2
Komunální volby 10. a 11. října 2014
Sdružení nezávislých Bílovec
volte číslo
1
Ing. Sylva Kováčiková
•projektový manažer pro
obce a města
„S pokorou, nadhledem
a se zdravým selským
rozumem.“
2
Miroslav Kratochvíl
•podnikatel
„Dělám rád,
co má smysl.“
6
Ing. Eva Smolková
•středoškolská učitelka
„To, co se jednou
naučíš, už ti nikdy nikdo
nevezme.“
MUDr. Václav
Kameníček
•primář chirurgického
oddělení
„Zdraví lidé – zdravé
město.“
7
MUDr. Jana Zuchnická
•lékařka –
hematoonkolog
„Využívejme naplno svých
schopností pro dobrou
věc.“
11
Karla Morávková
•oblastní obchodní
vedoucí
„Buďte samouky, nečekejte,
až Vás život naučí.“
3
MUDr. Jan Vrkoč
•lékař – diabetolog
„Slušně, spravedlivě,
aktivně.“
8
5
Tomáš Ocásek
•vedoucí provozu
technických služeb
„Žít slušně, pokorně
a konat tak, abych se za
své činy nemusel stydět
já i rodina.“
9
10
Ing. Jan Baar
•vysokoškolský pedagog,
vědecko-výzkumný
pracovník
„Vždy existuje řešení,
pokud ho nevidíte, změňte
úhel pohledu.“
Ing. Jiří Tisovský
•technolog svařování,
sportovní trenér
mládeže
„Bohatstvím je moudrost,
znalosti a dovednosti lidí.“
Mgr. Miluše Polanská
•učitelka
„Život je k tomu, aby
člověk stoupal, ne klesal.“
13
14
15
12
MUDr. Martina
Janečková
•praktická lékařka
„Když se chce, tak jde
vše.“
4
Jana Slavíková
•vedoucí pošty
„Štěstí přeje
připraveným.“
MUDr. Marie Kulhavá
•plicní lékařka
„Pamatuj, kde máš své
kořeny.“
áklade
z
h
c
ý
n
v
e
p
a
n
a
it
iv
Ak t
Libor Varyš
•podnikatel
„Nedělej druhým to, co
nechceš, aby oni dělali
tobě.“
ch
Bližší informace: www.kovacikova.cz a facebook Sdružení nezávislých Bílovec
Download

Kandidátka SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH - BÍLOVEC