• Jakým způsobem chce BSF ještě více prohloubit
vztah s klienty?
Jedním z hlavních nástrojů je právě osobní finanční
portál Finbob. Díky tomu, že klient si zde může
sledovat své portfolio, může být v elektronickém
kontaktu se svým poradcem a současně poradce
může automatizovaně dbát o portfolia svých klientů,
dojde k užšímu propojení všech částí systému a přitom se vše bude odehrávat v pohodlí domova.
• Co si vlastně pod výrazem osobní finanční portál
můžeme představit?
Finančních portálů jsou jistě kvanta - a někdo by
mohl při zběžném pohledu říci, že Finbob ani nic
jiného není, ale ve skutečnosti se v tomto portálu
poprvé v jednom balíčku objevuje komplexní nabídka
aplikací umožňujících správu vlastních produktů, jejich
optimalizaci, vyhledávání
produktových listů nebo
automatické porovnávání
produktů.
To všechno pochopitelně
zdarma. Vrcholem,
Náskok
díky nápadu
Společnost BSF a.s.
v letošním roce spustila několik
nových projektů. mezi nimi i originální
osobní finanční portál.
O jejich přínosu a výhodách
jsme si povídali s předsedou
představenstva společnosti
Oto Tofernerem.
16
Text Dalibor Vajnar
příslovečnou třešínkou na dortu, je systém získání
mnoha benefitů, ve kterém je možné vyměnit své
věrnostní body za vyhlédnuté zboží či služby.
• S jakým záměrem jste k vývoji přistupovali?
Cílem bylo nabídnout klientům zjednodušení
správy vlastních produktů, usnadnění orientace v nich
a rozšířit možnosti klientských výhod.
Idea projektu se začala rodit před více než půldruhým rokem, postupně pak doznávala proměn po
stránce strukturální i vizuální. Zamýšlený rozsah se
stále zvětšoval a prakticky při každé diskusi přicházely
nové nápady, jak Finbob doplnit a obohatit. Přesto
věříme, že stále ještě nejsme na konci jeho vývoje
a budeme jej i nadále obohacovat o funkce, které uživatelům přinesou prospěch a výhody.
Musím také zmínit, že jsme se snažili o jednoduchost a uživatelskou pochopitelnost portálu.
Uvidíme, jak se nám tento cíl podařilo naplnit.
• Je Finbob určen pouze klientům BSF?
Je určen jakémukoliv uživateli v České republice.
FinBob je mnohem více
než jen dalšífinančníportál.
• Pane předsedo, jaké události byly v tomto roce
nejvýznamnější z hlediska BSF?
Společnost Bohemia Servis Finance převádí své
plány do reality a v tomto roce jsme se soustředili
na projekt Optimalizace a na start vzdělávací
akademie. Další stěžejní událostí je pro nás letos
zavádění nového distribučního modelu.
Nás všech se samozřejmě týká příchod
důchodové reformy a té se také zúčastníme.
• Chystá společnost také další rozšíření svého
pokrytí?
Jistě, a to právě v souvislosti se zaváděním
nového distribučního modelu. Budeme tak našim
klientům ještě mnohem blíže.
• V minulém roce byl představen projekt
Optimalizace, existují již první hodnocení
zkušeností s Optimalizací v praxi?
Jsme si přitom vědomi jeho kvalit a tak budeme dbát
na to, aby uživatelé Finbobu byli opravdu existujícími
osobami, při registraci tedy bude provedena
autorizace abychom eliminovali přítomnost „černých
duší“. Tím se také odlišíme od různých existujících
internetových aplikací.
Finbob zde tedy není pouze pro klienty jedné
společnosti a jeho uživatelem se může po
autorizaci stát prakticky kdokoliv, přičemž ve
Finbobu dostává k dispozici praktický a dobře
využitelný produkt, který je skutečně dobrým
bonusem k našim službám.
• Nese si Finbob do budoucna potenciál, kterým by
chtěl zasáhnout mnohem širší populaci?
Domnívám se že ano. S tímto cílem byl také
vytvářen, je to podle mne portál blízké budoucnosti.
První zkušenosti již máme a díky tomu můžeme
provádět její ladění tak, abychom možností, které
tento produkt nabízí, dokázali maximálně využít.
• A jaká jsou v tomto případě vaše očekávání?
Nemalou měrou by k tomuto vylepšení měl
přispět náš nový projekt Finbob.
Samozřejmě zkvalitnění práce se sjednateli a s klienty, pro které se bude jednat o zajímavou novinku.
16
16
takových funkcí nebo vlastností, které budou
znamenat jeho posun vpřed.
Naši poradci zase díky tomuto portálu budou mít
v nabídce další hodnotný produkt, který jejich klienti
ocení.
• Mohou uživatelé tento zajisté lákavý systém
využívat okamžitě?
• Jaké jsou podle vašeho mínění hlavní výhody
Finbobu?
Benefitní systém je jedinou částí Finbobu, která
není přístupná okamžitě po registraci. Pro vstup je
nutné mít buď nashromážděn dostatečný počet
věrnostních bodů, jejichž příslušný počet následně
poslouží pro odemčení systému, druhou možností je
pak přímé odemčení přístupu převodem finanční
částky.
Uživatel má na jednom místě přehled všech svých
smluv, může porovnávat různé produkty a být v kontaktu se svým poradcem. Finbob také automaticky
hlídá stavy smluv, jejich ukončování a případné
nabídky konkurenčních produktů k jeho stávajícím.
Klient tak může dostávat zprávy a upozornění týkající
se všech produktů, i těch které přes BSF neuzavřel výročí smluv, tipy na bonusy, výhodné nabídky atd.
Další výhodou je prohlížení produktových listů.
Uživatel si může v klidu prostudovat rozsáhlou škálu
produktů, které jsou na trhu nabízeny a to včetně
posouzení nezávislých specialistů, což ve svém
důsledku mimo jiné znamená lepší připravenost
klienta na případnou schůzku s kterýmkoliv
poradcem.
• Jak lze vlastně Finbob získat?
Správa financí
ve vlastním pohodlí.
To je jen jedna
z mnoha výhod Finbobu.
Klient BSF získává Finbob automaticky již
samotnou provedenou optimalizací. Jeho poradce
registraci autorizuje on-line, díky čemuž klient může
prakticky bez prodlení začít portál používat. Ale ani
• Může se uživatel díky Finbobu také finančně
vzdělávat?
Ano, i to má portál v nabídce. Jeho součástí je
totiž pravidelně aktualizovaná nabídka školení
s možností rezervace místa. Finanční vzdělávání
figuruje i v nabídce benefitního systému, čímž se
dostáváme k další lákavé funkci Finbobu.
V principu jde o možnost směny získaných
věrnostních bodů za služby a zboží obsažené v našem
katalogu.
Věrnostní body za trvání smluv dělíme v rámci
Finbobu na tři druhy, totiž aktivní, neaktivní a
nekryté. Aktivní náleží ke smlouvám s BSF bez storna
a jsou čerpatelné okamžitě bez dalších podmínek.
Nekryté body jsou po dobu případné stornovatelnosti smlouvy také využitelné, ovšem klient je
povinen v případě jejího stornování tyto body zpětně
proplatit, pokud je čerpal.
A nakonec - neaktivními body rozumíme ty, které
se virtuálně vypočítají u produktů neuzavřených přes
BSF. Jsou nečerpatelné, klient má ale možnost vidět,
jaký počet čerpatelných bodů by získal, pokud by
obdobný produkt uzavřel
u společnosti BSF.
16
Jak vidíte, Finbob není projektován jako krátkodobá záležitost. Jeho ideou je být finančním
průvodcem po většinu našeho života.
• Máme tedy odemčeno, co následuje?
• V čem spočívá kouzlo tohoto benefitního
systému?
finanční poradce není nezbytně nutný, kterýkoliv
návštěvník adresy www.finbob.cz si totiž může
registraci provést sám, jediné mírné zdržení na něj
čeká v podobě doporučeného dopisu do vlastních
rukou s autorizačním heslem, zde dbáme na
diskrétnost. Potom stačí pouze obdržené heslo zadat
do příslušného místa a od té chvíle je Finbob otevřen
každému novému uživateli.
Výhodou také je, že do Finbobu lze zaregistrovat
i nezletilé osoby, přičemž i jim samozřejmě nabíhají
věrnostní body u produktů uzavřených na jejich
jméno. To tedy znamená, že Finbob je ideální nástroj
pro rodiny s dětmi umožňující jednak správu a optimalizaci rodinných financí na jednom místě,
ale i společné profitování z benefitního systému.
V okamžiku dosažení 18 let věku zákonný zástupce
předá práva na samostatné používání Finbobu
čerstvě zletilé osobě a ta již následně může svůj
Finbob spravovat sama.
• Existují pro uživatele i jiné možnosti na zvýšení
počtu jejich bodů?
Zaprvé doporučením služeb, kdy v případě, že po
klientově doporučení následuje uzavření smlouvy
další osobou, jsou doporučiteli body připsány.
Druhou možností mimořádného získání bodů je
spolupráce na vývoji Finbobu, resp. doporučení
Otevírá se zdánlivě prostá možnost vstupu do
klasického e-shopu s možností výměny vybraného
zboží za příslušný počet bodů. Jenže právě tady
Finbob nabízí skvělou příležitost. Uživatelé se zde
mohou sdružovat do skupin a díky tomu své body
využívat pro společné získání vytouženého zboží.
Více lidí, více bodů, větší zisk. A to už přece zní velmi
zajímavě.
Ideálnínástroj pro rodiny
umožňujícísprávu jejich financí?
To je FinBob.
• Registrace nezletilých je jistě velikou výhodou
pro rodiny, kdo ještě ale může utvářet skupiny
v benefitním systému?
Prakticky kdokoliv s odemčeným přístupem.
Každá skupina si zvolí svého správce, nicméně
všichni členové jsou samozřejmě oprávněni
disponovat svými body samostatně, či po odsouhlasení ve skupině nebo jen s částí skupiny.
V praxi to znamená, že vyhlédnuté zboží lze získat
buď samostatně nebo, pokud na účtu není dostatek
bodů, lze požádat jednu či více osob o přispění jejich
konkrétním počtem a provést nákup společně.
Celý proces probíhá zcela transparentně, to je
důležitá skutečnost v případě, že skupinu například
netvoří rodinní příslušníci. Žádost o body je totiž
vázána na konkrétně definovaný výběr z katalogu
zboží a nemůže se tak stát, že poskytnuté body
budou použity na něco jiného. Celý proces je
přirozeně vratný, body lze jediným kliknutím vrátit
zpět všem zúčastněným osobám.
• Podle toho, co jste nám nastínil, znamená Finbob
opravdový přínos.
Snažili jsme se přijít s něčím, co uživatelům přinese jak lepší organizaci vlastních financí tak i hmotný
prospěch. Vývoj Finbobu přitom není uzavřen, stále
budeme průběžně doplňovat další uživatelsky
příjemné aplikace. A protože jde o portál pro klienty,
právě jejich tipy by měly přispět k jeho dalšímu
pozitivnímu vývoji. Tím by se také splnil jeden
z našich záměrů, tedy provozovat opravdu užitečný
produkt, který svým uživatelům učiní svět financí
příjemným a přehledným.
Pane Tofernere, děkuji za rozhovor a přeji
společnosti BSF i jejím klientům spokojenost
s novým produktem.
16
Vítejte ve
Scottsboro,
Budova o rozloze 3700 metrech
čtverečních leží u silnice v sousedství
autodílny a hřbitova. Zvenku nenápadná,
ale v moderním hávu.
To, co kolemjdoucího udeří do očí asi
nejvíce je velká cedule s nápisem:
Centrum nevyžádaných
zavazadel
- Unclaimed
baggage center.
Až poté, co vejdeme
dovnitř, máme
jasno. Toto je ráj pro
všechny, kteří rádi
nakupují levně
a dobře.
Text Dalibor Vajnar
v zemi
ztracených
zavazadel.
16
V
šude okolo nás jsou regály napěchované botami, samurajskými meči, iPody
i prádlem. Stovky druhů různého zboží, které má společnou jedinou věc.
Jde o věci, které při cestování měly, ale nikdy nedorazily na místa určení
spolu se svými majiteli. Jelikož se o ně nikdo nepřihlásil, skončily zde, v odkladišti
ztracených zavazadel.
Patnáctitisícové Scottsboro v severovýchodním cípu Alabamy kdysi proslavil
soudní proces z 30. let. Nejvyšší soud tehdy dvakrát zamítl verdikt nad devíti
černochy odsouzenými za znásilnění dvou bělošek. Proces byl pak přeložen jinam,
čtyři obvinění byli osvobozeni, pět odsouzeno k trestům od 75 let po smrt.
O čtyřicet let později, přesněji v roce 1970, se Doyle Owens, který ve městě
pracoval jako pojišťovací agent, potkal se svým osudem. Jeho přítel, zaměstnaný
na autobusové lince ve Washingtonu, se ho zeptal, zda by nechtěl odkoupit nějaká
ztracená zavazadla. Kynula zde možnost trvalejšího přivýdělku a Doyle Owens se
vydal do Washingtonu vypůjčeným pick-upem a s 300 dolary v kapse uzavřít svůj
první obchod v nové branži. Obsah zakoupených zavazadel zveřejnil na velkých
tablech ve starém pronajatém domě a záhy zjistil, že jeho nápad byl trefou do
černého. Takovou, že během několika měsíců opustil pojišťovnictví a stal se králem
„země ztracených zavazadel“, jak jeho firmu začala časem nazývat média. Otevírací
dny pro zájemce byly původně ve středu a v sobotu, v ostatních dnech Owens
s manželkou a dvěma syny třídili obsah dalších a dalších odkoupených zavazadel
a připravovali se na nový nápor kupců. Po čtyřech letech Owens službu nabídl i aero-
16
Race ze společnosti JetBlue. Newyorkská
Northern Railroad s těmito údaji drahoty nedělá,
každé ztra-cené zavazadlo prodá za 25 dolarů a za
luxusní ztráty v podobě šperků nebo elektroniky
chce 30 procent jejich hodnoty. UBC zaplatil této
společnosti za 5000 ztracených věcí 38 000 dolarů.
Kromě zavazadel
se v UBC ocitá i neodebraný náklad z přepravních
prostorů.
Dyle Owens
dal za svůj prvníodkup
ztracených zavazadel
300 dolarů...
Jaké mohou někdy
skrývat poklady však
asi tehdy ještě netušil.
liniím Eastern Airlines a k nim pak přibyly
půjčovny automobilů, železniční společnosti, výletní
parníky
a samozřejmě další aerolinky. Po pětadvaceti letech
úspěšného provozu svůj podnik předal synovi, pod
jehož vedením došlo k dalšímu rozkvětu. Unclaimed
Baggage Center se stal jednou z atrakcí státu
Alabama, jedinou svého druhu.
Jestliže se dopravce nedopátrá
toho, komu kufr patří, pošle ho sem.
Americkými leteckými společnostmi
ročně projde okolo 700 milionů kufrů
a dva miliony z nich se zatoulají.
Většina z nich je vrácena do 24 hodin,
zbytek, po třech měsících marného
snažení skončí
v Alabamě.
Letecké společnosti tají sumu,
za niž kufry do Scottsboro prodávají.
Za kolik prodáváme
nedoručitelná zavazadla?
Nevyděláváme na tom. Bude to
ale míň, než kolik stojíoběd.
Bill Race, Jet Blue Airlines
Neštěstí cestovatele se tedy mění v ráj milovníků
bazarů. "Nikdy nevíte, co tu najdete, je to sport,"
říká scottsboroský pastor Clayton Grider, který ve
skladu pravidelně začíná svůj den. Ředitelka marketingu UBC Brenda Cantrell k tomu dodává: „Je to
jako honba za pokladem, dobrodružství. Najít
můžete župan, kabát, nádherné boty, náušnice,
knihu po které jste léta toužili nebo umělecké dílo.“
Celý interiér je uspořádán téměř jako klasický
supermarket tak, aby měli zákazníci usnadněné
hledání. Jsou zde oddělení sportu, dámského a pánského oblečení, elektroniky a mnohé jiné. Ti, kdo
sem chodí nakupovat, nemají žádný problém vzít si
medvídka, kterého někde oplakává zoufalé dítě ani
svatební šaty, v nichž se už majitelka neprovdá. "Je
mi líto těch lidí, ale já o svůj kufr přišel při jednom
letu taky," říká nemilosrdně Chuck Trykoski a odnáší
si digitální kameru, za niž dal směšných 21 dolarů.
Denně se na policích skladu objeví 7000 nových
položek, včetně svetrů, džínsů, golfových holí, knih,
notebooků, mobilů či sluchátek, většinou za skvělé
ceny. Například dámský luxusní kožich z bobra se
prodal za 250 dolarů, což je proti ceně nového zboží
pakatel. Bleskově mizí i dámské kabelky značek jako
Michael Kors, Dooney and Bourke nebo Tous &
du vědí z reklamy a taky z průvodce Alabamou.
Některé obce vypravují celé autobusy farníků.
Ke koupi je ovšem jenom asi třetina věcí, zbytek
končí v charitách a na skládkách.
si přijdou na své, takový vlněný kabát od Calvina
Kleina byl k mání za 25 dolarů. No nekupte to. Slevy
oproti cenám běžným v obchodech se liší od
oddělení k oddělení, většinou se pohybují od 20 do
80 procent, veškeré zboží je ovšem pečlivě
zkontrolováno a vyčištěno.
"Je to přehlídka lidové kultury," charakterizuje
podnik současný majitel podniku Bryan Owens, syn
jeho zakladatele. Sám má na ruce luxusní hodinky
Tag Heuer, které byly v jednom ze zavazadel.
Každého rána, kromě neděle, se tvoří fronta
skalních návštěvníků, kteří chtějí vidět novinky, další
jenom projíždějí kolem a přišli ze zvědavosti. O skla-
Aby nedošlo k mýlce, dopravní společnosti se
opravdu snaží nalézt původní majitele ať už zavazadel nebo nákladu, za ztrátu totiž platí nemalé částky.
I tak ale na celém světě projde letištními kontrolami
ročně 2,5 miliardy zavazadel, přičemž s 850 000
z nich se majitel už nesetká. V USA přitom musí
aerolinky zaplatit za ztrátu 3300 dolarů. Společnost
Southwest tvrdí, že nedohledá jedno z 67 000 zavazadel, Delta až třináctkrát víc.
Část výdělků věnuje UBC
na pomoc potřebným.
Mnohdy se jmenovka z kufru odtrhne při manipulaci. Společnosti se pak snaží s pomocí své databáze obsah přiřadit majiteli podle jeho popisu. Speciální vyšetřovatelé provádějí takzvanou pitvu ztraceného kufru. Někdy majitele identifikují třeba podle
stvrzenky nalezené v kapse oděvu.
V JetBlue jsou pyšní na jednu identifikaci čerstvě
sezdaných manželů. K dispozici měli jen fotografii
zapečenou do svatebního koláče a křestní jména
namalovaná na koláči polevou. Pár byl na fotu
zachycen s pozadím palem a bazénu. Vyšetřovatelé
z toho usoudili, že to muselo být na Floridě a prošli
seznamy pasažérů floridských linek.
Ty z kufrů, nad nimiž si pátrači lámali hlavy
marně, skončí v Alabamě. Obsah se připraví k pro-
16
16
svět
Hlinsko, Adámkova třída 777
Nové kanceláře
Portfolio kanceláří BSF se neustále rozšiřuje o další.
Představujeme vám nové přírůstky.
HorníLibchavy 63
V nové kanceláři
Ilony Suchomelové
v Horních Libchavách
strávíklienti BSF a.s.
příjemné chvíle ve velmi
stylovém prostředí.
Existence UBC
je důkazem toho,
že ztratit se může
téměř vše.
deji, počítačům a mobilním telefonům jsou
vymazány paměti. A každý měsíc se před prodejem
vypere 40 000 kusů oděvů. Do UBC se tedy opravdu
dostane jen to, co je beznadějně ztracené.
Mezi množstvím „standardních“ zavazadel se
vyskytnou samozřejmě i rarity. Kuriózním a cenným
nálezem byl kufr Gucci, odkoupený v roce 1980.
Ukrýval staré egyptské artefakty pocházející z období
okolo roku 1500 před naším letopočtem, pohřební
masky, sošky skarabeů, mumifikovaného sokola
a další. To vše bylo vydraženo v aukční síni Christie´s
v New Yorku.
Obrovskou popularitu si získal každoroční prodej
zimního lyžařského vybavení. Každou první listopadovou sobotu zájemci nedočkavě kempují v okolí
obchodu, aby se dostali co nejdříve na řadu a vybrali
si ze široké nabídky lyží, přileb, kombinéz a dalšího
zimního lyžařského příslušenství, které nedorazilo
ke svým původním majitelům.
Postavení ojedinělé instituce potvrdil 4. července
1998 přímý přenos populárního pořadu Good
Morning America! Nejen, že z UBC učinil již v podstatě ikonu, ale součástí pořadu bylo také představení
starožitného prstenu se
vsazeným 5,8 karátovým
diamantem, který byl
nalezen v jednom ze
zavazadel.
16
16
Televizní média
nacházejí v UBC vděčný
Vybudovat zázemípro své stávajícíi budoucíklienty,
stejně jako pro týmové spolupracovníky
se rozhodly také Blanka Uhrová a Eva Šplíchalová.
Jejich novou kancelář najdete v centru města na
Adámkově třídě 777.
objekt zájmu a tak se společnost objevila mimo
jiné v show Oprah Winfrey, the Today Show, na Fox
News či kanálu Discovery. Mnoho a mnoho dalších
tištěných médií jako Vogue, The New York Times
nebo The Times následovalo.
Překvapivě až v roce 1999 byl spuštěn firemní
web a právě je budován i on-line obchod. Popularita
firmy tak stále více roste. To se potvrdilo jak několikanásobnou účastí v Late night show Davida
Lettermanna, tak i přízní guvernéra státu Alabama
Boba Rileyho, který společnost UBC veřejně pochválil
za práci, která je prospěšná zaměstnancům,
veřejnosti i celé společnosti. Záhy následovalo
vyznamenání takzvanou Ředitelskou cenou,
nejvyšším oceněním za přínos turismu ve státě
Alabama. UBC totiž ročně navštíví jeden milión lidí
z USA a celého světa! Takový výsledek by mu mohla
závidět kdejaká pamětihodnost.
Poděkování
a gratulace
Pan Jaroslav Dvořák z Pardubic,
dlouholetý spolupracovník BSF, oslavil
nedávno své osmdesáté narozeniny.
Tento nesmírně vitální a zkušený člověk
se o své klienty stará s nevšední chutí a péčí.
Dva a půl tisíce klientů určitě svědčí o tom,
že J. Dvořák nehodlá trávit čas nečinností.
Jeho nadšení dokazuje i fakt, že i v době své
tříměsíční hospitalizace dokázal v nemocnici
uzavřít na 120 smluv s novými klienty.
Pardubice, Svaté Anežky České 32
V roce 2010 společnost UBC oslavila 40. výročí
existence a za účasti zaměstnanců, hostů a majitelů
byly v malém firemním muzeu představeny ty
nejzajímavější nalezené předměty, jako například
dámské šaty od Versaceho, sbírka afrických masek,
vysušená a scvrklá domorodá hlava nebo kompletní
středověké brnění. Ztratit se tedy asi vskutku může
všechno. UBC je opravdu jako pohádková země!
Jaroslav Dvořák je vzorem, jak aktivně se
dá žít nejen v osobním, ale i v pracovním
životě v jakémkoliv věku. Velikou oporou je
mu i jeho manželka a společně jim náleží
naše poděkování za inspiraci, kterou nám
dávají. Děkujeme!
Pod nádherně
klenutými stropy
historického
domu čp. 32
v pardubické
ulici Sv. Anežky
České se na své
klienty a spolupracovníky těší
Mgr. Miloslava Borkovcová.
B
rian Tracy (5. 1. 1944) se
v průběhu svého života vypracoval z umývače nádobí až na
pozici světové špičky v oblasti leadershipu,
managementu, prodeje a koučinku.
Pokusy, omyly a úspěchy, to jsou milníky
na jeho cestě, která jej dovedla k odhalování pravidel a zákonitostí s jejichž pomocí
a dodržováním můžeme své vlastní životy
změnit a zlepšit. To, že tato pravidla
opravdu fungují je fakt, který potvrzuje
jeho vlastní život. Brian Tracy se stal
jednou z největších osobností v oblasti
osobního a profesního rozvoje.
Brian
Tracy
na VŠE Praha
Je předsedou představenstva
a generálním ředitelem společnosti
Brian Tracy International, společnosti
specializující se na vzdělávání a rozvoj
jednotlivců i organizací. Poskytl
konzultace více než tisíci firem
a přednášel milionům posluchačů v
USA, Kanadě a dalších zemích po celém
světě. Více než 30 let studoval, zkoumal
a zdokonaloval se v oblasti ekonomie,
historie, podnikání, filozofie
a psychologie. Je nejprodávanějším
autorem více než 45 světových
bestsellerů, které byly přeloženy
do desítek jazyků.
A letos opět přednášel i v České
republice, tentokrát v prostorách
pražské VŠE na pozvání
společnosti AZ
Teambuilding Renaty
Kronowetterové.
Na následujících
stránkách si můžete
přečíst hlavní
myšlenky z jeho
přednášky.
Text a foto Dalibor Vajnar
Jméno Briana Tracyho je patrně
pro mnoho lidí neznámé.
A přece je to právě tento muž,
který jako jeden z prvních jasně
a výstižně formuloval pravidla
osobního a profesního rozvoje.
16
16
Volba cíle
K
dyž jsem byl mladý – vytvořil jsem si plán, jak zbohatnu. Nedokončil jsem školu a mou první prací se stalo mytí
nádobí. Byl jsem rád, že mohu mít nádobí a byl jsem přesvědčen, že celý život budu mít nádobí. Můj plán spočíval
v tom, že budu mít nádobí ve dvou restauracích. Osm hodin ve dne, osm hodin večer. Byl jsem přesvědčen, že takto se
stanu úspěšným. Problém byl v tom, že poměr mezi stráveným časem a mým platem byl neúměrný. A pak mě vyhodili.
Začal jsem tedy mít auta. Vyhodili mě. A tak jsem se dal do mytí podlah. Také mě vyhodili. Byl jsem přesvědčen, že mytí
čehokoliv je mou budoucností.
Navíc mě celé okolí přesvědčovalo, že bez školního diplomu nemám pomýšlet na lepší práci. Takže jsem pracoval ve
stavebnictví. A pak na farmě. Na lodích. A myslel jsem, že celý život budu pracovat rukama, zvykl jsem si na tu myšlenku. Jenže
pak jsem přišel i o poslední práci a jinou manuální jsem nenašel. A tak jsem se dostal k práci prodejce. Celé dny a večery jsem
klepal na dveře a snažil se něco prodat, protože jsem byl živ pouze z provizí. Úspěšný jsem moc nebyl a tak mi radili: „Prostě jen
choď a mluv s lidmi.“ Ti ale říkali, že nemají zájem. Podařilo se mi vydělat jen tolik peněz, abych mohl zaplatit své účty a přežít.
Pokud jste přesvědčeni o něčem, co ve skutečnosti není pravda a přitom podle toho řídíte své kroky, může to mít dalekosáhlé
následky. Vše, co děláte, je vlastně založeno na tom, co si myslíte. Od útlého věku mi bylo opakováno, že nemám na to být dobrý
v čemkoliv a budu pracovat jen manuálně. Věřil jsem tomu velmi dlouho.
Jednoho dne jsem si položil otázku, která změnila můj život: „Proč jsou někteří lidé úspěšnější než ostatní?“ Jsou snad chytřejší?
Šel jsem za jiným obchodníkem, který byl mnohokrát úspěšnější a zeptal jsem se ho v čem jeho úspěch spočívá. Odpověděl jen:
„Ukažte mi, jaký máte prodejní postup.“ Musel jsem přiznat, že žádný nemám a nevím ani co to je. Neměl jsem systém a vše dělal
náhodně a beze smyslu, jako když nahodile vytáčíte číslo v telefonu a doufáte, že se dovoláte konkrétní osobě. Důležité je vytáčet
správná čísla ve správném pořadí. Moje prodejní úspěchy se dostavily a zákazníci mi nezavírali před nosem. Pochopil jsem, že bez
logického systému se neobejdu a pustil se do studia knih s tématem prodeje. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem tam našel,
byly v nich totiž popsány přesně moje zkušenosti, celý přehled mých neúspěchů a nesprávných přesvědčení.
Nadešel den, kdy jsem se setkal s moudrým mužem, autorem mnoha knih, které jsem přečetl a chtěl jsem odpověď na
otázku, který z těch stovek principů úspěchu považuje za nejdůležitější. Usmál se a řekl: „Učte se od expertů. Protože váš
vlastní život nebude dostatečně dlouhý na to, abyste se vše důležité dozvěděl jen díky vlastním zkušenostem.
Proto se učte od expertů.“
A tak jsem četl, poslouchal audio přednášky a okamžitě jsem své poznatky aplikoval v praxi. Mnoho lidí má skvělé
nápady a mluví o skvělých nápadech, ale potom – neudělají nic. Zhruba 90 % populace neuspěje právě proto,
že neudělá - nic. Nejdůležitější je totiž to, co uděláte potom. Můžete leccos vymyslet, vyslechnout, naplánovat,
ale hlavním faktorem vašeho úspěchu je, co uděláte potom! Buď setrváte ve své zóně komfortu nebo
musíte investovat svůj čas, peníze a občas i riskovat neúspěch. Zóna
komfortu je pro malé lidi. Pokud k vám přijde možnost
vyzkoušet něco zajímavého – udělejte to.
Okamžitě!
Napište to!
K
dysi jsem vedl seminář pro asi 500 žen. Asi po dvou měsících jsem do onoho města přijel znovu
a setkal jsem se s jednou účastnicí semináře. Vyprávěla mi zajímavou věc. Po skončení semináře,
kam přijela se svou známou se rozhodla sepsat si na papír své cíle, svůj plán. Ona známá, se kterou
bydlela v hotelu jí odrazovala a zvala do hotelového baru. Žena odmítla a usedla k listu papíru.
Po dvou měsících vypadala situace následovně, známá, která dala přednost návštěvě baru,
přišla o práci, ale příjem ženy, která se rozhodla vyjádřit své cíle na list papíru se zdvojnásobil
a její společnost byla mnohem úspěšnější.
Co se stalo? Prostě jen vyjádřila svou vůli, dosud skrytou ve sféře neuchopitelných myšlenek,
do v podstatě fyzické podoby. Svým plánům tak dala základ.
Pamatujete, co jsme říkali? Udělejte to okamžitě!
Napoprvé to nebude
fungovat. Možná ani
podesáté…
J
eden novinář se Thomase A. Edisona ptal, proč se snažil o sestrojení žárovky i poté, co provedl
5000 neúspěšných pokusů, copak nepochopil, že to nemůže fungovat? Edison odvětil: „Mladý
muži, ale ty pokusy nebyly neúspěšné. Naopak jsem byl 5000x úspěšný při zjišťování postupů,
které nebudou fungovat.“
Steva Jobse čekal proces dlouhého vynalézání a zdánlivých neúspěchů, proces který jej však
nakonec přivedl k totálnímu úspěchu. Proces vynalézání a úspěchu vlastně spočívá v odstranění
věcí, které nefungují. Nevzdávejte to a budete mít úspěch. Pokud nezačnete ani napoprvé,
nebudete úspěšní. A pokud třeba nechcete začít právě jen kvůli tomu, že by to možná nemuselo
fungovat, říkám vám, že to nebude fungovat. A třeba ani na pátý pokus. Jenže pamatujte,
to nejsou neúspěchy, pouze z celého procesu odstraňujete to, co nefunguje.
Myšlenky
jsou příčinami
„Vášvlastníživot nebude
dostatečně dlouhý na to, abyste
se vše důležité dozvěděli jen díky
vlastním zkušenostem.
Učte se od expertů.
”
16
V
aše mysl je tvůrčí. Svými myšlenkami podmiňujete věci příští a tyto věci, tyto důsledky pak
zpětně zasahují vaši mysl. Váš vnější svět je tedy tvořen tím, co máte uvnitř. Mysl je opravdu velmi
mocná. Pozitivní mysl dokáže úžasné věci, negativní mysl nedosáhne ničeho.
Ale stále je to jedna a ta samá mysl. Záleží na vás, jak její potenciál využíváte. Vaše mysl je ohromně
silný automobil, s nímž můžete být všude první anebo také všude poslední. Řídíte jej totiž vy. Většina
lidí si vyvinula návyk na nízký výkon. Pohybují se v nízkém rozsahu otáček, které je už ani nenapadne
zvyšovat. Jen několik málo procent lidí se rozhodlo tuto hranici prolomit.
Když svoji mysl využíváte adekvátně, dokážete cokoliv. Nemusíte být kreativní nebo géniové,
nemusíte mít ani špičkovou školu.
16
4000 hodin
Zákony určující
vaší budoucnost
V
e třiceti letech jsem se rozhodl, že si dokončím
vzdělání a získám titul MBA. Čtyři tisíce hodin
jsem investoval do studia a nedozvěděl jsem se
vlastně - nic. To, co jsem se učil, nemělo pro
praktický život a obchod žádnou hodnotu.
Důležité jsou totiž výsledky. Pokud máte
v obchodě výsledky, nikoho vaše
vzdělání nezajímá.
P
řírodní zákony jsou oboustranné, mohou působit kladně i záporně. A platí pro všechny. Každý, kdo je dnes úspěšný,
byl kdysi mezi těmi neúspěšnými. A potom začali dělat něco jinak. Zaprvé – změnili způsob svého myšlení.
Zákonem číslo 1 je Zákon příčiny a následku
V celém vesmíru platí úměra mezi tím, co vložíte a získáte. Platí to stále. A vztahuje se to i na zmíněné učení od
expertů. Budete-li postupovat stejně jako oni – ne jen navenek, dosáhnete i podobných výsledků. A skvělou zprávou je,
že všechny problémy už jednou někdy vyřešil, všechny otázky byly zodpovězeny, všechny cíle byly dosaženy. Vy nemusíte
hledat nové způsoby, stačí to udělat jako ten, komu se to už podařilo. Tento princip jsem praktikoval a během roku
se moje výsledky 10x zlepšily.
Zákon 2 – Zákon přesvědčení a víry
Svět kolem vás
je zrcadlem vašeho
vlastního nitra.
Vaše přesvědčení, to v co věříte, se stane i vaší realitou. To, v co věříte, určuje to, co děláte a vidíte. Úspěšní lidé
smýšlejí o sobě a o světě pozitivně, neúspěšní lidé jsou naopak plní negativismu. Nejhorší přesvědčení je to, které nám
říká, že něco nedokážeme, že nejsme dost dobří nebo si to nezasloužíme. Sami tak brzdíme svůj jedoucí automobil.
Tito lidé si omezují svůj svět a možnosti, aniž by to bylo podložené realitou.
Proč jsou někteří lidé úspěšnější než jiní? Všichni úspěšní lidé mají jeden společný rys – všichni věřili
ve svůj úspěch. Malí lidé vidí příčinu úspěchu ve štěstí. Všichni úspěšní lidé vám ale řeknou, že úspěch
spočívá v tvrdé práci. A nepovídají si mezi sebou o penězích a o majetku, který mají. Povídají si o všech
těch chybách, které udělali.
Jaký cíl byste si v životě stanovili, pokud byste měli záruku, že se určitě splní? Tuto otázku pokládám
na svých seminářích. Představte si, že mám kouzelnou hůlku a mohu to splnit – tak čeho chcete
dosáhnout? Mnoho lidí se usmívá a nebere to vážně. Jenže ti úspěšní se ke každému svému plánu
staví právě takto. Jsou přesvědčeni o jeho zdárném splnění.
P
okud budete mít v sobě zmatek, nebudete se orientovat ve vnějším světě. Všichni úspěšní lidé mají
společné to, že mají jasně uspořádanou vizi toho, co chtějí. Máte-li jasno a navíc si své plány
napíšete, zvyšujete tak 10x pravděpodobnost jejich realizace, protože aktivujete všechny vesmírné síly
k tomu aby vám byly nápomocny.
Zákon 3 – Zákon očekávání
Myšlenky, které se týkají vašeho očekávání, determinují vaší realitu. Nedostanete to,
co chcete, ale to, co očekáváte. Očekáváte úspěch? Budete úspěšní. Vysoká
očekávání jsou nástrojem pro úspěch. Máte-li negativní očekávání, čeká vás také
negativní zkušenost. Protože to, co přijde, si vytváříte vy sami.
Děti jsou od útlého věku většinou učeny tomu aby měly strach. Rodiče se totiž
s těmi nejlepšími úmysly snaží děti ochránit před nebezpečím, předtím aby
si ublížily. Stůj! Nedělej to! A děti se díky tomu naučí rozeznávat vše
neznámé jako něco, co je potenciálně nebezpečné, což si nesou
s sebou až do dospělosti. 80 % populace patří
k neúspěšným lidem právě proto, že v situaci,
kdy je potřeba aby člověk překročil svou
hranici podvědomého bezpečí a pohodlí,
řeknou si: STOP! A odmítnou jít dále,
dále za svým vlastním úspěchem.
Vaši rodiče měli obrovský vliv na to, kým se stanete. Pokud měli negativní
očekávání ohledně vás samotných, pravděpodobně se to vyplní. Rodiče mohou
do svých dětí vložit negativní víru v sebe samotné. Děti tento vklad akceptují
a může je to ovlivnit na celý život. Děti, ze kterých se stali úspěšní lidé, měli
rodiče, kteří přirozeně očekávali, že budou úspěšní, věřili ve své děti. Tím
jsem se snažil řídit při výchově dětí i já. Od malička jsem svým dětem
projevoval víru v úspěch. Když dostali špatnou známku, řekl jsem,
že to nevadí, protože příště to bude lepší. Sami se naučili natolik
věřit v sebe samé, že jejich výsledky se stále zlepšovaly.
Zákon 4 – přitažlivosti
Pozitivní myšlenky, přitahují pozitivní věci. Pokud máte jasný
obraz o tom, co chcete, tím rychlejší a účinnější budou i výsledky.
Vaše myšlenky vás mohou dostat nahoru nebo dolů – a bod nula zde
neexistuje. Pouhou myšlenkou můžete působit na svůj krevní tlak. Pouhé
myšlenky mohou mít vliv na vaše zdraví. Proto mějte přehled o svých
myšlenkách, držte je na uzdě a kontrolujte svoji mysl.
Myšlenka vynásobená emocemi se do vašeho života zhmotní mnohem rychleji
než myšlenka mdlá. Nadšená a pozitivní emoce vložená do myšlenky přinese právě
takové výsledky. A jistě si dokážete představit jak to dopadá, když je to obráceně.
16
„Pokud
v sobě budete
mít zmatek,
nebudete se
orientovat
ve vnějším světě.”
Pevné základy
M
álokdy si uvědomujeme, jaký vliv má výchova v dětství na budoucnost dítěte. To co dělali vaši rodiče vám,
pravděpodobně děláte i vy vašim dětem. Dítě potřebuje cítit lásku, bezpodmínečnou lásku. Pokud mu ji
rodič plně neposkytuje, dítě se snaží dělat vše pro to, aby jí získalo. Snaží se vyhovět požadavkům a představám,
které ani nejsou součástí jeho obrazu světa. Aby se vyhnulo kritice, potlačuje samo sebe a přetváří se v něco jiného.
A z toho plyne, že není samo sebou, jeho vlastní vize je potlačena ve prospěch představy rodičů. Naučí se mít strach
být samy sebou a dělají jen to, co po nich chtějí ostatní. Velmi důležité je pro ně to, co si o nich ostatní lidé myslí.
To vše má příčinu v tom, že se snažily uspokojit všechny představy svého okolí o nich samotných. A jen pro to,
aby nepřišly o lásku.
A vyrostou z nich paralyzovaní lidé. Říkají: „Musím – ale nemůžu. Nesmím – ale chtěl bych. Chtěl bych dělat tuto
práci, ale nemůžu, protože bych neuspěl. Nemůžu dělat tuto práci, ale musím, jinak se nadřízený bude zlobit.“
Neustále žijí ve stavu strachu a negativity, po celý život. A my všichni, jsme to aspoň jednou pocítili. Z neustále
kritizovaných dětí vyrůstají dospělí, kteří jsou přesvědčeni, že nemají právo být šťastní, být úspěšní. A pokud se
úspěšnými stanou, necítí se spokojeni, jakoby si svůj úspěch nezasloužili.
Děti, které jsou zhruba od šesti let podporovány, aby dělaly svá vlastní rozhodnutí, budou mít zdravé základy
k tomu aby v dospělosti stály ve všech situacích sebevědomě a pevně na vlastních nohách. Můžeme se hádat
a nesouhlasit, ale nekritizujme děti a nevkládejme na ně pocity viny za něco, co udělaly. Děti dělají chyby, ale ty
mají sloužit k tomu, aby je něco naučily, ne k tomu, aby jim vynesly pokřivující kritiku, destruktivní kritika ničí
člověka zevnitř a třeba i na celý zbytek života. Dělat chyby je přece normální.
Vyrovnaný dospělý člověk musí být vychován v respektu a úctě. Ke svým dětem jsem vždy hovořil slovy prosím
a děkuji, pokud jsem něco chtěl. K dětem jsem projevoval stejný respekt, jaký jsem projevoval dospělým. Vyrostly
v sebeúctě ve zdravě sebevědomé a oblíbené jedince. A věřím, že i díky tomu, že vyrostly v respektu a lásce.
Každý, kdo trpí nedostatkem sebevědomí, to může změnit. Jste tím, co myslíte, že jste. Myslete na sebe jako
na úctyhodné a vyrovnané. Upřímně a poctivě. Protože léčba musí vzejít od vás samotných.
Každý lidský čin má smysl
- jeden společný.
K
dysi jsem studoval metafyziku a psychologii. Setkal jsem se s princem, který měl zásadní vliv na můj život.
Studiem různých pramenů jsem došel až k mysliteli žijícímu 350 let př. n. l., který si dal práci s analýzou všech
až 2000 let starých filozofických spisů, ke kterým měl možnost se dostat. A ten zjistil jednu věc, totiž, že nemůžeme
konat, aniž bychom měli cíl. Znamená to, že každý čin má nějaký svůj záměr s nímž je konán. A všechny tyto záměry
mají jeden společný smysl – ten největší, ten první. Být šťastný. Štěstí je hlavním cílem, všech lidí na světě. Pro pocit
štěstí konáme naprosto vše, aniž bychom si to uvědomovali. Každý náš čin má smysl - být šťastný.
Chtěli bychom tedy měřit úspěch libovolného člověka, můžeme to udělat takto: Jak šťastný je tento jedinec
po většinu svého času? Kolik procent svého života je šťastný?
Úspěšní lidé se většinou cítí šťastní. Cítíte-li se tak po 80 % svého času, je to dobré, vždycky se objevují
problémy, které musíme řešit. Neúspěšní lidé jsou většinou nešťastní.
Ale jak definovat štěstí člověka? Vše, co se děje uvnitř nás, se nějakým způsobem ukazuje navenek. Šťastní lidé
hovoří pozitivně, nešťastní lidé naopak kritizují, stěžují si a jsou skeptičtí. Šťastní lidé jsou veselí, pozitivní a hledají
nové nápady.
Proč ale nejsme všichni šťastní? Představte si dva body, jeden jste vy a druhý je váš cíl. A vaším cílem je být
šťastní. Mezi těmito body je cesta, kterou může něco blokovat. A co je touto překážkou? Negativní emoce. Jsou naší
hlavní překážkou v tom, abychom cítili štěstí. Pokud je eliminujeme, budeme šťastní. Strach, pochyby, zlost,
žárlivost, odmítání, podezřívavost, to jsou plody ze stromu negativních pocitů. Tento strom má své větve, svůj kmen
a své kořeny. Je trochu podobný vánočnímu stromku, plnému světel. Uvědomme si, že všechny problémy světa
i vaše osobní mají příčinu v negativních pocitech. Kořeny stromu negativních pocitů berou své živiny ze dvou
faktorů. Prvním z nich je ODŮVODNĚNÍ. Negativní pocity totiž nemůžete mít bez jejich odůvodnění, které jim dává
oporu. Většina negativních pocitů je spojena s jinými lidmi. Negativní pocity se z kořenů sbíhají do kmene stromu,
a tím je hněv, zlost. I ta musí mít svou oporu ve vašem pocitu, že na ní máte právo.
Druhým faktorem vyživujícím kořeny, je IDENTIFIKACE. To znamená, že si cokoliv berete osobně a emocionálně
se do situace zapojíte. Jen tehdy, když si věci vezmete osobně, jen tehdy můžete být negativní. Dokud se věci dějí
někomu jinému, nemáte problém a jste v klidu.
Povím vám způsob, který mi pomohl odmítnout negativní pocity. Pokud něco nemůžete změnit, nezapojujte
do toho své emoce.V životě jsou dvě etapy, budoucnost a minulost. Jejich předělem je přítomnost. Cokoliv se stalo
v minulosti, nachází se to v oblasti, kterou nemůžete změnit. Ale budoucnost můžete změnit svou přítomností.
Rozdělte si život na problémy versus fakta. Naše barva očí, výška, váha, počasí venku – to vše je fakt a nezasahují
naše emoce. Přitom ale 90 % času stráveného negativními pocity spadá do oblasti, kdy se lidé zlobí na něco, co se
odehrálo v minulosti a už s tím nic nenadělají. Když přestanete věnovat pozornost minulému problému a vyživovat
jej tím, přestane vás obtěžovat. Věnujte svou pozornost přítomnosti a budoucnosti a uděláte mnohem lépe.
Pozitivní myšlenky vám dávají sílu a energii, negativní myšlenky dělají opak. Opravdu není lehké takovou změnu
učinit, ale jde to. Jde to i naráz. Utněte strom negativních emocí.
Negativní emoce ve vás nemohou vzniknout bez obvinění něčeho nebo někoho jiného. Veškeré obviňování
a negativní emoce tak můžete zastavit krátkou větou: „Já jsem zodpovědný“. Já jsem odpovědný. Já jsem
zodpovědný.
Obviňování jiných lidí za vaše problémy, je hlavním důvodem toho, že nejste šťastní. Také je hlavní příčinou
psychických i fyzických nemocí, které trápí lidstvo. Rakovina, infarkty, žaludeční problémy, to je vše způsobeno
kyselinou našeho obviňování. Dalším negativem je stěžování si. Zaujímáme jím postoj – Já jsem oběť. A s tím je
spojená slabost a zmenšování důležitosti.
Jediným lékem je – přijmout zodpovědnost. Všichni lídři mají zodpovědnost. Ti ostatní jen obviňují a vymlouvají
se. V okamžiku, kdy přijmete zodpovědnost, vytáhnete zásuvku vánočního stromku ze zdi a ten zhasne.
V hlavě můžeme mít aktivní pouze jednu myšlenku. Ano, v mysli jich máme mnoho, ale zpracovávat můžeme jen
jednu. Takže můžete se zaobírat buď myšlenkou negativní anebo tou pozitivní. A tou nejpozitivnější myšlenkou je:
Já jsem zodpovědný. Dává vám vládu nad vašimi emocemi a dává vám sílu. Existuje přímý poměr mezi tím jak jste
šťastní a mírou vaší zodpovědnosti. Chcete být šťastní? Přijměte zodpovědnost! Chcete být nešťastní? Obviňujte ty
ostatní! Řekové dnes obviňují ostatní bohaté země Evropy podle stejného klíče. Nepřijímají zodpovědnost.
Přemýšlejte – proč jste zodpovědní? Trápíte se v manželství? Ptám se vás, nutil vás někdo s pistolí přitisknutou
u vašeho spánku říci „ANO“? Rozhodli jste se sami a dobrovolně. Věděli jste, že vaše nasávající není dokonalá.
Rozhodli jste se, jste zodpovědní. Zůstali jste v manželství dobrovolně? Jste zodpovědný, byla to vaše volba. Toto
platí naprosto ve všem. Máte volbu, je to vaše volba a vaše zodpovědnost. Nikoho neobviňujte. Protože zlobit se
na někoho jiného neubližuje jim, ale právě vám! Zlobit se na cokoliv z minulosti znamená ubližovat sám sobě.
Udělal jsem toto a bylo to mé rozhodnutí. Pokud se mi výsledek nelíbí, příště moje volba bude jiná. Přijímejte
zodpovědnost a mluvte pravdu! Cokoliv jiného vás uzamkne na místě zakleté v nesvobodě.
Záznam celého semináře si můžete stáhnout na stránkách www.brian-tracy.cz
svět
BSF pomáhá
Zapojili jsme se do kampaně na pomoc Nepálu a Tibetu
Společnost Bohemia Servis Finance finančně
podpořila projekt „Pomoc Nepálu a Tibetu“, který se
zaměřuje na podporu vzdělávání tibetských a nepálských dětí z velmi chudých podmínek. Zmíněná pomoc
je určena pro výstavbu školy a ubytovacího zařízení
v oblasti Solo Khumbu v Himálaji. Škola také podporuje
výuku tradiční tibetské poezie a malby a pomáhá tak
zachovat cenný odkaz tibetské kultury.
Prezidentka společnosti
ATMA DO Jiřina Libanská
předává děkovné listiny
představitelům BSF a.s.
Jiný
rozměr
svět
BSF představila
nový nástěnný kalendář
A dokonce se jedná o kalendář se 14 měsíci,
dalšíbonus nad běžný standard od Bohemia Servis
Finance.
S
polečnost BSF a.s. se rozhodla pro vydání nástěnného
kalendáře, který by se vymykal z praxe běžných reklamních
Poděkování
předmětů a mimo estetické funkce by vystihoval
převzali
i hodnoty, jimiž se společnost snaží řídit.
Mgr. L. Andrlíková,
Spojením filozoficko-duchovních olejomaleb výtvarníka Dalibor
Z. Kosťová,
Vajnara s citáty na téma osobního rozvoje se BSF tímto kalendářem
Mgr. M. Chvojka,
snaží „zhmotnit“ svůj slogan Dáváme financím jiný rozměr.
P. Rauscher,
O. Toferner
Kalendář s lehce nadstandardní velikostí (42x60 cm) má netradiční
a R. Kratochvíl
malý „náskok“ proti jiným kalendářům, nezačíná totiž lednem 2013,
ale již listopadem letošního roku. Jeho majitelé si jím tedy mohou
zkrášlit interiér mnohem dříve.
Celkem 14 stran s kalendárii od listopadu 2012 do prosince 2013
Spustili
jsme
BSF Life
nese společně
V minulých měsících byl spuštěn
nový firemní portál BSF Life, určený
zejména pracovníkům Bohemia
Servis Finance a.s., pro které plní
funkci pracovního a společenského ečasopisu. Je zde řešena pracovní i
mimopracovní problematika s
možností diskusí, sdílení fotografií
i zkušeností. Definitivně tak došlo
k oddělení od funkce tištěného BSF
magazínu, který právě držíte v ruce,
a který se nově zaměřuje pouze na
klienty BSF.
s titulní stranou 15 fotoreprodukcí obrazů. Grafika jednotlivých
kalendárií umožňuje vepsání krátké poznámky a layout stránek je
navíc uzpůsoben případnému vystřižení a zarámování fotoreprodukcí.
Klienti BSF, kteří kalendář ještě nemají o něj samozřejmě mohou
požádat svého poradce.
Duchovníobrazy a citáty na téma
osobního rozvoje člověka se v kalendáři
vhodně pojís hlavním mottem BSF
Dáváme financím jiný rozměr
16
Asi se nestává často, aby se
spokojený klient pojišťovací
společnosti rozhodl sám
pojišťovací služby poskytovat.
A už vůbec není obvyklé,
aby tím klientem byl
majitel prosperující firmy.
Zdá se tedy, že Dušan
Procházka, jednatel
společnosti Galileo
Corporation je světlou
výjimkou.
• Pane Procházko, jak jste se poprvé dozvěděl
o existenci Bohemia Servis Finance?
Text Dalibor Vajnar
Foto archiv Galileo Corporation
Moje první setkání s BSF bylo jaksi nepřímé a byl
jsem při něm takříkajíc na druhé straně barikády.
Tehdy se jednalo o pojistnou událost, kdy jsem utrpěl
škodu na své nemovitosti a viník byl pojištěn právě u
BSF. Mojí smůlou byl fakt, že právě na tento
konkrétní případ vzniklé škody se pojištění
nevztahovalo. Takže, po této stránce se nejedná o
příjemnou vzpomínku. I tak jsem si ale odnesl velice
dobrou zkušenost díky dojmu z práce poradců
BSF, konkrétně paní Dany Horákové z Chomutova,
která, ač to vlastně nebyla její povinnost, všemožně
se snažila být mi nápomocná a najít pro mě řešení
celé situace. Díky tomu jsem měl možnost poznat
klady osobního přístupu ke klientům. Ocenil jsem
umění naslouchat a také to, že můj problém nebyl
nijak odsouván do pozadí. Tato osobní angažovanost
mi velmi imponovala a měla velký vliv na vytvoření
mého dobrého dojmu o práci BSF.
Ocenil jsem
osobnípřístup
ke klientům
od poradců
BSF a. s.
Ke službám, které poskytuje společnost Galileo,
patříi pořizovánípanoramatických fotografií,
včetně výškových. Společnost v letech 2010-2011
tímto způsobem nasnímala všechny
naše státníhrady a zámky.
Služby
trochu
jinak
16
16
• Jak se tento vliv projevil?
Na základě mého pozitivního dojmu o práci Dany
Horákové jsem se na ní později obrátil v souvislosti s
pojištěním svého nemovitého majetku a protože
moje otázky byly zevrubně zodpovězeny a celou
problematiku se mnou pečlivě prokonzultovala,
získal jsem důvěru v nabízenou službu a uzavřel
pojistnou smlouvu. Na rozdíl od anonymního
přístupu ostatních pojišťoven mi plně vyhovoval
osobní přístup, kdy jsem nabyl přesvědčení, že
poradce je zde pro mě a ne já pro něj. Poradce, v
tomto případě správněji poradkyně, pro mě
symbolizuje celou společnost BSF, je jejím
reprezentantem a nese tím také velkou
zodpovědnost.
Pro speciálníefekty a panoramatické snímky společnost používá vlastní
prototyp vzducholodě, plněné heliem. Je přibližně 6 metrů dlouhá
a jejíprůměr činítéměř 2 metry.
Jaké mohou někdy
skrývat poklady však
asi tehdy ještě netušil.
Požaduji osobníservis. A pokud ten
je kvalitní, jsem spokojen a nemám
důvod něco měnit.
• Měl jste již dříve zkušenosti s finančnímu poradci?
Ano měl. A přiznávám, že jsem je všechny posílal
pryč. Teprve díky zkušenosti, kterou jsem již zmínil,
jsem změnil názor. Viděl jsem, že stejná věc se dá
dělat i jiným způsobem, než jak jí provozují velké
ústavy, které jsem navštívil.
Navíc mi tento způsob imponuje i proto, že mojí
filozofií v podnikání je dělat věci jinak, tedy
způsobem, jak to potřebují klienti. Vždy mám
možnost se obrátit na konkrétního člověka, se
kterým mohu věc probrat a nikdo mne neodkazuje
na další a další osoby. Pro mě tedy smlouva znamená
konkrétního člověka, který leccos ví o mých
potřebách.
• Dokážete si představit, že byste využíval možnosti
rychlého pojištění přes internet?
Z důvodů, které jsem již předeslal, bych této
možnosti určitě nevyužil. Osobně velmi preferuji
komplexnost a pokud jsem dostatečně spokojen s
rozsahem služeb, nehledal bych jinou nabídku jen
kvůli tomu, že bude třeba o něco levnější. Právě
proto, že nyní již opravdu požaduji osobní servis. A
pokud ten je kvalitní, jsem spokojen a nemám důvod
něco měnit.
• Přejděme nyní k vaší činnosti, jste spolumajitelem
společnosti Galileo Corporation s.r.o., která se již
dlouhou dobu pohybuje na absolutní špičce ve
svém oboru. Mohl byste nám, prosím, přiblížit její
činnost?
Galileo Corporation se od roku 2002 specializuje
na tvorbu internetových stránek a aplikací pro
městské a obecní úřady, mikroregiony a další svazky
obcí, státní hrady a zámky, infocentra, školy, muzea a
další různé příspěvkové a rozpočtové organizace. V
současnosti naše produkty využívá 3000 zákazníků z
řad těchto institucí a organizací a v tuto chvíli máme
přes dvacet zaměstnanců.
• Co vaši zákazníci nejvíce oceňují?
Snažíme se poskytovat maximální možný servis v
průběhu realizace zakázky a následnou profesionální
péči a podporu po dokončení zakázky.
Naše služby jsou navíc velmi komplexní, v oblasti
16
IT mezi naše hlavní produkty a služby patří nejen
výroba internetových stránek včetně administrace,
ale i mapové aplikace, virtuální prohlídky,
konzultační a vzdělávací činnost a mnoho dalších.
A právě v současné době rozjíždíme novou oblast
služeb pro naše zákazníky, která souvisí s BSF.
• Co může mít společného poskytování IT služeb a
pojišťovnictví?
Velmi se zajímám o finance a chtěl jsem do této
oblasti více proniknout z pohledu pojišťovny či
zprostředkovatele, získat informace o fungování
celého systému. Jedná se o velice zajímavý obor a po
zkušenostech se službami Dany Horákové mě
napadlo, že stejné služby, se stejně kvalitním
přístupem můžeme nabízet i my klientům Galileo
Corporation. Tito klienti nás znají a mají s námi
výborné zkušenosti právě i díky tomu, že také naše
společnost prosazuje osobní přístup k zákazníkům.
Z praxe víme, že mnoho našich klientů má
negativní zkušenosti s poskytovateli pojištění a
uvítali by kvalitnější služby. To nás vedlo k založení
další společnosti se zaměřením na poskytování
služeb BSF našim vlastním klientům. Výběr
společnosti BSF nebyl automatický, opravdu
zevrubně jsem se seznámil s celou problematikou,
všemi poskytovateli a pečlivě jsem vybíral s kým
navázat spolupráci.
Stovky a stovky
webových stránek obcí,
památek či organizací.
I to je vizitka Galileo
Corporation.
Tímto způsobem tedy můžeme našim zákazníkům
nabízet širší nabídku služeb a předpokládáme tím
další zvýšení náskoku proti konkurenci.
16
Výběr společnosti BSF nebyl automatický.
Opravdu zevrubně jsem se seznámil
s celou problematikou, všemi poskytovateli a pečlivě
jsem vybíral s kým navázat spolupráci.
• Konkurence v oboru působení Galilea má
v současnosti jakou pozici?
Galileo Corporation má nyní v oboru 15% podíl
mezi zákazníky z oblasti obcí a měst. Jsme tak na
pozici číslo jedna. Konkurence ovšem samozřejmě
existuje a abychom si své pozice udrželi a zlepšovali,
jdeme cestou neustálého zlepšování kvality služeb.
Což znamená, že nekonkurujeme primárně cenou,
ale technickou podporou, zázemím, osobním
přístupem a dosažitelností téměř kdykoliv. Ročně
díky tomu dnes dosahujeme 20% nárůstu a přitom
nám odchází pouhé jedno procento zákazníků. A
klíčem k tomu je mít kvalitní a spokojené
obchodníky. Zde je jasná paralela na služby BSF. Naši
klienti mají svého obchodníka, znají ho a on je jim k
dispozici se všemi svými informacemi. Je zde prostě
osobní vztah, což u konkurence není běžné. Pro naše
zákazníky máme také firemní časopis a i ten vlastně
neustále pomáhá udržovat náš vztah a povědomí o
existenci našich služeb, stejně jako různé dárky.
Klient je pro nás člověkem, který má také narozeniny,
slaví Vánoce a rád si popovídá.
narodit, pak jej můžete rozvíjet. Při náboru tomu
opravdu věnujeme čas a filtrujeme zájemce dle
našich požadavků. Z těchto 50 až 100 zájemců
nakonec vybereme 10 %, kteří projevují snahu být
aktivní a nezajímá je primárně fixní odměna, protože
mají na to vydělávat si svým přístupem
mnohonásobně více. Při osobním pohovoru se nám
3 ze 4 lidí podaří vybrat přesně dle našich představ.
Těm se pak maximálně věnujeme, zaučíme je na
našem systému, poznávají produkty a území své
činnosti. Z naší strany mají veškerou potřebnou
podporu, technickou i finanční, což ovšem bereme
jako investici, která se vrátí.
• Jak se podobná síť obchodníků buduje?
Základním požadavkem z naší strany je, že
zájemce se své činnosti věnuje naplno. Většinou si
vybíráme minimálně z 50 zájemců, ze kterých
vybereme jednoho. Neponecháváme skutečně nic
náhodě. Náš obchodník má ve svých počátcích
jistotu, že mu finančně pomůžeme než si vybuduje
pozici, k dispozici má samozřejmě technické
vybavení a knowhow a především dostatečně
rozsáhlé území pro svoji činnost. Tato území se
nepřekrývají a obchodník je má plně na starosti. Naši
obchodníci jsou opravdu velmi zkušení a vyspělí,
jejich vzdělávání a uvedení do praxe věnujeme
maximální úsilí a to se zúročuje. Kdyby nám takový
obchodník odešel, trvalo by zhruba tři roky, než by
se nám v dané oblasti podařilo s jeho nástupcem
dosáhnout stejných výsledků. Mají ale natolik dobré
podmínky k práci a samozřejmě ohodnocení, že
neodcházejí.
• Jste na špici v oboru a ovládáte 15 % trhu.
Předpokládám, ale, že vaše vize sahá mnohem dále.
Myslím, že je reálné dosáhnout dvojnásobení
našeho podílu, tedy obsadit zhruba třetinu trhu v
našem oboru. Máme k tomu desetitisíce příležitostí
u různých příspěvkových organizací.
• Kolik času denně své práci věnujete?
Odpověď bude možná pro někoho šokující, ale v
současnosti je to asi šest hodin denně. Nyní je
samozřejmě naše společnost rozjetá, dříve to bylo
mnohem více času, kolem dvanácti hodin denně.
Pozice, které se nám podařilo dosáhnout, mi ale
umožnila změnit si nastavení priorit a nyní se snažím
více věnovat rodině, sportu či zahrádce. Ano, mohl
bych pracovat i dvojnásobek času, možná bych se
měl ještě o trochu lépe, jenže jen kvůli práci přece
nežiji.
• Jaké vlastnosti musí mít?
Vítáme zralejší lidi mezi 35-45 roky, s rodinou a
závazky. Povahu musí mít poněkud extrovertní a
nezbytný je obchodní talent. S tím se ale můžete jen
16
16
Pane Procházko, děkuji vám za zajímavý
rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů.
Download

bsf magazin web - Bohemia Servis Finance as