování služeb pro svoje
partnery.
Zájem o prodejny roste nejen
ze strany zákazníků, ale i potenci-
álních franšízantů. V letošním roce
se plánuje otevření minimálně deseti prodejen. Dle obchodních plánů
se předpokládá, že v Česku bude
do konce letošního roku otevřeno
více než 30 prodejních míst a do konce roku 2015 pak 40 až 50 prodejen.
Již nyní jsou prodejny Náš grunt zastoupeny v 18 regionech.
>das
E15: Jste úspěšnými franšízanty.
Jaký je předpoklad pro to stát
se dobrým franšízantem?
Franšízanti sítě Subway pocházejí z nejrůznějších oborů, ale všem
je vlastní podnikavost a snaha být
zodpovědný sám za sebe. To je nutnou, ale ne postačující podmínkou.
Pro úspěšné fungování franšízanta je
nutné porozumět této roli. Franšízant
není v rozhodování zcela samostatný,
v řadě věcí je omezen standardy franšízora. Je také třeba osobně se účastnit řízení restaurace. Dobrý franšízant
by měl mít také dostatečný startovní
kapitál na stavbu restaurace, s co
největším podílem vlastního kapitálu.
Nezbytná je také trpělivost a vůle.
Značka nade dveřmi pomůže, ale práci
za vás neudělá. >das
i n ze rce
franšízing
VIII/IX
Jan Gonda: Rozhodující
je chuť a elán naučit se podnikat
a slovenském trhu přes
70 poboček výživových poraden
Naturhouse. „Našimi nejlepšími
franšízanty jsou například bývalé
učitelky, uplatnění v našich řadách
našli ale například i pojišťovací
agenti, realitní makléři, farmaceuti či lékaři,“ říká Jan Gonda,
držitel master franchise licence
Naturhouse pro Českou republiku
a Slovensko a prezident České
E15: Jaká byla vaše cesta k franšízingu a síti výživových poraden
Naturhouse?
Cesta nebyla vůbec jednoduchá.
Po maturitě na duchcovském gymnáziu jsem se nedostal na medicínu, šel
jsem tedy na Vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Po prvním
ročníku jsem studia zanechal, protože
mi nešla matematika. Na základě toho
jsem se rozhodl nastoupit do pracovního procesu. Začal jsem kariéru
jako prodejce vozů značky Honda, kde
jsem se během krátké doby vypracoval na ředitele obchodního oddělení.
Poté si mě všimla firma Joalis, která
působí v oblasti přírodní medicíny,
a nabídla mi post obchodního ředitele
pro ČR. Po osmi letech, kdy jsme
prorazili a uspěli na pěti zahraničních
trzích, jsem cítil, že nadešel čas začít
budovat vlastní firmu. Poohlížel jsem
se po možnostech uplatnění, až mě
přesvědčila filozofie značky Naturhouse, která splňovala mé představy
o konceptu z oblasti zdraví. Po několika návštěvách v Polsku a Španělsku
jsem získal master franchisovou licenci
pro Českou republiku a Slovensko.
E15: Bylo těžké získat prvního franšízanta? Jak se vám to
podařilo?
Foto naturhouse
asociace franchisingu.
Na podzim roku 2008 jsem otevřel
první výživovou poradnu Naturhouse
v Českých Budějovicích, která po pěti
měsících provozu začala generovat
provozní zisk a spokojené klienty dokazující schopnost konceptu se uplatnit
na trhu. S tímto pádným argumentem
jsem začal shánět první franšízanty,
kteří by společně se mnou začali rozšiřovat síť po celé republice. Dalo hodně
práce lidem vysvětlit, co to vlastně
franšízing je a jaké pro ně bude mít
výhody. Mé úsilí se však vyplatilo
a po téměř roce jsme v krátké době
otevřeli hned tři franšízové pobočky.
E15: Co je z vašeho pohledu největší problém při otevírání nové
franšízy?
Mezi nejnáročnější body může patřit
obecně otázka dostatku financí pro
start podnikání. Je nezbytné mít
dostatečnou rezervu na zavedení
provozovny. Časově náročné může
být nalezení vhodného místa pro
umístění provozovny s optimálním
nájmem, což přispívá k dosažení
dobré ekonomiky provozu pobočky.
A v neposlední řadě nalézt vhodné
zaměstnance. V těchto oblastech
může franšízant udělat zásadní
chyby. Řada zájemců navíc postrádá
základní znalosti z ekonomiky a oblasti řízení financí.
E15: Ne každý, kdo chce začít
podnikat, má zkušenosti a znalosti z oblasti práva, financí,
marketingu a podobně. Mohou
se také úplní „nováčci“ v oboru
podnikání stát franšízanty Naturhouse?
Samozřejmě rozhodující je chuť
a elán naučit se podnikat a nebát
se toho. Našimi nejlepšími franšízanty jsou například bývalé učitelky, což
je velice zajímavý jev. Ale nejen ony,
v našich řadách našli uplatnění také
například pojišťovací agenti, realitní
makléři, farmaceuti, lékaři a další.
Protože si uvědomujeme, že ne každý disponuje znalostmi a zkušenostmi z podnikání, připravujeme vstupní
a průběžná školení jak pro budoucí,
tak také stávající partnery, v nichž
se dozví vše potřebné z různých
oblastí. Tým našich odborníků na centrále jim pomůže také například s vý-
Jedinečný koncept
farmářských prodejen
běrem místa provozovny, s náborem
vhodných zaměstnanců a doporučí
naše prověřené dodavatele, čímž
budoucí franšízanti ušetří nemalé
náklady hned v počátcích podnikání.
E15: Mohu jako franšízant
působit ve vlastní pobočce v roli
zaměstnance?
Stále více našich franšízantů se aktivně podílí na chodu pobočky právě
v rolích dietologů. Čím dál častěji nás
také oslovují majitelé obchodních
prostor, kteří se osobně na provozu své pobočky angažují, nebo
v ní pracují na půl úvazku. Pak jsou
franšízanti, kteří k pobočce přistupují jako k investici, což znamená,
že nejsou zaměstnaní na pobočce,
ale mají své vlastní zaměstnance,
dietoložku a asistentku. Ať už pro
franšízanty v rolích zaměstnanců
nebo pro personál máme připravená
vstupní a průběžná školení, protože se jednak obor dietologie velice
rychle vyvíjí, a také zavádíme stále
nové produkty, tudíž personál na pobočkách musí být včas a správně
informován o různých novinkách,
inovacích a podobně.
E15: Domníváte se, že roste
zájem Čechů o zdraví a zdravou
výživu?
Na trhu působí náš koncept již pátým
rokem, proto mohu s klidným srdcem
říci, že zájem české a slovenské populace o zdraví roste a nadále poroste.
Tomu odpovídá také zvyšující se poptávka po našich službách. V současnosti funguje více než 60 našich
poboček v Česku a 11 na Slovensku
a další prodejny budeme otevírat.
Našimi centry doposud prošlo více než
60 tisíc spokojených klientů. Zdraví
je jedna z nejcennějších věcí, kterou
člověk v životě má, a lidé si tuto skutečnost konečně začínají uvědomovat.
Obecně lze říci, že je již nyní populace
nucena více investovat své prostředky do zdraví a prevence. Například
problematika nadváhy a zdravotních
rizik s tím spojených v populaci roste,
těmito problémy dnes trpí až 80 procent populace. >das
Náš grunt
te
j
o
p
i
ř
P
se
!
m
á
kN
první síť farmářských prodejen v ČR
dynamicky rostoucí franšíza
již 25 prodejen v ČR
cenné know-how
podpora při založení a vedení prodejny
150 dodavatelů, vlastní logistická síť
in ze rce A130004952
Zájem české
a slovenské
populace
o zdraví
i nadále
poroste

V současnosti funguje na českém
Více info na
www.nasgrunt.cz
Otevřené dveře
k podnikání v perspektivním oboru financí
Největší finančněporadenská společnost Partners vám umožní využít prověřené
know-how i zavedenou značku. Nevymýšlejte vymyšlené a podnikejte s úspěšnými.
Buďte svým šéfem a úspěšným podnikatelem. Získáte vlastní pobočku, kterou
Partners zřídí a vybaví v luxusním designu. Vás a vaše spolupracovníky zaškolíme
a budeme dlouhodobě podporovat v růstu.
Co získáte?
Silnou značku úspěšné společnosti
v oboru s velkým potenciálem
Bankovní koutek na poskytování
bezhotovostních bankovních služeb
Kvalitní a prověřený systém vzdělávání
Vlastní pobočku vybudovanou
v luxusním designu a na klíč, včetně IT
a bankomatu
Přístup k finančně plánovacím nástrojům
a aktivnímu databázovému systému
Široké portfolio produktů od desítek
poskytovatelů
Analytické zázemí centrály – analýzy,
komentáře, srovnávání
Exkluzivní bankovní, pojistné a investiční
produkty, asistenční služby
Štědrý provizní systém s odměnami
za následnou péči o klientský kmen
Chcete se dozvědět více?
Zeptejte se nás!
Franšíza Partners
Market
http://mujbyznys.partners.cz/
infolinka: 800 63 63 63
Download

franšízing - Česká asociace franchisingu