Plastová kotva pro dřevostavby a oceloplechové konstrukce
Technický list 1410
®
BRAVOLL TIT 60/5-20
Obrázek
Popis
Plastová talířová kotva s tepelně-izolační vzduchovou dutinou pro
přerušení tepelného mostu. Používá se v kombinaci se samovrtnými
šrouby VR15 a TS15 s kuželovou zápustnou hlavou. Kotva je vyrobena z rázuvzdorného polypropylenu. Šroub je ocelový, se zápustnou
hlavou TORX hvězdička, hrot šroubu je tvrzený (šroub se špičkou
hlav
- TS
TS15) nebo (šroub s vrtákem - VR15). Korozní odolnost povrchové
úpra
úpravy - 15 cyklů Kesternicha.
Použití
Po
Plas
Plastová kotva slouží k mechanickému upevnění tuhých tepelně-izolačn
lačních desek z pěnového polystyrenu (EPS) a minerální vlny (MW)
v ko
kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).
Technická data
Tech
Prům
Průměr talíře dp:
Minimální
Mini
hloubka kotvení hnom:
Mate
Materiál těla kotvy:
Cert
Certifikát:
Použ
Použití šroubů EURO TS15:
60 mm
20 - 40 mm
rázuvzdorný polypropylén
090-030656
dřevo, dřevotřískové desky,
ocelový plech do tloušťky
0,88 mm
dřevo, dřevotřískové desky,
ocelový plech do tloušťky
2 x 1,25 mm
Použ
Použití šroubů EURO VR15:
Výhody
• jednoduchá a rychlá montáž
• se šrouby EURO VR15 a EURO TS15 je možná přímá montáž bez
předvrtání do většiny základních materiálů
• spolehlivé spojení talíře kotvy se stěrkovým tmelem
• maximální omezení tepelného mostu
• možnost kombinace s přídavnými talíři BRAVOLL® IT PTH
Typ BRAVOLL ®
TIT 60/5-20
objednací
číslo
průměr talířku
dp
(mm)
kusů
v kartonu
(ks)
11626
60
400
Typ BRAVOLL ®
smrkové dřevo
dřevotřísková deska
ocelový trapézový plech
minimální tlouštka
materiálu
d
(mm)
doporučená kotevní
hloubka
hnom
(mm)
20
30
18
30
0,75
30
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v
obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.
Technický list 1410
Plastová kotva pro dřevostavby a oceloplechové konstrukce
Technické parametry
šroub
EURO
VR15
obj.
číslo
4,8x60 49060
4,8x80
49080
4,8x100 49100
4,8x120 49120
4,8x140 49140
délka
šroubu
(mm)
60
80
100
120
140
délka
kotvy
La
(mm)
70
90
110
130
150
hloubka
zašroub.
hnom
(mm)
20-40
20-40
20-40
20-40
20-40
tloušťka
izolace ks/KT
hD
(mm)
30-50
1000
50-70
1000
70-90
500
90-110
500
110-130
500
Schéma
šroub
EURO
TS15
obj.
číslo
délka
šroubu
(mm)
4,8x60
4,8x80
4,8x100
4,8x120
4,8x140
4,8x150
4,8x160
4,8x170
4,8x180
4,8x200
48060
48080
48100
48120
48140
48150
48160
48170
48180
48200
60
80
100
120
140
150
160
170
180
200
délka
kotvy
La
(mm)
70
90
110
130
150
160
170
180
190
210
hloubka
zašroub.
hnom
(mm)
20-40
20-40
20-40
20-40
20-40
20-40
20-40
20-40
20-40
20-40
tloušťka
izolace
ks/KT
hD
(mm)
30-50
200
50-70
200
70-90
200
90-110
200
110-130
200
120-140
500
130-150
500
140-160
500
150-170
500
170-190
500
Výpočet délky kotvy
La ≥ hD + hnom + max a
4,8
dp= 60 mm
dp
La
hD
hnom
h
a
hnom
a
-
průměr talířku
délka kotvy
tloušťka tepelné izolace
minimální kotevní délka v podkladním
materiálu
- tloušťka podkladního materiálu
- tloušťka lepícího tmelu + tolerance na
vyrovnání nerovností povrchu fasády
hD
La
Povrchová montáž
• Přes
•
•
•
•
•
hvězdičkový TORX nástavec nasadíme EURO
šroub v kombinaci s ta"ířkem na e"ektrický šroubovák.
#zo"ant propíchneme EURO šroubem až na podk"adní
materiá".
Poté zašroubujeme (max. otáčky 350 ot/min.) EURO
šroub do podk"adního materiá"u tak, aby se ta"ířek zapusti" 0 - 2 mm pod rovinu izo"antu.
Pro montáž se používá e"ektrický šroubovák nej"épe s
regu"ací otáček.
Do 6-ti týdnů je nutno kotvu zakrýt da"šími komponenty
zatep"ovacího systému ET#CS (chránit před UV zářením).
Montáž "ze provádět při tep"otách nad + 0° C.
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v
obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.
Download

Tech_list_TIT_Torx.pdf