KHDAK OLAN
GERİATRİK HASTAYA
YAKLAŞIM
Dr. Ender Kurt
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Medikal Onkoloji Bilim Dalı
Genel İstatistikler
ABD
nüfusunun %13’ü 65 yaş ve üstü
Yüzyıl ortasında %20.4
Kanserlerin %60’ı ≥65 yaşta
Kanser ölümlerinin %70’i ≥65 yaş
AC kanserli hastaların %47’si
70 yaş ve üzeri
Yaşlılıkta Değişimler
Wedding U, et al. Cancer Control 2007
Brunella A, et al Cancer Treatment Rev 2009
Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme






Hastanın fonksiyonel durumu
Eşlik eden hastalıklar
Sosyoekonomik şartlar
Beslenme durumu
İlaçlar
Yaşlılık sendromları
Fonksiyonel Durum
Günlük zorunlu aktiviteler (ADL): Yemek, tuvalet…
 Günlük yardımcı aktiviteler (IADL): Ulaşım,
alışveriş, telefon…
 Performans skorlamaları

Beslenme Durumu




BMI<20
Serum Albumin<3.2 g/dL
Serum Prealbumin<15 mg/dL
Mini-Nutrisyonel değerlendirme (MNA)
Yaşlılık Sendromları






Demans
Deliriyum
Depresyon
Osteoporoz ve kırıklar
İhmal ve kötü kullanım
Kilo alamama
Risk Değerlendirmesi




Yaş≥85
Günlük zorunlu aktivite bağımlılığı>1
Eşlik eden hastalıklar≥3
Yaşlılık Sendromları>1
Akciğer CA
VİNORELBİN
DOCETAXEL
Kombinasyon ?
Ansari et al. Crit Rev Oncol Hematol 2011
Etkinlik
TAX 326
Belani, et al. Cancer 2005
ETKİNLİK
TOKSİSİTELER
Yaşlılarda First-Line Kemoterapi
Gajra A et al. J Clin Oncol 2014
Second-Line
FEN %2.5 vs %18.9, p=0.029
Hedefe yönelik ajanlar



Bevacizumab’ın sağkalım katkısı yok. Toksisite
belirgin1,2,3,4.
EGFR mutant yaşlılarda yarar gençlerdeki gibi
Toksisite ılımlı artar
1-Ramalingam et al. J Clin Oncol 2008
2-Leighl et al. J Thorac Oncol 2010
3-Laskin et al. J Thorac Oncol 2012
4-Socinski et al. J Clin Oncol 2013
12.1 ay
33.8 ay
Maemondo et al. J Thorac Oncol 2012
Lancet Oncol 2012
Lokal İleri Hastalık
Etkinlik
OS
PFS
Lokal
Distant
Adjuvan Tedavi
Adjuvan Kemoterapi
JBR.10 Posthoc Analizi
˃65 Yaş OS
OS
Dis.Sp.S
Pepe C et al. J Clin Oncol 2007
Früh M et al. J Clin Oncol 2008
Download

Genel İstatistikler