Jiří Neumann
majitel portálu www.sestra.in
a
Markéta Válková
manažerka vzdělávání pro Prahu
Zveme Vás na školící akci z volného cyklu Cesta životem
Informovaný souhlas, bezpečí a další témata v práci sester.
Ideály a realita v ambulantní i nemocniční péči.
"Skutečným a konečným cílem sestry je jedině člověk" (Marta Staňková)
Lektorky:
Prof. Helena Haškovcová, profesorka lékařské etiky, Fakulta humanitních studií UK, garant
doktorského studijního programu Aplikovaná etika.
Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS, koordinátorka odborných praxí
všech oborů na VŠZ Duškova 7, Praha 5.
Program (celková délka odborného programu 4 hodiny):
Informovaný souhlas proč a jak. (H. Haškovcová)
Kde chybujeme v informovaném souhlasu (nejen)u seniorů (H. Haškovcová)
Bezpečí pacientů a bezpečí personálu (J.Pavlicová)
Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči - prezentace základních problémů, diskuse a
komentář. Haškovcová H., Pavlicová J.
Na závěr prodej a autogramiáda knihy Heleny Haškovcové a Jindry Pavlicové:
Ideály a realita v ambulantní péči (Nakladatelství Galén 2013).
Vzdělávací akce se koná v hudebním sále v prvním patře
věže kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí, Praha 1.
Vchod do zadního traktu kostela, Ječná 2.
ve čtvrtek 12. února 2015 od 15 do 19 hod (registrace od 14,30)
Přihlásit se můžete:
kliknutím na: přihláška na akci
e-mailem: [email protected]
telefonicky: 602 602 067
Základní cena 450 Kč, s Kartou SestraIN
nebo s vaším kódem pro slevu 400 Kč, na místě 500 Kč, 4 kredity.
Počet účastníků 30
Školící akce je určena a schválena pro: všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře,
farmaceutické asistenty, nutriční terapeuty, zdravotní laboranty, zdravotně sociální pracovníky, ergoterapeuty a
fyzioterapeuty. Je zařazena do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.
Pasivní účast je ohodnocena 4 kreditními body.
Download

INES International,Ltd