Návrh rozpočtu na rok 2013
Z autobusu do vlaku
Vítejte v Třebíčské galerii
Deset procent talentu
01/2013
Návštěvnost Třebíče roste
Návštěvnost třebíčských památek stoupá... Více na str. 18 a II
GALERIE MALOVANÝ DŮM
26. 1. - 10. 3. 2013
Akademický malíř
JOSEF KREMLÁČEK
LENKA VLKOVÁ (rozená Klaudová)
Učitel a jeho žákyně - ilustrace, volná tvorba, pravoslavné ikony
Vernisáž 25. ledna 2013 v 17 hodin.
Výstava třebíčských rodáků je pořádána při příležitosti
75. narozenin Josefa Kremláčka a 55. narozenin Lenky Vlkové.
Zpěv Eliška Josifová s hudebním doprovodem
Úvodní slovo Václav Pajurek a jer. Mgr. Georgij Biliak
Inspirace z vandru
Slovo
na úvod
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám ještě touto cestou
popřát vše nejlepší, hodně zdraví
a úspěchů v pracovním i osobním
životě v roce 2013, který právě
začíná. Všichni jsme přesvědčeni, že rok končící dvojčíslím „13“
nebude tak nešťastný, jak někteří
tomuto číslu předpovídají. Naopak, všichni si přejeme, aby byl
rokem úspěšnějším, než ten, jehož konec jsme společně na Karlově náměstí oslavili.
Tyto řádky píši v době, kdy vrcholí předvolební kampaň historicky první přímé volby
hlavy našeho státu. Když Vy, vážení spoluobčané, budete tyto řádky číst, bude již rozhodnuto. Z devíti kandidátů na post prezidenta navštívili přímo Třebíč dva. 29. října
besedoval s občany pan Jan Fischer, 5. ledna si přišel připít pivem s občany v přeplněném Centru Lihovar pan Karel Schwarzenberg. Protože jsem se této akce osobně zúčastnil, můžu potvrdit věty napsané v třebíčském tisku, kde bylo uvedeno, cituji: “… že
pan ministr není ani stařec nad hrobem, ani blekota, kterému není rozumět.“
Přeji nám všem, ať jedinečná šance zvolit si svého prezidenta dopadne k plné spokojenosti většiny národa.
Rok 2013 bude pro sportovně zaměřené občany i rokem sportovním. Od 7. února
začne v nádherném sportovním areálu v Novém Městě na Moravě Mistrovství světa
v biatlonu.
Potěšilo mě, že Kraj Vysočina zorganizoval pro žáky a učitele středních a základních
škol možnost přímé divácké účasti na atraktivním závodu smíšených družstev zdarma.
Je to jeden z vrcholů, kde můžeme očekávat i zisk některé z medailí. Celých deset dnů
budeme všichni přímo v areálu nebo u televizních obrazovek fandit našim zástupcům
při nejdůležitější sportovní události v ČR v letošním roce.
I v samotné Třebíči můžeme v letošním roce navštívit sportovní události mezinárodního významu. Budou to atletické závody reprezentačních družstev jednotlivých krajů
a spolkových zemí států střední Evropy organizované z pověření Kraje Vysočina oddílem atletiky TJ Spartak Třebíč. Sportovní klub moderní gymnastiky Baver Třebíč uspořádá v hale OA a JŠ Třebíč mezinárodní závody „O Valentýnské srdíčko“. Na podzim budeme hostit účastníky z více jak deseti států světa na velkém mezinárodním šachovém
turnaji „O pohár Vysočiny“. Všechny tyto tři významné akce budou spolufinancované
prostřednictvím Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit ve městě Třebíči.
Dva nejpopulárnější sporty - fotbal a lední hokej - zakončily starý rok na předních
místech v tabulce, a tak jim popřejme, aby svými výbornými výkony plnily stadiony
a splnily své cíle, znamenající postup do vyšší soutěže popř. účast v play off.
Vážení spoluobčané, mayská proroctví o konci světa 21. 12. 2012 se nenaplnila.
Spíše se jednalo o konec jednoho lidského věku a současný začátek věku nového. Ať je
věkem štěstí, lásky, přátelství a svobody!
Pavel Svoboda, místostarosta
V tomto čísle naleznete:
ROZPOČET NA ROK 2013
str. 4 a 5
SPORT MĚSÍCE - BIATLON
str. 12
NÁVŠTĚVNOST TŘEBÍČE ROSTE
str. 18
Ač jsem chtěl být dochvilný, můj příští společník mně nedal šanci. Čekal na štětované cestě, kterou jsme vyrazili kamsi na sever
od města, do nepříliš vzdáleného lesa. Šli jsme na vandr. Pěkně
do kopce, rázným krokem. Povídali jsme si. Tedy já moc ne, při
svižné chůzi jsem měl co dýchat. Tehdy osmdesátiletý akademický
malíř Vlastimil Toman - on byl ten den před třemi lety mým průvodcem přírodou - kráčel neustále o krok vpředu a ještě vyprávěl
svůj životní příběh. O málo později, ve skromném přístřešku z větví
a několika prkýnek, při čaji se špetkou červeného vína, u ohýnku,
co vytrvale čoudil do očí, natočili jsme malířovy vzpomínky jako
dokument o lásce k umění, přírodě i lidem.
Loni, pár hodin po Štědrém dni, setkali jsme se s jedním z nejznámějších třebíčských výtvarníků v jeho domku v milovaném Týně.
Mistr Toman mně nejdříve jmény představil kočky na malém dvorku za oknem. Pak se rozpovídal. Jak stále chodí do lesa, na vandr,
ostatně jako celý život. Už jako malý kluk, desítky let. Vůně lesa se
mu stala nejmilejším aroma a pravidelnost, s jakou přichází pozdravit přírodu, je ohromující. Vždyť počet vynechání víkendových
sezení u ohně by bylo snadné spočítat na prstech jedné ruky!
Tempus fugit, říkají latiníci. Čas chvátá. Zanedlouho, devatenáctého února, oslaví Vlastimil Toman třiaosmdesáté narozeniny. Stále
tvoří, a přestože se to zdá být neuvěřitelné, krajina v okolí Týna mu
pořád dává inspiraci k novým a novým pohledům do ní. Proto také
každý víkend vyráží na vandr, počasí nepočasí, i když tělo čím dál
víc bolí. Houževnatosti Tomanově, stejně jako ryzímu patriotismu
bychom se mohli od něj dlouho učit.
Čas je vskutku neúprosný. Vlastimilu Tomanovi přeji pevné zdraví
a ještě hodně krásných obrázků. A těším se, až zase vystoupám
k „jeho“ lesu, abychom kápli trochu vína do čaje...
(fj)
0 Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč,
Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky
bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se
shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 24. ledna 2013.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 1. února 2013.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
777 330 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Město Třebíč dobře
Rozpočet města Třebíče pro rok 2012 byl nastaven velmi opatrně a rozvážně. Především změny v DPH a nejistota
v oblasti sdílených daní nás naplňovala obavami o vývoj rozpočtu. Předpokládali jsme, že ekonomika ČR neporoste a rozpočet jsme tomuto očekávání přizpůsobili. Tato predikce se ukázala správnou. Město Třebíč tak hospodařilo
v roce 2012 s přebytkem 35 mil. Kč (budou použity na výměnu oken a zateplení ve školských budovách města). Naše
výdaje byly tedy výrazně nižší než příjmy.
Již od léta jsme usilovně pracovali na tvorbě rozpočtu pro rok 2013. Připravili jsme jej
znovu velmi střízlivě a zodpovědně. Proces
změn v oblasti daní, kterým náš stát v uplynulém roce prošel, přináší v mnoha oblastech velkou neznámou. V dnešní politicky
turbulentní době je pro samosprávu skutečně velmi složité pracovat a připravovat
reálné hospodaření. V roce 2013 začne platit nové rozpočtové určení daní (RUD),
na základě kterého dostávají obce a města
od státu určitý podíl z některých vybraných
daní. Dopady nového RUD však pro město
Třebíč nejsou tak optimistické, jak se píše
a psalo v médiích. Podle teoretického výpočtu
(reálný je závislý na mnoha atributech, jejichž
skutečná síla se projeví až v průběhu roku)
ministerstva financí by daňové příjmy města
měly vzrůst o 25 mil. Kč. Na druhé straně stát
ubral městu z příspěvku na výkon státní správy (11 mil. Kč), zrušil příspěvky
na žáky základních škol (6,5 mil. Kč) a z nich
vyplývající příspěvky okolních obcí na dojíždějící žáky (4,5 mil. Kč).
Rovněž došlo ze strany státu ke snížení podílu z výběru DPH
(10 mil. Kč). Sečteno a podtrženo, nové RUD městu Třebíč zvýše-
Příjmy - návrh rozpočtu města Třebíče pro rok 2013
né finanční prostředky ze strany státu nepřinese, spíše naopak.
O to více je důležité mít vyrovnané hospodaření, ve kterém jsou pokryty potřeby obyvatel a nezapomíná se ani na rozvoj města.
Abychom se za rok zase sešli
hojném počtu, aby kromě ohňové show vyslechli slova starostova. Ten
symbolicky připil Třebíčanům na zdraví: „Píšeme nový letopočet. Na konci
je třináctka a já si nemyslím, že by byla nešťastná. Věřím tomu, že před
námi je pěkný rok, zajímavý, a že bude lepší, než ten minulý.
Přeji vám, aby s vám v tom novém roce splnilo všechno, co si přejete,
abyste byli zdraví, aby se vám dobře vedlo a abychom se za rok zase sešli
na tomto náměstí.“
Oslavy příchodu nového roku - o půlnoci i na Nový rok, zakončila Státní
hymna České republiky.
(fj)
Přelom minulého a letošního roku v Třebíči už tradičně doprovázely dvě veselice s ohňostroji - jednou o silvestrovské
půlnoci, podruhé v novoročním podvečeru, to zejména pro
děti. Občané se sešli v mírně mrazivém počasí v obvykle
4
hospodaří i v nejisté době
Rok 2013 nebude úplně jednoduchý. Stále se v daňových příjmech
pohybujeme pod úrovní roku 2008, který byl posledním ekonomicky
silným před nástupem krize. Rozpočet dosahuje úrovně roku 2007. Výdaje
města (téměř 500 mil. Kč – viz graf) nepočítají s žádným navýšením oproti roku 2012. Naopak, provozní výdaje se nepatrně snížily.
Nicméně je důležité, že se snažíme zachovat všechny oblasti podpory
z let minulých.
Nejvyšším provozním výdajem města zůstává i pro rok 2013 městská
autobusová doprava (39,4 mil. Kč). Z větších investic je v letošním roce naplánováno zateplení a výměna oken v ZŠ Kpt. Jaroše (získaná
dotace), výměna oken v ZŠ Benešova, dostavba plaveckého areálu Laguna,
zahájení výstavby nového DDM, úprava křižovatky u hotelu Atom, pokračo-
vání revitalizace sídlišť (Borovina, ul. Družstevní – dotace v rámci IPRM, ul.
Fr. Hrubína), vybudování nové třídy MŠ, zahájení přestěhování psího útulku, rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Kollárova a ul. Eliášova, stavební
úpravy bytového domu na ul. Subakova, zahájení přestavby a zkapacitnění
mostu v Poušově, vybudování terminálu autobusové dopravy v prostoru
vlakového nádraží (v případě získání dotace), zahájení výstavby rozhledny
na Pekelném kopci a Tourist pointu v Třebíči (v případě získání dotace).
Doufám, že se nám znovu podaří hospodařit tak rozumně a odpovědně jako v minulých letech a rok 2013 přinese další rozvoj
našeho města.
Pavel Pacal, místostarosta
Pozn.: Údaje zde uvedené jsou návrhem rozpočtu města
Třebíče pro rok 2013, který podléhá schválení zastupitelstva.
Výdaje - návrh rozpočtu města Třebíče pro rok 2013
Občané i zastupitelé přispěli na dobročinné účely
Pracovníci městského úřadu sečetli počátkem roku výtěžek vánoční sbírky. Na dobročinné účely věnovali lidé v Třebíči sumu téměř 36 tisíc korun.
Občané mohli přispívat do schránky pod vánočním stromem na Karlově
náměstí nebo posílat peníze přímo na speciální bankovní účet. Finanční
prostředky ve výši 11 tisíc korun věnovali už před Vánocemi také členové zastupitelstva města. Společně se tak podařilo shromáždit částku
35.809,48 korun.Pěkné je, že při jednom z průběžných výběrů našli zaměstnanci radnice v pokladničce tři dvoutisícikoruny složené do sebe. Je
pravděpodobné, že pocházejí od jednoho dárce. Tento štědrý, ale neznámý člověk, přispívá takto každým rokem.
Novodobá vánoční sbírka si již v Třebíči vytvořila tradici. Tentokrát putují
shromážděné prostředky ve prospěch Střediska rané péče Třebíč, které
provozuje Oblastní charita a budou použity na programy a služby poskytované ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich
rodinám.
(ip,fj)
5
Z RADNICE
Z autobusu do vlaku. Terminál hromadné
Jedním
nejkr
z nejkratších zased
zasedání
třebíčských zastupitelů se zat
zatím
stalo to sedmé, kt
které
se uskutečnilo 29. listopa
listopadu
loňského roku. Téměř ve sho
shodě
uklázde bylo schváleno usnesení uk
dající vedoucímu odboru dopravy zp
zpracovat a podat žádost o dotaci do progra
programu
ROP 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veře
a veřejné
dopravy
dopravy na realizaci Terminálu hromadné dopra
Třebíč a realizaci akce za předpokladu získání dotace.
dota
Strohá citace závěru zmíněného zasedání ve skutečnosti znamená záležitost poměrně složitou, výrazně měnící dopravní situaci, resp. obslužnost ve městě i okolí. Jak?
Tak především zjednodušením přestupu z autobusu do vlaku a naopak.
Takto lapidárně řečeno vypadá vše jednoduše. Upraví se dnes téměř nevyužívaná plocha někdejšího nákladového nádraží Českých drah a autobusové linky, včetně místní dopravy, zajedou až k vlaku. Občanům
se tak uleví, odpadne přebíhání odněkud někam a zároveň to umožní
důslednější využití kombinované dopravy. Třeba za prací, a to je důležité. Jenže všechno je jinak.
Autobusy, ať už mířící kamkoliv, musí mít k dispozici odpovídající
komunikace, točnu, zastřešené zastávky. To znamená na nabízející
se ploše vybudovat kruhový objezd, zároveň pak výjezd nejen do ulice
Nádražní, ale také na Bráfovu třídu. Zde v lokalitě dnešního parkoviště
Zvýšení poplatku za odpad
Zastupitelstvo města Třebíč
Třebíče rozhodlo ve čtvrtek 13. prosince
vydat vyhlášku č. 99/2012, o místním poplatku za prosysté shromažďování, sběru, přepravy,
voz systému
třídění
tříd a odstraňování komunálních odpadů.
p Podstatou této vyhlášky je změna výše poplatku za odpad na osobu
a rok, ke které přistoupila řada měst
jak na Vysočině, tak v rámci celé České
republiky.
re
Důvodem pro tento krok jsou
především
před
zvyšující se náklady spojené
s likvidací
lik
odpadů a také nová vyhláška,
která od příštího roku umožňuje obcím
plně zohlednit náklady na likvidaci odpadů.
Obec může stanovit poplatek až 1000 Kč na
osobu
osob a rok.
Dosavadní
výše poplatku byla 492 koD
run. S účinností od 1. ledna 2013 zaplatí
lidé s trvalým pobytem na území města
648 korun na osobu a rok.
První zvýšení po pěti letech
Prv
Jedná se o první zvýšení po pěti letech.
Je
Město výběrem poplatku ve výši 492 Kč
na občana
obč a rok dlouhodobě nepokrývalo
6
veškeré náklady související s odpady, i když zde máme vysoutěženy jedny z nejnižších cen za služby spojené s likvidací odpadů v České republice. Velmi výraznou
nákladovou položkou v odpadovém hospodářství je tzv. skládkovné, neboli poplatek za uložení odpadu. Za každou tunu směsného nevytříděného odpadu z popelnic
a kontejnerů uloženou bez vytřídění na skládku se odvádí zákonný poplatek, který
nemůže město ovlivnit. Občané ale mohou ovlivnit množství netříděného komunálního odpadu, ukládaného na skládku právě důsledným tříděním svého odpadu již
v domácnostech. Rovněž je třeba si uvědomit, že cena u odpadů je také ovlivňována
neustálým nárůstem DPH. Postupným navyšováním skládkového, tedy zvýšenými
poplatky za nevytříděný odpad, nutí prakticky stát všechny obce a města, aby co
nejvíce třídily a snižovaly množství ukládaného odpadu na skládky.
V poplatku jsou náklady za svoz a uložení odpadů, třídění
i provoz sběrných dvorů
Poplatek za odpad ve výši 648 Kč v sobě zahrnuje nejen pravidelné svozy
popelnic a kontejnerů, ale celý provoz odpadového hospodářství včetně třídění. Systém pro třídění je v Třebíči sice již kompletně vybudován, přesto každým
rokem probíhá jeho další rozšiřování. Základem je 165 stanovišť na separovaný odpad s modrými, žlutými, bílými a zelenými kontejnery, kterých je celkem
730 kusů. Občané tam mohou odkládat papír, lepenku, plasty, nápojové kartony,
barevné a bílé sklo. Od roku 2011 přibyly na frekventovaných třídicích stanovištích také červené kontejnery na elektroodpad. Na území města jich máme
na Purkyňově náměstí, resp. proti budově Okresního soudu. A to není
záležitost nijak jednoduchá, počítat je nutné také s vjezdem do nemocnice. Vraťme se však před vlakové nádraží. Tady je třeba kromě jiného
řešit otázku odhlučnění obytné části zejména ve vztahu k Eliščině ulici.
A parkoviště pro osobní auta, stanoviště taxíků, cyklopoint. Samozřejmě také důstojné propojení zastávek autobusů a vlakového nástupiště.
Tedy zakrytý chodník, informační prvky. Dále inženýrské sítě, osvětlení,
zeleň...
Jistá studie úpravy přednádražního prostoru existuje již řadu let. Nebyly
však k dispozici potřebné prostředky kryté dotací. Navíc původní myšlenka neřešila situaci právě uspokojivě. Proto odbor dopravy připravil
alternativní řešení, které počítá s větším zapojení příměstské autobusové dopravy. Území samotného autobusového terminálu nebude prů-
dopravy v roce 2015.
jezdné, takže osobní vozy i autobusy se po vjezdu k vlakovém nádraží
z kterékoliv strany budou otáčet na nové točně.
V železniční části se v první etapě počítá s přesunutím stávající nákladové rampy ke koleji č. 7 a stavbou nového nástupiště u nové koleje č. 2a
na místě stávající nákladové rampy, kde budou zastavovat regionální
vlaky. Tuto investici by měla realizovat Správa železniční dopravní cesty,
s. o. v roce 2013 v návaznosti na silniční část.
Věřme, že město bude i ve složité vnější ekonomické situaci v žádosti
o dotaci úspěšné. Při jejím přidělení totiž musí být výstavba dokončena
do roku 2015 a to by byla pro občany velmi příznivá zpráva. Celkové
náklady projektu včetně investice Správy železniční dopravní cesty jsou
zatím odhadovány na 105 miliónů korun, z toho náklady na Terminál
hromadné dopravy 68 miliónů korun.
František Jůza
Pětice ulic projde opravou
Radnice připravila na roky 2013 až 2014 opravu pěti ulic. Jedná se o plošné
vysprávky povrchů místních komunikací.
Nový asfaltový koberec dostanou ulice Bartošova, Kosmákova, Modřínová
(úsek s panelovým povrchem), Dobrovského a Čelakovského. Předpokládaný finanční objem prací dělá v souhrnu přes 5 milionů korun. Investice do
jednotlivých ulic by měly vypadat takto: Bartošova 1,016 miliónu korun,
Kosmákova 1,587 miliónu korun, Modřínová 610.000 korun, Dobrovského
1.089.000 korun a Čelakovského 761 tisíc korun.
Plánované opravy popsal blíže Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy městského úřadu:„Snažíme se finanční prostředky soustředit do míst, kde máme
podle digitálního pasportu místních komunikací nejhorší stavební stav
povrchů. Pokud proběhne bez problémů soutěž na zhotovitele uvedených
oprav, dozví se občané přesný harmonogram prací v průběhu dubna 2013.
Při plánování oprav nelze bohužel přihlížet pouze k existujícím výmolům,
ale také ke stavu sítí pod povrchem. Pokud se výhledově plánuje například
oprava kanalizace, nebudeme plošně měnit povrch vozovky, protože by v
dalších letech byl kvůli výměně trubek opět rozkopán. Jako příklad uvádím
ulici Seifertovu, jejíž stav již vadí i autobusům MAD. Od kolegů z odboru
správy majetku a investic města je již nicméně přislíbeno, že komplexní
oprava této ulice proběhne v dalších letech.“
Ivan Přibík
Už jen do sběrného dvora
Odstrojené vánoční stromky mohly být do pátku 25. ledna odkládány do
popelnicových kójí nebo ke kontejnerům na komunální odpad. Po tomto
datu však je třeba pozůstatek Vánoc odkládat už jen do sběrných dvorů.
Stromky jsou sváženy na meziskládku přírodního materiálu ve Sportovní
ulici. Tam se rozdrtí na štěpku a posléze skončí v teplárně.
(ip,fj)
je nižší, než se předpokládalo
celkem 10 kusů. Novinkou jsou od roku 2011 také zelené velkoobjemové kontejnery
na zahradní odpad. Odbor komunálních služeb jich na období od jara do podzimu rozmísťuje 21 kusů. Kromě četných stanovišť na třídění odpadu jsou občanům k dispozici
také tři sběrné dvory. Město finančně motivuje vedení škol ke třídění pravidelnými
soutěžemi v třídění odpadů ve spolupráci se společností ESKO-T. V letošním roce dostalo 500 domácností v centru města zdarma tašky na třídění odpadů a v příštím roce
chceme ve spolupráci se společností EKO-KOM pokračovat tak, abychom naše občany
ještě více motivovali ke třídění.
Třídění odpadů je nejen zákonná povinnost, ale hlavně příležitost, jak nezvyšovat ceny
Je především nutné zdůraznit, že minimalizovat svůj odpad prostřednictvím třídění
ukládá občanům České republiky zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a na něj navazující
4/20 Každá obec a tedy i naše město získává odvyhláška č. 4/2007.
měnu od společnosti
sp
EKO-KOM podle množství vytříděného
odpadu. Tato odměna byla při stanovení poplatku na občana odečtena od celkových nákladů, které město má
s lilikvidací odpadu. V posledních dvou letech se naše
m
město v porovnání s jinými městy čím dál víc začalo propadat v množství vytříděného odpadu
na občana, a tedy získává čím dál méně odměn
za třídění.
Zlepšením ve třídění nejen u Vás v domácnosti, ale i za celý dům, můžeme každý z nás
omezit další navyšování poplatku. Poplatek
se v Třebíči nyní po 5 letech zvedá o 156 korun,
v přepočtu na dny tedy občan zaplatí od ledna
o 60 haléřů denně více.
ip
7
Vítejte v Třebíčské galerii
Před rokem jsme na deváté straně uveřejnili
první díl seriálu divadelního kritika a redaktora
Divadelních novin Jana Kerbra o populárních
třebíčských hercích. Během roku 2012 jsme
otiskli jedenáct medailonů z jeho pera a mohli
bychom pokračovat, protože populárních herců
pocházejících z našeho města je rozhodně víc
než na jednu fotbalovou jedenáctku. V nejlepším
se však má přestat a s novým rokem je správná
chvíle poohlédnout se po dalším oboru, který
je v Třebíči také velmi populární: seriál na rok
2013 bude věnován výtvarníkům. Třebíčských
výtvarnických jedenáctek bychom mohli sestavit
hned několik, proto hned v úvodu prosíme ty,
kteří svého oblíbeného umělce ve výběru nenajdou, aby se nezlobili a nemysleli si, že jsme
nedocenili jeho význam. Řekněme si předem,
že umění není běh na sto metrů, kde lze přesně
určit vítěze. Umění vnímá každý po svém a sám
si určuje, čí práce si oblíbí. Náš seriál berte jako
malou ochutnávku, z níž si vyberete dle svého
gusta, jako nenápadný návod, jak obrazy vnímat, jako připomínku výtvarníků známých i pozapomenutých, a maličko snad i jako seznámení
s někým, koho ještě neznáte. Třebíčskou galerii
ovšem otevřeme umělcem nezpochybnitelným,
jehož životem a tvorbou vás provede Mgr. Dita
Vomelová, absolventka oboru výtvarná výchova
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Nuže, račte vstoupit… Milan Zeibert
Před koncem minulého roku se třebíčští
politici objevili na Karlově náměstí
již podruhé v roli biblických postav.
V rámci vánočního kulturního programu zpívali staročeské koledy oblečeni
v historických kostýmech živého betlému. Starostu Pavla Heřmana poznali
diváci v roli Josefa, místostarostku Marii
Černou v roli Marie. Místostarostové
na sebe vzali podobu Tří králů. Zpívání
koled se zúčastnili i další členové rady
města. Sbormistrem se stal renomovaný dirigent sboru Musica Animata Karel
Tomek, který obstaral zároveň hudební
doprovod.
(fj)
Eliška byla letos první
Parkovné pomocí SMS
Příjemnou návštěvu absolvovali v pátek 4. ledna starosta Pavel Heřman
a místostarostka Marie Černá. Do pavilonu pro matku a dítě v třebíčské
nemocnici přišli v doprovodu ředitele Leoše Dostála poblahopřát novopečeným rodičům a jejich miminku Elišce. Důvod je nabíledni: Eliška
Karmasinová je prvním občánkem města Třebíče narozeným v letošním
roce v třebíčské porodnici. Přišla na svět ve čtvrtek 3. ledna v 3:45 hodin
s porodní váhou 2,80 kg a délkou 50 cm
Od poloviny ledna řidiči mohou v Třebíči využít zajímavou novinku. Na placených parkovištích v centru města je možné hradit parkovné přes mobilní telefony. Placení pomocí
SMS zpráv bude především pohodlnější. Lidé už nebudou muset hledat v peněženkách
drobné mince.
Odbor dopravy městského úřadu nechal připravit nový systém pro deset lokalit. Jedná
se o náměstí Karlovo, Masarykovo, Komenského, Žerotínovo a Martinské a ulice Soukopova, Sirotčí, Kateřiny z Valdštejna, Smila Osovského a Vítězslava Nezvala. Parkoviště
byla rozdělena do třech zón. První hodina parkování bude ve všech zónách za jednotnou
sazbu, a sice 13 korun.
Do 1. zóny spadají Komenského, Karlovo a Žerotínovo náměstí. První hodina parkování
stojí 13 korun; druhá, třetí, čtvrtá a každá další 25 korun. Do 2. zóny patří Masarykovo
náměstí a ulice Sirotčí a Kateřiny z Valdštejna. První, druhá a třetí hodina stojí každá
13 korun. Zaplacení třetí hodiny je zároveň objednáním celodenního parkovného. Do 3. zóny přísluší Martinské náměstí a ulice Soukopova, Smila Osovského a Vítězslava Nezvala. První, druhá a třetí hodina parkování stojí každá 13 korun. Čtvrtá a každá další
rovněž 13 korun.
U všech parkovacích automatů budou rozmístěny informační tabulky. Řidič se tam dozví, v jakém formátu SMS zprávu poslat a na jaké číslo. Po odeslání obdrží na svůj mobil
zprávu s virtuálním parkovacím lístkem. Vícenásobné odeslání objednací SMS prodlužuje platnost parkovacího lístku. K odeslané zprávě se sazbou parkovného je vždy nutné
ještě připočíst tarif za zprávu podle příslušného telefonního operátora. Příjemné je také
to, že řidič si bude moci nechat zaslat na mobil upozornění na konec předplacené doby
parkování. Zaplacení parkovného bude kontrolovat městská policie.
Podrobnější informace lze najít na internetových stránkách třebíčské radnice
www.trebic.cz v sekci Městský úřad / Odbor dopravy / Parkování v Třebíči.
(ip)
Foto: Ivan Přibík (fj,ip)
8
*4. 8. 1925 Turnov – † 28. 7. 1999 Třebíč
Když se vysloví jméno Ladislav Novák, většina Třebíčanů pochopí, že je řeč
o známém výtvarníkovi, básníkovi a překladateli. Co však o něm víme víc?
Projděme nejdříve základní údaje jeho života. Narodil se v Turnově, protože
dům jejich rodiny na Stařečce se právě přestavoval, ale pak v Třebíči prožil téměř
celý život. Vystudoval zde gymnázium a v roce 1945 pokračoval studiem bohemistiky a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už v době studií
se začal seznamovat s básníky a výtvarníky, kteří ho výrazně inspirovali (Jakub
Deml, Bedřich Fučík, Vítězslav Nezval, Mikuláš Medek, Jiří Kolář, Josef Hiršal). Poté
učil nejdříve na základních školách, od roku 1954 na třebíčském gymnáziu, kde výtvarně, literárně i dramaticky ovlivnil mnoho studentů, z nichž někteří se stali jeho
uměleckými souputníky. (V roce 1965 Miroslav Pálka, Milan Nestrojil, Zdeněk Šplíchal a Zdeněk Štajnc založili Skupinu 4, s níž Ladislav Novák spolupracoval a často
zahajoval její výstavy. Tato spolupráce v pozdějších letech přerostla v přátelství.)
Mladý Novák byl vášnivým amatérským divadelníkem, členem Divadelního
studia UP závodů (původně Sokolské scény) vedeného Josefem Geržou. S tímto
ochotnickým souborem se v dubnu 1957, kdy bylo individuální cestování do zahraničí prakticky nemožné, dostal do Vídně, kde
viděl výstavu amerického
malíře Jacksona Pollocka.
Důležité bylo pozdější
setkání s básníkem a vydavatelem revue Phases
Edouardem Jaguerem
(ve Phasis Novák později nejvíce publikoval).
Významné byly i jeho
kontakty se západními
galeristy (např. s mecenáškou umění Medou
Mládkovou). A tak se třebíčský osamělec během
60. a 70. let přímo nebo
alespoň zprostředkovaně
setkal s řadou českých
i zahraničních umělců,
kteří se zabývali experimenty ve výtvarné tvorbě i v poezii. Druhá půle
svobodomyslných šedesátých let mu nabídla
možnosti prvních výstav,
publikací i dalších zahraničních cest, normalizace
Ze stálé expozice Galerie Ladislava Nováka: Pižďuch, 1988
mu je stejně jako jiným
postupně omezovala, až
zarazila úplně. Aniž byla jeho tvorba jakkoli politická, stal se komunistickým
orgánům jenom pro její nezařaditelnost a pro své zahraniční známosti podezřelým, což byl jeden z důvodů, proč byl v roce 1979 přeřazen z gymnázia na střední
průmyslovou školu. V roce 1985 odešel do důchodu a mohl se tak intenzivněji
věnovat umělecké činnosti. Tehdy už také režim začínal slábnout a Novák mohl
v letech 1987 – 1988 uskutečnit několik výstav a v roce 1989 vyjet do zahraničí.
Teprve devadesátá léta přinesla Novákovi zadostiučinění v podobě častých
výstav, publikačních možností i obecného uznání. A tak jak si v mládí vybíral to,
co se mu líbilo u jiných, stal se nyní důležitým inspirátorem např. pro osobitého
muzikanta a fyzického básníka
Petra Vášu. Pro výtvarné dění
v samotné Třebíči je dobré připomenout jeho pomoc a podporu při budování renomé Galerie Malovaný dům, kde zahajoval mnohé výstavy připravované kurátorem Lubošem Kressou ml. Idyla však
netrvala dlouho. V roce 1995 zemřel jeho syn Petr a tři měsíce na to i jeho žena
Eliška. On sám zůstal a tvořil v domě na ulici Vítězslava Nezvala ještě čtyři roky.
Čím byl vlastně tento výtvarník, básník a překladatel tak neobyčejný a tak
významný? Kromě toho, že byl obdařen velkou fantazií, byl také hravý a odvážný, měl dar vystihnout při tvorbě správný okamžik, což by někdo nazval štěstím
nebo jen náhodou. Ve svých básních a textech se stále vracel ke krajině, pomocí
tohoto tématu se pokoušel odkrýt sám sebe a svůj vztah k okolnímu světu.
Miloval okolí Třebíče stejně jako židovské město uvnitř ní. V básnické próze Zámostí dokonce napsal: „Nebýt Třebíče, nebyl bych tím, čím jsem.“ Jeho fantazie
rostla a domácí i zahraniční podněty mu přinášely nové možnosti. Postupem
času mu nestačilo psát obyčejné básně, potřeboval je zhmotnit, začal experimentovat se slovy a zvuky. Proto kombinoval obrazy s textem, slova a verše
nezvykle umisťoval a skládal. Někdy si vymýšlel situace – co by, kdyby – ty
pak sám zkoušel ztvárnit nebo jen zapsal a nechal na čtenářích, kam je dovede
jejich fantazie (např. v knížkách Receptář a Proměny pana Hadlíze).
Ladislav Novák byl také originální překladatel poezie (např. eskymáckých
Písní Vrbovýho proutku), některé sbírky navíc ilustroval (Zrození duhy).
Jeho knižní práce mají významné místo v knihovnách, troufnu si však tvrdit,
že obrazy mají toho místa více, jsou totiž v mnoha českých i zahraničních sbírkách. Nejznámější metodou jeho tvorby je froasáž - hra s papírem, který jakoby
recykloval: nejdříve ho rukama zmačkal, pak zpátky rozložil, vyhladil a povolil
uzdu své pověstné fantazii a hravosti, obraz pak koloroval tuší. Než došel k této
technice, věnoval se alchymáži – používal různé materiály, které pak chemicky
rozrušoval, znova dokresloval, často přidal i vlastní text nebo jen hru s písmeny.
Později se zabýval veronáží – založené na dekalku (souměrném otisku skvrny)
sdruženém s kresbou a koláží. Na sklonku života přešel k technice lité tuše, což
mělo i praktický důvod, protože tuš byla dobře viditelná pro jeho zhoršený zrak.
Významné místo v Novákově tvorbě má topologická kresba, kterou vyvinul
někdy v roce 1964 z automatické kresby, když jí dal určitá pravidla (většinou
vznikaly jakési antropologické tvary). V následujících letech tyto kresby realizoval různými kresebnými i grafickými technikami a to nejen na papíře, ale např.
i malováním na kameny nebo na led na rybníce. Koncem šedesátých let tímto
způsobem vytvořil i několik trojrozměrných objektů z umělé hmoty (vypadala
jako tenký molitan). Říkal jim ichichvoři, byly to vlastně takové postavičky, jejichž končetiny se daly vzájemně proplétat, celá těla se dala volně sbalit a zase
rozbalit. Ichichvoři dlouho leželi na půdě, než byli koncem sedmdesátých let
nafoceni ve volné přírodě. Toho největšího pak autor - tak trochu obřadně upálil.
Mnoho Třebíčanů by jistě mohlo přiložit svůj střípek ze setkání s Ladislavem
Novákem. I ti, kteří se s ním nikdy nesetkali, poznají jeho obrazy dobře, jsou
lehce identifikovatelné na první pohled. Právem může být Třebíč hrdá na svého (téměř) rodáka, je dobře, že po něm byla pojmenována ulice, a především
galerie, ta dokonce v místech, která měl tak rád, v židovské čtvrti. V současné
době byla v těchto prostorách nově otevřena malá připomínka jeho práce a života. Copak by na to podivuhodný Ladislav Novák řekl? Jistě ne jen obyčejné:
„Děkuji“.
Dita Vomelová
TŘEBÍČSKÁ GALERIE
Ladislav Novák
(Poděkování za konzultace Zdeňku Šplíchalovi)
9
Č
estný občan města Třebíče Josef Kremláček je veřejnosti více než znám: bílý plnovous nepřehlédnete a zejména dětem
připomíná - jak sám říká - pohádkového
dědečka. Těší ho to. Vždyť jim také připravil
nesčetně ilustrovaných knížek! Jeho díla
ale potěší kohokoliv bez rozdílu věku, stejně jako úsměv na rtech, který neopomene
přidat ke každému pozdravu. Potkáváme
se často v židovské čtvrti. Mistr přichází
do svého ateliéru v sousedství Zadní synagogy, aby tvořil další a další krásné obrázky. Předposledního říjnového dne loňského
roku jsme si tady povídali...
Akademický malíř Josef Kremláček svým nástupcům:
Deset procent patří talentu, devadesát procent je práce
Mistře, před časem jste byl jmenován Čestným občanem města Třebíče. Co to pro vás znamená?
Především to znamená, že Třebíč je mým rodištěm. I když
jsem po vystudování vysoké školy chtěl zůstat v Praze,
nakonec se mně to nepodařilo a měl jsem tu rodiče, tak
jsem se vrátil. Tady bydlím, a tady pravděpodobně i skončím a budu pochován. Takže jsem se vrátil do Třebíče,
a samozřejmě jako každý rodák mám to svoje rodiště
velice rád. I když pro mou práci by větší město bylo daleko
prospěšnější. Dříve byla na Moravě dvě nakladatelství –
v Ostravě a v Brně. Po devětaosmdesátém roce vzniklo
mnoho nových nakladatelů, ovšem v rámci situace, která
není zrovna nejlepší pro knížky, jich mnoho zase zaniklo.
Takže dneska ani nevím, kolik jich existuje.
Která z postav a postaviček, které jste v životě nakreslil, vám přirostla nejvíce k srdci?
Těžko říci, která ta postavička je mně nejmilejší? Ale jak
se někdy stává, aniž bych to třeba sám chtěl, tak podvědomě se dostane nějaká ta postavička někoho známého
jako figurka do ilustrací, pokud to jde. Před mnoha lety
se mně tam třeba dostal pan Čapek, tiskař, či známý letitý
kreslíř a grafik Hynek Luňák. Někdy tam nakreslím i sám
sebe, protože lidé, když mě vidí, tak říkají„pohádkový dědeček“. Podle mého zjevu. Některá ta moje figurka se tam
objeví, aniž bych sám chtěl…
Měl jste třeba nějakého oblíbeného autora, kterému
jste rád knížku ilustroval?
Někdy v šedesátých letech nebo začátkem sedmdesátých
let, když jsem skončil na Vysoké škole umělecko-průmyslové u profesora Hoffmeistra studium, tak jsem se dostal
do tehdejšího nakladatelství Artie, které vydávalo knížky
do zahraničí, a tam dostal ilustrovat světoznámou knížku
Robinson Crusoe. Přál jsem si vždycky ilustrovat - kdyby
to šlo - Ostrov pokladů. To se mně sice nepodařilo, ale
loňského roku jsem ilustroval knížku od Aloise Jiráska –
klasickou věc, Staré pověsti české. K tomu ovšem mám
takovou trošku nepříjemnost… spíš mě to rozčílilo –
dělal jsem pro nakladatelství barevní ilustrace, dělal jsem
tu práci tři čtvrtě roku, o sobotách a o nedělích. Bohužel
knížku vydali černobíle, aniž se mě kdo zeptal, takže
ta práce, dá se říci, byla zničena. Moc se k ní ani raději
nehlásím.
10
Na čem pracujete v současné době, co je teď Vaší nejdůležitější prací?
V současné době pracuji na skicách, jenom takových náčrtcích. Pracovní název je Královna květin. Je to o zahradách, o rostlinách a dělám to pro pana nakladatele Klepáčka, což je poměrně malé nakladatelství v Tišnově, a ta
knížka by mohla být zajímavá v tom směru, že půl jí bude
tištěno v němčině a půl v češtině. Autorem textu je paní
Gabriela Kopcová, část bude rakouská. Skici jsou v tužce,
až uděláme grafickou úpravu, tak se pustím do originálu. Jsou tam hodně zahrady, květiny, trpaslíci a tak dále.
Zvláště Rakušáci to mají rádi, trpaslíky taky…
Grafika, ilustrace. To ale není Váš jediný obor…
Ano, já jsem se začátkem šedesátých let, kdy jsem měl
vztah k fantaskní tvorbě, stal členem takové skupiny
surrealistů. Koncem toho desetiletí, kdy došlo ke vstupu
takzvaných spřátelených armád k nám, i surrealismus byl
zatlačen za normalizace do pozadí a až koncem osmdesátých let jsme zase rozvíjeli činnost dál. Ta skupina byla
brněnská, byli tam i někteří Ostraváci a někdo z Třebíče.
Dneska se skupina přejmenovala, přišlo několik nových
autorů, kteří s námi spolupracují a máme pronajatý
mlýn pod Mohelnem. Mohelnský mlýn, a v něm je galerie, kterou jsme nazvali Čertův ocas. Nazvaný je podle
zátočiny pod Hadcovou stepí. Pořádáme tam dokonce
mezinárodní výstavy. Loni nebo předloni se tam objevil
také Portugalec Miguel de Carvalho (nar. 1970, působí
v Coimbře v západním Portugalsku - pozn. autora), velmi
se mu to líbilo. Oni také dělají výstavy, tak posíláme svá
díla do zahraničí a vzniká tak mezinárodní spolupráce
na surrealistické bázi. Jedna z posledních výstav byla
v Santiagu de Chile. Jinak samozřejmě děláme i výstavy
v rámci naší republiky. Vždycky zvolíme nějaký zajímavý
námět a celá skupina se dává při této příležitosti dohromady. To je moje taková volná tvorba. Jsou to většinou
litografie, v posledních letech jsem dělal, což mě velmi
zajímá, podmalbu na sklech. Dříve tak malovali lidoví
tvůrci, zejména náboženské náměty.
Učíte také mladou generaci. Myslíte, že už roste takový talent, který jednou vaši generaci nahradí?
Určitě. Samozřejmě. Vzpomínám na naše předchůdce
tady v Třebíči – Vincy Dlouhého, Zdeňka Novotného
a ostatní malíře. A zase dorůstají další a je potřeba, aby
podstoupili talentové zkoušky, byli úspěšní a dostali se na
střední školu, a ti nejtalentovanější aby se potom dostali
na školu vysokou. Je tam několik talentů, samozřejmě.
Ale je známa věc, a já ji nevymyslel, deset procent patří
talentu, devadesát procent je práce. Žákům to neustále
opakuji. Jenže mladá generace... sám vzpomínám na svá
mladá léta, že člověk má jiné zájmy, než tvrdou řeholi
práce. Je třeba se připravit ke zkouškám, a když se mu
v práci pak daří, aby pokračoval a stal se skutečným profesionálem.
Kde berete inspiraci ke svým obrazům?
Hodně musí pracovat fantazie, ale to není všechno. Když
jsem třeba dělal Sibiřské pohádky nebo Pohádky z Egypta nebo Pastevecké pohádky, tak jsem si musel sehnat
mnoho různých materiálů. Musel jsem znát fyziognomii
těch lidí třeba na Sibiři, nebo jsem si musel vyhledat
mapu, kde ty národy na Sibiři žijí. A moc jsem se toho dozvěděl. Ale to bylo pro mě také zajímavé tím, že jsem měl
rád etnografii nebo národopis, přírodopis, zeměpis…
A to mohu v ilustracích teď uplatnit. Musím si tedy sehnat
mnoho materiálů, spolupracuji s třebíčskou knihovnou,
kde mně půjčí, co potřebuji. Vloni jsem například dělal Indiány a potřeboval jsem vědět názvy různých rostlin nebo
zvířat, což se dneska dá sehnat z internetu, a postupně
tu práci dávám dohromady. Ne, že bych hned sedl a kreslil, ale mám kolem sebe mnoho pomocného materiálu,
různých ornamentů, a tak dále. Jako spisovatel nesedne
a nezačne hned psát, tak ilustrátor je něco podobného,
protože každá knížka je z jiné oblasti. A ten rukopis je můj,
ale materiály do něj musím dostat.
František Jůza
» i v malých oddílech lze dosáhnout velkých výsledků... «
Mnoho sportovních odvětví a disciplín současného moderního sportu má
svůj původ v dávné minulosti. Do této skupiny patří především ta sportovní
odvětví, jejichž samotný vznik a vývoj je úzce spjatý s praktickými životními
potřebami a činností lidské společnosti. Do jejich okruhu se řadí také biatlon,
to prokazují dochované tradice. Prvopočátky biatlonu musíme hledat v lovectví a vojenství. Právě v těchto činnostech docházelo v přirozených životních
a přírodních podmínkách k provádění střelby v průběhu fyzického zatížení
vyplývajícího z předcházející pohybové činnosti, především běhu. A střelba
v průběhu fyzického zatížení je základem dnešního biatlonu, první sportovní
závod v běhu na lyžích a se střelbou 2 x 10 ran se uskutečnil v dnešním Oslu
v roce 1912.
do dob Svazarmu, kde se muselo závodit pod názvy Dukelský závod brané
zdatnosti (letní závody) a Sokolovský závod branné zdatnosti (zimní závody).
Když jsme ale vyjeli na závody za hranice, tak to byl prostě biatlon. Po roce
1989, kdy byla ukončena činnost Svazarmu, zastřešil tento sport Československý svaz biatlonu a po rozdělení státu před dvaceti lety Český svaz biatlonu. V roce 1991 jsme navázali spolupráci s TJ JE Dukovany, po jejím zrušení
oddíl přešel pod Spartak Třebíč, kde působí dodnes. Dobrých výsledků se začalo dosahovat již v roce 1980 pod dohledem Karla Matouška.
Jana, Jarka, Jitka a Martina Matouškovy dosahovaly výrazných úspěchů jak
v letních, tak v zimních závodech. Jana nastoupila do SVS v Jilemnici a Martina byla zařazena do reprezentačního družstva žen v hladkém lyžování. Pak se
se svými výsledky začali přidávat další. Justin Čermák, Svatopluk
Míča, Eva a Štěpánka Krátkých, Vl. Uher. Vozili ze závodů medaile
a skvělá umístnění. Později se začali přidávat další, parta se rozšířila až na čtyřicet sportovců. A o dobré výsledky nebyla nouze.
Karel Šerka, Jirka Holpuch, Irena Novotná, bratři Korcové, Jirka
Pliska, Adam Krutiš, Ondřej Mandula, bratři Stankové... Ti všichni
pokračovali v dobrých výsledcích:
Pliska reprezentoval na Zimní univerziádě v Hochfilzenu a obsadil 19. místo na Jizerské padesátce, Šerka reprezentoval v letním
biatlonu, Mandula je mistrem Evropy v letním biatlonu a vítězem
Evropského poháru, Novotná účastnicí ZOH v Lillehameru, Salt
Lake City, Naganu, Turíně, členka vítězné štafety na SP.
Ze současných závodníků byl ve vynikající formě Š. Janíček, několikanásobný mistr ČR a vítěz žebříčku ČP. Jan Štelcl je mistrem
ČR v mladších žácích. I další byli úspěšní - Vít Musil, Štelcl, Křivánek...
Je vidět, že i když je tento sport náročný jak fyzicky, tak psychicky
i finančně, že se dá i v malých oddílech dosahovat dobrých výsledků. I náš oddíl je schopen s pomocí rodičů a kamarádů uspořádat ročně několik sportovních podniků na úrovni regionálních
a republikových závodů a na velmi dobré úrovni i mistrovství
Irena Novotná v Salt Lake City
republiky.
V našem okolí se biatlon dostává do širšího povědomí teprve v posledních V současné době se naši členové podílejí na přípravě největší sportovní akce
letech. Když se nás někdo zeptal, co děláme za sport, a my odpověděli, že bi- v ČR a kraji, jakou je Mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Někteří tam
atlon, tak většinou tazatelé řekli: „Jo, to se plave, jede na kole a běhá.“ Museli jsou nominováni i jako mezinárodní rozhodčí.
jsme vysvětlovat, oč se vlastně v tomto sportu jedná, že je letní biatlon, kde I když se celkem oddílu daří, tak je třeba si jen povzdechnout, že mnoho lidí
se běhá v přírodě a průběžně se střílí na terče, jezdí se na kolečkových lyžích spojuje tento sport stále se svazarmovskou dobou.
a po určité délce jízdy se také střílí. Na horských kolech se jezdí v terénu a opět Věříme, že sportovní výsledky oddílu TJ Spartak Třebíč, a v poslední době
se střílí, na lyžích se jede od pěti po dvacet kilometrů a opět se po určitých i výsledky reprezentantů, tento sport zviditelní a alespoň se částečně přiblí(Rudolf Novotný)
úsecích střílí.
žíme zájmem o tento sport dalším odvětvím.
Foto: Archív autora 3x.
Do patnácti let se střílí na 10 m ze vzduchové pušky, od 16 let se střílí maloSoučasnost. Š. Janíček na stupních vítězů (vpravo)
rážkou na terče vzdálené 50 m, a to vždy v leže a vstoje. Právě se střeleckou
přípravou jsou trochu problémy. Malorážka jezdí většinou trénovat do 60 km
vzdáleného Nového Města na Moravě. Vzduchovkáři mají zázemí a tréninky
Domě dětí a mládeže Třebíč.
V Třebíči se tomuto sportu již delší dobu celkem daří. Jeho tradice sahá ještě
SPORT MĚSÍCE
BIATLON
Historie. Jedni z prvních závodníků na soustředění.
11
Hotelová škola Třebíč splnila požadavky mezinárodní kampaně a stala se v pořadí čtvrtou školou v České republice, která se může pyšnit titulem
Fairtradová škola. Učitelé a studenti převzali certifikát udělující tento titul za přítomnosti zástupců města Třebíče. Škola podporou fair trade pomáhá
prosazovat odpovědné nakupování produktů, při jejichž výrobě nedochází k porušování lidských práv, práv dětí a nevratnému poškozování životního prostředí.
„Považujeme za čest stát se Fairtradovou školou a šířit tak dobré myšlenky spravedlivého obchodu mezi své studenty. Prostřednictvím sociálních partnerů
a společenských akcí, které naše škola zajišťuje, můžeme oslovit širokou odbornou i laickou veřejnost. Máme radost, že se Hotelová škola Třebíč stává první
Fairtradovou školou nejen v Třebíči, ale i v Kraji Vysočina,“ říká s úspěchu školy Mgr. Libuše Kolářová, ředitelka Hotelové školy Třebíč.
První Fairtradová škola v Kraji Vysočina je v Třebíči
Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci školní akce Vánoční výstava a Dne otevřených dveří
pro veřejnost za účasti zástupců města Třebíče. Návštěvníci se mohli s principy fair trade
seznámit také díky výstavě o fair trade, která přibližuje základní problémy spojené s mezinárodním obchodem a představuje fair trade jako jedno z řešení nepříznivé situace pěstitelů
a řemeslníků v zemích globálního Jihu.
Hotelová škola Třebíč je jednou z největších středních škol na Třebíčsku a fair trade podporuje
již několik let. Pořádá přednášky o fair trade, informuje na akcích, ve škole je k tématu fair
trade trvalá nástěnka a výstavka. Téma fair trade je zařazeno do projektů v rámci předmětů
občanská nauka (projekt etika nakupování), aranžování a propagace (výroba propagačních
letáků o fair trade) a předmětu potraviny a výživa (kvalita fairtradových potravin). V říjnu
připravili studenti oboru cukrář v rámci Biotrhu ochutnávku vlastních desertů z fairtradových surovin. Žáci školy se také setkali s manažerem fairtradového družstva z Panamy a ve
školní restauraci v Náměšti nad Oslavou se nabízí fairtradová káva.
„Myslíme si, že je třeba myšlenku podpory fair trade dostat více do života lidí u nás.
Abychom si všichni uvědomovali, že fair trade je šancí pro konkrétní lidi z rozvojových
zemí vymanit se z chudoby a pro spotřebitele vyjádřit globální solidaritu a odpověd-
nost. Příležitost znovu navázat ztracené spojení mezi těmi, kdo výrobky vyrábí a těmi,
kdo spotřebovávají a také dozvědět se o vzdálených zemích a kulturách,“ popsala důvody zapojení do kampaně studentka 2. ročníku Lucie Syrová.
Škola také spolupracuje na podpoře fair trade se Zdravým městem Třebíč a ekologickým
střediskem Chaloupky. Například se již dvakrát aktivně zapojila do happeningu Férová snídaně ve vašem městě. „Velmi nás potěšilo, že Hotelová škola Třebíč, se kterou město
spolupracuje již od počátku zapojení do Projektu Zdravé město, dosáhla takového
úspěchu. V Třebíči se osvětě fair trade věnujeme skoro 4 roky. Pořádáme semináře,
workshopy, výstavy a besedy na toto téma. Věříme, že se brzy podaří naplnit i kritéria pro udělení certifikace Fairtradového města a zařadíme se mezi více jak tisícovku
měst na světě, kde lidem není lhostejné, v jakých podmínkách žijí pěstitelé a řemeslníci v zemích globálního Jihu,“ říká Ing. Iveta Ondráčková, koordinátorka Projektu Zdravé
město a MA21 v Třebíči.
Školy mohou titul Fairtradová škola získat při splnění pěti kritérií, mezi něž patří zařazení
globálních rozvojových témat do výuky, oficiální podpora fair trade, spotřeba fairtradových
produktů či pořádání osvětových akcí pro veřejnost.
(redakčně kráceno) (hš)
Výsledky ověřovací ankety Desatero problémů Třebíče 2012
V úterý 13. listopadu 2012 proběhlo v Národním domě veřejné setkání vedení radnice a občanů s názvem „Fórum Zdravého města,“ kde přítomní lidé definovali celkem
sedmnáct problémů. Hlasováním pak rozhodli o 11 NEJ problémech. Výsledky je vždy nutné ověřit anketou mezi obyvateli města. Vyplněné anketní lístky mohli občané od
prosince odevzdávat do 13. ledna. 2013. Možnosti elektronického vyplnění na webu využilo 50 občanů. Dalších 90 občanů vyplnilo a doručilo na radnici dotazník uveřejněný
v prosincovém Třebíčském zpravodaji. Jeden anketní lístek byl, bohužel, neplatný. Svůj názor prostřednictvím ankety vyjádřilo celkem 140 občanů. Děkujeme!
Z definovaných 11 problémů byly ověřeny tyto problémy (9):
1. Nedostatek financí pro NNO (neziskové organizace zdravotně postižených) (Fórum 30 hlasů, anketa 9 hlasů).
2. Motivační brigády pro mladé za odměny např. na vstupenky na kulturní akce (Fórum 26 hlasů, anketa 51 hlasů).
3. MAD (místní autobusová doprava) – dokončení optimalizace (Fórum 22 hlasů, anketa 28 hlasů).
4. Podpora psího útulku - (Fórum 16 hlasů, anketa 44 hlasů).
5. – 7. Chybějící letní kino (Fórum 14 hlasů, anketa 6 hlasů), řešit špatně umístěné provozovny v obyt. zónách (hluk, zápachy, prach, skládka odpadu), (Fórum 14 hlasů, anketa 19 hlasů),
využití zimního stadiónu pro koncerty (Fórum 14 hlasů, anketa 1 hlas).
8. Využití potenciálu památek zapsaných na seznamu UNESCO (Fórum 12 hlasů, anketa 9 hlasů).
9. Chybí sociální bydlení (např. startovací byty pro mladé, domy na půl cesty, chráněné bydlení), (Fórum 8 hlasů, anketa 13 hlasů).
10. – 11. Podporovat druhovou pestrost výsadby stromů (Fórum 6 hlasů, anketa 4 hlasy), zvýšit kapacitu MŠ (Fórum 6 hlasů, anketa 11 hlasů), Průtah silnice 1/23 – malá kapacita – tento
problém skončil doslova pod čarou. Na setkání v listopadu obdržel pouze 2 hlasy, ale v ověřovací anketě skončil na 3. místě s 32 hlasy. Občané tedy tento problém vnímají silně a požadují
jeho řešení.
Další definované, ale anketou neověřené problémy jsou dodržování vyhlášky o používání alkoholu na veřejném prostranství, dodržování provozního řádku na dětských hřištích, jazyková nevybavenost občanů, větší prostor pro NNO v Třebíčském zpravodaji, více aktuálních novinek v Třebíčském zpravodaji, využití zimního stadiónu pro koncerty).
Ostatní náměty, podněty, upozornění občanů, uvedené v dotaznících:
- Nedostatek pracovních míst (uvedeno několikrát).
- Zoufalá kvalita silnic v Třebíči, chybí obchvat.
- Nevzhledné autobusové nádraží.
- Zamezit spalování nedovolených odpadů v domácnostech.
- Zachování budovy ZUŠ na Soukopově ulici (nestěhovat vše do Fóra).
- Nedostatek cyklostezek ve městě pro rodiny s dětmi (problém přejet s dětmi a dostat se bezpečně do přírody).
- Nedostatek míst v domovech pro seniory.
- Oprava mostu k Žerotínovu náměstí.
- AVE – nehodí se do zástavby rodinných domů.
- Revitalizace Karlova náměstí.
- Podpora sportu pro děti a mládež – gymnastika.
- Větší podpora podnikání.
- Nedostatek košů na psí exkrementy (rozmístění i v okrajových částech, směrem k výběhům).
- Parkování na ulici Koutkova.
- Osvětlení jižní části domů na Družstevní ulici nebo alespoň přidělání 1 světla na jižní straně paneláku č. 1060, 1061, 1062, 1063.
- Rekonstrukce zimního stadiónu.
Výsledky zpracovala: Ing. Iveta Ondráčková, koordinátorka PZM a MA21
12
!
VLÍTNĚTE NA INTERNET
S CHYTRÝM TELEFONEM
!
Pořiďte si k prodloužení smlouvy nový
telefon s internetem v mobilu
a získáte ho až o 4 tisíce levněji
Facebook a další aplikace tak budete mít vždy po ruce!
Budova Národního domu
Karlovo nám. 58/47, Třebíč
604 929 900
www.mobile-vyskov.cz
Karlovo nám. 62/51, Třebíč
(u Malovaného domu)
604 929 900
www.mobile-trebic.cz
Velký výbeˇr
hodinek,
strˇíbra, zlata.
Misaki — perly na strˇíbrˇe,
český granát, Swarovski,
Elsa Lee Paris …
ZIMNÍ AKCE!
• Nezávislé topení
• Přihřívače motorů
• Vyhřívání sedadel
Alfa
Hotel
Znojemská 1235/29
tel. 602 719 217
www.just-time.cz
,đbF€ĉ
• Slevy až 30 %
w w w. s y s e l . c z
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
Hospodářská komora
D.A.N. production s. r. o. dává život představám
Produkční a reklamní agentura D.A.N. production s. r. o. dodává služby klientům od roku 1994 v oblasti realizace eventů, PR a marketingových komunikací, designu a audiovize. Portfolio doposud realizovaných projektů se blíží britské platformě Arts & Business, která spojuje svět obchodu s uměním
– komerční a neziskovou sféru.
Kreativní a produkční tým agentury je připraven řešit zakázky od malých až po velké mezinárodní projekty. Významnými klienty agentury jsou Skupina
ČEZ, ECE Project Management (provozovatel obchodních center
Arkády Pankrác v Praze a Galerie Vaňkovka v Brně), Freeport
International Outlet (provozovatel outletového centra Freeport
na Hatích u Znojma), Agados Trailers nebo Národní divadlo Brno
(hlavní organizátor Mezinárodního festivalu Janáček Brno). V poslední době začal tým agentury realizovat projekty také pro slovenské a rakouské klienty.
Agentura D.A.N. production s. r. o. exkluzivně zastupuje zpěvačku Lenku Filipovou, zpěváka Petra Bende, stála u návratu
světově uznávané módní návrhářky Blanky Matragi zpět do České
republiky. Spolupracuje se jmény jako Patrik Eliáš, Miroslav Donutil, Taťána Kuchařová, Josef Klír, jezdí na rychlých kolech Diamond
Race a obdivuje díla malířky Bedřišky Znojemské.
Chcete vdechnout život svým představám? Jste regionální podnikatel
nebo mezinárodní holding? Inspirujte se na www.dan-production.cz
nebo si s námi sjednejte schůzku. Vedle zkušeností máme i dobrou kávu.
Vaňkovka v oblacích
Foto: Luboš Denner ml.
MgA. Tomáš Cafourek, PR manažer D.A.N. production, s. r. o.
Nemocnice Třebíč a Okresní hospodářská komora Třebíč
pořádají
Společný reprezentační ples
v sobotu 2. února 2013 v 19:00 hodin v budově Fórum Třebíč.
Srdečně zvou pořadatelé
Předprodej vstupenek od 11. 1. 2013 v kanceláři Okresní hospodářské komory Třebíč a v Nemocnici Třebíč.
Odešel novinář a sportovec Miloslav Zeman
Jen několik dní po svých sedmdesátých devátých narozeninách zemřel 15. prosince 2012 Miloslav Zeman, novinář a sportovní činovník. Nebyl sice třebíčským
rodákem, v našem městě však výrazně ovlivnil především sportovní dění. Poprvé ve šťastných šedesátých letech, kdy v dresu třebíčského Spartaku nastupoval
k atletickým kláním (jeho okresní rekord v hodu kladivem z roku 1965 nebyl
dosud překonán), současně se už ale uplatňoval jako novinář a zakladatel jedné
z prvních výročních anket o nejlepšího sportovce. Své organizační schopnosti
mohl plně využít jen do počátku normalizace, kdy mu bylo dovoleno pracovat
pouze v dělnické profesi a navíc mimo Třebíč. Teprve po roce 1989 se mohl vrátit k novinařině a také k třebíčské atletice. Byl její důležitou postavou v druhé
polovině devadesátých let, kdy družstvo žen soutěžilo v I. lize a jeho nejlepší
závodnice Lucie Sichertová začala vozit medaile z mistrovství republiky dospělých. Tehdy jsem se stal jedním z jeho spolupracovníků a hodně se od něj naučil. Souběžně s růstem výkonnosti třebíčské atletiky jsme začali pořádat větší
podniky a museli respektovat jeho zásadu „minuta zpoždění v časovém pořadu
už je amatérismus“. Později jsem sice udělal zkušenost, že ve chvíli, kdy nasta-
14
ne problém, je lepší nechat okolí v klidu, protože při nervozitě ztráta ještě víc
naroste, ale jinak byla jeho náročnost potřebnou přípravou na pořádání soutěží
nejvyšší úrovně. Schopností organizační propojoval s autorskými. K třebíčskému
atletickému jubileu v roce 1999 zorganizoval velké setkání generací v Národním
domě (včetně účasti herce Jiřího Pechy, o němž málokdo tušil, že býval zdatným
překážkářem) a zároveň sestavil ojedinělou publikaci Osmdesátiletá královna.
Z dalších jeho sportovně-historických prací je nejcennější životopis dvojnásobného mistra světa Vladimíra Bouzka Hokejový profesor. Vrátil se také k anketě
o nejlepšího sportovce okresu Třebíč, kterou vzkřísil a pod křídly ČSTV ji společně
s Lubošem Kokešem v roce 2010 dovedl až k 41. ročníku. Po zániku OTS ČSTV
to vypadalo, že jedna z nejstarších a nejtradičnějších anket v České republice
skončí, když ale Miloslav Zeman dal souhlas k její úpravě na Nejlepšího sportovce
Třebíče, mohla se jejího dalšího pořádání ujmout třebíčská radnice. Při loňském
vyhlašování jsme mu ještě mohli osobně poděkovat a symbolicky převzít štafetu, letos už na něj budeme jen vzpomínat. Za všechno, co udělal pro třebíčský
sport, si to zaslouží.
Milan Zeibert
Prodejna čokoládových specialit
nejen z Vyskytné u Jihlavy
Tradiční výroba - receptury z 30. let
Čokoládové bonbony
Ovoce a oříšky
v poctivé čokoládě
Dárkové čokoobaly
Sezonní čoko výrobky
(Velikonoce, Mikuláš, Valentýn...)
Čerstvě pražená káva
Gaviota
Čaje Biogena
Termín přihlášek na všechny uvedené obory (vč. uměleckých oborů) je do 15. 3. 2013
Pro žáky a rodiče bude dne 22. 2. 2013 od 8.00 - 17.00 hodin probíhat
OD OÁZA, Jihlavská brána 6/2, Třebíč
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připravuje Jiří Joura
OKRUŽNÍ
Ulice se nachází v městské části Borovina.
Ulice vznikla začátkem osmdesátých let coby okružní
komunikace v jihovýchodní části tehdy vznikajícího
sídliště Za Rybníkem.
OLDŘICHOVA
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Název nese podle Oldřicha z rodu Přemyslovců, údělného knížete brněnského, který spolu s bratrem Litoltem založil roku 1101 v Třebíči benediktinský klášter.
Začalo tak osidlování našeho kraje. Oldřich zemřel
v roce 1115.
OPUŠTĚNÁ
Ulice se nachází v městské části Zámostí.
Drobná ulička odbočující z Blahoslavovy ulice blízko
Zadní synagogy ve směru severním. Její název zřejmě
podporuje skutečnost, že je na konci ohraničena
skálou pod Hrádkem a prakticky nikam nevede.
OTMAROVA
Ulice se nachází v městské části Jejkov.
Název jedné z nejstarších ulic vnitřního města připomíná P. Otmara Sochora, vlasteneckého a obětavého
mnicha kapucínského kláštera na Jejkově, který se
v minulosti zapsal do paměti občanů města tím, že
ochotně a bezplatně v letech 1860–1875 učil žáky
němčině a počtům, aby mohli studovat na středních
školách s vyučovacím jazykem německým, protože
českých středních škol tehdy téměř nebylo. Zemřel
v roce 1881.
16
Purim - nejveselejší židovský svátek
Purim nebo také „Svátek losů“ se slaví 14. dne hebrejského měsíce adaru
(přibližně březen) a je často označován za nejveselejší a nejhlučnější židovský svátek. Jeho oslava symbolicky připomíná události v knize Ester,
popisující úklady proradného vezíra Hamana na dvoře perského vládce
Achašveroše.
Haman usiloval o vyhlazení židovského národa, a proto házel „purim“ –
„losy“, aby zjistil, který den bude pro jeho čin nejpříhodnější. Díky Ester,
perské královně, a jejímu strýci Mordechajovi se však jeho plán nezdařil.
Mordechaj o Hamanově plánu řekl královně a ta vše pověděla králi poté,
co ho na hostině dostatečně posilnila vínem. Král vyslyšel její prosby a Hamana i s jeho nejbližšími dal pověsit na šibenici.
Jedním z hlavních rysů oslav svátku Purim je četba svitku Ester během
večerní a ranní bohoslužby. Tento svitek (hebrejsky „megila“) je na rozdíl
od ostatních hebrejských biblických textů bohatě ilustrovaný. Kdykoli se při
předčítání ozve jméno Haman, okamžitě je přehluší křik a dupot dětí a rachot řehtaček.
Z radosti nad zázračnou záchranou Židů a potrestáním Hamana se vyvinula řada dalších zvyků – v židovských domech se pořádají veselé hostiny,
purimové karnevaly, maškarní průvody a hrají se divadelní hry, vyprávějící
příběh o odvážné královně Ester.
K náboženským povinnostem patří během Purimu zasílání dárků přátelům
(tzv. „šlach manot“) a obdarovávání chudých (tzv. „matanot leevjonim“) –
mělo by se jednat nejméně o dvě porce jídla nebo pití přátelům a dary alespoň dvěma chudým, aby i oni měli na Purim radost. Purim by se měl slavit
radostným hodováním. Typickými pokrmy jsou tzv. homentaschen, známé
jako Hamanovy uši, plněné mákem či marmeládou. Servíruje se krocan
a pije se víno, pro tuto dobu dokonce platí, že se každý může opít do té míry,
že nerozezná Mordechaje (představitele dobra) od Hamana (představitele
zla), tedy ztrácí soudnost a logické uvažování.
Zvykem také bývá navštívit v tyto dny údajné hroby Mordechaje a Ester,
nacházející se v íránském městě Hamadan.
Purim – čtyři náboženské povinnosti
Nejvyšší rabínský soud, sanhedrin, na 14. adar stanovil čtyři povinnosti:
1) Číst megilu – přečíst si dvakrát svitek knihy Ester (večer a ráno)
a připomenout si tak události ve starověké Persii.
2) Hostina – 14. adaru máme během dne uspořádat pořádnou hostinu,
na níž nesmí chybět víno, s kterým je purimovy příběh pevně spojen
(opilý Achašveroš vyhnal královnu Vašti, vínem posilněný král vyslyšel
Esteřiny prosby).
3) Mišloach manot (posílání porcí jídla) – alespoň dvě porce jídla či pití
jednomu člověku, ať máme všichni na purim dostatek jídla a pití.
4) Matanot leevjonim (dary chudým) – dva dary alespoň dvěma chudým,
aby i oni měli na purim, tak jako my, radost.
(zs)
Ilustrační foto: Z oslav svátku Purim v roce 2012
I
CAVEMAN o rozdílu mezi muži a ženami
Ve čtvrtek 6. prosince 2012 uvedlo Městské kulturní středisko v Třebíči již po třetí úspěšné představení „CAVEMAN“ autora Roba Beckera. Představení mělo českou premiéru už v roce 2005 a
stále plní divadla až po střechy. O tom svědčí i
zaplněný sál Národního domu, který byl opět
do posledního místa vyprodán. Není se čemu
divit, protože „Caveman“ představuje humorné
přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a
jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění
Jan Holík
Foto: Archív MKS
například, jak komunikuje žena s mužem, který
si zrovna čte, nebo jak nakupuje muž a jak žena,
jak uklízí muž a jak žena či ukázka rozdílnosti
slovníku muže a ženy a spousta dalších situací,
které byli hodně ze života. Hlavní představitel
one man show Honza Holík to podal tak, že se
nikdo nemohl urazit a hodinu a půl dokázal na
jevišti bavit třebíčské publikum, které odcházelo
z představení nadmíru spokojené.
Eva Malá
Chanuka rozsvítila Dům Seligmanna Bauera i Zadní synagogu
Židovská čtvrť, stejně jako Zadní synagoga či Dům Seligmanna Bauera skýtají
nepřeberné možnosti, jak zpestřit život v ceněné památce UNESCO. Městské
kulturní středisko Třebíč proto připravuje řadu akcí, které přibližují turistům
i Třebíčanům někdejší život na levém břehu řeky Jihlavy a zároveň také židovské zvyky.
V polovině prosince se tudíž slavila chanuka - svátek světel. K tomu náležely
i kostýmované prohlídky v jedinečném provedení divadelního souboru Ampulka či tvořivé dílničky, určené zejména dětem. Těm se tady vůbec líbilo, vždyť
si mohly vyrobit typické židovské předměty pod vedením pracovnic zdejšího
informačního centra. Docela určitě pak nešlo o poslední takový počin - už třetího března oslavíme svátek Purim (viz předchozí strana) a to bude vážně veselo! Tak tedy přijďte, budete se výtečně bavit...
(fj)
Třebíč se prezentuje na mezinárodních veletrzích
Stejně jako loni, pokračuje Městské kulturní středisko Třebíč i v roce 2013
v propagaci města na veletrzích cestovního ruchu, a to nejen v ČR, ale i v
sousedních zemích. Během ledna se město Třebíč představí na brněnském
„GO - Regiontour“, „Ferien-Messe“ ve Vídni a na veletrhu „ReiseMarkt“
v Drážďanech. V březnu bude následovat „Dovolená a region“ v Ostravě,
v dubnu veletrh pro všechny milovníky cykloturistiky „For Bikes“ v Praze a v
říjnu „Tour Salon“ v Poznani v Polsku.
MKS Třebíč bude na veletrzích prezentovat třebíčské památky, kulturní akce
a subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu, a to s vlastním výstavním
stánkem nebo ve spolupráci s organizací Vysočina Tourism či CzechTourism.
Termíny:
10. – 13. 1. 2013
17. – 20. 1. 2013
25. – 27. 1. 2013
8. – 10. 3. 2013
5. – 7. 4. 2013
17. – 19. 10. 2013
Ferien-Messe, Vídeň
GO-Regiontour, Brno
ReiseMarkt, Drážďany
Dovolená a region, Ostrava
For Bikes, Praha
Tour Salon, Poznaň
Foto: Dáša Juráňová 2x
II
Renata Poulová
FESTIVAL DIVADLA 2-3-4 HERCŮ
Na přelomu zimy a jara, od 11. 3. do 27. 3. 2013 se v třebíčském Národním
domě uskuteční již XI. ročník přehlídky profesionálních divadel FESTIVAL
DIVADLA 2-3-4 HERCŮ. Patronem letošního ročníku je třebíčský rodák, herec Oldřich Navrátil.
Festival startuje v pondělí 11. března v 19 hodin zahajovacím představením
Divadla Kalich „NATĚRAČ“. V bláznivé situační komedii se můžete těšit na
Janu Paulovou, Pavla Zedníčka a Zuzanu Mixovou. Dalším představením
bude v sobotu 16. 3. „NA MĚLČINĚ“. Dostali jste se už někdy na mělčinu
a neuměli se vrátit do vody? Plácali jste se na suchu a nevěděli, co bude
dál? Hrdinky inscenace Divadla Kalich se na mělčině ocitly všechny. Co si na
suchu člověk uvědomí a kam povedou jeho další kroky vám prozradí drama
Franka Houtappelse s Ivou Janžurovou, Miroslavem Vladykou, Barborou
Munzarovou a Sabinou Remundovou.
V pondělí 18. 3. pokračuje festival poutavým psychologickým příběhem
s komediálním nádechem „NA VAŠE RIZIKO!“ s Chantal Poullain a Jiřím
Schmitzerem. Ve středu 20. 3. uvedeme legrační i dojímavý příběh lásky
a odpouštění „NÁVŠTĚVY U PANA GREENA“ se Stanislavem Zindulkou a Matějem Hádkem. V sobotu 23. 3. se představí třebíčskému publiku oblíbená
herečka Hana Maciuchová v představení „ŽENA VLČÍ MÁK“. Hra pojednává
o nečekaném a šokujícím citovém vzplanutí starší dámy. Festival divadla
2-3-4 herců zakončí ve středu 27. 3. tři komické skoro detektivky z Paříže „TURECKÁ KAVÁRNA“ s Václavem Vydrou, Naďou Konvalinkovou, Janou
Bouškovou.
Všechna představení v rámci Festivalu divadla 2-3-4 herců se uskuteční
v Národním domě vždy od 19.00 hodin. Abonentní legitimaci na celý cyklus
šesti představení si můžete zakoupit do 15. 2. 2013. Od pondělí 18. 2. 2013
budou k zakoupení vstupenky na jednotlivá představení. Bližší info najdete
na www.mkstrebic.cz.
Eva Malá
Foto: Z archívů divadel uvedených v textu
III
Moravské klavírní trio
se svými hosty udělalo v pondělí 14. ledna tečku za oslavami příchodu nového roku. Ve foyeru divadla Pasáž zněla díla světových autorů
famózním způsobem, jak je u tohoto hudebního tělesa dobrým zvykem.
Přípitek k více než stovce milovníků vážné
hudby pronesl starosta Pavel Heřman.
(fj)
IV
PALACKÉHO
Ulice se nachází na rozhraní městských částí Týn
a Podklášteří.
František Palacký (1798–1876) – český historik, politik a kulturní činitel. Autor Dějin národu českého
v Čechách i v Moravě (zachycují dějiny do roku 1526
– nastoupení Habsburků na český trůn). Za vrchol
českých dějin považoval dobu husitskou. V politické
činnosti vystupoval jako obhájce existence českého
národa v rámci Rakouska-Uherska (austroslavismus).
Památku Otce národa Františka Palackého připomíná
v Třebíči pomník na Masarykově náměstí.
PALACHOVA
Ulice se nachází v městské části Týn.
Jan Palach (1948–1969) – student filozofické fakulty Karlovy Univerzity, který se v Praze dne 16. ledna
1969 upálil na protest proti sovětské okupaci a proti
nastupující normalizaci. Jeho pohřeb se stal velkou
celonárodní manifestací. Je pochován na Olšanských
hřbitovech v Praze.
PALATOVA
Ulice se nachází v městské části Týn.
František Palata (1870–1946) byl významný filolog
a překladatel, profesor třebíčského gymnázia v letech
1916 – 1931.
POD HRÁDKEM
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Patrně jednu z nejužších uliček ve městě tvoří částečně vysutá pěšina nad „Kočičinou“, vedoucí na Hrádek.
Svými parametry vylučuje automobilový provoz, zato
poskytuje nemálo romantický pohled do zastavěného
údolí kolem Týnského potoka.
17
Návštěvnost Třebíče roste
O tom, že třebíčské památky UNESCO mají významný potenciál pro hospodářství
města bylo již napsáno hodně. Nic však nepadá z nebe a stejně jako v jiných odvětvích i zde je potřeba podpořit perspektivní cestovní ruch investicemi a hlavně
usilovnou prací.
Úkolem Městského kulturního střediska Třebíč je zajištění funkčnosti podstatné
části infrastruktury cestovního ruchu ve městě. MKS provozuje všechna tři informační turistická centra, spravuje Zadní synagogu, Dům Seligmanna Bauera,
městskou věž, provází v bazilice sv. Prokopa. Do výčtu provozovaných historických
památkových objektů od loňského podzimu přibylo Předzámčí s novou interaktivní
expozicí řemesel Cesty časem.
Moderní cestovní ruch však není jen o statickém provozu památek. Dnes je nutné aktivně a cíleně vyhledávat cílové trhy, propagovat a nabízet ucelené projekty
a tzv. „balíčky“ služeb. Samotné památky je zapotřebí oživovat tematickými několikadenními festivaly i atraktivními kostýmovanými prohlídkami. K souborné
nabídce patří fungující webové i facebookové stránky a v neposlední řadě kvalitní
spolupráce s poskytovateli ubytovacích a stravovacích služeb.
Návštěvnost třebíčských památek po zápisu do UNESCO rok od roku skokově stoupala, vrcholu dosáhla v letech 2006 a 2007. V letech 2008 až 2010 návštěvnost naopak klesla. V roce 2010 poprvé opět stoupla, a to hned o 22 procent. Mohlo by se
to zdát jako náhoda, avšak vzestupný trend potvrzují i loňská čísla, návštěvnost
totiž opět stoupla, a to o 19 procent. Je tedy zřejmé, že se systematická a plánovitá činnost v oblasti propagace města a jeho památek vyplácí. Základem úspěchu
je ovšem každodenní kvalifikovaná práce s příchozími turisty na domácí půdě jak
v infocentrech, tak přímo při prohlídkách památek. Také pravidelná účast na veletrzích a výstavách nejen v Česku, ale i v Rakousku, Německu či Polsku, pořádání
výstav, prezentací a workshopů i úzká spolupráce s agenturami Czechtourism a Vysočina Tourism nese své ovoce.
Ke zvýšenému zájmu o Třebíč přispívají i nové atraktivní návštěvnické cíle – v roce
2010 otevřený Dům Seligmanna Bauera v sousedství Zadní synagogy a zejména
loni zpřístupněná interaktivní expozice Cesty časem v zámeckém areálu. S obrovským zájmem se rovněž setkávají zmíněné „živé“ prohlídky židovského mu-
Oblíbená jména:
Eliška a Jakub
zea i baziliky sv. Prokopa. Také rozšíření letní kulturní nabídky, jednotlivých akcí
i několikadenních festivalů pod hlavičkou Třebíčského kulturního léta, podporuje
prodloužení průměrné délky pobytu turistů. Ve spolupráci s radnicí vznikají nové
tištěné propagační materiály, tolik potřebnou orientaci turistů v Židovském městě vyřešila nová naučná stezka Po stopách opatů a rabínů, propojující všechny tři
nejcennější památky.
V letošním roce si připomeneme 10. výročí zápisu našich nejvýznamnějších památek do prestižního seznamu UNESCO. I když máme v uplynulém desetiletí za sebou
spoustu dobré práce, rozhodně však nesmíme v tomto úsilí polevit. Přestože se Tře-
Expozice Kraje Vysočina a města Třebíče na letošním veletrhu cestovního ruchu ve Vídni.
Foto: Dáša Juráňová
bíč s vysokou pravděpodobností nikdy nebude moci porovnávat s „giganty“ typu
Českého Krumlova či Hluboké, jeví se počty návštěvníků, loni poprvé překračující
sto tisíc, do budoucna velice slibnými. Nejde totiž jen o příjmy ze vstupného, stejně
důležité jsou tržby provozovatelů restaurací, cukráren, hotelů, penzionů, obchodů
i ostatních poskytovatelů služeb. Jejich prosperita totiž logicky postupně přinese
i zvýšení počtu tolik potřebných pracovních míst.
Jaromíra Hanáčková
Granty vyhlášeny
Do začátku února mohou školy a neziskové organizace žádat město o finanční příspěvky
na své aktivity. V grantovém systému Zdravého města Třebíče pro rok 2013 je v sedmi programech připravena celková částka 3.150.000 korun. Radnice pro letošek vyhlásila tyto grantové
Matrikářky Městského úřadu Třebíč zaevidovaly v roce 2012 více matričních událostí než za programy: Kultura, Volnočasové aktivity, Ocenění sportovců, Prevence kriminality a drogové
rok 2011. Celkem bylo zapsáno 1226 narozených dětí (o 139 více než v roce 2011), 186 sňat- problematiky, Ekologie, Rodina a zdraví a Obnova památek. Uzávěrka pro příjem žádostí je
pondělí 4. února 2013. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách města
ků (o 20 více než v roce 2011) a 774 úmrtí (o 68 více než v roce 2011).
(ip)
Z celkového počtu 1226 dětí se narodilo 608 děvčat a 18 chlapců. Mezi nejoblíbenější www.trebic.cz v sekci Správa města / Grantový systém města.
chlapecká jména patří Jakub (41x), Adam (35x), Lukáš a Vojtěch (24x), Jan a Šimon (23x).
Nejoblíbenějšími dívčími jmény byly Eliška (28x), Natálie (27x), Tereza (25x), Adéla (24x),
Karolína a Nela (22x).
Z celkového počtu 186 sňatků bylo 55 církevních, z toho 53 se uskutečnilo u Církve římsko- Pro příští rok plánuje město zvýšení počtu parkovacích míst u tenisových kurtů
katolické, 1 u Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a 1 u Pravoslavné církve v českých
a fotbalového stadionu ve Sportovní ulici. Stojící osobní automobily tam někdy
zemích. Mimo obřadní síň Městského úřadu Třebíč se konalo 28 sňatků (např. Zadní synagoga, bylinková zahrada u baziliky svatého Prokopa, soukromé zahrady, restaurace, fotbalové omezují výjezd zdravotnické záchranné služby. Odbor dopravy městského úřadu
hřiště, zámek ve Valči, vinařské centrum Sádek u Kojetic). Do pamětní knihy Městského úřa- a místostarosta Pavel Svoboda řeší záležitost se zástupci sportovního areálu. Při
du Třebíč se zapsali ve dvou případech manželé, kteří v loňském roce oslavili zlatou svatbu sportovních utkáních zajistí v místě dozor městská policie, radnice pak v průběhu
roku 2013 zabezpečí navýšení parkovacích míst
(ip)
(50 let společného života). Dva páry oslavily svatbu diamantovou (60 let)
(ip)
Sanitky bez omezení
Vedení radnice navštívilo seniory
Na každoroční předvánoční návštěvu starších občanů se vydali v pondělí 17. a ve čtvrtek 20. prosince představitelé třebíčské radnice. Navštívili domovy pro seniory, ve kterých žijí obyvatelé města. Starosta Pavel
Heřman a místostarostové Milan Zeibert a Marie Černá zavítali do domova pro seniory v ulicích Manželů
Curieových a Kubešova. Místostarostové Pavel Pacal a Pavel Svoboda navštívili domov v ulici Koutkova a zařízení ve Velkém Újezdě, Nových Syrovicích, Moravských Budějovicích a Myslibořicích.
(ip)
18
HOTELOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
Sirotčí 4, Třebíč, tel. 568 846 219, 603 208 087
www.trhs.cz ISO 9001:2009
„Přijímačky nanečisto“ během dne otevřených dveří:
24. ledna 2013
Připravujeme nový učební obor REPRODUKČNÍ GRAFIK
Studijní obory – čtyřleté s maturitní zkouškou:
tHOTELNICTVÍ t CESTOVNÍ RUCH
Učební obory – tříleté s vyučním listem:
tCUKRÁŘ t KUCHAŘ – ČÍŠNÍK t PRODAVAČ t ARANŽÉR t KADEŘNÍK
Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů:
tPODNIKÁNÍ
Škola pořádá přehlídky a celostátní soutěže, specializační kurzy,
zabezpečuje praxe a stáže v zemích EU
=LVNPHGDLOÉQD|VY÷WRYÅRO\PSL½G÷
+RWHORY½xNROD7ĶHEÉéY\FKRY½Y½RGERUQÉN\SURKRWHOQLFWYÉD|FHVWRYQÉUXFK
+RWHORY½xNROD7ĶHEÉéSDWĶÉVHVYÙPLVWXGHQW\N|QHMY÷WxÉPVWĶHGQÉPxNRO½PQHMHQY|WĶHEÉéVNÅP
UHJLRQX DOH L| Y| FHOÅP .UDML 9\VRéLQD 3RVN\WXMH VWXSHĦ VWĶHGQÉKR Y]G÷O½QÉ V| PDWXULWQÉ ]NRXxNRX
D| VWXSHĦ VWĶHGQÉKR Y]G÷O½QÉ V| YÙXéQÉP OLVWHP Y| RERUHFK ]DP÷ĶHQÙFK QD| KRWHOQLFWYÉ JDVWURQRPLL
D|GDOxÉVOXŘE\Y|FHVWRYQÉPUXFKX
¶VS÷xQÅ SRGQLN½QÉ Y| FHVWRYQÉP UXFKX Y\ŘDGXMH Y\VRFH NYDOLƭNRYDQÅ RGERUQÉN\ V| YÙERUQÙPL
WHRUHWLFNÙPL]QDORVWPLD|SUDNWLFNÙPLGRYHGQRVWPL$|SU½Y÷WDNRYÅDEVROYHQW\SĶLSUDYXMH+RWHORY½
xNROD7ĶHEÉéNWHU½MHRG|URNXFHUWLƭNRYDQ½Y|V\VWÅPXPDQDJHPHQWXNYDOLW\ĶÉ]HQÉD|VSOĦXMH
SRŘDGDYN\PH]LQ½URGQÉQRUP\,62
9]G÷O½YDFÉ SURJUDP\ P½ xNROD ]DORŘHQÅ QD| RGERUQRVWL MD]\NRYÙFK NRPSHWHQFÉFK D| NYDOLWQÉ SUD[L
6WXGHQWLVHSRYLQQ÷XéÉGYDVY÷WRYÅMD]\N\DQJOLFN\D|Q÷PHFN\QHSRYLQQ÷WDNÅxSDQ÷OVN\D|UXVN\
'REU½ MD]\NRY½ Y\EDYHQRVW MH SRGPÉQNRX DNWLYQÉ ÖéDVWL Y| HYURSVNÙFK Y]G÷O½YDFÉFK SURJUDPHFK
/HRQDUGRGD9LQFLD|6RFUDWHVY|U½PFLNWHUÙFKxNRODVSROXSUDFXMHV|SDUWQHUVNÙPLxNRODPLY|]DKUDQLéÉ
=D|NYDOLWQÉSURMHNW\]ÉVNDODxNRODSUHVWLŘQÉRFHQ÷QÉ3HéHŀNYDOLW\
=DKUDQLéQÉVW½ŘHSUD[HL|GDOxÉVWXGLXP
-LŘYÉFHQHŘOHWY\MÉŘGÉVWXGHQWLSUDYLGHOQ÷QD|]DKUDQLéQÉVW½ŘHGR|1÷PHFND)LQVNDlSDQ÷OVND
3RUWXJDOVNDlYÅGVNDWDNÅGR|$QJOLHD|,UVND7\WRGORXKRGREÅSRE\W\MVRXKUD]HQ\]|SURVWĶHGNŊ
NWHUÅ xNROD ]ÉVN½Y½ ]| HYURSVNÙFK IRQGŊ D| NWHUÅ XPRŘĦXMÉ ÖéDVWQÉNŊP SR]QDW ]DKUDQLéQÉ
JDVWURQRPLLD|FHVWRYQÉUXFKD|WDNÅ]ÉVNDWUŊ]QÅW\S\FHUWLƭN½WŊYéHWQ÷HXURSDVVXNWHUÙ
EXGRXFÉP DEVROYHQWŊP XVQDGĦXMH YVWXS QD| PH]LQ½URGQÉ Y\VRNÅ xNRO\ D| HYURSVNÙ WUK
SU½FH
1HGÉOQRXVRXé½VWÉVWXGLDMVRXSUD[H=DWÉPFRY|QLŘxÉFKURéQÉFÉFKVWXGLDDEVROYXMÉVWXGHQWL
SUD[LSĶHY½ŘQ÷Y|WX]HPVNÙFK]DĶÉ]HQÉFKY|èHVNÅUHSXEOLFHKRUVNÅKRWHO\O½]HĦVN½]DĶÉ]HQÉ
FHVWRYQÉ NDQFHO½ĶH KUDG\ D| ]½PN\ DSRG VWXGHQWL Y\xxÉFK URéQÉNŊ VL MLŘ YROÉ SUD[H
]DKUDQLéQÉ9\EÉUDMÉVLPH]LSRE\WHPY|1÷PHFNXlSDQ÷OVNXQHERĵHFNX/HWQÉSUD[HYHGRX
N|REURYVNÅPX]GRNRQDOHQÉMD]\NRYÙFK]QDORVWÉNRPXQLNDéQÉFKD|RGERUQÙFKGRYHGQRVWÉ
D|Y|ĶDG÷SĶÉSDGŊL|N|]ÉVN½QÉGDOxÉFKSUDFRYQÉFKSĶÉOHŘLWRVWÉSR|DEVROYRY½QÉVWXGLD
$OH QHMHQ WR lNROD SUDFXMH V| WDOHQWRYDQRX PO½GHŘÉ D| SRGSRUXMH PLPRxNROQÉ DNWLYLW\
6WXGHQWNDxNRO\(OLxND9RVWDORY½VHVWDODWURMQ½VREQRXMXQLRUVNRXPLVWU\QÉè5Y|FDUYLQJX
D|Y|ĶÉMQXÖVS÷xQ÷UHSUH]HQWRYDODxNROXD|èHVNRXUHSXEOLNXQD|6Y÷WRYÅJDVWURQRPLFNÅ
RO\PSL½G÷ ,.$ Y| Q÷PHFNÅP (UIXUWX NGH ]ÉVNDOD VWĶÉEUQRX D| EURQ]RYRX PHGDLOL $| WR
MVRX GDOxÉ YHON½ SOXV +RWHORYÅ xNRO\ 7ĶHEÉé ]ÉVN½QÉ xLUxÉFK NYDOLƭNDéQÉFK SĶHGSRNODGŊ
YH|VSHFLDOL]DéQÉFKNXU]HFKMDNRMHSU½Y÷FDUYLQJEDUPDQVNÙNXU]NXU]VWXGHQÅNXFK\Q÷
D|GDOxÉYÙ]QDPQ½ÖéDVWQD|VSROHéHQVNÅPŘLYRW÷Y|UHJLRQXD|]DMLxW÷QÉSUHVWLŘQÉFKDNFÉMDNR
MVRX UHFHSFH YHUQLV½ŘH NRQIHUHQFH DSRG 1DYÉF ]| ORĦVNÙFK DEVROYHQWŊ RGHxOD YÉFH QHŘ
SRORYLQDG½OHVWXGRYDWQD|Y\VRNÅxNRO\D|Y\xxÉRGERUQÅxNRO\QHERGR|]DKUDQLéÉD|Y\VRNRX
ÖVS÷xQRVWVLxNRODSĶLSVDODL|X|VW½WQÉFKPDWXULWQÉFK]NRXxHN
Nový systém MAD dostane definitivní podobu
Nový systém městské autobusové dopravy v Třebíči má za sebou první měsíce provozu. Jak radnice oznámila v srpnu loňského roku, byly do jízdních
řádů zahrnuty nejčastější připomínky cestujících. Odbor dopravy připravil závěrečnou podobu všech linek a spojů, která vstoupí v platnost na začátku
měsíců února a března. Lidé dostanou zdarma konečné jízdní řády.
Vzhledem k negativním reakcím na počet dílčích změn se odbor dopravy města rozhodl směřovat většinu posledních změn zkušebního období nového systému MAD
k datu 1. března 2013. Samozřejmě i po tomto datu bude možné přistupovat k úpravám, ale pouze v režimu pololetních dílčích změn.
Změny s účinností od 1. února 2013:
Na základě požadavku občanů dojde od února k úpravám linek č. 5, 12 a 31.
• Linka č. 5: Dojde k přidání posilového spoje, který bude v 17:09 hodin odjíždět z Karlova náměstí a končit na Benešově ulici.
• Linka č. 12: Bude urychlen odpolední odjezd z Karlova náměstí z 15:30 na 15:10 hodin.
• Linka č. 31: Odpolední spoj z Karlova náměstí bude urychlen. Místo dosavadního času 16:30 bude odjíždět v 16:00 hodin.
Změny s účinností od 1. března 2013:
• Linka č. 4: Spoje linky č. 4 budou urychleny zkrácením přestávky na zastávce „Hotel Atom“.
• Linka č. 14: Změny na lince č. 14 zlepší spojení z Boroviny k nemocnici a do Průmyslové čtvrti a vytvoří nové spojení k nákupnímu centru Stop.Shop.
• Linka č. 31: S největší pravděpodobností vzniknou ve spolupráci s výrobním závodem zahraničního vlastníka a dotčenými obcemi dva páry spojů do Přibyslavic a zpět.
• Proběhne redukce některých nevytížených spojů. Například u linky č. 1 to budou vybrané spoje mezi 4. a 5. hodinnou ranní a u linky č. 31 vybrané víkendové spoje.
• Podle požadavku občanů bude provedeno několik drobných změna také například na linkách č. 10, 13 a 21.
Na období od 1. března 2013 bude připraven v tištěné podobě nový jízdní řád. Bude k dispozici zdarma výměnou za starý (platný od 1. září 2012).
Novinkou, která platí již teď, je možnost informovat se na nízkopodlažní spoje. V případě zájmu o přepravu osob na vozíku mohou
cestující zavolat na dispečinek MAD, telefonní číslo 568 606 609, kde dispečer sdělí, zda na konkrétním spoji pojede nízkopodlažní autobus. Využití nízkopodlažních autobusů při konkrétních spojích zatím nelze pevně zapracovat do jízdních řádů, protože není dosud
pevně vázán na konkrétní autobusy. Nicméně město a dopravce se snaží, aby v budoucnosti byly v městské autobusové dopravě v Třebíči
provozovány pouze nízkopodlažní autobusy. V roce 2013 mají pořízeny další tři, takže jejich podíl vzroste nad 70 procent z celkového
množství autobusů.
(ip)
Hotelová škola Třebíč na olympiádě
Úspěšnou Elišku Vostalovou na radnici přijal místostarosta Pavel Pacal
Úspěšnou třebíčskou reprezentantku Elišku Vostalovou přijal spolu s ředitelkou
Hotelové školy Libuší Kolářovou v závěru minulého roku na zdejší radnici první
místostarosta Pavel Pacal. Kromě gratulace a přání úspěšného zakončení studia ocenil
neobyčejný talent sympatické mladé studentky...
O olympijských medailích jsme zvyklí slýchat především ve sportovních disciplínách. Stanout na stupních vítězů lze ale také v poměrně
netradičním oboru – carvingu neboli dekorativním vyřezávání
z ovoce a zeleniny. Hned dvě ceny přivezla loni do Třebíče Eliška
Vostalová.
Studentka Hotelové školy Třebíč se svému koníčku věnuje
v rámci školní výuky. V carvingu se účastní národních
i mezinárodních soutěží. V roce 2012 se jí podařilo na Olympiádě kuchařů v německém Erfurtu
vybojovat svou zručností stříbrnou a bronzovou
medaili. Mezi početnou zahraniční konkurencí
je to mimořádný úspěch.
Koncem prosince přijal Elišku Vostalovou na radnici
místostarosta Pavel Pacal. V přítomnosti ředitelky
Hotelové školy Třebíč Libuše Kolářové jí poděkoval za
vzornou reprezentaci města a popřál úspěchy v jejím oblíbeném oboru i při složení maturitní zkoušky,
která ji čeká v roce 2013.
(ip)
20
plavání (23. 2. 1985 v Třebíči)
200 PZ, 100 PZ, 50Z, 100Z
- český rekordman
- český dorostenecký rekordman
- finalista ME25 2010
- semifinalista ME25 2012, ME25 2009, ME25 2008, ME25 2007,
ME25 2006, MEJ 2002, MEJ 2003
- účastník ME 2012, MS25 2010, MS 2009, OH 2008, MS 2007, SU 2007,
ME 2010, ME 2006, ME25 2005
Kdo měl na váš sportovní rozvoj největší vliv a jak
vaše sportování podporovali rodiče?
Se sportem jsem začal v devíti letech, rodiče mě přihlásili do třebíčského plaveckého oddílu. Jedním z důvodů, proč jsme já i rodiče měli zájem o to, abych
sportoval, byl fakt, že jsem v tomto věku měl mírnou nadváhu. Plavání mě od
začátku bavilo a ve vodě jsem se cítil vždy dobře. Na závodech jsem se rychle
zlepšoval. Na můj rozvoj v začátcích měli největší vliv tehdejší trenéři, kteří
působili v třebíčském oddíle (Martina Bártová, Vendula Kaldová, Leoš Vojáček, Martin Chromý, Zdeněk Špaček a Vít Kratochvíl). Také rodiče mě v plavání
podporovali, táta se mnou pravidelně objížděl republikové mistrovství.
V mládí většinou každý zkouší různé sporty, co vy?
Vzhledem k časové náročnosti plaveckých tréninků jsem na ostatní sporty
neměl skoro vůbec čas. Vždycky mě bavila cyklistika, které jsem se věnoval
hlavně během léta. Na všechny kolektivní míčové sporty jsem byl dost nešikovný. Plavání mi zabralo většinu času.
Jak si „rozuměla“ vaše sportovní aktivita se školními
povinnostmi?
Skloubit plavání a školu byl pro mě vždycky trochu problém. Už na základní škole jsem měl tréninky ráno před školou a poté i odpoledne po škole.
To samé na střední škole, takže když jsem přišel každý večer z tréninku,
náladu na učení jsem zrovna neměl - na vysoké škole už je to lepší, studuji
kombinovaně, tudíž času na sport i na učení je více.
evníci růzV době dospívání navštěvovali vrstevníci
né zábavy, vy jste musel na trénink. Nebylo
vám to někdy líto?
m měl pořád jen
Tohle mi líto nebylo, je pravda, že přes týden jsem
řejmě, že o vítréninky a po večerech nikam nechodil, ale samozřejmě,
kendech jsem s kamarády občas někam zašel.
Foto: Archív Tomáše Fučíka 2x
do Jihlavy. Toto se nedalo odmítnout, protože jihlavský oddíl patřil ke špičce
v ČR a trenér Ryška vychoval hodně dobrých plavců. Na střední školu jsem
tedy odešel do Jihlavy. Začal jsem plavat o hodně více kilometrů týdně a tréninky byly náročnější. Začal jsem pravidelně jezdit na evropské juniorské soutěže, v roce 2001 jsem startoval na EYOD (Evropské Olympijské dny mládeže),
v roce 2002 na Mistrovství Evropy juniorů v Linci a o rok později na stejné
soutěži v Glasgow.
Pro každého sportovce je vrcholem účast na olympijských hrách nebo na mistrovství světa. Kterých těchto
akcí jste se zúčastnil a s jakým sportovním výsledkem?
V plavání patří mezi vrcholy vždy Mistrovství Evropy, Mistrovství světa
a Olympijské hry. Zúčastnil jsem se jedenáctkrát ME, třikrát MS a jednou OH
v Pekingu. Největšího úspěchu jsem dosáhl na ME v Eindhovenu 2010, kde
jsem byl dvakrát ve finále na 100 a 200 PZ.
Máte ze sportu nějaký nezapomenutelný zážitek?
Každé velké závody jsou nezapomenutelný zážitek. Jeden z nejlepších byl,
když jsem na MS 2007 v Melbourne měl příležitost poprvé závodit s americkými hvězdami Michaelem Phelpsem a Ryanem Lochtem.
Sport má rodinnou tradici. Máte nějaké pokračovatele ve vašich stopách?
Pokračovatele zatím nemám, ale rozhodně bych jednou rád své děti vedl
podobným směrem. Nemusí to být nutně plavání, ale jakýkoliv sport, který
je bude bavit.
Jak vzpomínáte
vzpomíná na Třebíč, co pro vás tohle město
znamenalo či znamená?
Třebíč pro mě vždy
vždycky bude znamenat rodné město. Prožíval jsem tam
velkou část svého dětství
d
a také je to místo zrodu mojí sportovní kariéry.
Co vá
vám sport dal nebo naopak vzal?
Jaké byly vaše první sportovní úspě-chy?
ifiMým prvním úspěchem bylo, když jsem se kvalifi
koval na Mistrovství ČR žáků (tuším, že to bylo v roce
zději
1997). Tam jsem obsadil 12. místo a o půl roku později
už jsem toto mistrovství vyhrál.
ra po
Jaká byla vaše další sportovní kariéra
odchodu z Třebíče?
V osmé třídě na základní škole jsem dostal nabídkuu od trenéra Jihlavského plaveckého klubu pana Petra Ryšky,y, že pokud
eho vedení
budu chtít, mohu po základce přestoupit pod jeho
Určitě je pár věcí, které mi sport vzal. Například nemám
skor
skoro žádný volný čas, když se připravuji na důležité závod
vody, musí jít vše ostatní stranou. Ale to je asi všechno,
jina
jinak mi sport dal mnoho zkušeností do života, přinesl
spo
spoustu radosti, protože každý start, každý závod si užívám naplno a mám rád, když se soupeři můžu změřit síly.
Podíval jsem se na hodně zajímavých míst po celém světě
a hlavně jsem
js poznal spoustu super lidí, kteří se kolem plavání
pohybují. A to je k nezaplacení.
TŘEBÍČÁCI SE LVÍČKEM NA PRSOU
Tomáš Fučík
Otázky připravil Pavel Svoboda
Zpracoval František Jůza
21
Třebíčský triatlon v roce 2012
Těsně před odevzdáním tohoto čísla Třebíčského zpravodaje do tisku, zastihli jsme v Židovském muzeu
- Domě Seligmanna Bauera v sousedství Zadní synagogy z předlouhých cest navrátivšího se původního majitele loni zrestaurované nemovitosti. Ten teď zamyšleně nahlíží oknem do Blahoslavovy ulice a
vzpomíná... Nevěříte? Více v příštím vydání...
(fj)
Reprezentoval na Jizerské padesátce
Slavný lyžařský běžecký závod Jizerská padesátka hostil také zástupce našeho města. Slavnou trať si
„vystřihl“ místostarosta Pavel Pacal (na snímku v modré vestě). Po nedávné dobročinné cyklojízdě je
to další z jeho oblíbených sportovních počinů, rozhodně nejen symbolických.
„Přežil jsem to, užil jsem si to, byla to fantazie!“ hlásil místostarosta plný zážitků po návratu z hor.
Foto: Archív Pavla Pacala (fj)
24
Jubilejní dvacátá sezóna třebíčského triatlonového oddílu je za námi. Díky letošním výsledkům závodníci oddílu triatlonu TJ Spartak Třebíč potvrdili příslušnost
k širší triatlonové špičce v ČR.
K největším úspěchům v roce 2012 patří vítězství družstva zimních triatlonistů v celkovém hodnocení Českého poháru. Seriál se skládal z 5 závodů. O tento
úspěch se zasloužili Klára Březnová, Milan Procházka, Petr Mejzlík, Martin Hanáček a Jiří Března. Tento úspěch tato sestava potvrdila 3. místem na MČR klubů
v Hlinsku a Klára Březnová se stala vítězkou ČP juniorek.
Účast na ME v izraelském Eliatu si vybojoval 3. místem v nominačním závodě
na Mallorce Vítězslav Kučera. Po sympatickém výkonu obsadil 53. místo jako druhý z našich reprezentantů. V širším výběru reprezentace byli i další junioři Marika
Zahradníčková a Karel Rymeš.
Seriál Českého poháru v olympijském triatlonu se rozjel v červnu v Račicích a svůj
osmý poslední závod měl v září v Brně. Výsledky závodníků oddílu stačily i přes
některé zdravotní výpadky na výborné 7. místo v celkovém hodnocení Českého
poháru družstev.
Nejmladší členové oddílu jsou zařazeni do Sportovního střediska ČTA, které
vede trenér Jiří Března. Mezi mladšími žáky zazářil Jan Trutna vítězstvím na MČR
v duatlonu, v ČP v triatlonu po několika smolných závodech skončil celkově
na 5. místě.
Radka Březnová překvapila vítězstvím v závodě ČP v Račicích, celkově skončila také na 5. místě. Nejmladší žákyně Eliška Maloušková skončila a v pořadí
ČP na 10. místě, starší žákyně Klára Maloušková na 11. místě a Jan Dokulil na
7. místě. Potěšitelné je, že po podzimních soustředěních žákovských výběrů byli
Trutna, Březnová a Maloušková K. vybráni do širšího výběru žákovské reprezentace ČR.
V kategorii juniorů pracovalo v oddíle jedno z největších Sportovních center
mládeže v ČR. Nejúspěšnější závodnicí byla Marika Zahradníčková. Zvítězila
v celkovém hodnocení ČP v aquatlonu a v triatlonu. Vyhrála MČR v aquatlonu
a na MČR v triatlonu skončila na 2. místě. Vítězslavu Kučerovi se po úspěšném
jarním startu na ME v triatlonu v letní sezóně tolik nedařilo, na MČR i v ČP obsadil
5. místo. Karel Rymeš po sérii zranění kotníku od dubna téměř netrénoval a nezávodil, na konci sezóny v září vybojoval překvapivě stříbrnou medaili na MČR
v duatlonu. Klára Březnová zvítězila v ČP v zimním triatlonu, vyhrála kategorii juniorek při Světovém poháru v kvadriatlonu v Týně nad Vltavou a na MČR
v duatlonu byla bronzová. Cenné jsou i starty juniorů Kučery a Zahradníčkové
v silné konkurenci na závodech Evropského poháru ve slovinském Bledu, Vídni
nebo v Táboře.
I v kategorii dospělých většina registrovaných závodníků úspěšně reprezentuje
Třebíč na republikové úrovni. Petr Mejzlík v kategorii nad 50 let obsadil ve Světovém poháru v kvadriatlonu 3. místo. V závodech SP na Ibize a v Týně nad Vltavou
obsadil 3. místa a v závodě SP na Slovensku byl druhý. Na MS v Německu získal
stříbrnou medaili. V seriálu o nejvšestrannějšího triatleta Wordtriatlete1 obhájil
loňské 2. místo. V ČP v aquatlonu a olympijském triatlonu byl celkově dvakrát
třetí.
Drahomír Pospíšil se věnuje převážně závodům horských kol. V kategorii nad
50 let se převážně umísťuje na stupních vítězů, mj. na GT Zaskar obsadil 2. místo,
stejné umístění mu patřilo na ČEZ maratonu. Zvítězil na Barchanu v Jemnici a v
mezinárodní časovce dvojic ve švýcarském Sulzu.
Jiří Března kromě trenérské činnosti je i aktivním závodníkem. V ČP v zimním
triatlonu obsadil v kategorii nad 40 let celkově 5. místo, spolu s dcerou Klárou
v kategorii rodin stáli při každém závodě ČP na stupních vítězů.
Martin Hanáček se stal přeborníkem kraje v terénním triatlonu (Xterra), v krajském poháru v triatlonu obsadil celkově 3. místo. Byl členem družstva, které zvítězilo v ČP v zimním triatlonu. Největším úspěchem letošní sezóny bylo vítězství
na silně obsazeném závodě v terénním triatlonu v Jedovnici u Brna.
Petr Motálek v kategorii nad 50 let zvítězil na MČR na dráze v běhu na 5 km.
Na MS ve Finsku obsadil v běhu na 1500 m 11. místo. Cenná jsou i 3. místa z halového MČR v atletice v bězích na 800 a 1500 m.
Dvojnásobný mistr ČR z roku 2011 na dlouhých triatlonových tratích Milan
Procházka se bohužel po úspěšných startech v zimním triatlonu na soustředění
v Chorvatsku zranil a sezóna pro něj skončila.
Do následující sezóny budeme nastupovat oslabeni o závodníky, kteří přestoupili
do nejúspěšnějšího triatlonového oddílu v ČR Ekolu Brno. V záloze je triatlonové
mládí, které slibuje navázání na výsledky předchozích sezón.
Petr Mejzlík
Aktivní práce Studentského parlamentu oceněna
V rámci jubilejního XV. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, které
se uskutečnilo ve dnech 16. až 19. 11. 2012 v Praze, obdrželi přítomní zástupci
našeho parlamentu certifikaci parlamentů typu B. Jedná se o nejvyšší možné ocenění mládežnické samosprávy, které lze v České republice obdržet, tudíž je to pro
náš parlament obrovský úspěch, který nás bude jistě motivovat k další tvrdé práci.
Ptáte se proč? Žádné fígle ani protekce v tom nejsou, je to o konkrétní práci a její
prezentaci. Jsme zcela nepochybně jedním z mála dlouhodobě funkčních městských parlamentů dětí a mládeže, na Vysočině bohužel jediným. V tomto roce zahajujeme již 10. rok úspěšného fungování. Rok 2012 byl pro nás rokem
úspěšného zvládnutí opakujících se aktivit, ale i rokem využití nových
příležitostí a realizací nových setkání. Naše nové logo svítilo při mnohých akcích, naši zástupci se mimo jiné aktivně zúčastnili jednání Fóra
Zdravých měst, akce předsedkyně Poslanecké sněmovny paní M. Němcové a o. s. Střed „Vánoční
stromky“, práce národního
parlamentu, kde máme
hned tři zástupce v jeho
radě a předsednictvu.
Velmi nás v loňském
roce potěšilo i široké zapojení nových zástupců základních a středních škol.
Pro ty, co se ještě rozhodují
o tom, zda se chtějí něco
nového naučit a účastnit
se veřejného života, máme
Foto: Archív SPMT 2x
jedinou radu: přijďte mezi
nás! Bližší informace najdete na našich webových stránkách či na Facebooku.
Irena Hejzlarová, koordinátor SPMT
Sami bychom se z Popelky dámou nestali
Je leden, čas pro rekapitulaci uplynulého období.
Zeptali jsme se paní ředitelky Ing. Renaty Hruškové, ředitelky jediné třebíčské soukromé střední
školy, co pro jejich subjekt loňský rok znamenal, co
je v soukromém školství nového, jak vidí uplatnění
absolventů školy v praxi a jak se jim daří spolupracovat s ostatními organizacemi v regionu.
„Myslím, že se nacházíme v období plném dosti převratných změn v myšlení lidí i chodu zdánlivě zaběhlých
institucí“, říká s rozvahou Ing. Hrušková. „Naše Soukromá
střední odborná škola a střední odborné učiliště se sídlem
na Znojemské ulici tu funguje již 20 let, ale z dříve podceňované Popelky se postupně stala akční dámou s dostatkem
zkušeností a smysluplným vstřebáváním nových poznatků
a informací, stala se sebevědomým zařízením pro vzdělávání mládeže i dospělých v několika oborech.“
„A na co jsme nejvíce pyšní,“ dodává paní ředitelka,
„je fakt, že naši absolventi jsou i dle statistik úřadů práce
úspěšní na pracovním trhu a je o ně zájem, ať již o ty učňovské, středoškolské i absolventy kurzů dalšího vzdělávání. Museli jsme proto provést mnoho změn a na mnoho
z nich se ještě těšíme, reagujeme tím na nejnovější podněty
a potřeby trhu. Dnes jsme se například rozhodli, že naši noví
studenti se mohou těšit na účast v dalším celostátním projektu podporovaném evropskými fondy, se kterými máme
značné zkušenosti. Sice se u nás platí školné, ale investice
do studia se tady rodinám mnohonásobně vrací. Navíc
máme výhodu, že i při současném plném obsazení školy
přistupujeme ke každému z našich studentů naprosto individuálně a s většinou našich studentů i absolventů tvoříme
nyní již značně rozvětvenou rodinu.“
26
„Nosným oborem je na naší škole veřejnoprávní činnost,
pro kterou máme jako jediní ve městě kvalifikaci, a právě
žáci tohoto oboru mají po celé studium mnoho praktických příležitostí seznámit se s orientací svého budoucího
profesního zaměření. Zcela pravidelně se setkáváme jak
při školních, grantových i mimoškolních aktivitách (pod záštitou školy pracuje Studentský parlament města Třebíče)
se zástupci města, kraje i celostátní samosprávy a s politickými představiteli, se zástupci ostatních škol, s pracovníky
městské policie, neziskových organizací v čele s o. s. Střed,
s domovy pro seniory, s odborníky z komerčních subjektů
včetně celého finančního sektoru, s pracovníky úřadu práce. Na základě jejich podnětů pořádáme pro dospělé i různé
rekvalifikační kurzy,“ pokračuje Renata Hrušková.
„Pro obor truhlář je zase příznačné, že mimo praktických
odborných dovedností si žáci osvojují komunikační a obchodní návyky, prodej vlastních žákovských výrobků jim
může přinést nejen uspokojení z dobře vykonané práce,
ale i nějakou tu korunu do jejich rozpočtu navíc. A tak by se
dalo pokračovat u každého vzdělávacího programu, který
probíhá na této škole. Spoustu vzdělávacích činností směřujeme také mimo školní budovu, v „terénu“ se toho žáci
naučí nejvíce. Novými aktivitami se snažíme nejenom o to,
aby náš žák věděl, ale aby sebe a své vědomosti dokázal
i prezentovat. Také jsme zvyklí poradit rodinám orientovat
se v dnešní nelehké době, která sice skýtá spoustu příležitostí, ale i nástrah, proto zcela v souladu s naším profesním
zaměřením provozujeme pro studenty naší školy zdarma
právní, sociální a finanční poradenství. My, pedagogové
se samozřejmě také průběžně vzděláváme, do výuky zveme odborníky s dlouholetou praxí, nezaostávají ani renovace školních zařízení, učeben, vybavení.
Dokážeme se sami radovat z našich aktivit a úspěchů,
který zvláště v poslední době opravdu není málo, což
můžete zjistit na našich webových stránkách, nicméně
nás v závěru loňského roku potěšilo ocenění z největších
- získali jsme Certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Na závěr bych chtěla
poděkovat zástupcům všech spolupracujících subjektů
působícím v našem regionu, prostřednictvím nichž jsou
naši žáci vhodně konfrontováni s reálným životem. Všem
přejeme do dalšího života pevné zdraví, silné nervy, trochu
toho štěstíčka a spoustu smysluplné práce.“
(r)
Ing. Renata Hrušková Foto: Archív školy
Úskalí nakupování na internetu
Policisté na Vysočině šetřili v loňském roce přes 270 případů, kdy byli lidé podvedeni při nakupování na různých internetových portálech. V drtivé většině se jednalo
o zákazníky, kteří objednané zboží zaplatili prodejci předem a zboží jim nebylo
doručeno.
Mnoho lidí v současné době neprovádí nákupy jen v tzv. kamenných obchodech.
Stále více osob využívá nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím internetového nakupování. V tomto nakupování lze jistě najít i výhody. Zboží si můžete vybírat
v pohodlí domova. Výrobky i jejich ceny si v klidu můžete porovnávat a nemusíte
osobně navštěvovat jednotlivé obchody, což vede i k úspoře času. Vámi vybrané
zboží je dodáno zásilkovou službou až do domu. Musíte však zároveň zvážit i možná rizika spojenou s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte předem
na účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že v některých případech neuvidíte ani
výrobek ani peníze. Rovněž se nenechte zlákat nápadně výhodnými podmínkami
nákupu, velmi nízkou cenou v porovnání s běžnou cenou v obchodech.
Jak bezpečně nakupovat po internetu?
• Nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte
potřebné informace.
• Před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky.
• Seznamte se s reklamačním řádem.
• Od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží.
• Vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu.
• Uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek pro
dejce (objednávka, potvrzení objednávky, kdy bude zboží dodáno apod.
• Platbu předem provádějte jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně
o důvěryhodného obchodníka.
nprap. Martin Dušek
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Silvestrovský běh Klučovka opět v rekordech
V poslední den roku 2012 se konal již 32. ročník Silvestrovského běhu pod Klučovskou horu. Stejně jako
v loňském roce, tak i letos počasí závodníkům přálo.
Ráno sice mrzlo, ale díky jasné obloze a sluníčku se do
startu závodu teplota vyšplhala dva stupně nad nulu.
Problematické tak zůstaly jen úseky trati, které byly
ve stínu a kde to trochu klouzalo.
Nejen počasí bylo velmi podobné tomu loňskému.
Stejně jako v minulém roce, padlo i letos několik rekordů. Do hlavního závodu na 10 km se přihlásilo 81
účastníků, na trať 5 km 62 běžců a běžkyň. Celkem
tedy 143 závodníků, což je o 20 více než loni. Nejmladší závodnicí byla opět Kateřina Studená (2003),
která trať 5 km běžela již potřetí. Nejstarších závodníků v kategorii nad 70 let bylo dokonce osm. Tím
opravdu nejstarším byl třebíčský borec Jan Nechvátal
(1935), který si na Silvestra zaběhl hlavní závod na
10 km. Závodu se zúčastnili i místostarostové města
Třebíče Pavel Pacal a Milan Zeibert.
Přesně v 11 hodin byl závod odstartován senátorem
Františkem Bublanem a 143 běžců a běžkyň se vydalo
na trať. Díky policii ČR i policii městské byla všechna
křížení se silnicemi dobře zabezpečena a závodníci
se tak mohli soustředit jen na výkon, případně si užít
Vítěz hlavního závodu Jan Janů zaujal vedoucí pozici ihned po startu
proběhnutí ve slunečném prosincovém dni.
Do cíle kratší trati dorazil první Štěpán Janíček (TJ
Spartak Třebíč), který vzdálenost 5 km zdolal za
18:07. Nejrychlejší ženou byla Patrícia Gánovská ze
Slovenska, která drží titul vicemistryně Slovenska v
maratonu a půlmaratonu, 5 km zdolala za 20:09.
Trati na 10 km již několik let kraluje juniorský repre-
zentant a účastník MS v krosu Jan Janů z SKP Hvězda
Pardubice. Letos překonal traťový rekord, když doběhl
v čase 33:57. Kategorii mužů nad 40 let vyhrál sedminásobný vítěz tohoto závodu Aleš Palko (USK UNI
Brno) s časem 37:05. V kategorii padesátníků zvítězil
opět Pavel Kratochvíl (Sokol Rudíkov) čtyřnásobný
mistr republiky a účastník ME. Další kategorie nad
60 a 70 let vyhráli Jaroslav Málek, vítěz populárního
silničního běhu Běchovice - Praha, a František Čížek
(oba z TJ Turbo Chotěboř).
Jak je vidět, závod pořádaný oddílem Atletic Třebíč se
vydařil. Největší podíl na bezproblémovém průběhu
má hlavní organizátor Arnošt Koreš, který doufá v
překonání hranice 200 závodníků. Skvělé zázemí
závodníkům poskytla Střední škola řemesel Třebíč za
laskavého svolení Ing. Donutila. Dík samozřejmě patří
i všem sponzorům, bez jejichž podpory by se závod
konat nemohl.
Atletic Třebíč připravuje obdobný závod Silvestrovského běhu rozšířený o dětské kategorie. Tímto zve
závodníky i příznivce vytrvalostního běhu na Borovinskou desítku, která se uskuteční 14. 9. 2013 v areálu
bývalého závodu BOPO Třebíč.
Josef Jordán, Arnošt Koreš
Tréninkový kemp pro mladé
fotbalisty Třebíčska
SK Fotbalová škola Třebíč pod patronátem Okresního fotbalového svazu
zve mladé fotbalisty z celého Třebíčska narozené v letech 2002-2005
na celodenní fotbalový kemp v pátek 1. února v Třebíči v hale SPŠ
technické. Hlavním cílem kempu je zlepšování individuálních dovedností
hráčů, získání nových vědomostí o sportovní přípravě a motivace k neustálému zlepšování. Zveme všechny hráče uvedených věkových ročníků,
jakož i jejich trenéry. Tréninky povedou kvalifikovaní trenéři s licencemi
UEFA. Rodiče hráčů platí jen oběd.
Bližší informace na www.fstrebic.cz/trebicsko/fotbalove-kempy.php.
Přihlášky: e-mail na adresu [email protected] nebo na mobil 602 861723
nejpozději do 27. ledna 2013.
REKLAMNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNY
.!'()*„ƫ ,À! )l05ƫ đƫ 8.'5ƫ *ƫ 6'86'1ƫ 'ƫ .â6*ì)ƫ
,À„(!ö%0+/0!)ƫ đƫ 2%6%0'5ƫ đƫ (!08'5ƫ đƫ ,('805ƫ đƫ 0,!05ƫ
đƫ+.65ƫđƫ/)+(!,'5ƫđƫ,+(!,5ƫ10ƫđƫ! 1(!ċċċ
Přijďte, rádi se o Vás osobně postaráme!
Renata Sedláčkováƫ
õd8./'h$+ƫāĉćČƫÀ!„^ƫ
ĈĈĆƫćĀćƫăćăČƫ/! ('+2Į5/$%ċ6
333ċ5/$%ċ6
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel : 776 143 134
2. 2. 2013 Memoriál Ladislava Dymáčka, turistický pochod v Sobíňově, cíl v hospodě u Štefana, trasy pěší a lyže vlastní nebo od
pořadatelů 15, 20 km. Půjdeme svoji trasu přes Údolí Doubravy nebo přes Ransko a NS Sobíňov (podle toho výstup ve Ždírci nad Doubravou,
Krucemburku nebo Škrdlovicích). Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56 z AN. Návrat vlakem ze Sobíňova v 13.21, 17.23.
7. -10. 2. 2013 Zimní sraz turistů v Jilemnici, jednodenní trasy nebo třídenní přejezd Krkonoš. Podrobné informace a přihlášky
na www.kct-libereckykraj.cz. Připraveno mnoho tras pro běžkaře i pěší. Slavnostní Krakonošovo zahájení ve ČT v 19.00 hodin. Bohatý doprovodný program (prohlídka města, muzea, koncerty, filmy, turistický bál). Ubytování a strava v ubytovnách a penzionech. Odjezd autobusem
v PÁ z Třebíče v 6.56 z AN. Návrat v NE.
9. 2. 2013 Masopusty, individuální účast: a) Stařeč - v 10.00 hodin průvod masek od sokolovny, b) Rokytnice - v 10.00 hodin průvod masek
od sokolovny, c) Výčapy - v 10.00 hodin průvod masek od Obecního úřadu.
16. 2. 2013 Memoriál Vladimíra Mlnaříka, vzpomínková vycházka do Třebenic. Občerstvení v Třebenicích jen pro předem nahlášené účastníky. Tam: Vladislav - Číměř - Jirkasův mlýn - Žleb - Třebenice (9 km), zpět: Třebenice - Dolní Vilémovice - Slavíčky - Střížov - Vladislav
(11 km) nebo stejně jako tam. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.39 / z Boroviny v 8.26. Návrat z Vladislavi vlakem v 15.09, 17.06.
17. 2. 2013 Za svatým Valentýnem, turistická vycházka KČT Čeřínek, start v 10 hodin v Rantířově, cíl Kaplička Rounek, trasa 6
km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31 (přestup Kostelec). Návrat vlakem z Rantířova v 13.11, 14.57, 16.59.
23. 2. 2013 Na Pekelňák: Třebíč, poliklinika Vltavínská – Terůvky – Pekelný kopec – Stařeč (8 km). Možnost opečení buřtů. Bonus: Kámen vítězství, seznámení s místem budoucí rozhledny, studánka pod Pekelným kopcem, nové rybníčky nad Starčí. Odchod z Třebíče
od polikliniky Vltavínská v 10.00 hod. Návrat ze Starče MHD v 15.00 hod. nebo pěšky do Boroviny.
28
29
LEDEN 2013
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA ANEB SKRYTÝ POTENCIÁL VIRŮ
Pondělí 28. ledna 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Projekt „Věda všemi smysly“ vás zve na popularizační přednášku Bc. Jany Těšíkové. Ačkoliv jsou viry
jedny z nejjednodušších organismů, nelze jim upřít jejich ničivý potenciál.
ŘECKO - KRÉTA, SANTORINI, HRISI
Pondělí 4. února 2013, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Další poutavá cestopisná beseda s třebíčskou cestovatelkou Miluškou Mrvkovou. Vstup 20,- Kč.
SVATBA ANEB JAK ŠEL ČAS
Pondělí 4. února 2013, 15:00 hod., sál hudebního oddělení
Vernisáž výstavy, na které uvidíme svatební šaty z dob našich maminek a babiček, ponoříme se do
vzpomínek z dob minulých v podobě svatebních oznámení, dobových fotografií a doplňků. Výstavu
připravila Nikola Melicharová.
KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY
Středa 6. února 2013, I.kategorie, 9:30 – 10:30 hod., II. kategorie 10:45-11:45 hod., klubovna ústřední budovy
Seminář tvůrčího psaní pro žáky a studenty je doprovodným programem literární soutěže pro mládež
Skrytá paměť Moravy. Cílem semináře je vyzkoušet si některé techniky na rozvíjení tvořivosti, motivovat účastníky k psaní prozaických textů a pomoci jim uchopit dané soutěžní téma „Pošli to dál“.
Podrobné informace a přihlášky: Bc. Kristýna Cmíralová, Památník písemnictví na Moravě, pamet@
muzeumbrnenska.cz, 547 229 932.
FRANCOUZSKÝ KLUB
Čtvrtek 7. února 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení. Vstup zdarma.
MADAGASKAR. Přednáší Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika.
TVŮRČÍ DÍLNIČKY S MONIKOU KABELKOVOU
Zdobení textilních tašek
Úterý 29. ledna 2013, od 14:00 hod., klubovna dospělého oddělení
Cena za tašku včetně použitého materiálu na zdobení 75,- Kč.
Zdobení květináčů technikou decoupage
Úterý 12. února 2013, od 14:00 hod., klubovna dospělého oddělení, ústřední budova
Výroba masopustních masek a zdobení triček
Čtvrtek 14. února 2013, od 15:00 hod., pobočka Modřínová
Veškerý materiál bude na dílničkách možné zakoupit, pouze trička je třeba přinést vlastní.
LITERÁRNÍ KAVÁRNA - UTAJENÉ ŽIVOTY SLAVNÝCH ČECHŮ
Pondělí 18. února 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Jak se píše kniha o osobnostech devatenáctého století? Beseda s autorkou stejnojmenné knihy Martinou Bittnerovou, prodej a autogramiáda jejích knih.
CO JE POVAŽOVÁNO ZA EROTICKÉ V NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI?
Úterý 19. února 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Zdravé město Třebíč v rámci Týdne manželství a ve spolupráci s knihovnou pořádá besedu s Doc.
Dr.phil. Laurou Janáčkovou, CSc.,vedoucí oddělení somatopsychiky Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze. Akci finančně podpořil Kraj Vysočina.
NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA
Čtvrtek 28. února 2013, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Zahájení výstavy a beseda s autorem, cestovatelem Miroslavem Martanem. Uvidíte perly „divokého
západu“, jakými je Grand Canyon, Yellowstone, Monument Valley a další.
POČÍTAČOVÉ KURZY
Zápis do kurzů probíhá v internetové studovně (po-pá, pátek 8:30 – 18:00 hod.). Cena kurzů:
150,- Kč veřejnost, 100,- Kč senioři a zdravotně postižení. Kurzovné je hrazeno při zápisu. V případě
neomluvené neúčasti se kurzovné nevrací. Bližší informace v knihovně nebo na www.knihovnatr.cz
Základy práce na PC
Středa 13. a pátek 15. února 2013, 9:00-11:00 hod., internetová studovna
Práce s texty
Středa 20. a pátek 22. února 2013, 9:00 – 11:00 hod., internetová studovna
Poprvé u internetu
Středa 27. února a pátek 1. března 2013, 9:00-11:00 hod., internetová studovna
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
JARNÍ PRÁZDNINY V DDM
Pondělí 11. 2. 2013
9.00 -12.00 hod.
STOLNÍ TENIS – TURNAJ PRO DĚTI
(DDM Hrádek, startovné 30,-Kč, vlastní pálku a přezůvky s sebou)
Úterý 12 .2. 2013
9.00 – 12.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA – keramika - DDM Hrádek, 50 Kč/osoba
Úterý 12. 2. 2013
17.00 – 18.00 hod.
VODNÍ HRÁTKY – plavání pro děti a rodiče (Bazén Laguna, vstupné 30,-Kč )
Středa 13. 2. 2013
9.00-12.00 hod.
FIMO DÍLNA - Výroba dekorativních předmětů z FIMO hmoty
ORIGAMI DÍLNA - Výroba zvířátek technikou ORIGAMI
Cena: 70,- Kč/ osoba, místo konání: DDM Třebíč (Hrádek)
Čtvrtek 14. 2. 2013
15.00 – 16.00 hod.
BOWLING – TURNAJ PRO DĚTI (Herna U Kmotra, startovné 40,- Kč)
HVĚZDNÁ BRÁNA - ANUBIS A MERLIN
31. 1. – 3. 2. 2013 (pololetní prázdniny)
PROČ FANATASY SVĚTY JEN SLEDOVAT?
My vám je zabydlíme postavami, záhadami, problémy k řešení...
POJĎME JE SPOLU VYTVÁŘET! Jaké však budou, záleží hlavně na vás...
Místo: Heraltice u Okříšek (vytápěná budova)
Věk: 11+, cena 400,- Kč.
Přihlášky: do 18. 1. na www.ddmtrebic.cz – akce – víkendové akce – Hvězdná brána –
– Aaubis a Merlin.
FANTASY HRA SOMNIA – SVĚTLO NADĚJE
pátek 15. února, 19.00 hod., sobota 16. února, 12.00 hod.
1. hra pátek 19.00 -21.00 hod., 2. hra sobota 9.00 -11.00 hod.
Klub Hrádek nabízí fantasy hru ze světa plného násilí, krutosti a přetvářky. Nepřátelských obyvatel, strašlivých bytostí. Lidé to nevzdávají. A dokud to nevzdají, je i naděje
pro Somniu. Pokud nejste zvyklí vzdávat ani to, co vypadá beznadějně, přidejte se k nim.
Buď na celou akci nebo na jednotlivé hry: pátek 19.00 hod., sobota 9.00 hod.
Místo: Třebíč-Borovina, budova vysoké školy, vchod do tělocvičny (od hřiště)
Věk: 9 -19 let
Cena 30,- Kč/s přespáním, 20,- Kč/jednotlivá hra
Přihlášky: www.ddmtrebic.cz – akce – víkendové akce – Somnia.
AKREDITOVANÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
- Pletení z papíru : 4. 2. 2013, 9.00 – 13.00 hod., 6. 2. 2013, 15.00 – 19.00 hod.
- Drátování: 19. 2. 2013, 9.00 – 13.00 hod., 20. 2. 2013, 15.00 – 19.00 hod.
- Výroba svícnu – technika leptání skla:
26. 2. 2013, 9.00 – 13.00 hod, 27. 2. 2013, 15.00 – 19.00 hod.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY - NEDĚLE 24. 2. 2013, 14.30 - 17.00 HOD.
- tradiční maškarní karneval, plný soutěží, písniček, tancování
Vstup: děti 40,- Kč, dospělí: 50,- Kč.
Místo konání: Dům zahrádkářů ul. Švabinského. Rezervace míst p. Krejčí tel.: 737 932 688.
HVĚZDÁRNA TŘEBÍČ
Od února 2013 nabízíme rodičům s malými dětmi (zhruba 3 – 6 let) odpolední setkávání
na hvězdárně v Třebíči. Budeme pro vás mít otevřeno každé úterý od 16 do 18 hodin.
Vstupné pro dítě je 20 Kč, rodič zdarma. Budeme si povídat o Vesmíru, o Zemi, Slunci
a Měsíci, hrát hry, pouštět si pohádky s hvězdnou tematikou a další.
Těšíme se na vás na prvním setkání 5. 2. 2013.
Výstavy
ZE SVĚTA VELKÝCH CEN
Do 31. ledna 2013, sál hudebního oddělení
Výstava fotografií Ing. Jaroslava Hedbávného.
SVATBA ANEB JAK ŠEL ČAS
4. – 27. února 2013, sál hudebního oddělení
Výstava svatebních šatů z dob našich maminek a babiček.
MIROSLAV MÁCA: TŘEBÍČ
Do 28. února 2013, pobočka Borovina
Výstava kreseb Miroslava Máci.
30
16. 3. 2013 - SPOLEČENSKÝ VEČER S HUDBOU
- pořádá DDM + TS Positive, začátek 20.00 hod., Dům zahrádkářů, Švabinského 47, Třebíč.
Vstupenky v předprodeji – DDM Hrádek, ADELE dámská móda (Karlovo náměstí 23), Studio Maja (Tkalcovská 16).
Hraje Invaze, bližší informace na www.ddmtrebic.cz.
Nabídka letních táborů již nyní na našich stránkách!
www.ddmtrebic.cz
STAVBA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
DOKONČENA
HORKA DOMKY - ZNOJEMSKÁ
DOKONČENA
ATRAKTIVNÍ LOKALITA HORKA - DOMKY
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - TŘEBÍČ
ní
d
e
l
s
Po
y!
t
y
b
é
voln
BYTŮ
H
C
Ý
20 NOV GARÁŽÍ
7
sam
ZAHÁJEN
PRODEJ BYTŮ
3 + kk / 2 + kk
TŘEBÍČ - NEHRADOV
ULICE KAŠTANOVÁ
DNÍ
E
L
S
PO
KY!
M
O
D
É
VOLN
6x
osta
gará tná
ž
Nabízíme k prodeji 18 bytových jednotek
2 + kk - 44 m2
3 + kk - 69 m2
4 + kk - 97 m2
RODINNÉ DOMY, POZEMKY
S JEDINEČNÝMI VÝHLEDY
NA ÚDOLÍ ŘEKY JIHLAVY
kontakt: 568 838 849, 568 838 853, 602 724 582, [email protected], www.bydleni.sok.cz
Download

Třebíčský zpravodaj č. 1/2013