OSNOVNI PROGRAMI:
ROBNE MARKE:
AUTOMATIKA, RASVETA,
E L E K T R O M A T E R I J A L,
REZERVNI DELOVI BELE TEHNIKE,
ASPIRATORI I VENTILATORI,
GREJNA TELA…
SCHNEIDER, GENERAL ELECTRIC, OSRAM,
NOPAL, MITEA, VITO, PHILIPS, OKTAY,
MITEA LIGHTING, ETI, MUTLUSAN,
BEMIS, ELECTROSTART, EUROKABL,
BOŽA ISKRA, ALING, FEP…
PODAVALSKA 2B, 11231 RESNIK – BEOGRAD, tel: +381 11 35.31.700, fax: +381 11 804.24.25
http://www.maktrade.rs, e-mail: [email protected]
ASPIRATORI I VENTILATORI
Cene su izražene u Dinarima bez PDV-a
ASPIRATORI MTG
KLAPNA
PRIRUBNICA
MTG KUPATILSKI BELI
LAKA MONTAŽA
BEZ TIPLOVA
MOTOR SA TERMIČKOM
ZAŠTITOM
12257
ASP. MTG A-100
98
140
98
10
15W
BRZINA
ob/min.
2500
12458
ASP. MTG A-100 POTEZNI PREKIDAČ
98
140
98
10
15W
2500
98
1.390,00
12258
ASP. MTG A-100 SA KLAPNOM
98
140
98
10
15W
2500
98
1.300,00
9888
ASP. MTG A-100 POTEZNI PREKIDAČ + KLAPNA
98
140
98
10
15W
2500
98
1.900,00
12260
ASP. MTG A-100 TAJMER
98
140
98
10
15W
2500
98
2.160,00
12261
ASP. MTG A-100 HIDRO-TAJMER
98
140
98
10
15W
2500
98
3.890,00
20541
ASP. MTG A-100 PRIRUBNICA
98
140
98
10
15W
2500
98
1.390,00
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
ØA
B
C
D
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
SNAGA
PROTOK
m3/h
98
CENA
1.190,00
20543
ASP. MTG A-100 KLAPNA+PRIRUBNICA
98
140
98
10
15W
2500
98
1.500,00
12262
ASP. MTG A-120
118
170
100
13
20W
2450
190
1.300,00
4559
ASP. MTG A-120 POTEZNI PREKIDAČ
118
170
100
13
20W
2450
190
1.530,00
12263
ASP. MTG A-120 SA KLAPNOM
118
170
100
13
20W
2450
190
1.405,00
11330
ASP. MTG A-120 POTEZNI PREKIDAČ+ KLAPNA
118
170
100
13
20W
2450
190
2.045,00
12264
ASP. MTG A-120 TAJMER
118
170
100
13
20W
2450
190
2.270,00
12265
ASP. MTG A-120 HIDRO-TAJMER
118
170
100
13
20W
2450
190
4.000,00
20542
ASP. MTG A-120 PRIRUBNICA
118
170
100
13
20W
2450
190
1.500,00
20544
ASP. MTG A-120 KLAPNA+PRIRUBNICA
118
170
100
13
20W
2450
190
1.700,00
MODELI:
KLAPNA
PRIRUBNICA
MTG KUPATILSKI ANTRACIT
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
LAKA MONTAŽA
BEZ TIPLOVA
ØA
B
(mm)
(mm)
98
140
MOTOR SA TERMIČKOM
ZAŠTITOM
C
D
SNAGA
(mm)
(mm)
98
10
15W
BRZINA
ob/min.
2500
PROTOK
m3/h
98
CENA
18946
ASP. MTG A-100
1.450,00
19622
ASP. MTG A-100 POTEZNI PREKIDAC
98
140
98
10
15W
2500
98
1.650,00
19621
ASP. MTG A-100 SA KLAPNOM
98
140
98
10
15W
2500
98
1.510,00
19623
ASP. MTG A-100 POTEZNI PREKIDAČ+KLAPNA
98
140
98
10
15W
2500
98
2.160,00
19624
ASP. MTG A-100 TAJMER
98
140
98
10
15W
2500
98
2.420,00
19620
ASP. MTG A-100 HIDRO-TAJMER
98
140
98
10
15W
2500
98
4.150,00
18947
ASP. MTG A-120
118
140
98
10
20W
2450
190
1.560,00
19627
ASP. MTG A-120 POTEZNI PREKIDAČ
118
140
98
10
20W
2450
190
1.790,00
19626
ASP. MTG A-120 SA KLAPNOM
118
170
100
13
20W
2450
190
1.665,00
19628
ASP. MTG A-120 POTEZNI PREKIDAČ+KLAPNA
118
170
100
13
20W
2450
190
2.305,00
19629
ASP. MTG A-120 TAJMER
118
170
100
13
20W
2450
190
2.530,00
19625
ASP. MTG A-120 HIDRO-TAJMER
118
170
100
13
20W
2450
190
4.260,00
PROTOK
m3/h
98
KLAPNA
PRIRUBNICA
MTG KUPATILSKI “N” BELI
MOTOR SA TERMIČKOM
ZAŠTITOM
17737
ASPIRATOR MTG A-100 N
98
153
45
37
15W
BRZINA
ob/min.
2500
17738
ASPIRATOR MTG A-100 N KLAPNA
98
153
45
37
15W
2500
98
1.160,00
20545
ASPIRATOR MTG A-100 N PRIRUBNICA
98
153
45
37
15W
2500
98
1.100,00
20547
ASPIRATOR MTG A-100 N KLAPNA+PRIRUBNICA
98
153
45
37
15W
2500
98
1.300,00
22446
ASPIRATOR MTG A-100 N KLAPNA+POTEZ.PREKIDAČ
98
153
45
37
15W
2500
98
1.180,00
17739
ASPIRATOR MTG A-120 N
118
180
50
37
20W
2450
190
1.000,00
17740
ASPIRATOR MTG A-120 N KLAPNA
118
180
50
37
20W
2450
190
1.260,00
20546
ASPIRATOR MTG A-120 N PRIRUBNICA
118
180
50
37
20W
2450
190
1.200,00
20548
ASPIRATOR MTG A-120 N KLAPNA+PRIRUBNICA
118
180
50
37
20W
2450
190
1.400,00
22447
ASPIRATOR MTG A-100 N KLAPNA+POTEZ.PREKIDAČ
118
180
50
37
20W
2450
190
1.320,00
MOTOR SA TERMIČKOM
ZAŠTITOM
98
153
45
37
15W
2500
98
990,00
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
KLAPNA
MTG KUPATILSKI “N” ANTRACIT
22416
ASPIRATOR MTG A-100 N
PRIRUBNICA
ØA
B
C
D
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
SNAGA
CENA
900,00
22417
ASPIRATOR MTG A-100 N KLAPNA
98
153
45
37
15W
2500
98
1.250,00
22418
ASPIRATOR MTG A-100 N PRIRUBNICA
98
153
45
37
15W
2500
98
1.190,00
22419
ASPIRATOR MTG A-100 N KLAPNA+PRIRUBNICA
98
153
45
37
15W
2500
98
1.390,00
22458
ASPIRATOR MTG A-100 N KLAPNA+POTEZ.PREKIDAČ
98
153
45
37
15W
2500
98
1.270,00
22420
ASPIRATOR MTG A-120 N
118
180
50
37
20W
2450
190
1.090,00
22421
ASPIRATOR MTG A-120 N KLAPNA
118
180
50
37
20W
2450
190
1.350,00
22422
ASPIRATOR MTG A-120 N PRIRUBNICA
118
180
50
37
20W
2450
190
1.290,00
22423
ASPIRATOR MTG A-120 N KLAPNA+PRIRUBNICA
118
180
50
37
20W
2450
190
1.490,00
22459
ASPIRATOR MTG A-100 N KLAPNA+POTEZ.PREKIDAČ
118
180
50
37
20W
2450
190
1.410,00
MTG SA AUTOMATSKOM KLAPNOM
POTEZNI PREKIDAČ
PRIRUBNICA
B
C
15244
ASPIRATOR MTG A-100 AK (KLAPNA)
98
158
167
42
48
18W
BRZINA
ob/min.
2500
15245
ASPIRATOR MTG A-100 AK-T (TAJMER)
98
158
167
42
48
18W
2500
98
3.600,00
15246
ASPIRATOR MTG A-100 AK-PP (Potezni prekidač)
98
158
167
42
48
18W
2500
98
2.100,00
15248
ASPIRATOR MTG A-150 AK (KLAPNA)
148
203
234
51
59
26W
2850
320
3.000,00
15249
ASPIRATOR MTG A-150 AK-T (TAJMER)
148
203
234
51
59
26W
2850
320
4.000,00
17860
ASPIRATOR MTG A-150 AK-HT (HIDRO-TAJMER)
148
203
234
51
59
26W
2850
320
5.000,00
15250
ASPIRATOR MTG A-150 AK- PP (Potezni prekidač)
148
203
234
51
59
26W
2850
320
2.500,00
SNAGA
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CEVNI
MOTOR SA TERMIČKOM
ZAŠTITOM
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
ØA
D
E
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
SNAGA
PROTOK
m3/h
98
2.600,00
4566
ASPIRATOR MTG A-100 CEVNI
60
97
92
15W
BRZINA
ob/min.
2500
4613
ASPIRATOR MTG A-120 CEVNI
65
118
96
20W
2450
190
SNAGA
15W
BRZINA
ob/min.
2500
PROTOK
m3/h
98
4.415,00
ØA
ØB
C
(mm)
(mm)
(mm)
PROTOK
m3/h
98
CENA
CENA
975,00
1.030,00
ASPIRATORI CATA (ŠPANIJA)
KUPATILSKI BELI - POKRETNI PANEL
ŠIFRA
12445
NAZIV ARTIKLA
ASPIRATOR X-MART 10 MATIC
ØA
B
C
D
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
98
140
98
10
CENA
12446
ASPIRATOR X-MART 10 MATIC TAJMER
98
140
98
10
15W
2500
98
5.760,00
12447
ASPIRATOR X-MART 10 MATIC HIDRO-TAJMER
98
140
98
10
15W
2500
98
6.830,00
12448
ASPIRATOR X-MART 12 MATIC
118
170
100
13
20W
2450
190
4.860,00
12449
ASPIRATOR X-MART 12 MATIC TAJMER
118
170
100
13
20W
2450
190
6.140,00
12450
ASPIRATOR X-MART 12 MATIC HIDRO-TAJMER
118
170
100
13
20W
2450
190
7.500,00
SNAGA
PROTOK
m3/h
98
5.225,00
KUPATILSKI INOX
- POKRETNI PANEL
12451
ASPIRATOR X-MART 10 MATIC INOX
98
140
98
10
15W
BRZINA
ob/min.
2500
12452
ASPIRATOR X-MART 10 MATIC INOX TAJMER
98
140
98
10
15W
2500
98
6.660,00
12453
ASPIRATOR X-MART 10 MATIC INOX HIDRO-TAJMER
98
140
98
10
15W
2500
98
7.190,00
12454
ASPIRATOR X-MART 12 MATIC INOX
118
170
100
13
20W
2450
190
5.670,00
12455
ASPIRATOR X-MART 12 MATIC INOX TAJMER
118
170
100
13
20W
2450
190
6.200,00
12456
ASPIRATOR X-MART 12 MATIC INOX HIDRO-TAJMER
118
170
100
13
20W
2450
190
7.780,00
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
ØA
B
C
D
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
CENA
KUPATILSKI, STAKLENI PANEL
20371
ASPIRATOR CATA E-100 G
98
150
94
28.5
8W
BRZINA
ob/min.
2600
20369
ASPIRATOR CATA E-100 GTH HIDRO-TAJMER (DISPLEJ)
98
150
94
28.5
8W
2600
115
7.500,00
20787
ASPIRATOR CATA E-120 G
118
170
94
35
15W
2400
210
5.360,00
20788
ASPIRATOR CATA E-120 GTH HIDRO-TAJMER (DISPLEJ)
118
170
94
35
15W
2400
210
9.460,00
SNAGA
80W
BRZINA
ob/min.
2700
PROTOK
m3/h
595
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
ØA
B
C
D
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
SNAGA
PROTOK
m3/h
115
3.420,00
CENA
CEVNI
ŠIFRA
12999
NAZIV ARTIKLA
ØA
B
C
D
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
147
244
293.4
192
ASPIRATOR DUCT IN-LINE 150/560
CENA
8.440,00
13000
ASPIRATOR DUCT IN-LINE 160/560
157
244
312.6
192
80W
2700
595
8.990,00
13001
ASPIRATOR DUCT IN-LINE 200/910
197
278.5
353.6
211
85W
2700
910
15.560,00
VIŠENAMENSKI - DVOSTRUKI SMER PROTOKA VAZDUHA,
ŠIFRA
* S - Usisavanje vazduha (sucking)
* B - Izduvavanje vazduha (blowing)
NAZIV ARTIKLA
Ø
A
B
C
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
REGULACIJA PROTOKA VAZDUHA
(5 BRZINA)
PROTOK
BRZINA
SNAGA
m3/h
CENA
ob/min.
B/S
45W
1350
825/530
15.200,00
15564
ASPIRATOR CATA HELICOIDAL B-23 00610000
230
190
340
40
13006
ASPIRATOR CATA HELICOIDAL B-30 00620000
305
230
420
40
90W
1260
1900/700
18.580,00
VENTILATORI MTG VIŠENAMENSKI
SA PADAJUĆOM ŽALUZINOM, METALNI
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
ØA
B
C
D
SNAGA
34W
BRZINA
ob/min.
1320
PROTOK
m3/h
720
CENA
9781
ASPIRATOR XB-25-A-2 HVL CRNI
250
315
55
120
9782
ASPIRATOR XB-30-A-2 HVL CRNI
300
372
55
160
46W
1320
1080
6.220,00
9783
ASPIRATOR XB-40-A1-2 HVL CRNI
400
475
55
220
150W
1320
1800
10.680,00
PROTOK
m3/h
410
VIŠENAMENSKI METALNI
5.050,00
* S - Ubacivanje vazduha (sucking)
* B - Izbacivanje vazduha (blowing)
ŠIFRA
S/B
902 / 22435
NAZIV ARTIKLA
ØA
B
C
D
E
SNAGA
VENTILATORI SA MREŽICAMA
200
257
6
70
53
10W
BRZINA
ob/min.
1300
900 / 22436
VENTILATORI SA MREŽICAMA
250
313
8
70
60
16W
1300
800
3.490,00
901 / 22437
VENTILATORI SA MREŽICAMA
300
350
10
86
80
25W
1300
1220
4.310,00
857 / 22438
VENTILATORI SA MREŽICAMA
300
350
10
86
80
34W
1300
1400
4.520,00
CENA
3.080,00
VIŠENAMENSKI METALNI
* S - Ubacivanje vazduha (sucking)
* B - Izbacivanje vazduha (blowing)
ØA
B
C
D
E
SNAGA
VENTILATOR ZIDNI
200
264
11
18
127
10W
BRZINA
ob/min.
1300
VENTILATOR ZIDNI
250
314
11
18
147
16W
1300
800
4.700,00
20786 / 22441
VENTILATOR ZIDNI
300
364
11
18
155
25W
1300
1220
5.300,00
21593 / 22442
VENTILATOR ZIDNI
300
364
11
18
155
34W
1300
1400
5.500,00
A
B
C
D
E
SNAGA
PROTOK
m3/h
486
3.700,00
ŠIFRA
S/B
20784 / 22439
20785 / 22440
NAZIV ARTIKLA
PROTOK
m3/h
410
CENA
3.500,00
VIŠENAMENSKI SA KLAPNOM, PLASTIČNI
9224
ASPIRATOR FBS-20- 4
200
285
245
77
85
31W
BRZINA
ob/min.
1250
20771
ASPIRATOR FBS-25- 4
250
335
285
77
85
36W
1200
750
4.200,00
9349
ASPIRATOR FBS-30- 4
300
385
245
77
85
45W
1050
1080
4.700,00
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA
MOGUĆNOST UGRADNJE TAJMERA I HIDROSTATA!
20772
ASPIRATOR FBS-20- 4 DVOSMERNI
200
285
245
* S - Ubacivanje vazduha (sucking)
* B - Izbacivanje vazduha (blowing)
BRZINA
PROTOK m3/h
D
E
SNAGA
ob/min.
B / S
77
85
31W
1250
486 / 270
20773
ASPIRATOR FBS-25- 4 DVOSMERNI
250
335
285
77
85
36W
1200
750 / 395
5.200,00
20774
ASPIRATOR FBS-30- 4 DVOSMERNI
300
385
245
77
85
45W
1050
1080 / 620
5.800,00
VIŠENAMENSKI SA DVOSTRUKIM SMEROM PROTOKA VAZDUHA, PLASTIČNI
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
A
B
C
CENA
4.600,00
VIŠENAMENSKI SA KLAPNOM - BRAON, PLASTIČNI
22085
ASPIRATOR FBS-20- 4 BR
200
285
245
77
85
31W
BRZINA
ob/min.
1250
20775
ASPIRATOR FBS-25- 4 BR
250
335
285
77
85
36W
1200
750
5.300,00
20776
ASPIRATOR FBS-30- 4 BR
300
385
245
77
85
45W
1050
1080
5.800,00
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
A
B
C
D
E
SNAGA
PROTOK
m3/h
486
4.800,00
CENA
MOGUĆNOST UGRADNJE TAJMERA I HIDROSTATA!
VIŠENAMENSKI SA DVOSTRUKIM SMEROM PROTOKA VAZDUHA - BRAON, PLASTIČNI
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
A
B
C
D
E
* S - Ubacivanje vazduha (sucking)
* B - Izbacivanje vazduha (blowing)
BRZINA
PROTOK m3/h
SNAGA
ob/min.
B / S
31W
1250
486 / 270
CENA
22084
ASPIRATOR FBS-20- 4 BR DVOSMERNI
200
285
245
77
85
20777
ASPIRATOR FBS-25- 4 BR DVOSMERNI
250
335
285
77
85
36W
1200
750 / 395
6.300,00
5.700,00
20780
ASPIRATOR FBS-30- 4 BR DVOSMERNI
300
385
245
77
85
45W
1050
1080 / 620
6.900,00
PLAFONSKI
9218
ASPIRATOR PLAFONSKI FBS-20-B
200
244
6
30
150
27W
BRZINA
ob/min.
1250
20769
ASPIRATOR PLAFONSKI FBS-25-B
250
304
6
30
150
31W
1100
800
ØA
B
C
D
E
SNAGA
BRZINA
ob/min.
PROTOK
m3/h
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
A
B
C
D
E
SNAGA
PROTOK
m3/h
410
CENA
2.900,00
3.600,00
PLAFONSKI
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA
9219
ASPIRATOR PLAFONSKI FBS-20-A
200
300
12
6
129
26W
1200
480
3.500,00
9220
ASPIRATOR PLAFONSKI FBS-25-A
250
321
13
6
129
28W
1150
750
3.800,00
9291
ASPIRATOR PLAFONSKI FBS-30-A
300
355
16
6
129
31W
1000
1050
4.200,00
ASPIRATORI INDUSTRIJSKI
SA PLOČOM
ŠIFRA
* S - Ubacivanje vazduha (sucking)
NAZIV ARTIKLA
ØA
* B - Izbacivanje vazduha (blowing)
BRZINA
C
D
SNAGA
ØB
ob/min.
210
312
52
40W
2300
PROTOK
m3/h
780
CENA
5125
ASPIRATOR YWF-B4E-200-9 S
190
5124
ASPIRATOR YWF-B2E-200-9 S
190
210
312
52
55W
1400
530
8.710,00
1110
ASPIRATOR YWF-B4E-250
250
260
370
90
50W
1380
730
9.500,00
S
8.315,00
5007
ASPIRATOR YWF-B2E-250
S
250
260
370
90
80W
2400
960
10.095,00
21815
ASPIRATOR YWF-B2E-250
B
250
260
370
90
80W
2400
960
11.020,00
308
ASPIRATOR YWF-B2E-300
S
315
325
430
90
145W
2300
2030
11.875,00
21816
ASPIRATOR YWF-B2E-300
B
315
325
430
90
145W
2300
2030
13.055,00
4404
ASPIRATOR YWF-B4E-300
S
315
325
430
90
75W
1350
1220
11.480,00
239
ASPIRATOR YWF-B4E-350
S
350
360
485
90
140W
1380
2270
13.660,00
21817
ASPIRATOR YWF-B4E-350
B
350
360
485
90
140W
1380
2270
14.980,00
6668
ASPIRATOR YWF-B6E-350
S
350
360
485
90
80W
920
1590
13.260,00
205
ASPIRATOR YWF-B4E-400
S
400
410
540
110
180W
1380
3260
13.855,00
21818
ASPIRATOR YWF-B4E-400
B
400
410
540
110
180W
1380
3260
15.195,00
204
ASPIRATOR YWF-B4E-450
S
450
460
575
110
250W
1350
4260
15.835,00
196
ASPIRATOR YWF-B4E-500
S
500
510
655
115
420W
1300
6420
21.775,00
ØA
ØB
C
SNAGA
PROTOK
m3/h
530
CEVNI
7843
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T4E-200-9
200
250
180
40W
BRZINA
ob/min.
1400
577
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T2E-200-9
200
250
180
55W
2300
780
8.710,00
4165
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T4E-250
250
306
180
50W
1380
730
9.105,00
7246
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T2E-250
250
306
180
80W
2400
960
9.500,00
719
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T2E-300
300
382
180
145W
2300
2030
11.085,00
5707
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T4E-300
300
382
180
75W
1350
1220
10.295,00
5708
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T4E-350
350
421
180
140W
1380
2270
12.275,00
7100
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T4E-400
400
460
190
180W
1380
3260
13.855,00
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA
8.315,00
912
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T4E-450
450
515
190
250W
1350
4260
15.835,00
7099
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI YWF-T4E-500
500
567
250
420W
1300
6420
23.485,00
CEVNI
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
ØA
B
ØC
SNAGA
45W
BRZINA
ob/min.
1320
PROTOK
m3/h
900
CENA
9215
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI XB-25G-B***
250
252
311
7.520,00
9216
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI XB-30G-B***
300
254
365
50W
1320
1300
8.510,00
9217
INDUSTRIJSKI ASPIRATOR CILINDRIČNI XB-40G-B***
400
255
470
150W
1320
1900
11.875,00
ØA
ØB
C
SNAGA
BRZINA
ob/min.
PROTOK
m3/h
CENA
410
CEVNI METALNI
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
20781
VENTILATOR CEVNI METALNI FI Ø200
200
215
250
10W
1300
2.900,00
20782
VENTILATOR CEVNI METALNI FI Ø250
250
265
250
16W
1300
800
3.500,00
20783
VENTILATOR CEVNI METALNI FI Ø300
300
315
250
25W
1300
1220
5.000,00
21594
VENTILATOR CEVNI METALNI FI Ø300
300
315
250
34W
1300
1400
5.200,00
ØA
ØB
C
D
SNAGA
BRZINA
ob/min.
PROTOK
m3/h
530
4.880,00
5.200,00
SA MREŽOM
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA
407
VENTILATOR AKSIJALNI 220V C YWF4E-200-9
200
210
66
45
40W
1400
4706
VENTILATOR AKSIJALNI 220V C YWF4E-250
250
270
76
55
50W
1380
730
7639
VENTILATOR AKSIJALNI 220V C YWF4E-300
300
320
86
80
75W
1350
1220
5.710,00
7640
VENTILATOR AKSIJALNI 380V C YWF4D-300
300
320
86
80
75W
1380
1170
5.710,00
7641
VENTILATOR AKSIJALNI 220V C YWF4E-350
350
370
134
80
140W
1380
2270
7.000,00
7642
VENTILATOR AKSIJALNI 380V C YWF4D-350
350
370
134
80
140W
1380
2290
7.000,00
7643
VENTILATOR AKSIJALNI 220V C YWF4E-400
400
420
147
90
180W
1380
3260
8.450,00
7644
VENTILATOR AKSIJALNI 380V C YWF4D-400
400
420
147
90
180W
1380
3400
8.450,00
7645
VENTILATOR AKSIJALNI 220V C YWF4E-450
450
470
160
90
250W
1350
4260
9.300,00
7646
VENTILATOR AKSIJALNI 380V C YWF4D-450
450
470
160
90
250W
1360
4800
9.300,00
7647
VENTILATOR AKSIJALNI 220V C YWF4E-500
500
520
159
90
420W
1300
6420
12.100,00
8171
VENTILATOR AKSIJALNI 380V C YWF4D-500
500
520
159
90
450W
1300
6570
12.850,00
8170
VENTILATOR AKSIJALNI 220V C YWF4E-600
600
620
194
100
700W
1360
10040
18.750,00
ASPIRATORI – PRATEĆA OPREMA
ALUMINIJUMSKA CREVA
DIMENZ.
DIMENZIJE DUŽINA
CREVO ASPIRATORA FI 100 AL 1,5m
Ø 100
1,5m
5380
CREVO ASPIRATORA FI 100 AL 3,0m
Ø 100
3m
13591
CREVO ASPIRATORA FI 110 AL 1,5m
Ø 110
1,5m
5385
CREVO ASPIRATORA FI 110 AL 3,0m
Ø 110
3m
13592
CREVO ASPIRATORA FI 120 AL 1,5m
Ø 120
1,5m
5382
CREVO ASPIRATORA FI 120 AL 3,0m
Ø 120
3m
11686
CREVO ASPIRATORA FI 150 AL 3,0m
Ø 150
3m
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
13590
OPIS
- Savitljiva cev, izrađena od
aluminijumske trake.
- Materijal: Al 99,5 debljine
0,1
Primena: Za ventilaciju
vlažnih sredina, u sistemima
ventilacije i klimatizacije.
- Prečnici: od 75mm do
400mm (prema zahtevu do
600mm)
-Cev se sabija na ~1/3
dužine.
CENA
302,00
598,00
346,00
645,00
362,00
692,00
830,00
CREVA SAVITLJIVA
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
DIMENZ.
DIMENZIJE DUŽINA
22194
CREVO ASPIRATORA TEXOFLEX A12-ASP
Ø 100
1,5m
22196
CREVO ASPIRATORA TEXOFLEX A12-ASP
Ø 100
3m
22195
CREVO ASPIRATORA TEXOFLEX A12-ASP
Ø 120
1,5m
22197
CREVO ASPIRATORA TEXOFLEX A12-ASP
Ø 120
3m
DIMENZ.
DIMENZIJE DUŽINA
OPIS
- Veoma laka, savitljiva
neizolovana cev namenjena
za ugradnju u sisteme
ventilacije i klimatizacije.
- Temperaturni opseg
primene: -30C do + 140C
- Mala transportna dužina
CENA
243,00
487,00
276,00
552,00
CREVA PLATNENA
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
22198
CREVO PLATNENO BELO TEXOFLEX ZR
Ø 102
5m
22199
CREVO PLATNENO BELO TEXOFLEX ZR
Ø 102
10m
22200
CREVO PLATNENO BELO TEXOFLEX ZR
Ø 127
5m
22201
CREVO PLATNENO BELO TEXOFLEX ZR
Ø 127
10m
MREŽICE
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
DIMENZ.
OPIS
- Obostrano plastificirano
pamučno (celulozno) platno
sa ugrađenom čeličnom
spiralom.
- Primena: ventilacija,
klimatizacija i aspiracija
stambenih objekata,
otparavanje agresivnih para
itd.
- Temperatura primene:
-25C do +70C.
- Prečnici: od 40 - 350 mm
- Bela boja
CENA
2.900,00
4.200,00
3.500,00
5.700,00
CENA
5205
MREŽA MOTORA FI 200
Ø 200
250,00
7699
MREŽA MOTORA FI 230
Ø 230
260,00
6700
MREŽA MOTORA FI 250
Ø 250
305,00
6709
MREŽA MOTORA FI 300
Ø 300
420,00
7657
MREŽICA ZAŠTITNA FI 200 mm
Ø 200
440,00
7658
MREŽICA ZAŠTITNA FI 250 mm
Ø 250
500,00
7659
MREŽICA ZAŠTITNA FI 300 mm
Ø 300
520,00
ELISE VENTILATORA
ŠIFRA
360
NAZIV ARTIKLA
ELISA VENTILATORA
DIMENZ.
Ø 145
CENA
75,00
4528
ELISA VENTILATORA
Ø 154
80,00
361
ELISA VENTILATORA
Ø 200
110,00
362
ELISA VENTILATORA
Ø 230
170,00
363
ELISA VENTILATORA
Ø 250
180,00
364
ELISA VENTILATORA
Ø 300
275,00
383
ELISA VENTILATORA - KONTRA
Ø 200
110,00
4280
ELISA VENTILATORA - KONTRA
Ø 250
280,00
4204
ELISA VENTILATORA - KONTRA
Ø 300
275,00
REGULATORI BRZINE
šifra 12987
12987
UREĐAJ ZA REGULACIJU BRZINE 1A
IP-44
NAPON
V/Hz
230/50
4712
UREĐAJ ZA REGULACIJU BRZINE REGM-1A
IP-44
5402
UREĐAJ ZA REGULACIJU BRZINE REGM-3A
IP-44
5724
UREĐAJ ZA REGULACIJU BRZINE REGM-5A
5736
UREĐAJ ZA REGULACIJU BRZINE REGM-10A
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
KLAPNA ASPIRATORA
ŠIFRA
ZAŠTITA
NAZIV ARTIKLA
A max.
CENA
1
7.674,00
230/50
1
5.555,00
230/50
3
6.094,00
IP-44
230/50
5
10.910,00
IP-44
230/50
10
11.200,00
DIMENZ.
CENA
17741
KLAPNA ASPIRATORA KRUG
Ø 100
170,00
17742
KLAPNA ASPIRATORA KRUG
Ø 120
200,00
PRIRUBNICE ZA ASPIRATORE
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
DIMENZ.
CENA
17854
PRIRUBNICA ZA ASPIRATOR Ø 100
Ø 100
215,00
20836
PRIRUBNICA ZA ASPIRATOR Ø 120
Ø 120
235,00
17855
PRIRUBNICA ZA ASPIRATOR Ø 150
Ø 150
250,00
MASKE PLAFONSKE
9833
MASKA FBS-20-A
DIMENZIJE (mm)
ØA
B
Ø 200
300
9834
MASKA FBS-25-A
Ø 250
321
1.300,00
9835
MASKA FBS-30-A
Ø 300
355
1.600,00
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA
990,00
ŽALUZINA METALNA
9833
VENTILACIONA ŽALUZINA METALNA Ø 250
Ø 250
DIMENZIJE (mm)
A
B
262
315
9834
VENTILACIONA ŽALUZINA METALNA Ø 300
Ø 300
337
372
2.800,00
9835
VENTILACIONA ŽALUZINA METALNA Ø 400
Ø 400
420
475
4.200,00
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
ŽALUZINE PVC
ŠIFRA
NAMENA
CENA
2.600,00
CATA-ŠPANIJA
NAZIV ARTIKLA
NAMENA
DIMENZIJE (mm)
B
C
210
51
CENA
4073
VENTILACIONA ŽALUZINA PLASTIČNA LHV
Ø 160
A
210
4077
VENTILACIONA ŽALUZINA PLASTIČNA LHV
Ø 190
250
250
53
1.010,00
4103
VENTILACIONA ŽALUZINA PLASTIČNA LHV
Ø 225
285
285
60
1.360,00
4113
VENTILACIONA ŽALUZINA PLASTIČNA LHV
Ø 300
370
370
65
1.750,00
4109
VENTILACIONA ŽALUZINA PLASTIČNA LHV
Ø 350
430
430
72
2.050,00
4115
VENTILACIONA ŽALUZINA PLASTIČNA LHV
Ø 400
490
490
81
2.370,00
930,00
KLAPNE PVC
ŠIFRA
4406
NAZIV ARTIKLA
KLAPNA ASPIRATORA UNIVERZALNA Ø100 / Ø120
ŽALUZINE
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
DIMENZ.
Ø100 / Ø120
DIMENZ.
OPIS
- Univerzalna klapna
aspiratora za prečnike cevi
Ø100 / Ø120.
- Materijal: Plastika PVC
Oznaka
CENA
275.00
CENA
19864
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA ø100
140x140
TK9
339.00
19865
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA ø125
140x140
TK11
339.00
140x140
TK10
380.00
140x140
TK12
380.00
DIMENZ.
Oznaka
170x170
T27
19866
19867
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA ø100
(mogućnost podešavanja protoka)
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA ø125
(mogućnost podešavanja protoka)
ŽALUZINE
ŠIFRA
19868
NAZIV ARTIKLA
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA ø150
ŽALUZINE
ŠIFRA
343.00
DIMENZ.
Oznaka
19869
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA ø100 BRAON
140x140
T61BR
308.00
19870
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA ø125 BRAON
140x140
T83BR
308.00
DIMENZ.
Oznaka
250x250
T28
DIMENZ.
Oznaka
ŽALUZINE
ŠIFRA
19880
ŽALUZINE
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA
NAZIV ARTIKLA
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA BELA
NAZIV ARTIKLA
CENA
CENA
370.00
CENA
19871
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA BELA
ø150
T23
270.00
19872
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA BRAON
ø150
T23BR
270.00
19873
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA BELA
ø100
T30
135.00
19874
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA BRAON
ø100
T30BR
135.00
19875
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA SREBRNA
ø100
T30m
452.00
19876
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA BELA
ø125
T32
175.00
19877
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA BRAON
ø125
T32BR
175.00
ŽALUZINE – PODESIVI PREČNIK
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA BELA
19878
(mogućnost podešavanja prečnika)
VENTILACIONA ŽALUZINA PROTIVKIŠNA BRAON
19879
(mogućnost podešavanja prečnika)
ANEMOSTATI
ŠIFRA
Oznaka
CENA
ø100-150
T36
328.00
ø100-150
T36BR
328.00
DIMENZ.
Oznaka
19881
ANEMOSTAT PVC BELI
ø100
AN1
430.00
19882
ANEMOSTAT PVC BELI
ø125
AN2
472.00
19883
ANEMOSTAT PVC BELI
ø150
AN3
585.00
REŠETKE
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
DIMENZ.
DIMENZ.
Oznaka
19884
PLAFONSKA REŠETKA PVC BELA
ø100
T64
287.00
19885
PLAFONSKA REŠETKA PVC BELA
ø125
T65
328.00
19886
PLAFONSKA REŠETKA PVC BELA
ø150
T66
370.00
DIMENZ.
Oznaka
KONEKTORI
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA
NAZIV ARTIKLA
CENA
CENA
19855
KONEKTOR ZA NASTAVAK CEVI
ø100
KO100-21
184.00
19856
KONEKTOR ZA NASTAVAK CEVI
ø125
KO125-21
236.00
KLAPNE
ŠIFRA
DIMENZ.
Oznaka
22210
NEPOVRATNA KLAPNA - AWENTA
NAZIV ARTIKLA
ø100
KO100-22
250.00
22211
NEPOVRATNA KLAPNA - AWENTA
ø125
KO125-22
310.00
REDUCIRI
ŠIFRA
DIMENZ.
Oznaka
19859
REDUKCIONI KONEKTOR ø125/ø100
ø125
KO125-29
225.00
19860
REDUKCIONI KONEKTOR ø150/ø125
ø150
KO150-29
246.00
DIMENZ.
Oznaka
ø150
RKO
ŠIFRA
19861
NAZIV ARTIKLA
CENA
NAZIV ARTIKLA
REDUKCIONI KONEKTOR UNIVERZALNI ø150/ø100
ŠELNE
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA
CENA
380.00
DIMENZ.
Oznaka
19857
PLASTIČNA ŠELNA
ø100
KO100-28
CENA
123.00
19858
PLASTIČNA ŠELNA
ø125
KO125-28
216.00
RAČVA
ŠIFRA
19857
NAZIV ARTIKLA
DIMENZ.
RAČVA ZA CREVO KONDEZA KLIME
ø16
OPIS
- Za spajanje dva kondenz
creva u jedno
CENA
32.00
VENTILACIONE REŠETKE – ALUMINIJUMSKE
VENTILACIONE REŠETKE
ŠIFRA
ALUMINIJUMSKE
Dimenzije (dužina x visina)
CENA
14618
REŠETKA PROTIVKIŠNA
NAZIV ARTIKLA
200x200 mm
1.000,00
14619
REŠETKA PROTIVKIŠNA
250x250 mm
1.250,00
14620
REŠETKA PROTIVKIŠNA
300x300 mm
1.583,00
14621
REŠETKA PROTIVKIŠNA
350x350 mm
1.917,00
14622
REŠETKA PROTIVKIŠNA
400x400 mm
2.333,00
14623
REŠETKA PROTIVKIŠNA
450x450 mm
3.000,00
14624
REŠETKA PROTIVKIŠNA
500x500 mm
3.500,00
Dimenzije (dužina x visina)
CENA
ALUMINIJUMSKE
VENTILACIONE REŠETKE
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
14625
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
200x100mm
750,00
14626
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
200x200mm
833,00
14627
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
250x150mm
833,00
14628
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
250x250mm
900,00
14629
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
300x150mm
900,00
14630
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
300x200mm
983,00
14631
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
300x300mm
1.225,00
14632
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
350x150mm
933,00
14633
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
350x200mm
1.000,00
14634
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
350x350mm
1.566,00
14635
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
400x150mm
1.083,00
14636
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
400x200mm
1.216,00
14637
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
400x300mm
1.450,00
14638
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
400x400mm
1.866,00
14639
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
500x200mm
1.433,00
14640
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
500x300mm
1.767,00
14641
UNUTRAŠNJA REŠETKA 1 RED LAMELA
500x500mm
2.667,00
VENTILACIONE REŠETKE
ŠIFRA
ALUMINIJUMSKE
NAZIV ARTIKLA
Dimenzije (dužina x visina)
CENA
14642
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
200x100mm
1.250,00
14643
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
200x200mm
1.333,00
14644
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
250x150mm
1.333,00
14645
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
250x250mm
1.500,00
14646
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
300x150mm
1.333,00
14647
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
300x200mm
1.500,00
14648
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
300x300mm
1.833,00
14649
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
350x150mm
1.417,00
14650
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
350x200mm
1.500,00
14651
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
350x350mm
2.217,00
14652
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
400x150mm
1.667,00
14653
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
400x200mm
1.833,00
14654
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
400x300mm
2.200,00
14655
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
400x400mm
3.000,00
14656
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
500x200mm
2.167,00
14657
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
500x300mm
2.767,00
14658
UNUTRAŠNJA REŠETKA 2 REDA LAMELA
500x500mm
3.667,00
MOGUĆNOST IZRADE SVIH DIMENZIJA REŠETKI PREMA ZAHTEVU!
Download

Aspiratori - mak trade group