Dotazník pro zájemce
o franšízu Paneria
V případě vašeho zájmu o franšízu na provozování pekařství Paneria Vás prosíme o vyplnění níže uvedených údajů.
Vyplněný dotazník zašlete v elektronické podobě na adresu [email protected], nebo poštou na
adresu EURECA SHOPS s.r.o., Pekařská 1, 155 00 Praha 5.
Společnost EURECA SHOPS s.r.o. se zavazuje zachovat tajemství podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje:
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Profesní údaje:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Poslední zaměstnavatel & pozice:
Podnikatelská historie:
1. Název společnosti:
Druh činnosti:
Roční obrat:
Počet zaměstnanců:
2. Název společnosti:
Druh činnosti:
Roční obrat:
Počet zaměstnanců:
Jste jediným vlastníkem společnosti?
Ano / Ne
Byla vaše společnost v konkurzu?
Ano / Ne
Měl/a jste neúspěchy v podnikání?
Máte záznam v rejstříku trestů?
Paneria. Dotazník pro zájemce o franšízu Paneria.
1/ 2
Dotazy vztahující se k získání licence na provozování Panerie:
Proč Vás zajímá možnost získat franšízu na provozování Panerie?
Pokud získáte franšízu na provozování Panerie, budete dále pokračovat ve vaší stavající podnikatelské činnosti?
Kolik finančních prostředků můžete investovat z vlastních zdrojů?
Kolik času očekáváte, že budete osobně věnovat provozování Panerie?
Jste franšízantem v současné době, nebo někdy v minulosti?
Vlastníte nebo máte pronajaté nebytové prostory vhodné pro vybudování pekařství Paneria?
Adresa:
Plocha m2: Doba nájemní smlouvy (Do):
Reference, osoby, se kterými se znáte a které Vás mohou doporučit:
Jméno a příjmení:
Telefon:
Jméno a příjmení:
Telefon:
Jméno a příjmení:
Telefon:
V
Podpis zájemce o franšízu
dne
Paneria. Dotazník pro zájemce o franšízu Paneria.
2/ 2
Download

Dotazník žadatele (pdf)