Test instrumentálních všedních činností (IADL)
zjišťuje lehčí poruchy soběstačnosti
Jméno pacienta:
Datum:
Test provedl:
1. Jízda dopravním prostředkem
zcela samostatně
s pomocí nebo doprovodem druhé osoby
neschopen, schopen pouze převozu (sanitou, automobilem)
10 bodů
5 bodů
0 bodů
2. Nákup potravin
zcela samostatně
s pomocí druhé osoby
neschopen
10 bodů
5 bodů
0 bodů
3. Uvaření
samostatně celé jídlo
sám si jídlo ohřeje
neschopen
10 bodů
5 bodů
0 bodů
4. Domácí práce (jednoduchý úklid, např. vytření podlahy, ustlání postele atd.)
samostatně bez pomoci
10 bodů
s pomocí druhé osoby
5 bodů
neschopen
0 bodů
5. Vyprání osobního prádla
zvládne samostatně
s pomocí druhé osoby
neschopen
10 bodů
5 bodů
0 bodů
6. Telefonování
samostatně vyhledá čísla v seznamu, zvedne telefon a adekvátně reaguje
potřebuje pomoc při vytáčení nebo vyhledávání čísla
neschopen
10 bodů
5 bodů
0 bodů
7. Užívání léků
samostatně užívá správné léky v určenou dobu
s pomocí druhé osoby
neschopen
10 bodů
5 bodů
0 bodů
8. Odesílání peněz na poště nebo zacházení s kartou
schopen samostatně
s pomocí druhé osoby
neschopen
10 bodů
5 bodů
0 bodů
Výsledek:
Hodnocení:
0-40 bodů
45-75 bodů
80 bodů
nesoběstačnost v instrumentálních aktivitách denního života
částečná nesoběstačnost v aktivitách denního života
v instrumentálních aktivitách denního života soběstačná/ý
Download

Test instrumentálních všedních činností (IADL)