FEN BİLİMLERİ
IŞIĞIN SOĞURULMASI
ÖZET
Işığın Soğurulması
Soğurulma Nedir?
Bir ışık kaynağından çıkan ışınlar bir
engelle karşılaşmadığı sürece doğrusal
olarak her yönde yayılır. Her yönde yayılan
ışık ışınlarının neredeyse tamamı saydam
maddelerden direk geçerken, saydam
olmayan maddeler ile karşılaştığında
ışınların bir kısmı yansır, büyük bir kısmı da
cisim tarafından tutulur.
Işık ışınları maddeler tarafından tutulur.
Işığın cisim tarafından tutulmasına da soğurulma adı verilir. Işığı soğuran maddeler ısınır ve
ısınan maddelerin sıcaklığı artar.
Soğrulma Miktarı Nelere Bağlıdır?
Işığın madde tarafından soğurulma miktarı o
maddenin saydamlık özelliği yani ışığı geçirip
geçirmemesi dışında cismin rengine de
bağlıdır.
Farklı renklerdeki maddelerin ışığı soğurma ve
yansıtma miktarları aynı değildir. Koyu renkli
cisimler üzerlerine düşen ışığın büyük bir
kısmını soğururken, çok az bir kısmını yansıtır.
Farklı renkteki maddeler ışığı farklı miktarda soğurur.
Açık renkli cisimler ise koyu renkli cisimlere göre üzerlerine düşen güneş ışığının büyük bir
kısmını yansıtır, çok azını soğurur. Işığın soğurulma miktarı arttıkça da cismin sıcaklığı artar.
Bu nedenle aynı ortama konan açık ve koyu renkli cisimlerin ışığı soğurma miktarları
dolayısıyla da sıcaklık artışları aynı değildir. Koyu renkli cisimler ışığı daha iyi soğurur, bu
nedenle ışığı en çok soğuran renk siyah, ışığı en az soğuran renk de beyazdır. Yazın ışığın
çok büyük bir kısmını yansıtan açık renkli giysiler tercih etmemizin sebebi de budur.
Işığı soğuran maddelerin ısınacağı prensibini hayatımızı kolaylaştırmak için de kullanabiliriz.
Bu prensibe göre çalışan sistemler yaparak evlerimizi ısıtabilir, yemeklerimizi pişirebilir, deniz
veya gölet sularından da içme suyu elde edebiliriz.
1/1
Download

Işığın Soğurulması