ArcelorMittal Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T +420 595 683 390
M +420 606 774 346
[email protected]
www.arcelormittal.com/ostrava
ArcelorMittal představila nová ultralehká řešení pro
automobilových dveří, uspoří až 34 procent hmotnosti
výrobu
Maizières-les-Metz, 8. července 2013 – ArcelorMittal, největší světová ocelářská a těžební
společnost, představila svá inovativní ultralehká řešení pro výrobu automobilových dveří. Tým
pracovníků výzkumu a vývoje automobilových součástí ArcelorMittal prokázal, že v příštích
letech se díky nové vysokopevnostní oceli sníží hmotnost automobilových dveří až o 34 %
oproti současným řešením. I při takto významném snížení hmotnosti přitom zůstanou
zachovány bezpečnostní a konstrukční parametry požadované automobilkami.
Výrobci automobilů jsou nuceni snižovat hmotnost svých vozidel, aby splnili budoucí emisní normy
Evropské unie pro výfukové plyny. V EU vstoupí v platnost nové předpisy EURO 6 v roce 2014 a
obdobné emisní normy začnou platit od roku 2021 i v USA.
„Vzhledem ke zvažovanému zavedení ještě přísnějších pravidel v následujícím období do roku 2025 v
Evropě i USA se nyní přezkoumává každá část vozidla, abychom zjistili, kde je možné snížit jeho
hmotnost. Redukcí hmotnosti vozidla o zhruba 12 kg se sníží emise CO 2 o jeden gram na ujetý
kilometr,“ říká Brian Aranha, viceprezident divize Automotive Worldwide skupiny ArcelorMittal.
Divize Automotive Worldwide začala již v roce 2010 pracovat na projektu S-in-Motion, díky kterému
ArcelorMittal dokázala snížit hmotnost u karosérie a řady součástí montovaných k vozidlu, jako jsou
například dveře. Mezi další výhody řešení patří nižší výrobní ceny a také nižší spotřeba paliva při
provozu automobilu. „Automobilový průmysl je jednou z oblastí našeho franšízového podnikání a se
všemi velkými OEM výrobci jednáme o použití nových řešení při konstrukci budoucích aut,“ dodává
Aranha.
ArcelorMittal je schopna již dnes snížit hmotnost dveří aut nižší střední třídy z běžných 18,3 kg na
pouhých 13,3 kg, a to při splnění konstrukčních a bezpečnostních požadavků. Snížení dosahuje
použitím ultra vysokopevnostních ocelí (UHSS), které jsou známy pod označením MS 1500 a
Usibor®, pro konstrukční části, a dvoufázových ocelí jako FF280DP pro vnější panely. Tyto oceli jsou
součástí výrobkového sortimentu a při výrobě vozidel se již používají.
Nově vyvíjené oceli, které sníží hmotnost dveří až o 34 %, se objeví na trhu do roku 2017. Toto řešení
využívá pro snížení hmotnosti dveří laserově svařované přístřihy. Celková hmotnost dveří pak bude
přibližně 12 kg. K dosažení tohoto cíle jsou zapotřebí inovativní druhy oceli, které jsou nyní vyvíjeny,
jako například Usibor® 2000 a další vysokopevnostní oceli (AHSS) pro vnější panel za účelem snížení
jeho tloušťky na 0,5 mm.
„Naši výzkumníci přišli v posledních 10 letech s řadou klíčových inovací ocelových výrobků pro
automobilový průmysl. Již dnes mohou být ocelové dveře aut o 30 procent levnější než hliníkové.
Ultralehká řešení automobilových dveří jsou důkazem, že ocel je nejudržitelnější, nejuniverzálnější a
cenově nejpřístupnější materiál,“ říká Greg Ludkovsky, viceprezident globálního výzkumu a vývoje
společnosti ArcelorMittal.
V příštích letech je přitom dle LMC Automotive očekáváno zvýšení celosvětové automobilové
produkce o 24 % (z přibližně 80 milionů automobilů v roce 2012 až na 100 milionů automobilů v roce
2017). ArcelorMittal proto nadále hodlá investovat do rozvoje svého know-how, podniků a vybavení,
aby byl na celosvětový vývoj připraven.
ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové
ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti je 3 miliony tun oceli,
zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné
společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213
korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již
dnes splňuje limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od
roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.
Skupina ArcelorMittal je největší ocelářskou a těžařskou společností na světě, která působí ve více
než 60 zemích. ArcelorMittal zaujímá vedoucí postavení na všech hlavních světových trzích s ocelí: v
automobilovém průmyslu, ve stavebnictví, v sektoru obalové oceli i v sektoru oceli pro výrobu
domácích spotřebičů. Je špičkou ve výzkumu a vývoji a ve velké míře využívá suroviny z vlastních
zdrojů, pro které má také rozsáhlé distribuční sítě. Se svými výrobními závody ve více než 20 zemích
na čtyřech kontinentech pokrývá všechny klíčové trhy s ocelí; od rozvíjejících se po vyspělé.
V roce 2012 dosáhl ArcelorMittal tržeb ve výši 84,2 mld. USD a objem jeho výroby surové oceli činil
88,2 mil. tun, což představovalo kolem 6 procent celosvětové produkce oceli. ArcelorMittal je kótován
na burzách cenných papírů v New Yorku (MT), Amsterodamu (MT), Paříži (MT), Lucemburku (MT),
Barceloně, Bilbau, Madridu a Valencii (MTS).
Download

ArcelorMittal představila nová ultralehká řešení pro výrobu