MICHNO SYSTEM - distanční talířové kotvy pro montáž desek
NÁVOD PRO MONTÁŽ DESEK S VYUŽITÍM DISTANČNÍCH TALÍŘOVÝCH KOTEV MICHNO SYSTEM
obsah balení: 36ks distančních talířových kotev MICHNO SYSTEM
36ks hmoždinek (dle typu podkladu)
36ks matic
36ks podložek
instalace podlahy
spotřeba:
instalace stěny a stropu
2
rozteč 600x600mm - 1 bal. (36ks) = až 10m2 rozteč 400x400mm - 1 bal. (36ks) = až 4,5m
oblast určení: rektifikovatelný systém kotev pro montáž deskových
materiálů na podklady typu zdivo, beton, dřevěné konstrukce, apod.
DRUHY HMOŽDINEK A JEJICH POUŽITÍ
talířová kotva M6 a plastová hmoždinka M6S
- pro kotvení do zdiva stěn a stropů z betonu,
pórobetonu, plných a dutinových zdících prvků
- kotevní hloubka 40mm (v únosném podkladu)
- při montáži do stěny umísťujte pojistku proti
protočení vertikálně (viz. umístění hmoždinky na obr.)
talířová kotva M6 a speciální průběžný kovový prvek
- pro kotvení do masivního dřeva a materiálů na bázi dřeva
- kotevní hloubka 25mm
MONTÁŽ
Doporučené vybavení pro montáž: Vrtačka s vyřaditelným příklepem a vrták o průměru 8mm v provedení příslušném pro podklad, utahovací
nástavec M10 pro instalaci distanční talířové kotvy, montážní stranový klíč 10 pro fixaci kotvy, kladivo, stavební laser (nebo šňůra + olovnice),
2m vodováha, distanční podložky pro osazení desek na kotvy (podložky tl. 15mm). Pro snadnější vynášení kotevních bodů v ploše doporučujeme systémové kružítko (lze zakoupit samostatně).
Stavební připravenost pro montáž: Dokončená hrubá podlaha podle požadavků ČSN 74 4505, v případě zakrytí polohově vyznačené veškeré
instalační rozvody na podkladním zdivu, pro fázi montáže desek zajištění stavby před srážkovou a jinou vlhkostí.
Volba délky distančních talířových kotev: Na počátku je nutno zjistit rovinnost a svislost podkladu a rozhodnout o rozměrovém rozsahu jeho
vyrovnávání. Podle toho je třeba následně zvolit délku distanční talířové kotvy tak, aby vždy bylo zajištěno potřebné rozevřené plastové hmoždinky (hloubka zašroubování závitové části kotvy minimálně 40mm do hmoždinky) nebo dostatečná fixace do průběžného prvku pro dřevo
(hloubka zašroubování závitové části kotvy minimálně 12mm). Distanční kotvy M6 se dodávají v délkových variantách 70mm (rektifikace do
30mm), 100mm (rektifikace do 60mm) a 130mm (rektifikace do 90mm). Pro možnost uvedené rektifikace je nutno vrtat do podkladu otvory
hloubky odpovídající délce závitové části zvolené kotvy.
Rozmístění distančních kotev v ploše: Na začátku montáže vyznačíme na stěně vodorovnou čáru ve výšce 70mm nad podlahou. Tato linie vyznačuje první řadu kotev v rozteči 600mm. Další vodorovné řady kotev vynášíme vzestupně s distancí 600mm tak, aby místa kotev odpovídala
průsečíkům pravoúhlé sítě 600x600mm. Vynášení bodů pro umístění kotev lze usnadnit systémovým kružítkem (viz instruktážní video k montáži).
Montáž distančních kotev: Po vyznačení bodů kotvení vyvrtáme pomocí 8mm vrtáku otvory s hloubkou odpovídající délce závitové části zvolené kotvy, minimálně vždy 55mm. Do dutinových a bortivých materiálů (pórobeton apod.) vrtáme vždy bez příklepu! Před osazením hmoždinky otvor vyčistíme. Do vyčištěného otvoru vsadíme hmoždinku nebo zašroubujeme kotevní prvek pro dřevo tak, aby tyto po osazení lícovaly s povrchem podkladu. Do vsazených hmoždinek zašroubujeme zvolené talířové kotvy tak, aby tyto nejprve vytvořily základní síť bodů pro
vymezení srovnávací roviny (obvykle se jedná o 3 vodorovné linie nad podlahou, pod stropem a uprostřed výšky místnosti, svislá rozteč sítě
1,8m). Pomocí olovnice a šňůry nebo laseru vyrovnáme vytvořenou síť kotev do roviny. Vždy se snažíme minimalizovat distanci kotvy, nutnou
k vyrovnání podkladní plochy. Kotvy zafixujeme formou utažení kontramatice proti hmoždince pomocí stranového klíče č. 10. Následně doplníme a vyrovnáme a zafixujeme zbývající kotvy v ploše. Pro fázi doplnění kotev je vhodné použít 2m vodováhy nebo latě.
Montáž desek: Po kompletním osazení, vyrovnání a fixaci distančních talířových kotev zahájíme montáž desek. Desky osazujeme s distancí
15mm od podkladu pomocí distančních podložek a montáž zahajujeme od rohu obkládané plochy. Při montáži jednotlivých druhů desek by
měly být respektovány pokyny pro montáž, vydané jejich výrobci. Desky se obvykle kotví pomocí předepsaných vrutů do plastových talířů kotev.
Systémová podpora MICHNO SYSTEM: V případě veškerých nejasností volejte tel. 495 800 911 nebo kontaktujte technický servis na e-mail
[email protected]
MICHNO SYSTEM - distanční talířové kotvy
NÁVOD PRO MONTÁŽ DESEK S VYUŽITÍM DISTANČNÍCH TALÍŘOVÝCH KOTEV MICHNO SYSTEM
1. založení zakládací čáry ve výšce 70mm
od podlahy
5. vymezení požadované vzdálenosti od stěny
8. instalace první řady
desek (s distanční
podložkou 15mm)
2. vyznačení bodů křížení
3. vyvrtání otvorů pro hmoždinky
6. plošné vyrovnání nainstalovaných distančních
talířových kotev
9. kotvení desek do distančních talířových kotev
70mm + tloušťka desky
schéma umístění distančních talířových
kotev v rohu
schéma montáže vrutů do desky
v ploše / na hraně / v rohu
detail kotvení desek
3. instalace distanční talířové kotvy
7. jemné dotáhnutí kontramatky ke stěně
Download

Michno System - montážní návod - HPI-CZ