Konference ZSP na téma
„Problematika adaptace pacientů a jejich příbuzných“
Konání akce: Čtvrtek 21. 11. 2013 v 9:00 h.
Místo konání akce: Dům kultury – velký sál, Ostravská 17/363, Bílovec
Program akce:
1.
Registrace účastníků
2. Přivítání a úvodní slovo
9:00 – 9:15
prim. MUDr. Dagmar Palasová, Bílovecká nemocnice, a. s., oddělení následné péče
3. Odborné přednášky na téma:
9:15 – 11:15
Plány do budoucnosti Bílovecké nemocnice, a. s., směřující ke zkvalitnění péče
Ing. Kamil Mašík, ředitel Bílovecké nemocnice, a. s.
Parkinsonik a život s ním
MUDr. Jolana Rojíčková, Sanatoria Klimkovice
Specifika a odlišnosti práce s klienty s demencí ve středisku SILOE Ostrava
Bc. Marta Machová, vedoucí střediska SILOE Ostrava
Adaptace uživatelek v Domově Magnolie
Mgr. Bc. Drahomíra Bičánová, vedoucí útvaru sociálně zdravotního, Mgr. Martina Dluhošová,
soc. pracovnice, Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p. o.
Peritoneální dialýza
Renata Tylichová, Clinical Coordinator, Baxter Czech spol. s r. o.
4. Přestávka na občerstvení
11:15 – 11:45
5. Odborné přednášky na téma:
11:45 – 15:00
Maladaptační syndrom
prim. MUDr. Dagmar Palasová, Bílovecká nemocnice, a. s., oddělení následné péče
Bazální stimulace
PhDr. Karolína Friedlová, INSTITUT Bazální stimulace s. r. o. Frýdek - Místek
Sociální rehabilitace a komunikace s pacienty se zdravotním postižením
Mgr. Lenka Krhutová, Ph. D., Katedra sociálních věd Ostravské univerzity
Použití omezovacích prostředků – ano či ne?
MUDr. Martin Mužný, Bílovecká nemocnice, a. s., oddělení následné péče
Psychická podpora pacientů a jejich příbuzných
Žaneta Klečková, Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. Ostrava- Dubina
Právní odpovědnost sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení
JUDr. Luděk Zakopal, právník Bílovecké nemocnice, a. s.
Prostor pro diskusi o aktuálních sociálních problémech
15:00 – 15:30
Pozvánka
Vážená kolegyně, vážený kolego,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na
Konferenci ZSP na téma
„Problematika adaptace pacientů a jejich příbuzných“, která se bude
konat
ve čtvrtek 21. 11. 2013 od 9:00 h.
ve velkém sále Domu kultury města Bílovce, Ostravská 17/363, Bílovec
POUZP vydalo souhlasné stanovisko se zařazením akce do kreditního systému
ev. č. OZ 1530/13 K. Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. budou účastníkům za akci přiděleny
4 kredity.
Poplatek za účast je 100,- Kč (hradí se na místě; přednášející bez poplatku).
Bc. Petra Stanovská, DiS., Lenka Laturová, Eva Vrátná
sociální pracovnice BN, a. s.
___________________________________________________________________
PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se tímto závazně k účasti na odborné konferenci "Problematika adaptace pacientů
a jejich příbuzných", která se koná dne 21. 11. 2013 v Domě kultury města Bílovec.
Certifikáty budou vydávány od 15 hodin. Občerstvení zajištěno.
Jméno, příjmení, titul: ……………………………………. datum narození: …………………
Adresa zaměstnavatele: ……………………………………………..........................................
Podpis:…………………………………...
Přihlášku zašlete do 18. 11. 2013 na adresu:
Bílovecká nemocnice, a.s.
sociální pracovnice
17. listopadu 538
743 01 Bílovec
nebo elektronicky na e-maily: [email protected], [email protected]
Download

Nemocnice v Bílovci, p