TARIM İLAÇLARINDA DİRENÇ
PESTiSiTLERDE DAYANIKLILIK
( PESTiSiTLERDE DiRENÇ )
Pestisitlerde direnç
Bir zararlıya karşı aynı pestisitin veya etki
mekanizması aynı olan pestisitlerin
ard arda uzun süre kullanılması
sonucu önce hassasiyet azalışı
sonra da dayanıklı popülasyon
Pestisitlerde direnç
Pestisitlere karşı dayanıklılık
tüm zararlılarda görülür.
Kırmızı örümcekler, yaprakbitleri
gibi gelişme süreleri kısa
yılda çok sayıda döl veren zararlılarda
kısa zamanda görülür.
Hangi Türlere
İlk kayıt 1914 yılında ABD’de bildirilmiştir
2007 yılı sonuna kadar 553 türde
331 bileşiğe toplam 7.747 durumda
Diptera (% 33,8)
Lepidoptera (%15,4)
Acarina (13,7)
Coleoptera (%13,4)
Homoptera (%10,5)
Hangi İlaçlara
Dayanıklılık durumu en çok sırasıyla:
organik fosforlu bileşiklere (%37,3),
klorlandırılmış hidrokarbonlardan
cyclodine grubu(%18,4)
piretroitli bileşiklere (%15,5)
DDT’ye (%11,8)
karbamatlı bileşiklere (%7,1)
DAYANIKLILIK TİPLERİ
1-) MORFOLOJİK DAYANIKLILIK,
2-) DAVRANIŞ DAYANIKLILIĞI,
3-) FİZYOLOJİK DAYANIKLILIK,
4-) ÇAPRAZ DAYANIKLILIK VE
5-) ÇOK YÖNLÜ DAYANIKLILIKTIR.
Dayanıklılık Tipleri
1-) Morfolojik dayanıklılık:
Vücut yapısı - sık kıllı olması - kutikula'nın kalın olması
ilacın hedef yerine ulaşmaması
2-) Davranış dayanıklılığı:
Davranışı - meyve kabuğunu yutmaması –
stigmalarını kapatma
3-) Fizyolojik dayanıklılık:
Fizyolojik faaliyetleri - enzimler – etkisizleştirme
En yaygını - kalıtsaldır - en tehlikelisi
Dayanıklılık Tipleri
4-) Çapraz dayanıklılık ( cross-resistance ):
Hiç karşılaşmadığı diğer pestisite de dayanıklılık
Çok tehlikelidir - çok sayıda pestisite
5-) Çok yönlü dayanıklılık ( multiple resistance ):
Birden fazla yolla olabilen dayanıklılık tipidir.
Dayanıklılığın Önlenmesi
Pestisit kullanımı arttıkça dayanıklı zararlı sayısında hızlı bir artış
En önemli sorunlar içinde ilk sıralarda
İlaçlardan beklenen sonuçlar alınamamış
Daha fazla pestisit kullanımı ve etkisizlik nedeniyle ciddi ekonomik
zararlar ve doğal denge iyice bozuluyor, çevre daha çok kirleniyor.
Ciddi strateji arayışları gerekiyor. Zira her şeye rağmen pestisit
kullanımı zararlıları kontrol altında tutabilmek için en önemli
tarımsal savaş unsurlarının başında gelmektedir.
Dayanıklılığın Önlenmesi
Dayanıklılığı yok etmek kolay değildir.
Ancak bazı önlemler ile engellenebilir.
Bu önlemlere pestisit direnç yönetimi denir.




Gerçekten gerektiğinde pestisit kullanılmalı,
Alternatif mücadele yöntemleri teşvik edilmeli,
Diğer savaş yöntemleriyle kombine edilmeli,
En hassas dönemde uygun dozda kullanılmalı,
Dayanıklılığın önlenmesi
 Düşük veya yüksek doz kullanılmamalı,
 Farklı etki mekanizmaya sahip
ilaçlar kullanılmalı,
 Sık ilaçlama yapılmamalı,
 Geniş spektrumlu pestisitler
tercih edilmemeli,
 Etki süresi kısa olan ilaçlar tercih edilmeli,
Dayanıklılığın önlenmesi
 Doğal düşmanlara etkisi düşük olan
ilaçlar tercih edilmeli,

Sinerjist maddeler ilaçlara eklenmeli,

Sonuçlar uluslararası düzeyde ve
düzenli olarak paylaşılmalı,

Dayanıklılık özenle takip edilmelidir.
BULUT TARIMSAL YAYIM
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Dinlediğiniz için teşekkürler…
Download

Slayt 1 - Bulut Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri