prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
přednosta KHO FN Ostrava a LF OU
INFORMAČNÍ SERVIS
Kliniky hematoonkologie
FN OSTRAVA
září 2014
Kontakty:
Přednosta:
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Telefon: 597 372 091
Mobil: 728 854 226
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
Kontakty:
Zástupce přednosty pro LP
MUDr. Jaromír Gumulec
Telefon: 597 372 296
Mobil: 734 648 047
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
Kontakty:
Vedoucí lékař
Ambulance
MUDr. Jana Zuchnická
Telefon: 597 372 214
597 372 754
Mobil: 739 505 895 (konzilia)
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
Kontakty:
Vedoucí lékař
JIP a transplantační jednotka
MUDr. Milan Navrátil
Telefon: 597 374 587
E-mail: [email protected]
Kontakty:
Vedoucí lékař
Lůžkové oddělení
MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.
Telefon: 597 374 567
E-mail: [email protected]
Kontakty:
Vedoucí lékař
Separační centrum
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Telefon: 597 374 588
E-mail: [email protected]
Kontakty: jednotlivé diagnózy
Budeme rádi, když se na nás obrátíte jak s novou
diagnózou, tak relapsem onemocnění.
Nekomplikovaným i komplikovaným stavem.
Je vždy lepší, když je nemocný zaslán včas. Máte-li
pochybnosti, neváhejte s námi stav konzultovat.
Zatím nemáme k dispozici experta na léčbu akutních
leukemií indikovaných k intenzivnímu režimu.
Pomáhejte nám zajistit pro nemocné léčbu
v Moravskoslezském kraji vždy, když to jde.
Děkujeme
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
KONTAKT – dg. Mnohočetný myelom
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Telefon: 597 372 091
Mobil: 728 854 226
E-mail: [email protected]
MUDr. Hana Plonková
Telefon: 597 372 214
597 372 754
E-mail: [email protected]
MUDr. Lenka Zahradová, PhD.
Telefon: 597 374 567
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
KONTAKT – dg. Amyloidóza
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Telefon: 597 372 091
Mobil: 728 854 226
E-mail: [email protected]
MUDr. Hana Plonková
Telefon: 597 372 214
597 372 754
E-mail: [email protected]
MUDr. Tomáš Jelínek
Telefon: 597 374 588
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
KONTAKT – dg. Lymfomy
MUDr. Milan Navrátil
Telefon: 597 374 587
Mobil: 605 820 840
E-mail: [email protected]
MUDr. Juraj Ďuraš
Telefon: 597 374 587
Mobil: 608 443 984
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
KONTAKT – dg. CLL
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Telefon: 597 372 091
Mobil: 728 854 226
E-mail: [email protected]
MUDr. Jana Zuchnická
Telefon: 597 372 214
597 372 754
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
KONTAKT – dg. Myelofibróza
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Telefon: 597 372 296
E-mail: [email protected]
MUDr. Cecília Bodzasová
Telefon: 597 374 396
597 372 754
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
KONTAKT – dg. Trombocytopenie, trombocytopatie,
poruchy hemostázy, trombofilie
MUDr. Jaromír Gumulec
Telefon: 597 372 296
Mobil: 734 648 047
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
KONTAKT – MGUS
MUDr. Milan Matuška, Ph.D.
Telefon: 597 374 561
E-mail: [email protected]
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Telefon: 597 372 091
Mobil: 728 854 226
E-mail: [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
KONTAKT – lékaři lůžkové části a JIP
MUDr. Michal Kaščák
597 372 093, [email protected]
MUDr. Zuzana Kučerová
597 372 093, [email protected]
MUDr. Petra Richterová
597 372 094, [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
KONTAKT – lékaři lůžkové části a JIP
MUDr. Fedor Kryukov, Ph.D.
597 372 093, [email protected]
MUDr. Lukáš Stejskal
597 372 094, [email protected]
MUDr. Jana Fečková Mihályová
597 372 094, [email protected]
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
Děkujeme za pozornost
KLINIKA HEMATOONKOLOGIE
Download

klinika hematoonkologie