Zatížení ošetřovatelského personálu během hygienické péče
(srovnávací studie-JIP,standart, sociální zařízení)
Zpracovali: Alena Bartůňková
Kateřina Kohoutová
Lucie Vlková
Ivana Vaitová
Marko Ljubisavljevič
Markéta Mrzílková
Obor:Ošetřovatelství-všeobecná sestra kombinovaná forma
1. ročník
2010-2011
3. LF UK v Praze
Téma:Zatížení ošetřovatelského personálu během hygienické péče-srovnávací studie
(JIP,standart, sociální zařízení)
Cíl práce:Co nejmenší zatížení ošetřovatelského personálu
Hypotézy:Snížení fyzického zatížení personálu
Efektivní využití pomůcek při hygieně
Popis zkoumaného vzorku:
Novorozenecké oddělení
Chirurgie JIP
Neurologie JIP
Interní oddělení
DOZP
Metody zpracování sebraných dat
-dotazník, pozorování, práce se standardy (v příloze),dokumentace(v
příloze)fotodokumentace (v příloze)
Metody zpracování sebraných dat
-vyhodnocení dotazníku v grafu
-graf zaměřený na nedostatečné pokrytí směn sestrami
- tabulka zaměřená na počet sester a počet pacientů
Výsledky: v závěru šetření
Literatura:dokumentace (neurologie JIP), standart (FNKV),
Přílohy:standard, dokumentace, Fotodokumentace pomůcek, dotazník
Hygiena
Potřeba osobní hygieny -péče o osobní hygienu se může na první pohled jevit jako
jednoduchá činnost. Hygienická péče o vážně nemocné nebo o nemocné, kteří se nemohou
pohybovat, patří k velmi obtížným výkonům. Vysoký standard hygieny a upravenosti pomáhá
nemocným udržovat důstojnost a ujišťuje i jejich rodinu a přátele o tom, že je o jejich
blízkého člověka dobře postaráno.
Udržování řádné hygieny je pro nemocné a závislé osoby životně důležité i z hlediska
fungování tělesných funkcí. Kůže představuje účinnou ochranu před patogenními a
fyzikálními vlivy. Zanedbáním hygieny se může zvýšit výskyt infekce. Vážně nemocných má
hygienická péče ještě mnohem větší význam, protože jejich odolnost vůči infekci je snížená.
Podle úrovně osobní hygieny se posuzuje kvalita ošetřovatelské péče.
Hygienická péče
-péče o čisté osobní a ložní prádlo
-čištění zubů a péče o dutinu ústní
-ranní mytí, česání, stříhání nehtů
-celková koupel na lůžku
-hygienické vyprazdňování
-ošetření hygienického nemocného
-péče o vlasy
-prevence a ošetření opruzenin a proleženin
Hygienická péče u soběstačného pacienta
-nepotřebuje pomoc ošetřovatelského personálu
-pomoc s přípravou pomůcek na mytí
-připravit sprchový kout či vanu
-zajistit signalizaci nebo pravidelně kontrolovat pacienta
Hygienická péče u částečně soběstačného pacienta
-je schopen s pomocí ošetřovatelského personálu provést hygienickou péči
-zjistit soběstačnost pacienta a tomu přizpůsobit pomoc
-připravit na dosah pomůcky na mytí
-pomoc s přepravou do sprchy
-podporovat pacienta v získávání soběstačnosti a dovednosti zvládat nové činnosti
Hygienická péče u nesoběstačného pacienta
-mytí celého těla na lůžku nahrazuje sprchování či koupel ve vaně u těch, kteří nemohou
opustit lůžko
-provádí se podle potřeby, nejméně 1krát denně
-někde se provádí hygiena v koupelně- pacient je přesunut do vany pomocí speciálního
zařízení pro imobilní pacienty, poté je převezen na čistě převlečené lůžko.
Hygienická péče u novorozenců
Hygienická péče na novorozeneckém oddělení je specifická a odlišná od hygienické péče
dospělých. Hygienická péče o novorozence je zcela závislá na dospělé osobě. Zajišťují ji vždy
nejdříve dětské sestry a poté i zaučené matky novorozenců, které edukujeme během celého
pobytu v nemocnici. V denní i noční směně zajišťují hygienickou péči vždy dvě sestry bez
ohledu na to, kolik je novorozenců na oddělení.
V denní směně provádíme hygienickou péče o pokožku v oblasti plenek, první koupel
novorozence po porodu, v případě potřeby léčebnou nebo zklidňující (relaxační) koupel
novorozence.
V noční směně provádíme hygienickou péči o pokožku dítěte v oblasti plenek, první koupel
novorozence po porodu a celkovou koupel novorozence.
Hygienická péče o pokožku dítěte v oblasti plenek (přebalování)
- pomůcky: jednorázové plenky, vlhčené ubrousky, krém proti opruzeninám, přebalovací pult
- přebalujeme na přebalovacím pultě, kde máme všechny potřebné pomůcky
- přebalujeme před kojením, po kojení, po koupeli a dle potřeby
- postup: svlékneme novorozence a odstraníme zašpiněnou plenku, vlhčenými ubrousky
očistíme nejprve genitál a pak zadeček, aplikujeme krém proti opruzeninám a dáme čistou
plenku, novorozence oblékneme
První koupel novorozence po porodu
- provádíme nejdříve na oddělení dvě hodiny po porodu u zdravých fyziologických
novorozenců
- u novorozenců nedonošených, patologických či se špatnou adaptací provádíme později dle
stavu novorozence
- koupel provádíme převážně ve vaničce nebo pod sprchou
- našim cílem je hygienická očista novorozence od mázku, krve popřípadě i smolky z kůže a
vlásků
Běžná koupel novorozence
- provádíme většinou druhý den po narození, v podvečer společně s matkou novorozence,
kterou edukujeme a vše ji názorně ukazujeme
- matkám, které mají první miminko, vždy koupel předvádíme a edukujeme
- matky, které již děti mají, domlouváme se s nimi, jestli chtějí znovu vysvětlit koupel
novorozence či nikoli a novorozence si již koupají sami
- důležité je také zvážit celkový stav matky po porodu a její schopnost vykoupat novorozence,
neboť po porodu císařským řezem nebo v případě poporodních komplikací, koupeme
novorozence i v dalších dnech sami
- koupel novorozence na rozdíl od dospělých pacientů není nutné provádět každý den
- hlavním cílem koupele je celková očista těla, dále navazování úzkého kontaktu s rodiči, ale i
vytvoření příjemného prostředí pro novorozence ve vodě – připomíná plodovou vodu
potřeby pro koupel novorozence a péči po koupeli
- dětská vanička (koupací kyblík), teploměr, ručníky, žínka, dětské vlhčené ubrousky, dětské
mycí prostředky (mýdlo, šampon, dětská koupele, kukuřičný škrob), olej nebo mléko, krém na
opruzeniny, ophtal na čištění očí, vatové čtverečky, smotky, dezinfekci na očistu pupečního
pahýlu, dětský jemný vlasový kartáček
příprava ke koupeli novorozence
- koupel novorozence provádíme na pokoji matky s dítětem, kde jsou přebalovací pulty a
pevně zabudované vaničky
- teplota prostředí, kde koupel provádíme, by měla být kolem 24-26°C , teplotu
nemocničního pokoje nemůžeme zvyšovat a tak používáme tepelné ohřívače, umístěné nad
vaničkou a přebalovacím pultem
- teplotu vody pro koupel novorozence volíme zhruba 37-38°C
- před koupelí si všechny pomůcky připravíme k vaničce nebo na přebalovací pult
- před koupelí také očistíme genitál a zadeček novorozence před ponořením do vody
Postup koupele novorozence ve vaničce
- svléknutého novorozence uchopíme nejlépe tak, že hlavička dítěte se opírá o naše předloktí a
jehož prsty zároveň přidržují vzdálenější ramínko děťátka a horní část paže, zatímco druhá
ruka podepírá zadeček a přidržuje vzdálenější stehýnko
- novorozence přeneseme do vaničky s připravenou vodou, kde levou rukou stále podpíráme a
udržujeme hlavičku dítěte nad vodou, zatímco pravou rukou vykonáváme koupel
- koupel provádíme buď namydlenou žínkou, nebo rukou
-začínáme omytím obličejové části vodou bez mýdla a poté pokračujeme již s namydlenou
žínkou, začínáme vždy od hlavy přes krček, ručičky, podpaží, hrudník, bříško, zádíčka,
nožičky, třísla, genitál a nakonec zadeček, poté mýdlo z tělíčka opláchneme
- novorozence opět uchopíme stejně, jako když jsme ho přenášeli do vaničky a přeneseme na
přebalovací pult, kde ho jemně osušíme, hlavně vysušíme kožní záhyby, celé tělíčko
naolejujeme, zadeček natřeme krémem proti opruzeninám, dáme plínku a oblékneme,
nakonec vyčistíme oči, uši, nos a promasírujeme jemným kartáčkem vlasatou část hlavy
Postup koupele novorozence na přebalovacím pultu
- postup se liší v namydlení novorozence na přebalovacím pultě místo ve vaničce,
do vaničky se potom pouze ponoří a opláchnou se zbytky mýdla
Časová zátěž personálu při koupeli novorozence
- koupel a následná péče o kůži po koupeli jednoho novorozence trvá:
1/ dětské sestře cca 10 minut
2/ dětské sestře s edukací matky cca 20 minut
3/ matce s pomocí (přihlížením) dětské sestry cca 25 minut
Závěr:
Dětské sestry pracující na našem novorozeneckém oddělení provádějí celkovou koupel
novorozence převážně v podvečerních hodinách a dle časové možnosti, neboť jsou ve službě
pouze dvě a musí zajistit i jinou ošetřovatelskou péči na oddělení. Často se stává, že koupel
novorozence je v průběhu koupele náhle přerušena či ukončena, z důvodu nutné přítomnosti
obou sester na porodním sále u právě probíhajícího porodu, u něhož se předpokládá, špatná
adaptace novorozence a následná nutná resuscitace, kterou zajišťují obě sestry. Koupel se pak
odkládá většinou na druhý den nebo koupel dokončí matka sama.
Dětské sestry, které sami provádějí koupel novorozence, je ani tak koupel novorozence
časově nezatěžuje, jako když koupel novorozence provádí sama matka dítěte a sestra musí
dohlížet nad matkou, jak koupel vykonává.
Hygienické prostředky využívané v péči o nemocné
Je mnoho pomůcek, které by možno použít při hygieně v péči o nemocného od kvalitních a
velice potřebných pomůcek k zajištění čistoty dutiny ústní (např. Pagavit,různé štětičky již
připravené k čištění dutiny ústní), přes suché šampony, které se mohou využít tam, kde není
možnost mytí vlasů jak na lůžku tak ve vaně, masážní krémy či gely určené na různé typy
pleti až po základní pomůcky jako jsou perlany a jednorázové podložky, žínky a plenkové
kalhoty,menalindové pěny,krémy,tělové mléka a oleje, které sice na trhu jsou, ale ve většině
zdravotnických zařízení nejsou dostupné pro svoji vysokou cenu a nízký rozpočet. Je smutné,
že v současné době, kdy pacienti si musí za hospitalizaci platit, nemají zdravotnická zařízení
dostatek pomůcek k zajištění kvalitní a mnohdy potřebné hygieny, která zvyšuje úroveň
života v takové stresové situaci jako je nemoc klienta či pacienta.
Popis zkoumaného vzorku
Novorozenecké oddělení Nemocnice Děčín
21 lůžek
Denní i noční služba vždy 2 sestry bez ohledu na počet novorozenců
Celková koupel se provádí nejčastěji v podvečer, ale může být a je často přerušena nutností
obou sester na porodním sále (péče o novorozeně, resuscitace)
Hygienická péče se poskytuje 2xD
Denní směna-provádí hygienickou péči v oblasti plenek, koupel novorozence po porodu,
relaxační koupel
Noční směna-provádí hygienickou péči v oblasti plenek, celková koupel, první koupel
novorozence
Koupel novorozence trvá cca 10min., záleží, zda sestra provádí hygienu sama, před matkou
nebo dohlíží na matku
Chirurgie JIP FNKV
11 akutních lůžek
Převaha nesoběstačných klientů (80%), částečně soběstačných (20%)
Hygienická péče se provádí 1xD pouze 1 sestra, pomoc sanitáře pouze u těžkého imobilního
pacienta, není zde možnost využití koupelny
Personál:3-4 sestry, 1 ošetřovatelka, sanitář
Ve službě:3-4 sestry na denní i noční službu
Doba trvání:5:00-6:15(1hod 15 min.)
Neurologie JIP ONK a.s
Iktová jednotka
6 akutních lůžek
Převaha nesoběstačných klientů (90%), částečně soběstačných (10%)
Možnost provádět hygienu jak na lůžku (umyvadla), na koupacím lůžku
Personál:2 sestry, 1sanitářka
Ve službě-2 sestry na denní službu, na noc 1 sestra
Doba trvání:7:00-8:30(1-1,5hod.)
Interní oddělení nemocnice Jilemnice
21lůžek
Pacienti nesoběstačný (40%), částečně (30%), soběstačných (30%)
Možno provádět hygienu jak na lůžku (umyvadla), na koupacím lůžku
Personál:2 sestry, ošetřovatelka
Ve službě:2sestry na den, 1 sestra, 1NZP o víkendu, 1 sestra na noc
Doba trvání:7:00-8:00
DOZP Leontýn
Oddělení se zvýšenou zdravotní péčí
12 klientů
mobilita:částečně mobilní (invalidní vozík, chodítko)
Imobilní
Soběstačnost hodnotíme dle Bartleho indexu
Podle počtu mobilních a imobilních klientů se ráno personál rozdělí do skupin (mobilních,
částečně mobilních a imobilních)
Hygienu provádí 1 sestra, 1 nižší zdravotnický pracovník 2xD
Při hygieně využíváme koupací lůžko (minimálně 1x týdně u dvou klientů současně), pevná
vana (u 1 jednoho klienta), pojízdná vana (u 2 klientů současně, tzv. sprchový kout)
Doba:6:15-7:30(15min na jednoho klienta)
Graf zaměřený na počet sester a počet N
25
20
15
10
počet sester na D
Počet sester na N
5
0
Čím méně sester tím horší péče!
počet N
Tabulka zaměřená na soběstačnost a dobu trvání hygieny
Soběstačnost
onemocnění
doba
Počet sester
soběstačný N
10 min
0 sester
č. soběstačný N
10min
dohled+dopomoc S
nesoběstačný N interní onem.
10min
1 sestra,1NZP
CMP
15-20min
1sestra,(1NZP)
TSK
15-20min
1-(2sestry)
UPV
20-30min
1-2sestry
pooperant
10-15min
1sestra
mentálně retardovaný
15min
1sestra,1NZP
novorozenec
10min
1 sestra
Analýza grafu
1)Jak často se provádí hygienická péče
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1xd
2xd
%
2)Využití bazální stimulace při hygieně
70
60
50
ano
40
ne
30
20
10
0
%
3)Celkovou hygienu provádíte na lůžku či v koupelně
60
50
40
v koupelně
30
na lůžku
20
obojí
10
0
%
4)Vlastníte vanu či koupací lůžko
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ano(koup. Lůžko
ano vanu
ne
%
5)Máte možnost využít nosné rameno při manipulaci s klientem
80
70
60
50
ano
40
ne
30
0
20
10
0
6)Jak často provádíte hygienu na koupacím lůžku
70
60
50
vůbec
40
1xd
30
3x týdně
20
10
0
%
0
7)Při hygieně na lůžku používáte umyvadla. Uveďte počet.
60
50
40
1
30
2
20
10
0
%
8)Kolik žínek používáte
60
50
40
1
30
2
20
10
0
%
9)Jak často provádíte hygienu dutiny ústní
60
50
40
vůbec
30
1xD
20
2x a více
10
0
%
10)Provádíte masáž těla
100
80
60
ano
40
ne
20
0
%
11)Jak často provádíte výměnu ložního prádla
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1Xd
2x týdně
3x týdně
%
12)Máte standard oš. Péče-hygieny
60
50
40
ano
30
ne
20
10
0
%
13)Mytí vlasů
80
70
60
50
40
30
20
10
0
spolu s koupelí
na koupacím
lůžku
vůbec
1x týdně
%
14)Holení klientů
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ne
ano
nelze
%
15)Využíváte při osobní hygieně závěsy, zástěny
60
50
40
ano
30
ne
20
10
0
%
Výsledek šetření
Z vyhodnocení dotazníku a popisu oddělení
Docházíme k negativnímu využití pomůcek, které se v současné době nacházejí na trhu a
mohli by, nám usnadnit pomoc při manipulaci s klientem.
Vlivem nedostatku těchto tolik potřebných pomůcek, dochází k poškození klientů, ale i nás
zdravotníků dopadem na naši fyzickou aktivitu.
Tam, kde máme možnost využití těchto pomůcek, je snaha tyto pomůcky využít co nejvíce.
Download

Zatížení ošetřovatelského personálu během hygienické péče