-1-
leden-únor 2012
2
ÚVODNÍK
3
4
k tématu…HODNOCENÍ MINULÉHO ROKU
k tématu…PŘEDSEVZETÍ
5
6
k tématu…NABÍDKA DOUČOVÁNÍ
JE DOBRÉ VĚDĚT
7
8
… K SOBĚ
Unie Kompas
Pod Stráněmi 2505
76001 Zlín
www.unko.cz
[email protected]
577 011 946
-1-
k tématu… SEBEHODNOCENÍ
k tématu… SEBEHODNOCENÍ
11
12
TERÉNNÍ PROGRAM „STREETWORK“
SOCIÁLNÍ SLUŽBA PRO DĚTI VE VĚKU 9-15
A MLÁDEŽ A MLADÉ DOSPĚLÉ VE VĚKU 15-26
PROSTOR PRO TEBE
9
10
MÁŠ VOLNOU CHVILKU?
PROSTOR PRO TEBE
13
14
ZNÁŠ TEN VTIP?
TERÉNNÍ PRACOVNÍCI + KONTAKTY
… NA POKRAČOVÁNÍ
-2-
-3-
Ahoj!
V rukou právě držíš první číslo časopisu terénního programu Klíč.
A protože se k tobě časopis dostal, je pravděpodobné, že jsi uživatelem
služby, nebo se teprve chystáš uživatelem stát.
Tento časopis je místo, kam chtějí terénní pracovnice psát informace, o
kterých si myslí, že by tě mohly zajímat nebo ti být užitečné. Na tomto čísle
spolupracovala Jitka (-jm-), Eva (-es-) a já, Zdenka (-zv-). (Zkratky v závorkách
jsou podpisy – poznáte podle nich, kdo který článek připravoval.)
Časopis bude vycházet každé dva měsíce a každé číslo se bude věnovat
nějakému tématu (viz zadní strana) a ty nemusíš být jen čtenář, ale pokud
máš nějaký nápad nebo tip na to, co ti tady chybí, nebo co bys tady chtěl/a,
řekni pracovnicím a určitě se nějak domluvíte.
První lednovo-únorové číslo se věnuje TOBĚ a SEBEHODNOCENÍ. Uvnitř
najdeš návod na zamyšlení se nad sebou, svými plány a také zhodnocení
předešlého roku. Jistě je na co vzpomínat a jak říká klasik, pořád je co
zlepšovat. Se zlepšováním souvisí i novoroční předsevzetí. Pokud sis nějaké
dal/a a potřebuješ s ním pomoci nebo si o tom jen popovídat, pracovník je tu
pro tebe – rád ti pomůže, abys změnu nemusel/a odkládat, stačí mu říct.
Také se blíží pololetí – pokud při pohledu do žákovky nejsi spokojen se svými
známkami, hledej uvnitř a najdeš možnost, jak si známky zlepšit.
Vánoce jsou za námi, dárky rozbaleny, Silvestr oslaven a nový rok přivítán.
Nastává čas
za rokem starým. Zhodnocení. Co nám
a co
. Hodnocení není jednoduché, rok je dlouhá doba a tak už si možná ani
, že ten minulý duben byl strašně skvělý. V paměti máme
události prosince, možná listopadu. Zkusme se nyní podívat zpět a
připomenout si, jaký ten rok vlastně byl. Předkládáme ti otázky k zamyšlení,
takové malé pomůcky k
. Pokud chceš, můžeš si to, na co přijdeš,
poznačit. Takže popadni tužku a vzhůru k
!
MINULÝ ROK SE MI POVEDLO
KDYBYCH MOHL(A) NĚCO V MINULÉM ROCE UDĚLAT JINAK, BYLO BY TO
V MINULÉM ROCE JSEM ZÍSKAL(A) / MINULÝ ROK MI PŘINESL
Vánoce jsou za námi a začal nový rok… přeji ti, aby pro tebe byl úspěšný a ať
tě čeká spousta věcí, ze kterých se budeš radovat.
U dalšího čísla, tedy březnovo-dubnového, ahoj!
V MINULÉM ROCE JSEM ZTRATIL(A) / MINULÝ ROK MI VZAL
PS: Na konci ledna nás opustí pracovnice Eva (tedy únor už bude bez ní), ale
už od ledna se můžete setkávat s novou pracovnicí Jitkou! 
Zdenka
vedoucí terénního programu
-zv-
-4-
-5-
Kdo z nás si nikdy nedal nějaké novoroční předsevzetí? Známe to snad skoro
všichni. S přicházejícím novým rokem míváme pocit, že si musíme něco slíbit,
abychom ten nový rok začali přece jenom o něco lépe či něco změnili, oproti
roku minulému. Obecně můžeme předsevzetí rozdělit do dvou skupin. Do té
první patří předsevzetí, která si dáváme, abychom v našem životě něco
přestali dělat a tím bojovali jednak třeba se svými zlozvyky nebo jenom
přestali dělat něco, co dělat nechceme. Mezi taková předsevzetí pak patří
například – nebudu se tolik přejídat, nebudu pomlouvat své kamarády,
omezím kouření nebo prostě přestanu jednoduše dělat to, co mi opravdu
vadí. Do druhé skupiny pak můžeme zařadit předsevzetí, která by nám měla
nový zvyk, který chceme vytvořit, zakořenit nebo zautomatizovat. Taková
předsevzetí jsou nejčastěji typu – budu se pravidelně učit do školy, abych si
zlepšil/a známky, budu zdravěji jíst, začnu se pravidelně hýbat, chci více číst
knihy, budu se snažit zlepšit svůj vztah s rodiči aj.
Přichází pololetí a s ním i vysvědčení! Máš vysoké skóre a nechceš se na konci
roku dovědět, že musíš opakovat ročník?
Streetworker ti pomůže s přípravou do školy a vysvětlí ti učivo, které právě
nestíháš a nechápeš. Můžete společně najít i potřebné informace na referát.
Buď se domluvíte na setkání s doučováním venku (to je na hřišti, v parku, na
schodech domu…) nebo se můžete domluvit na setkání v kanceláři
streetworkera - tam je také přístup na internet a tak to, co streetworker
nenosí v hlavě, může vyhledat a doplnit.
Neboj se využít služby doučování.
Důležité je však nezapomenout na smysl a výhody našich předsevzetí. A
především také zvážit, jaká předsevzetí si dáváme a zda je splnitelné. Netřeba
si totiž dávat takové, o kterém už předem víme, že ho nesplníme, protože
víme o své slabé vůli nebo už jsme to třeba jednou zkoušeli a tak v nás
přetrvává pocit, že plnění je nemožné. Raději je lepší zvolit takové, které
nebude tolik náročné, ale z jeho plnění budeš mít o to větší radost. 
Nezapomeň také na to, že s plněním tvého předsevzetí ti může pomoci také
terénní pracovník. A to ať už si budeš chtít o svém předsevzetí či jeho
naplňování popovídat nebo třeba od něj budeš potřebovat pomoc s nějakým
vyhledáváním, doprovodem aj.
Jestliže se rozhodneš dát si jakékoliv předsevzetí, přejeme Ti především
pevnou vůli při jeho plnění! 
-es-
Co k doučování potřebuješ?
Sešit a učebnici, ze které probíráte učivo, případně pracovní sešit.
Předměty záleží na domluvě – čeština, matika, angličtina, zeměpis, dějepis,
fyzika, chemie…
Doučování je možné jednorázově, opakovaně, jako příprava před písemkou,
před přijímačkami, před maturitou.. záleží na vás -jm-
-6-
-7-
Pokud budeš mít zájem, můžeš se zúčastnit
akce s Klíčem – sáňkování, bobování, jízda
volným stylem na čemkoliv nebo stavění
sněhuláka. Je jen na tobě, kdy budeš chtít
s námi strávit čas zimními radovánkami 
„Nejdelší cesta je do..............“
V případě zájmu se domluv s pracovníkem.
od 1.12.
na zámku ve Zlíně probíhá výstava Hračky ze staré
půdy (vstupné – děti a studenti 15 Kč, dospělí 30 Kč)
6.1.
Živý Betlém – na náměstí Míru, od 16 hod
do 15.1.
Šampionát u protinožců – výstava fotografií
z Mistrovství světa v Austrálii, kterého se zúčastnila
děvčata z Aerobic klubu Zlín
3.2.
Pololetní prázdniny
3.2. – 5.2.
Oslavte vysvědčení v ZOO Zlín – vstup zdarma!
20.2. – 26.2.
Jarní prázdniny
27. 1.
14.2.
20.2.
l
Den památky obětí holocaustu
sv. Valentýn
Den obětí zločinu
-es-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 Na hlavě rostou … 2 Bílé smítka ve vlasech… 3 Bolák v ústech…
4 Schopnost posuzovat z estetického hlediska… 5 Ústa mají horní a spodní…
6 Mužské zájmeno… 7 Malá nádobka na čaj nebo kafe… 8 U vstupních dveří
bývá na zemi… 9 Severské zvíře… … 11 Ženské zájmeno 12Troska budovy…
13 Základní vybavení ložnice jsou… 14 Velký barevný papoušek…..
15 Nejčastější spojka..
Nápověda: ruina
-jm-
-8-
-9-
Jsi originální osobnost a to znamená, že máš spoustu různých vlastností,
dovedností a životních zkušeností, které dohromady
vytvářejí jeden celek, jsou pro tebe charakteristické a přitom jedinečné, takže
tě odlišují od ostatních.
Zkus si sám/sama pro sebe do tabulky na protější stránce napsat
1. Co považuješ za silné stránky tvojí osobnosti – to co ti jde, co umíš,
v čem se ti daří, co se na tobě líbí ostatním, zkrátka všechny své plusy
napiš do okénka označeného písmenem S
2. Do vedlejšího rámečku označeného písmenem W napiš co považuješ
za svoje slabé stránky – to znamená, tvoje mínusy, to co ti nejde,
nedaří se, s čím zápasíš, co se ti na sobě nelíbí.
Potom zkus obě tyto políčka porovnat a vyvážit množství mínusů přibližně
stejným počtem plusů a naopak, možná je to těžké…
Do celistvé harmonické osobnosti patří silné i slabé stránky.
Máš nápad na komix?
Povídku?
Básničku?
Vtip?
Citát?
Křížovku?
Rébus?
Článek?
Stal se ti zajímavý zážitek nebo trapas, o který se chceš podělit?
Chceš se vyjádřit k aktuálnímu tématu?
3. Do rámečku označeného písmenem O pak napiš, co by se dalo u tebe
změnit, jaké máš možnosti, které jsi zatím nevyužil, co by šlo dál
rozvíjet a zlepšovat a co udělat jinak.
4. Do posledního okénka napiš to, co by ti mohlo zabránit uskutečnit
potřebné změny v dalším rozvoji tvojí osobnosti, z čeho máš strach,
nebo co tě ohrožuje a odrazuje.
TADY MÁŠ PROSTOR!
Potom zkus hledat v okénku označeném písmenem S – zda je tam něco, co ti
pomůže tyto hrozby a strachy překonat. Pokud chceš, můžeš toto pak probrat
s pracovníkem… rád ti pomůže s ujasněním.
PIŠTE NA [email protected]
-zv-
-jm-
-10-
-11-
Potkají se dvě okurky a jedna povídá: „ Mně je špatně!“
Druhá jí odpoví: „Hmm… jsi nějaká zelená!“
S – silné stránky
W – slabé stránky
Jde lidojed po ulici a nese urnu.
Potká druhého, a ten se ptá:
„ Ty jo, kde jsi sehnal instant???“
Jsou dva hadi a jeden povídá
druhému:
"Ty, Franto, jsme my jedovatí hadi?"
"Ne, proč?"
"Uf, to se mi ulevilo, protože já jsem
se před chvílí kousl do jazyka."
Pane doktore, prosím, předepište mi
nějaké léky proti chamtivosti..
ale velmi, velmi mnoho!
Víš, proč je měsíc bledý?
Protože celou noc svítí a nevyspí se.
O – příležitosti
Víš, co je to maximální rychlost?
Když běžíš kolem domu a za rohem si vidíš paty...
T – ohrožení
Potkají se dva šneci. „Pročpak nemáš ulitu???“ povídá jeden.
„Ále ,utekl jsem z domova,“ odpoví druhý.
Proč blondýnky nedělají led?
Protože pokaždé zapomenou recept.
Co hledá jednoruký člověk ve městě?
(Secondhand)
Víte, proč nemůže slepec skákat Bungee jumping?
(protože by se mu zablil pes)
Označení políček je podle anglických slov
Strong -silný, Weak – slabý, Oportunity - příležitost, Threat – hrozba
-jm-
-jm- -es-
-12-
-13-
Na letáku o naší službě se můžeš dočíst různé informace.
Možná něčemu nerozumíš. Neboj se zeptat pracovníka!
Téma tohoto čísla: práva a povinnosti při využívání služby.

Být seznámen s nabídkou služby a činnosti – nabídneme ti, co můžeš
prostřednictvím služby využívat, budou zodpovězeny tvé otázky týkající se
této nabídky.

Mít zachováno soukromí – tímto se myslí, že pracovníci od tebe
nevyzvídají informace, které o sobě nechceš prozradit sám, ani tě
nenavštěvují doma. Terénní pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí – co
řekneš, zůstane jenom mezi námi.
Vyjadřovat svá přání a nápady k fungování služby – i ty můžeš mít
připomínky ke službě, tvé nápady jsou vítány!
Stěžovat si, pokud nebudeš spokojený/á – můžeš to pracovníkovi
říct, případně napsat svou stížnost a hodit ji do schránky sídla Unie
Kompas, Pod Stráněmi 2505.
Ukončit využívání nabídky bez udání důvodu – nevyhovuje ti
nabídka, je splněn tvůj cíl.



Máš nápad na komix?
Povídku?
Básničku?
Vtip?
Citát?
Křížovku?
Rébus?
Článek?
Stal se ti zajímavý zážitek nebo trapas, o který se chceš podělit?
Chceš se vyjádřit k aktuálnímu tématu?

Uzavřít s pracovníkem DOHODU, chceš-li služby streetwork využívat. Jak
jistě chápeš, musíme svou práci někde evidovat a vykazovat.

STOP obtěžování/ohrožování ostatních uživatelů služby a
streetworkera!
STOP jakýmkoliv projevům rasové a jiné nesnášenlivosti!
RESPEKTOVAT právo ostatních na soukromý rozhovor se
streetworkerem – jsou věci, které chceš možná sdílet jen
s pracovníkem. Tuto možnost ti nabízíme a proto ji prosím respektuj i
u druhých.
STOP ničení a braní věcí bez svolení vlastníka!


TADY MÁŠ PROSTOR!
PIŠTE NA [email protected]

-zv-
-es-
-14-
JITKA
734 44 00 26, FB: Julie Pruhová
pondělí: 13:00 - 17:00 - dle domluvy
úterý: 13:00 - 17:00 - Benešovo nábřeží, Zálešná, Jižní
svahy (segment)
čtvrtek: 14:00 - 18:00 - Jižní svahy - central park
EVA
733 733 024, FB: Eva Unko
pondělí, úterý, středa: od 13:00-18:00 - centrum
města (Lorencova, Ševcovská, Podvesná,
Zálešná, rampy), příp. dle domluvy
čtvrtek: T klub DOMA (Divadelní)
LEDEN – ÚNOR
KLÍČ …K SOBĚ
BŘEZEN – DUBEN
KLÍČ …K PRÁCI
KVĚTEN – ČERVEN
KLÍČ …K NEZÁVISLOSTI
ČERVENEC – SRPEN
KLÍČ …K POHODĚ
ZÁŘÍ – ŘÍJEN
KLÍČ …K ÚSPĚCHU
LISTOPAD – PROSINEC
KLÍČ …K BLÍZKOSTI
ZDENKA
734 44 00 25, FB: Zdenka Unko
úterý: T klub DOMA (Divadelní) / v odpoledních
hodinách v centru Zlína, příp. dle domluvy
středa: dle domluvy
čtvrtek: v odpoledních hodinách, příp. dle domluvy
pátek: v terén dle domluvy / T klub DOMA (Divadelní)
SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST NA WEBU
VŽDY V PONDĚLÍ!
-zv-
Redaktoři:
Zdenka Vymětalová – vedoucí terénního programu
([email protected], 734 44 00 25)
Jitka Malenovská – sociální pracovnice
([email protected], 733 733 024)
Eva Světlíková – sociální pracovnice
([email protected], 734 44 00 26)
Download

Číslo #1 Klíč...K SOBĚ