Jan Vaněček
Zahradní 234
381 01 Český Krumlov
email: [email protected]
telefon: 725 665 671
Pozvánka
Vážení,
dovoluji si Vás pozvat na hudebně zábavný pořad Podvečerník v rytmu swingu, který se
uskuteční v neděli 21. září od 18 hodin v koncertní sále Vlašského dvora v Českém Krumlově díky
porozumění majitelky paní Heleny Plachtové.
Účinkuje: Swingtrio se zpěvačkou Romanou Strnadovou, sólistkou Jč. divadla.
Hosté: Skippy-zpěv, Martin Musil-akordeon, žák ZUŠ a David Sobol-zpěv.
V průběhu Podvečerníku bude pokřtěna má nová kniha Vejrovské zkazky, na závěr proběhne
autogramiáda, které se zúčastní ilustrátor mých knih, známý českobudějovický kreslíř Miloslav
Martenek. Pořad konferuje Miroslav Mareš.
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi přáteli a známými.
Tato kulturní akce byla podpořena z grantu města.
Swingtrio se zpěvačkou Romanou Strnadovou
Download

Pozvánka