- příručka pro vložení inzerátu -
Úvod
Tato příručka je průvodcem pro vložení bezplatného inzerátu na internetové
stránky Pražského Zpravodaje / Inzerce. V jednotlivých částech této příručky se
dozvíte, jak nejlépe a nejsnáze vložit inzerát do tohoto systému.
Registrace
Registrace do inzertního systému, který je provozován na internetových
stránkách Pražského Zpravodaje je zcela zdarma. Podmínkou registrace je ovšem
vyplnění potřebných informací pro jednotlivé uživatele, kteří se rozhodnout
v tomto systému vystavit svůj inzerát.
Krok 1 - Registrace
Obrázek 1: Registrační formulář
Vaše jméno
:
Heslo
Ověření hesla
E-mail
:
:
:
Vytvořit účet
:
Uživatelské jméno, pod kterým je viděn pro ostatní
uživatele inzertního systému
Uživatelské heslo pro vstup do systému inzerce
Ověření hesla pro vstup do systému inzerce
E-mailová adresa uživatele pro komunikaci, e-mailová
adresa pro přihlášení do inzertního systému
Vytvoří nový účet nového uživatele
Krok 2 - Potvrzení a aktivace registrace
Po vytvoření nového účtu do inzertního systému Pražského Zpravodaje, každý
nový uživatel obdrží informační e-mail, ve kterém je vyzván, aby potvrdil svou
registraci. Po kliknutí na uvedený odkaz v informačním e-mailu bude účet
aktivován a uživatel může pokračovat v registraci do inzertního systému.
Krok 3 - Doplnění informací o novém uživateli
Po prvním přihlášení je potřebné doplnit zbývajících informací o novém
uživateli. Tyto informace doplníte v uživatelském účtu.
Přejděte do nabídky „Můj účet“. Tuto nabídku naleznete v horní části
inzertního systému. Nachází se nad polem „Publikovat svůj inzerát zdarma“.
V pravé nabídce, která se vám zobrazí, klikněte na „Můj profil“. V tomto
informačním okně o každém uživateli doplňte veškeré osobní informace, které
jsou po vás vyžadovány.
POZNÁMKA: V nabídce „TYP UŽIVATELE“
zvolte možnost uživatele. Pokud jste koncový
uživatel, ponechte nastavení UŽIVATEL.
Pokud publikujete své inzeráty pro nějakou
firmu, zadejte možnost SPOLEČNOST.
Vložení inzerátu
Svůj inzerát můžete publikovat prostřednictví pole „Publikovat svůj inzerát
zdarma“. Po kliknutí na tuto nabídku se vám zobrazí informační formulář, do
kterého zadáte svůj inzerát.
Inzertní systém Pražského Zpravodaje je rozdělen do dvou částí


Soukromí inzerát / Firemní inzerát
Nabídka zaměstnání
Soukromí inzerát / Firemní inzerát
Kategorie
:
Titulek
:
Popis
:
Požadovaná cena
:
Fotografie
:
U této nabídky zvolte kategorii, do které
chcete zařadit svůj inzerát.
Napište název svého inzerátu, např.
Prodám automobil Mazda Coupe
Do tohoto pole napište všechny potřebné
informace k vystavovanému inzerátu
Do této nabídky zadejte požadovanou
cenu, můžete si vybrat ze dvou druhů
měn (Česká koruna, Euro)
Tato možnost nabízí přidání fotografií
k danému inzerátu
Zbývající pole nechte nevyplněna.
Nabídky zaměstnání
Kategorie
:
Titulek
:
Popis
:
Požadovaná cena
:
Fotografie
:
Department or Unit
Employment Type
Minimum Experience
Number of positions
:
:
:
:
Salary
:
U této nabídky zvolte kategorii, do které chcete
zařadit svůj inzerát.
Napište název svého inzerátu, např. Prodám
automobil Mazda Coupe
Do tohoto pole napište všechny potřebné
informace k vystavovanému inzerátu
Do této nabídky zadejte požadovanou cenu,
můžete si vybrat ze dvou druhů měn (Česká
koruna, Euro)
Tato možnost nabízí přidání fotografií k danému
inzerátu
Požadovaná pozice
Pracovní úvazek
Minimální požadavky pro pozici
Počet požadovaných pozic, uvádí se kolik je
volných pracovních míst na danou pozici
Nástupní plat
Karel Vaněček
webmaster - pražský zpravodaj
příručka pro vložení inzerátu - verze 10/14
[email protected] │ +420 604 188 225
www.prazsky-zpravodaj.cz │ [email protected]
Download

příručka pro vložení inzerátu