ČTENÁŘSKÝ LIST Č. ….
Jméno čtenáře:……………………………………………………………...
Název knížky:………………………………………………………….........
Autor:………………………………………………………………………..
Ilustrátor:…………………………………………………………..……….
Můj obrázek
Jak se mi knížka líbila? (Nakresli do rámečku jeden až pět
smajlíků/usměváčků podle toho, jak tě knížka zaujala a jak se ti líbila:
1=málo, 5=hodně)
Download

Čtenářský list - záznam o přečtené knize