Koncepce zdravotní péče
o lidi bez domova
Andrea Pekárková
Národní konference o zdravotní péči o lidi bez
domova
29.3. 2014
Člověk bez domova pacientem
Rizikové faktory bezdomovectví pro
zdravotní stav
• špatná výživa,nedostatek pitné
vody,
• omezený přístup k hygieně,
• nedostatek kvalitního spánku,
• pobyt venku v nepříznivém
počasí,
• odpor veřejnosti, sociální
exkluze, osamělost
• ohrožení kriminalitou
• omezený přístup ke zdravotní
péči
Bariéry ze strany osob bez domova
- předchozí negativní zkušenost se zdravotnickým
zařízením
- Omezený výhled do budoucnosti, rezignovanost
- Omezené možnosti dodržování požadovaného
léčebného režimu
- nedostatek komunikačních schopností
- absence dokladů, průkazu ZP, cizinci bez
zdravotního pojištění, neuhrazení regulačních
poplatků
- Zanedbaná hygiena
Bariéry na straně zdravotnických
zařízení
-
nízká informovanost a předsudky personálu
Odsuzování, až skrytá forma trestání
strach z chorob, agresivity
předchozí negativní zkušenost
absence doporučených postupů/vnitřních
předpisů pro péči o osoby bez domova
- nedostatečná spolupráce se sociálními
pracovníky
- odesílání bezdomovce k hospitalizaci dle spádu
trvalého bydliště
- absence sociálních lůžek
Důvody k poskytování zdravotní péče
lidem bez domova
• Jsou to lidé a jejich zdravotní stav to vyžaduje
• Snížení invalidizace bezdomovectví (strategie
harm-reduction)
• Etické postoje, navázání kontaktu
• Obnova důvěry
• Prevence šíření infekčních chorob
Koncepce zdravotní péče o bezdomovce
(součastí národní koncepce 2013)
Pouliční medicína
základní péče poskytovaná
v terénu, vyhledávání
nemocných osob, edukace,
prevence, informování
Ambulantní péče
Praktický lékař,
specializované sestry,
psychiatr, zubař, gynekolog
Systém
veřejného
zdravotnictví
Respitní péče
poskytování lůžek pro osoby
s akutním onemocním,
po hospitalizaci, domovy se
zvláštním režimem
wet - haus
Současná situace v Praze
Pouliční medicína
terénní program Naděje
nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Systém
veřejného
zdravotnictví
Respitní péče
Azylový dům s ošetřovatelskou
službou CSSP
Ambulantní péče
Ordinace PL Naděje,
ošetřovatelská péče na
denních centrech
Podnapilé osoby v ulicích a
MHD
Pouliční medicína
Ošetřovatelská péče
Centrum sociálních služeb Armády spásy
loď Hermes
Medici pro Armádu spásy
Ordinace praktického lékaře pro lidi
bez domova Naděje
ADOS
Bezdomovec pacientem
(manuál pro zdravotníky)
Příjmová ambulance
Stav nevyžaduje
hospitalizaci,
Soběstačný, zdravý jedinec
Stav nevyžaduje
hospitalizaci,
Nesoběstačný jedinec
Stav vyžaduje hospitalizaci
hospitalizace
Ambulantní ošetření,
Kontakt na centrum
sociálních služeb
Zajištění následné péče,
Kontaktovat terénní
pracovníky
Uzdravení ad integrum
Dimise do původního prostředí
Přetrvávající onemocnění,
nesoběstačnost
Zajištění následné
péče
Co nám chybí?
• Oficiální zařízení respitní péče pro pacienty z
ulice
• Vzdělávání zdravotníků v této oblasti
• Dostatek profesionálů se zájmem poskytovat
odbornou zdravotní péči lidem bez domova
přímo tam, kde se vyskytují
Děkuji
Download

Koncepce zdravotní péče