Tisková zpráva
Revoluční koncept předškolního vzdělávání konečně i v ČR
Podle nezávislé studie zlepšily děti ve vzdělávacím programu FasTracKids svou slovní zásobu a
sociální dovednosti o 100 až 150 procent rychleji než jejich vrstevníci.
Praha – 10. prosince 2013 – Ve věku, kdy našim dětem začíná tradiční výuka je již nejdůležitější
období pro vývoj mozku dítěte nenávratně pryč. Vědecké studie potvrzují, že dětský mozek
nejvýkonněji pracuje v předškolním věku. Možnost urychlit rozvoj schopností svých dětí v těchto
kritických letech mají nyní konečně i rodiče v ČR. Česká republika se totiž stává 52. zemí světa, kde
bude dětem pomáhat růst americký výukový program FasTracKids.
Seznamte se s „předškolním MBA“
V Praze na Těšnově byla pod záštitou amerického velvyslanectví otevřena první česká škola
FasTracKids (www.fastrackids.cz). FasTracKids je technologicky nejvyspělejší mezinárodní koncept
předškolního vzdělávání založený na nejnovějších výsledcích výzkumů. Kvůli jeho pokročilým
metodám bývá často označován také jako „předškolní MBA“. FasTracKids získal za svou práci celou
řadu různých ocenění a časopisem Entrepreneur byl například zařazen mezi Top 500 franšízových
organizací z celého světa.
Už od roku 1998 připravují certifikovaní instruktoři FasTracKids děti pro školu a život pomocí
interaktivních metod a moderních technologií. Děti od 6 měsíců do 8 let se učí rozvíjet kreativní
myšlení, řídit tým, řešit problémy a uplatňovat znalosti a dovednosti v každodenním životě. Získají
komunikační a řečnické schopnosti a osvojí si i další nezbytné dovednosti současného světa. To
všechno zábavnou formou interaktivního dobrodružství, které děti nesmírně baví. A často chytne i
samotné rodiče.
Nově otevřená pražská škola FasTracKids využívá jeden z technologicky nejpokročilejších
vzdělávacích nástrojů na světě - učící stanice FASTRACK, které kombinují výpočetní techniku,
projekci, interaktivní tabuli a dotykové ovládání. Učebny jsou plné barev, aby se děti cítily příjemně. K
dispozici je i zázemí pro rodiče, kteří mohou čekat nad šálkem kávy nebo využít plně vybavenou
pracovnu s Wi-Fi a tiskárnou. Herna pro děti je samozřejmostí.
Při výuce je ve FasTracKids kladen velký důraz na individuální potřeby a možnosti každého dítěte,
protože každé dítě má talent, který je potřeba objevit a rozvíjet. Je zdůrazňováno myšlení před
mluvením a v dětech je probouzena zvídavost. V případě základního programu FasTracKids, který je
určený pro děti od 3 do 8 let, děti navštěvují školu jednou týdně na dvouhodinový program. Ve třídě je
maximálně 8 dětí a kompletní výukový cyklus trvá dva roky. Jednotlivé tématicky zaměřené programy
jsou dvouměsíční. Začít je možné prakticky kdykoliv. „Přestože to na první pohled možná nevypadá,
cílem je rozvíjet u dětí především měkké dovednosti, tzv. soft skills,“ upřesňuje Martin Chalupský,
zakladatel FasTracKids v ČR.
„Jsem velmi ráda, že FasTracKids úspěšně roste po celém světě a stále více a více rodičů oceňuje
přínosy našich studijních programů. Věříme, že se nám v České republice podaří změnit pohled na
předškolní vzdělávání,“ říká Nancy Faunce, majitelka franšízového konceptu FasTracKids, která si
otevření první české školy nenechala osobně ujít.
Výukové plány od profesionálů
Odborníci na vzdělání se shodují, že děti před zahájením školní docházky potřebují vědět víc než
jenom základy abecedy či umět počítat do deseti. Řada vědeckých studií potvrzuje, že v předškolním
věku pracuje dětský mozek nejvýkonněji a s nástupem do školy se již jeho aktivita začíná snižovat.
FasTracKids je díky inovativním postupům a interaktivním metodám v oblasti vzdělávání označováno
jako předškolní MBA.
Učební programy FasTracKids jsou určené pro děti od 6 měsíců do 8 let a jsou založeny na učebních
plánech, které vychází z práce řady předních vědců, jako je například Howard Gardner z Harvardovy
univerzity. Kompletní přehled je k dispozici na stránce: http://www.fastrackids.cz/programy/.
Výrazné zlepšení jen za 2 hodiny týdně
Tisková zpráva
V příjemném a inspirativním prostředí děti výrazně zlepší své komunikační schopnosti, kreativitu,
soustředěnost, kritické myšlení a schopnost se lépe a efektivněji učit. National Institute on Out-ofSchool Time (NIOST) ukázal, že děti navštěvující hlavní výukový program FasTracKids, který trvá
pouhé 2 hodiny týdně, zlepšily svou slovní zásobu a sociální dovednosti o 100 až 150 procent rychleji
než jejich vrstevníci, kteří do programu FasTracKids nechodili.
„Není žádnou novinkou, že gramotnost a sociální dovednosti dítěte jsou nejsilněji formovány v prvních
letech života. Studie ukazují na důležitý vztah mezi dovednostmi, se kterými děti do školy vstupují, a
jejich celoživotním akademickým úspěchem. Naše studijní programy jsou připravovány velmi pečlivě a
při výuce využíváme techniku odpovídající 21. století,“ dodává Silvie Knížetová, ředitelka vzdělávacího
centra FasTracKids v ČR.
Zdarma ukázková hodina v interaktivní třídě 21. století
„Chceme dát rodinám možnost vyzkoušet si na vlastní kůži naše učební programy, proto jsme
připravili speciální akci. Na našich webových stránkách www.fastrackids.cz je nyní možné se přihlásit
na ukázkovou hodinu zdarma. Kdo přijde do konce roku na ukázkovou hodinu může vyhrát i 2 měsíce
výuky zdarma,“ říká Martin Chalupský, zakladatel FasTracKids v ČR.
Pozvánka na den otevřených dveří
Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 11. 1. 2014. V pražských prostorách FasTracKids jsou
od 10.00 do 17.00 hod. vítány celé rodiny.
FasTracKids
Webové stránky pražské školy FasTracKids najdete na www.fastrackids.cz.
Jejím fanouškem se můžete stát i na Facebooku https://www.facebook.com/FasTracKids
Kontakt pro média:
Jana Kulísková
[email protected]
Mobil: 603 643 906
Download

Tisková zpráva