Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v minulém roce jsme se dočkali novinek v doporučených postupech diagnostiky a léčby v různých oborech
kardiologie, na trhu se objevily nové léky i materiály, které rozšířily naše možnosti v léčbě kardiovaskulárních
onemocnění.
I ve zlínském kardiovaskulárním centru se nám daří přibližovat péči o nemocné k cílovému rozsahu, který je dán
typem našeho centra. Některé změny se však daří uvádět v život jen částečně, především v důsledku ochoty plátců
zdravotní péče tyto výkony nasmlouvat a proplácet. I když se některé výkony podařilo do nabídky naší péče
zařadit, jsme stále nucení zajišťovat některé výkony nebo výkony pro klienty některých zdravotních pojišťoven ve
spolupráci se spřátelenými centry v Brně, Olomouci i Praze.
Rádi bychom Vás seznámili s novinkami obecně i novinkami v našem centru. Jak bývá zvykem, přivítáme mezi
přednášejícími i odborníky z fakultních nemocnic z Brna, Olomouce či Prahy, jakož i z Centra vaskulárních
intervencí Vítkovické nemocnice.
Budeme rádi, když přijmete naše pozvání na 13. celokrajskou konferenci internistů a kardiologů Zlínského kraje
prim. MUDr. Zdeněk Coufal,
vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra
předseda organizačního týmu
Programový tým
prim. MUDr. Zdeněk Coufal, odborný garant
Jana Poláchová
Ivana Bačůvková
Božena Daňková
Pavla Matějovská
Iva Maloušková
Alena Kandelová
prim. MUDr. Zdeněk Coufal
MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
MUDr. Martin Slabák
MUDr. Robert Náplava, Ph.D.
MUDr. Petr Kopřiva
MUDr. Jiří Střelec
MUDr. Milan Ranostaj
14. června 2014, 08.30-16.30 hod.
Registrace účastníků:
Sobota 14.6.2014 07.00 – 10.00 hodin
Účastnický poplatek zahrnuje:
Vstup na odborný seminář 14. 6. 2014, kávu a občerstvení během konference, oběd 14.6.
Kredity celoživotního vzdělávání pro lékaře (vzdělávací akce je pořádána podle stavovského předpisu ČLK č. 16 a
je ohodnocena kredity pro lékaře; vzdělávací akce je pořádána podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se
mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008
Sb.), kredity celoživotního vzdělávání POUZP pro zdravotníky – nelékaře (NLZP).
Účastníci přihlášení vč. platby do 31.5.2014 budou ubytováni ve dvou nebo třílůžkových pokojích. Je možno
rezervovat ubytování na noci 13./14.6. a 14./15.6.2014. V ceně ubytování je zahrnuta večeře 13.6., snídaně 14.6.
resp. 15.6., vstup na společenský večer 14.6.2014. Přednášející a pozvaní hosté budou mít ubytování zajištěno
bezplatně. Přednostně budou ubytováni přednášející, lékaři, sestry a záchranáři; doprovázející osoby v případě
volné kapacity. Ubytování bude zajištěno jen do vyčerpání kapacity hotelu podle data přijatých přihlášek.
Veškeré požadavky na ubytování zajišťuje organizační tým, nikoli hotel.
Ubytovaní hosté mají zdarma neomezený vstup do hotelového bazénu a wellness, jakož i 2 hod. vstupu do
termálního bazénu a wellness hotelu Horal. V ceně ubytování nejsou zahrnuty masáže či wellness procedury,
které si účastníci hradí zvlášť. Ceník je k dispozici na webu hotelu.
Společenský program
Po skončení semináře – outdoorový program – vyjížďka na horských kolech s průvodcem do okolí nebo nordic
walking procházka. Možnost zapůjčení horských kol i nordic walking holí.
Galavečeře a společenský večer s hudbou k poslechu i tanci.
Tématické okruhy odborného programu
-
Organizační zajištění konference a logistika
K + D časy s.r.o., ing. Kateřina Růčková, IČ 29442834
Aktuality z KVC KNTB, a.s. Zlín,
Kardiochirurgie
Plicní hypertenze
Novinky v lázeňské léčbě
Angiologie
-
Novinky v léčbě srdečního selhání
Resyncrhonizační terapie
Nová antiagregancia
Kazuistiky
Varia
Podrobný odborný program bude zveřejněn do 30. dubna 2014
Přihlášky pouze e-mailem zaslaným na adresu [email protected]
Účastnický poplatek: převodem na účet 6968040001/5500
Platba do
31.5.2014
0 Kč
Platba po 31.5.2014,
platba na místě
0 Kč
jednodenní účast (lékař, sestra, záchranář) 14.6.2014
300 Kč
400 Kč
ubytování – účastník konference (cena za 1 noc)
500 Kč
-
přednášející, čestní hosté
Termín konání
Hotel Lanterna, 756 06 Velké Karlovice, Léskové 659
http://www.lanterna.cz/ 49°22'13"N, 18°21'7"E
Ubytování
Valašské srdce 2014
Organizační tým
Místo konání
ubytování – doprovodná osoba, dítě (cena za 1 noc)
1000 Kč
Účastnický poplatek je nevratný; variabilní symbol platby bude přidělen po obdržení přihlášky spolu s výší platby.
Do přihlášky uveďte tituly, jméno, příjmení, adresu pracoviště (tyto údaje budou uvedeny na jmenovce resp. na
certifikátu – zde bez adresy), dále pro potřeby organizátorů telefonický kontakt a e-mail.
Dále prosím specifikujte, zda požadujete jednodenní účast nebo účast včetně ubytování (uveďte data ubytování)
a jméno doprovázející osoby, jakož i požadavek na zapůjčení horského kola či nordic walking holí, případně
rezervace masáží.
Během krátké doby obdržíte potvrzení přihlášky, variabilní symbol a částku k zaplacení.
Důležitá data
Příhlášky k účasti a ubytování
Platba za ubytování (= garance objednaného ubytování)
do 24.5.2014
do 31.5.2014
Kardiovaskulární centrum pro dospělé
Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
ve spolupráci s okresním sdružením
České lékařské komory ve Zlíně
a
Profesní odborovou unií zdravotnických
pracovníků Čech a Moravy
si Vás dovoluje pozvat na
13. konferenci internistů
a kardiologů Zlínského kraje
Valašské srdce 2014
14. června 2014
Hotel Lanterna
Léskové
Velké Karlovice
Download

Pozvánka na Valašské srdce 2014